.
Opetuksia
 
Perhe - Seurakunta - Yhteisö
 
 
 
Kuinka löytää sopiva puoliso?
 

Kirjoittanut Yaakov, Béla Orbán

 

Miehen tai naisen etsimisen lopputulos on häätilaisuus, hetki jolloin ainutkertainen päätös korvaa aiemmat valinnan mahdollisuudet.

 

Nykyään peruskriteerit tässä etsimisessä ovat:

- taloudellinen tilanne: « mitä hän omistaa? »

- yksinomaan lihan mieliteoista tulevat fyysiset kriteerit

 

Nykynuoriso elää sellaisessa vapaudessa, että muutamaa tapausta lukuun ottamatta perheellä ei käytännöllisesti katsoen ole oikeutta sanoa enää mitään.

Perheinstituutio on ollut hajoamassa hyvin nopeasti kuuluisasta « seksuaalisesta vallankumouksesta » lähtien vuodesta 1968 ja se täyttää tarkoituksensa vain joissain harvoissa yksittäistapauksissa.

 

Tuota aikakautta ennen aviopuolison valinta määräytyi perheen nimen ja perinteen kasvattamisen halun mukaan.

Tällä tavoin vanhempien tahto oli hyvin vahva ja dominoiva kaikessa päätöksenteossa, jopa naimisiinmenoa koskevissa päätöksissä.

 

Tämä järjestys oli erityisesti vallalla juutalaisen yhteisön keskuudessa sillä se oli tapa säilyttää kansan yhtenäisyys kieltämällä nuoria seuraamasta tunteitaan, fyysisiä ja psyykkisiä halujaan tarkoituksena estää heitä ja kansaa assimiloitumasta ja sulautumasta muihin kansoihin.

Toisaalta, patriarkaalisessa järjestyksessä on suuri määrä muita ominaispiirteitä jotka takaavat perheen hengellisen, psyykkisen ja fyysisen perinnön suojelemisen.

 

Jotta vältettäisiin ettei kukaan tästä syystä hyökkäisi juutalaista kansaan vastaan, minun täytyy muistuttaa muutamasta seikasta:

- myös englannin kielessä tunnetaan ja käytetään usein ilmaisua: « vakka kantensa valitsee » (engl. birds of a feather flock together).

 

Toisin sanoen ilmaistaan, että köyhän tulisi mennä naimisiin köyhän kanssa ja rikkaan tulisi mennä naimisiin rikkaan kanssa. Vaikka tästä sanonnasta seuraa suuri viisaus, pääkriteeri puolisoa etsittäessä on useimmissa tapauksissa perheen omaisuus ja myötäjäiset.

 

- Samalla tavoin kristilliset kirkkokunnat kielsivät seka-avioliitot muiden uskontojen jäsenten kanssa.

- Tämä on vahvistunut joidenkin neo-protestanttisten yhteisöjen keskuudessa kun ne alkoivat naittaa nuoria jäseniään keskenään.

Tämä tapa on yhä olemassa ja on monia pariskuntia jotka tulevat tämänkaltaisesta kristillisestä avioliittomanipulaatiosta. Heitä on paljon jotka ovat löytäneet itsensä puolison vierestä jota eivät koskaan halunneet ja kaivanneet.

Yhteisön yhtenäisyyden väärä suojelu heijastaa sen jäsenten pelkoa ja surua jota he tuntevat ajatellessaan, että tuo yhtenäisyys jonain päivänä kuihtuisi pois ja häviäisi.

 

Sen sijaan juutalainen yhteisö on vain yrittänyt noudattaa Jumalan lakia joka sanoo:

- Älkää sekoittuko muihin kansoihin. Toisin sanoen, seka-avioliitot ovat kiellettyjä.

 

Se joka tietää, ymmärtää ja hyväksyy Israelin ja juutalaisen kansan erityisen kutsumuksen täytyy olla samaa mieltä tuosta asiasta.

Tämä siksi koska Jumala on säätänyt ja siunannut oman kansansa erilaisilla ominaispiirteillä kuin muut kansat. Edelleen, Jumala antoi Israelin kutsumuksen koko kansalle eikä joille kuille yksilöille.

Tämän takia seka-avioliitot hidastavat tai jopa estävät tätä kutsumusta tulemasta täytetyksi.

 

Tietysti, juutalainen yhteisö on myös langennut siihen ansaan, että on halunnut varmistaa oman perimysjärjestyksensä ja etnisen eloonjäämisensä inhimillisen pyrkimyksen kautta.

Tällä tavoin valitettavasti naimisiin mennään usein taloudellisten ja sosiaalisten perusteiden pohjalta.

Niiden kansojen hengellä joiden kanssa juutalainen kansa on elänyt diasporassa on ollut voimakas vaikutus heihin ja sillä on ollut hallitseva rooli tuossa prosessissa.

 

Puolison valinta täytyy tehdä Jumalan tahdon mukaan yhdessä kahden osapuolen suostumuksen ja vastuullisen päätöksen kanssa.

Vaikkakin on myös välttämätöntä tietää jokaisen henkilön yksilöllinen kutsumus. Ja meidän ei tule yksinkertaisesti tietää sitä, vaan meidän täytyy myös hyväksyä Jumalan suunnitelma koskien kansaa mikä on jokaisen yksilön identiteetin perustana.

Tämän tietouden voivat välittää vain esi-isämme ja on vanhempien velvollisuus saada lapsensa muistamaan se.

Vaikkakin tämä ei ole pakollinen ja totalitaarinen päätös vaan pikemminkin mahdollisuus tehdä valinta.

 

Puolison etsiminen…

Onko kolmannella henkilöllä sanottavaa tähän etsimiseen?

 

Syy miksi teen tämän kysymyksen on, että monet suljetut yhteisöt tekevät parhaansa yhdistääkseen lapsensa toisten samanlaisesta taustasta ja perheestä tulevien lasten kanssa. Syy miksi he tekevät tämän on suojella lapsia karkaamasta maailmaan.

Lukuisia sukuja « ...-isteja » on siten kehittynyt « velipuoli » avioliitoista kaikkine haittapuolineen mitä siitä voi seurata.

 

Voimme löytää tämän myös juutalaisesta yhteisöstä käskyn: « Älkää olko niin kuin muut kansat » ja tahdon mukaan olla assimiloitumatta. Tämä määrätietoisuus johti myös todellisen avioliittoinstituution perustamiseen juutalaisen yhteisön sisällä.

Merkit tästä on helppo havaita yhä tänään.

(Molemmissa uskonnoissa)

 

Keneltä voimme pyytää hyviä neuvoja?

- niiltä jotka ovat naimisissa?

- niiltä jotka ovat eronneet?

- niiltä jotka ovat samassa tilanteessa kanssamme tarkoituksena jakaa kokemuksiamme?

- vanhimmilta joilla on enemmän kokemusta vai nuorilta joita ymmärrämme paremmin?

 

Näiden kysymysten tekeminen oli provokaatio minun puoleltani!

 

Kukaan mistään yllä olevasta kategoriasta ei ole kykenevä antamaan meille todellisia, tarkkoja ja hyviä vastauksia.

 

Neuvonantaja:

- tunteeko hän Jumalan lain?

- onko hänen elämänsä Jeesus Messiaan hallintavallan alla?

 

Edelleen, neuvonantaja voi vastata jopa enemmästä kuin tuosta; hänellä voi olla yhtä hyvin positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia tuolla alueella ja hän voi antaa oman elämänsä todistuksen.

 

Nämä ominaispiirteet ovat peruskriteerit niin että kuka tahansa voisi antaa toiselle neuvoja missä tahansa jokapäiväistä elämää koskevassa kysymyksessä.

 

Laki ja Jeesuksen hallintavalta joka tuli todelliseksi elämissämme vallitsevat missä tahansa vanhimmilta tai meitä kokeneemmilta ihmisiltä tulevassa neuvossa!

Tämä siksi että nämä neuvot voivat olla inhimillisiä, ne voivat tulla maallisesta luonnosta ja sielusta ja ne ovat helposti Jumalan lakeja ja tahtoa vastaan.

 

Mutta meidän tulee aina opettaa Jumalan tahtoa tietämyksemme ja Pyhän Hengen johdatuksen kautta!

 

Tällaisissa tapauksissa jopa nuoret ihmiset ovat kykeneviä neuvomaan vanhoja ihmisiä, pojat miehiä ja tyttäret äitejään…

 

Tapauksissa jolloin nämä arvosteluperusteet puuttuvat tai eivät ole toiminnassa, neuvot voivat olla melko vaarallisia koska liha ja sielu ovat aina toimimassa henkeä vastaan.

 

Kun katseemme on kiinnitetty joihinkin materiaalisiin ja fyysisiin puoliin, emme kuuntele toisen ihmisen neuvoja tai varoituksia, jolloin emme saata olla ainoastaan häviäjiä, mutta voimme myös helposti hukata itsemme väärälle polulle.

 

Millaisen miehen tai naisen Jumala antaa meille?

 

Avun… joka on samanlainen kuin me.

 

Hepreassa sanotaan seuraavasti: Vastine-Täydennys-Korvaus.

Olin ällistynyt lukiessani tämän ensimmäisen kerran: nainen on miehen vastine. Sitten tarkastin juurisanan ja huomasin, että se tarkoittaa myös heijastusta.

Naisen tila on hänen aviomiehensä tilan heijastuma ja vastaavasti päinvastoin.

Samanlainen miehen kanssa? Kyllä. Hän tulee yhdeksi miehensä kanssa. Nainen on miehensä heijastuma niin kuin peilissä...

 

 

Kääntänyt englannista N.N.
 

Artikkeleitamme saa kopioida ja levittää, mutta tekstit on pidettävä kokonaisina eikä niihin saa tehdä muutoksia!
Copyright © 2005-2019 SHOFAR Yhteisö
http://kehilatshofar.com