.
Opetuksia
 
Perhe - Seurakunta - Yhteisö
 
 
 
 
Avioliitto
 
Kirjoittanut Yaakov, Béla Orbán

 

Avioliitto on toteutunut kun seuraavat kolme ehtoa on täytetty:

 

1./ He jättävät…

2./ He liittyvät…

3./ He tulevat yhdeksi lihaksi…

 

Näihin kolmeen ehtoon viitataan neljästi läpi Raamatun:

 

1 Moos 2:24 – Matt 19:5 – Mark 10:7-8 – Ef 5:31

 

Voiko avioliitto olla Jumalan siunaama ilman näitä kolmea ehtoa?

Voimmeko puhua mistään avioliitosta joka on siinä tapauksessa Jumalan tahdon mukainen?

 

Erottamattomat suhteet jotka sitovat ihmiset heidän lapsuudenkoteihinsa estävät pareja muodostumasta ja ne estävät nuoria ihmisiä täyttämästä jumalallisia säädöksiä…

 

Miten tahansa hyvää tarkoittava ihmissuhde, sellainen johon on sekoitettu kiintymystä…, tai mikään hyötyyn perustuva liittouma voi korkeintaan olla jonkinlainen vähäinen parisuhde eikä avioliitto.

 

He tulevat yhdeksi lihaksi…

Meidän täytyy tarkastella sitä koskeeko sana liha (engl. flesh) tässä erityisessä tapauksessa ihmisen ruumiista vai koko ihmisen olemusta?

Vaikka Raamatussa viitataan sanaan liha (hepr. basar, liha-ruumis), tämä liha ei voi elää ilman sielua (hepr.. nefesh)…

 

Tämä siksi koska fyysinen suhde ilman psyykkistä ja hengellistä ykseyttä voisi enimmilläänkin olla vain jonkun eläimellisen vietin toteuttamista…

 

…eikä avioliitto.

 

Kuulemme usein: « On helpompi elää yksin... ».

Luotan vain itseeni = uskonpuutetta tai narsismia (useiden aiempien huijausten ja huonojen kokemusten takia minäkään en antanut avioliittoani kokonaisuudessaan Kristuksen hallintavallan alle…). Rakastan vain itseäni (mutta minulla on suunnitelmia toista kohtaan, vaatimuksia puolisoani kohtaan), useat ovat jo satuttaneet minua, minulla on yhä vammoja (he jättivät minut, he ovat olleet uskottomia minua kohtaan, « kuvittelin hänet toisenlaiseksi », …).

 

Tämä lista on vain luonnos ja sen pituus vaihtelee jokaisen ihmisen mukaan.

 

Kuitenkaan kaikkia näitä asioita ei pitäisi tuoda avioliittoon sillä sodat syttyisivät jälleen automaattisesti ja tappioita alkaisi taas syntyä…

Vain Kristuksen hallintavallan alla kahden ihmisen yhteiselämä voi olla puhdistettua, pyhitettyä ja hyvin toimivaa.

Sittenkin on välttämätöntä että he molemmat ensin uudestisyntyvät. Molempien tulee puhdistua ja kulkea pyhityksen tietä henkilökohtaisesti.

 

…ja siinäkin tapauksessa voi käydä niin, että toinen heistä tekee harha-askeleen tai perääntyy … mutta tässä saavuimme avioeron ongelmaan…

 

He liittyvät…

 

Tämä on avioliiton ensimmäinen edellytys ja samalla ensimmäinen uhka sen pilaamiseksi: jos tämä ei toteudu tietyn ajan kuluttua, henkilö lopulta palaa vanhan hallintavallan alaisuuteen, tehden tällä tavoin aviorikoksen synnin.

 

He liittyvät…

He molemmat elävät yksilöinä elämää uskossa…

Mutta ennen kaikkea meidän tulee puhua miehestä, koska tämä käsky isänsä ja äitinsä jättämisestä annettiin pääasiassa hänelle.

Mutta miksi? – Siksi että hän rakentaisi jotain uutta.

Talon – temppelin – perheen – alttarin joka toimii Jumalan käskyn mukaan.

Perheen pappina miehen täytyy työskennellä ja olla suorassa yhteydessä Ylimmän Papin, Jeesus Messiaan kanssa.

Toisin sanoen, on mahdotonta että kukaan tulisi seisomaan perheen pään ja Jeesuksen välissä.

Aikuinen ja itsenäinen mies ei mene Portille (« Minä olen lampaiden portti ») kenenkään ihmisen saattamana, vaan pikemminkin omin päin täysin vastuullisena perheensä puolesta. Hänen tulee kävellä tätä Porttia kohti joka päivä, minä hetkenä tahansa ja jokapäiväisen elämän kaikissa tilanteissa.

 

Ei psyykkisen eikä fyysisen isän pitäisi seistä Portin ja aikuisen miehen välissä. He eivät myöskään voi työntää ketään Portin läpi tai tukkia tietä sinne. Ei saisi olla väärää esirukousta eikä mitään inhimillistä hengellistä auktoriteettia.

 

Tietystä hetkestä lähtien jokainen on vastuussa itsestään kaikissa asioissa!

Tätä hetkeä juutalaiset kutsuvat nimellä Lain Poika (hepr. Bar Mitzva), mutta tämä hetki vaihtelee henkilön mukaan niiden elämässä jotka syntyivät uudelleen Kristuksessa.

 

Tämä hetki pitäisi tietää ja tuntea se yhdessä ja samaan aikaan sekä hengellisen isän että pojan puolelta.

Emme voi kiihdyttää kasvuprosessia kuten emme voi jarruttaa itsenäiseksi tulemisen hetkeä.

Ei vanhemmilla eikä lapsilla ole oikeutta tehdä sitä!

Myös linnut tietävät milloin niiden pienokaiset ovat kykeneviä lentämään omillaan … huvittaa se linnunpoikasia tai ei … niin että ne selviytyisivät elämässä ja antaisivat elämän tuleville linnunpoikasille omalla vuorollaan.

 

Tästä hetkestä lähtien hengellinen, psyykkinen ja fyysinen isä ei katoa mutta hänelle annetaan erilainen rooli.

Tämä rooli ei ole mitään muuta kuin apu ja neuvot joita hän voi antaa papinviran lahjojen kautta.

Hänen roolinsa ei silloin haihdu, koska isä myös jatkaa hengessä kasvamista ja hän on kykenevä olemaan hyvä tai huono esimerkki hengellisten poikiensa silmissä korkeamman ikänsä ja runsaslukuisten kokemustensa ansiosta.

Mutta hänellä ei ole mitään hallintavaltaa jäljellä eikä hän ole enää vastuussa lapsistaan.

Kuitenkin hän, kulkiessaan toisten edellä, on yhä vastuussa omasta elämästään ja todistuksestaan siten, että hän voisi olla hyvä esimerkki joka on seuraamisen arvoinen.

 

Seurakunnat ja yhteisöt koostuvat yhteen kokoontuneista perheistä.

 

« Uuden papin » syntyminen ei tarkoita uuden seurakunnan perustamista. Hän on pikemminkin uuden perheen perustaja..

Seurakunnan keskellä hän on papillinen työtoveri eikä orja tai alainen.

 

Mutta tämä on jälleen toisen opetuksen aihe…

 

 

Kääntänyt englannista N.N.
 
 

Artikkeleitamme saa kopioida ja levittää, mutta tekstit on pidettävä kokonaisina eikä niihin saa tehdä muutoksia!
Copyright © 2005-2019 SHOFAR Yhteisö
http://kehilatshofar.com