.
Esittely
 

Rakkaat sisaremme ja veljemme !

Haluaisimme seuraavassa esittäytyä lyhyesti ja kertoa kutsumuksestamme.


Unkarissa, keskellä Eurooppaa, pääkaupungissa Budapestissä toimii alueen ainoa Jeshua HaMassiaaseen uskova juutalaisyhteisö, jonka nimi ja tehtävä „Sófár”.
Yhteisömme kutsumus on kahtalainen: ensimmäisenä tehtävänä on juutalaisten sisartemme ja veljiemme keskellä tehtävä passiivinen evankelioimistyö, jonka yhtenä osana on saada juutalaiset tunnistamaan ja vastaamaan identiteettinsä ja todistuksemme kautta tunnistaa sen välttämättömyyden, että heidän messiaansa, jota odotamme takaisin, on Jeshua HaMassia.

Sanoudumme opetuksessamme eroon kaikista sellaisista virtauksista
, jotka loukkaavat juutalaista identiteettiä ja tarjoavat juutalaisia tapoja ja kulttuuria kuin menetelmää toisille kansoille. Tunnustamme, että juutalaisten on tunnistettava itsensä Jumalan valitsemaksi kansaksi tiettynä ajankohtana ja otettava Jeshua vastaan vapahtajana, HaMassia tulevana Kuninkaana. Toisista kansoista oleville opetamme sen välttämättömyyttä, että heidän on oltava öljypuun runkoon istutettuja.

Unkarissa elää lähes 200 000 juutalaista, joiden pariin Herra on avannut meille kaikki ovet. Kun he oppivat tuntemaan uskomme, he ovat silti meitä kohtaan sydämellisiä. Palvelustyössä tehtävänämme on se, että kohotamme Lipun korkealle (Nisszi -2 Moos 17:15) ja taistelemme Babylonin, Edomin ja Amalekin??? henkeä eli epäjumalanpalvelusta, humanismia, newagea ja ihmisen himoja vastaan.

Uskomme ja tunnustamme, että kaikki palvelustyö, myös meidän, on samanlaista kolmella tasolla eli että meidän on täytettävä hengelliset, henkiset ja ruumiilliset tarpeemme yhtä lailla. Niinpä yhteisömme yksi osa on myös hyväntekeväisyyssäätiö, joka haluaa tavoittaa köyhät tarvitsijat, ennen kaikkea juutalaisten parissa. Jumala avaa uusia ovia: olemme tavoittaneet tällä alueella Transilvanian (Romanian), Ukrainan, Serbian ja Kroatian juutalaiset. Tämän hyväntekeväisyystyön ohessa johdatamme yksittäin juutalaisia jälleen tunnistamaan identiteettinsä ja Jumalan luo. Uskomme, että tarkoitetulla ajalla myös Herramme, Jeshua HaMassian luo. Tämän lisäksi tavoitteemme on, että he oppivat tuntemaan Jumalan suunnitelman ja tahdon tai että he tulevat takaisin kotiin. Tehtävämme kasvavat yhä kaikilla kolmella tasolla, voimme tuntea Saatanan entistä suuremman vastustuksen, jolla hän tahtoo tehdä turhaksi Jumalan suunnitelman. Yhteisöllämme ja palvelustyöllämme on siksi tarve löytää yhä enemmän sisaria ja veljiä, rukoilevia käsiä, hengellistä, henkistä ja fyysistä apua. Pyydämme kaikkea tätä myös siksi, koska juutalaisuuden nimissä esiintyy yhä enemmän väärää opetusta ja Jumalan suunnitelmaa tuhoavaa kristityn ja messiaanisen nimellä toimivaa ryhmää tulee itäiseen Keski-Eurooppaan.

Jos saatte sydämellenne ja Pyhä Henki johtaa niin, odotamme ja otamme vastaan sisarellisen ja veljellisen rakkautenne hengessä ja fyysisesti, mutta ennen kaikkea rukousapunne.

Sófár JeshuaHamassiaan uskovien juutalaisten yhteisö

Mailing address: Fülöpszállás, Petőfi S. u.33., 6085
E-mail:
shalom.budapest@yahoo.com

We have our Sabbath Services at Vörösmarty street 51 (Building of Scottish Mission), 6th district, Budapest, Hungary, from 4 p.m. (in wintertime from 3 p.m.), on Saturdays.

 

”Chaim-életekért” /Monien elämän puolesta hyväntekeväisyyssäätiö

Esittäydymme

Säätiön perustavoitteet

Säätiön konkreettinen tavoite on auttaa erityisesti Unkarin sekä ulkomaiden kansalaisten (pysyvästi Unkarissa oleskelevia tai läpikulkumatkalla olevia) avun tarpeessa olevia, tarvitsevia juutalaisia heidän elinolosuhteidensa parantamiseksi, löytää tarvitsevia ja auttaa juutalaisia kaikin tavoin.

Tavoitteenamme on muun muassa selvittää holocaustin uhreja, käynnistää tarvitsevia auttava hyväntekeväisyystyö ja antaa heille kuuluvaa apua ja korvauksia.

Pidämme lisäksi tehtävänämme tietyillä alueilla toisiin kansoihin kuuluvien tarvitsevien auttamisen. Sellaistan ihmisten, jotka ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen ilman omaa syytään. Heidän joukossaan ovat ennen kaikkea iäkkäät ja lapset, joita haluamme tukea.


Säätiön tähänastinen syy työ Unkarissa ja sen rajojen ulkopuolella

 

Alussa meillä oli tilaisuus viedä lahjoituksiamme hyväntekeväisyysjärjestöjen sairaaloihin, vanhusten kerhoihin ja vanhusten asuntoloihin. Myöhemmin tavoitettamme muuttamatta olemme etsineet tarvitsevia ihmisiä suoraan.

Unkarin työmme lisäksi autamme mahdollisuuksiemme mukaan rajojemme ulkopuolella asuvia juutalaisia Ukrainan, Transilvanian ja Serbian alueilla. Viime vuosina toimintamme painopiste onkin siirtynyt näille alueille. Veimme esimerkiksi vuonna 2004 suuren rekka-autollisen lahjoituksia Romaniaan, millä saatoimme tukea useamman kaupungin juutalaisia ja jopa täyttää Tooran käskyn ”huolehtia kaupungin hyvinvoinnista, sillä saatoimme antaa sikäläisille sairaaloille suurta aineellista apua. Uskonyhteisöjen lisäksi autoimme orpokoteja, vanhusten asuntoloita sekä Oradean (Nagyvárad) seudun unkarilaisia ja romanialaisia, suuressa kurjuudessa eläviä romaaneja.

Romaniassa meillä on ilmaiseksi vuokrattuja varastoja ja meillä on vapaaehtoisten reservi, joka auttaa lahjoitusten jakamisessa.

Serbiassa olevaa varastoamme emme voineet tähän asti täyttää Unkarista ja maaseudun varastoistamme kokonaan, koska meillä ei ole ollut kuljetusvälineistöä, eikä vastaanottavaa henkilöstöä. Ukrainassa oleva varastomme sen sijaan on valmis jatkuvien lahjoitusten vastaanottamiseen.

Lahjoituksemme tulevat suurelta osin Saksasta, ja ne sisältävät pääasiassa terveydenhoito-, kuntoutus- ja laitosten välineistöä, mutta sen lisäksi saapuu myös paljon vaatteita, petivaatteita, leluja ja keittiötarvikkeita.
 

Tulevaisuuden suunnitelmamme

·         Lisätyöpaikkojen luominen Ukrainaan.

·         Kotikäyntityön aloittaminen Budapestissä, mistä huolehtivat ammattikoulutetut sosiaalityöntekijät, vanhustenhoitajat.
 

·         Täysihoitolatyyppisen vanhusten asuntolan perustaminen.
 

·         Huono-osaisista nuorista huolehtiminen. Heidän kouluttamisekseen on paikka Törökszentmiklósissa, Dorogissa.
 

·         Tavoitteenamme on sellaisen toiminnan tai yrityksen aloittaminen, joka tuottaisi enemmän kuin elatuksen, ja jolla voitaisiin ylläpitää ja avustaa hyväntekeväisyystoimintaa, ja joka toisi turvallisuutta. Odotamme siksi kaikkien niiden yhteydenottoa, jotka tarjoavat työtä Israelissa ja Unkarissa sekä niitä, jotka haluavat laajentaa toimintaansa näihin maihin sekä Romanian, Ukrainan ja Serbian alueille (säätiömme toiminta-alueille).

·         Paikalliseen työhömme tarvitsemme varaston Budapestistä, sillä viime aikoina on tullut jälleen yksityisiä lahjoituksia, emmekä voi ottaa niitä vastaan, emmekä jaella.

Vaikeuksista huolimatta esittäydymme iloisina ja päätämme Hänen siunauksessaan, sillä kaikki mitä teemme, olisi aivan mahdotonta ilman Häntä.
Saamme palkinnon tästä jo nyt, kun meitä odotetaan, syleillään ja kaikkein köyhimmät antavat kaiken rakkautensa: vanhukset, orvot ja tarvitsevat köyhät. Vaikka me toteutamme ”vain” Tooran käskyä.

Toivomme näin kaikille sitä samaa iloa, joka on palkintonamme, rauhaamme, joka on sydämissämme. ´

 
SHALOM!

 

Mailing address: Fülöpszállás, Petőfi S. u.33., 6085
E-mail:
orbaneszter613@gmail.com
Bank accounts:


HUF / Orbán Eszter / IBAN: HU20101008401793670001000002 / BIC: BUDAHUHB
Budapest Bank, Budapest 

Artikkeleitamme saa kopioida ja levittää, mutta tekstit on pidettävä kokonaisina eikä niihin saa tehdä muutoksia!
Copyright © 2005-2022 SHOFAR Yhteisö
http://kehilatshofar.com