.
Opetuksia
 
Perhe - Seurakunta - Yhteisö
 
 

Naisten paikka ja tehtävät…
 

Kirjoittanut Yaakov, Béla Orbán

Naisten paikka ja tehtävät perheen keskellä...

Naisten paikka ja tehtävät seurakunnan keskellä...

 

Usein naiset joutuvat armottomien miesten saaliiksi mikä aiheuttaa sitä, että naisia sorretaan tai pannaan syrjään viittaamalla Vanhan Testamentin tapahtumiin tai jopa Paavalin sanojen väärään tulkintaan koskien naisia. On korkea aika ja välttämätöntä laittaa asiat jälleen selviksi. Uskalletaan puhua tästä, ja jos on tarvetta, mennään rukouksessa tekemään katumusta Jumalan eteen!

 

 

Naisten kunnioitus juutalaisessa yhteisössä

Katsotaan joitain sitaatteja juutalaisilta oppineilta miehiltä koskien heidän visiotaan naisista.

-”Miesten tulee ylistää Jumalaa loputtomasti vaimoistaan ja lapsistaan.”

Lahjoja täytyy ostaa ajattelematta taloudellista tilannetta... (Chulin 84.b)

 

Talmud sanoo, että miehen tulee itse ostaa lahja vaimolleen tehdäkseen hänet onnelliseksi.

 

-”Kunnioittakaa vaimojanne tullaksenne rikkaiksi”

Toisin sanoen: miehen tulee kunnioittaa vaimoaan joka paikassa ja kaikkina aikoina, siitä syystä että kaikkien siunausten lähde on nainen...

 

-”Miesten pitää kuunnella vaimojaan riippumatta koskeeko se talon asioita vai ulkopuolisen maailman asioita”

 

-”Jos vaimosi on pienikokoinen, kumarru alas hänen puoleensa kuunnellaksesi mitä hän sanoo"

(Rava amorita, Bava Mecia, 59,a)

 

 

Naiset perheessä

Juutalaisille nainen on pelastuksen kallio (hepr. Even Haetzer), se joka kasvattaa ja opettaa lapsia, se joka takaa sekä lämmön että rauhan talossa (hepr. Shalom Bajt). Tällä tavoin hänestä tulee miehelleen apu ja kumppani. Hän ei ole orja, palvelija tai kotiapulainen, vaan Kumppani. Kumppani jonka hänen miehensä sitä paitsi ympäröi joka perjantai ylistyksellään (ks.. Sananlaskut 31: Hyvän vaimon ylistys. Huom: mies lukee tämän perjantaina ennen sapattiaterian alkua). Jos nainen täyttää Kutsumuksensa, hänellä olisi rauhantäyteinen, harmoninen, tasapainoinen ja vakaa perhe-elämä. Olisiko se noin helppoa?

 

Kyllä, se on helppoa! Vaiko ei?

Jos luemme tarkkaavaisesti Hyvän vaimon ylistystä Sananlaskuista, ja jos korvaamme siihen oman nykyisen elinympäristömme vaihtamatta sen sisältöä tai perusolemusta, huomaamme ne syyt joiden vuoksi niin monet avioliitot ja perheet voivat näinä päivinä huonosti. Miksi ne eivät toimi ja miksi niin monet ihmiset eroavat kun tietty aika on kulunut?

/ Ei puhuta nyt siitä milloin miehet ylistävät ja hyväksyvät apunsa ja kumppaninsa, omat vaimonsa?/

 

Naisten aseman vapautuminen alkoi jo uskonpuhdistuksen aikana (1500-luvulla). Mutta siitä hetkestä lähtien perheestä tuli yksinkertainen liikeyritys jossa puolisot ovat vain osakkaita, eivät kumppaneita…

Meidän ei tulisi palata vanhoihin traditioihin, vaan meidän tulee palata Jumalan Suunnitelmaan ja Hänen Lakeihinsa myös tässä tapauksessa…

 

Sillä ilman Jeesus Messiaan hallintavaltaa puhuisimme vain yksinkertaisista menettelytavoista ilman sisältöä

 

 

Mutta palataan nyt kysymykseen!

 

Miksi miehet väsyvät? …tai miksi nainen väsyy?

Koska aiemmin apu oli olemassa. Jo luomisessa (1 Mooses), apu oli läsnä!

Ja sitten, missä ovat ne lapset jotka eivät halua kasvaa aikuisiksi? Missä ovat ne lapset joilla jo lapsuudessa pitäisi olla joitain velvollisuuksia perheissään?

Tämä ei päde ainoastaan fyysisiin lapsiin, vaan myös hengellisiin lapsiin.

- Tästä syystä perheen pään täytyy hoitaa monia hyödyttömiä asioita, asioita joiden ei tulisi olla hänen velvollisuuksiaan.

- Toinen ongelma on roolien kääntyminen päinvastaisiksi. Kun nainen toteuttaa miehen tehtävää Kutsumuksessa joka ei kuulu hänelle aiheuttaen niin paljon vahinkoa etteivät miehet pysty palauttamaan tilannetta ennalleen...

- Ja viimeisenä Isebelin tapaisten naisten ongelma enimmäkseen maissa joissa on katolinen enemmistö, naisten jotka asettavat itsensä miesten joukkoon ja hallitsevat heitä...

/tietysti myös Isebelin tapaisia miehiä on olemassa.../

 

 

Naiset seurakunnissa

Kun puhumme Ykseydestä, puhumme perheen, yhteisön ja Kristuksen Ruumiin ja Jumalan Kansan ykseydestä.

Naisella on hyvin erityinen paikka, läsnäolo ja virka kaikkien näiden keskellä.

- Mitä nainen voi tehdä, ja mitä hänen ei tule tehdä?

- Mitä virkoja hän voi hoitaa?

 

Missä naisen ja miehen tehtävän kutsumus ja lahjat eroavat?

 

Vaikkakin molemmat ovat joka tapauksessa samanarvoisia, missä he silti eroavat?

 

Joissain seurakunnissa kristityt naiset asettivat itsensä uuteen « kutsumukseen »:

 

He taistelevat vahvistaakseen naisten asemaa hengellisesti niin että he voisivat korvata miesten paikat...

 

Tässä on jotain täysin pielessä!

Miksi? Koska hengellisiä taisteluja käyvät ihmiset jotka eivät koskaan hyväksyneet sitä tosiseikkaa, että Jumala loi heidät olemaan naimisissa, olemaan naisia, vaimoja ja äitejä.

Ajattelen, että naisten aseman palauttaminen pitäisi alkaa tämän konkreettisen Jumalan Tahdon palauttamisella valtaan jonka kaikki tietävät.

Ensin meidän tulisi mennä Jumalan eteen kaikkien noiden pilalle menneiden avioliittojen kanssa ja niiden joita ei koskaan tapahtunut naisten kieltäydyttyä.

 

Kysymykseni on kuitenkin tuotakin syvällisempi!

Eikö se olekin naisjumaluuden palvonta joka on voimistumassa ja vahvistumassa hengessä?

Sillä katolisen enemmistön maissa joissa uusia jumalattarien henkiä tulee yhtenään esille, myös neitsyt Marian kultti elpyy yhdessä muiden äiti-jumalattarien kanssa!

 

Kaikki tämä tapahtuu niin että naisten uuden hallitsemisen myötä miehet olisivat vielä enemmän syrjäytettyjä ja jätettyjä papinviran ulkopuolelle johon Jumala heidät alunperin kutsui.

Tapahtuuko tämä kaikki siksi että ne joita tapaan kutsua nimellä Christianette (kristitty versio suffragetteista – ranskalaisista naisista 1800-luvun lopulta jotka nousivat kapinaan voidakseen äänestää vaaleissa) voisivat väärin puolustaa itseään ja oikeuttaa yksinäisyytensä ja kapinallisuutensa?

 

Sillä hengellisesti tervejärkinen mies ei suostu matriarkaalisen hallintavallan alle, kun taas juutalainen mies ei koskaan suostu sellaisen vallan alle. Toisin sanoen, juutalainen (ja kaikki ne jotka ovat hyväksyneet Jumalan suunnitelman ja projektin koskien perhettä, naista ja miestä) eivät koskaan mene sellaiseen seurakuntaan…

Kuitenkin, kristinusko ilman juutalaisia on yhtä kuollut kuin seurakunta ilman miehiä.

 

Tämä näyttää olevan tyypillistä silloin kun totuus korvataan puolitotuuksilla...

Sillä vain vapaa henkilö on kykenevä taistelemaan jonkun toisen puolesta!

Sellainen joka elää vapaasti kaikkien niiden asioiden piirissä jotka Jumala antoi hänelle miehenä tai naisena.

 

Toisaalta, se mies tai nainen joka ei ole vapaa narsismistaan jonka takia hän pysyi yksinäisenä, tai Isebelin hengestä tai katolisista juuristaan, voi parhaimmillaan olla vain karismaattisen noituuden työväline.

 

He ovat välineitä saamansa ihailun kautta, tai tahtoessaan saada itsensä vakuuttuneiksi, tai puhtaasta tietämättömyydestä...

 

 

Naisen tehtävä

Voidaan esittää kysymys, kuinka aviomiehen ja vaimon tehtävä voi tulla näkyviin avioliitossa ja yhteisössä toisten edessä ja ulkopuolisen mailman edessä? Mikä on naisen näkyvä virka hänen tehtävässään aviomiehensä vierellä?

 

Naisen tehtävä on hyvin hiljainen. « Taustatyö », vakuutus jatkuvasta hengellisestä, psyykkisestä ja fyysisestä läsnäolosta joka auttaa hänen aviomiehensä tehtävää. Naisen velvollisuus on pysyvyys. Saada aviomiehensä tuntemaan, että hän on hänen rinnallaan, vierellään ja takanaan. Vaimon sydämen tulee lyödä miehen sydämen tahtiin, mutta aviomiehen tulee toteuttaa näkyvät tehtävät. Aviomies on perheen pappi, se joka tuo uhrit alttarille. Samoin seurakunnassa aviomies on myöskin se joka edustaa perhettään, se joka välittää Jumalan Lait muille.

 

Olen pohtinut tätä kysymystä lisäksi sen jälkeen kun näin usein perheitä joissa naisella oli useita erillisiä profeetallisia ja esiintymistehtäviä aviomiehensä vierellä. Nainen suoritti näitä virkoja näkyvästi kaikkien edessä tietyn oman auktoriteettinsa mukaan… Minä tunsin, että jotain oli pielessä näiden pariskuntien keskellä, että jotain meni vastoin Jumalan järjestystä…

 

Kuinka tämä toimii käytännössä?

Naisella voi olla aviomiehestään erillä oleva palvelutehtävä.

Kuitenkin hän voi harjoittaa sitä vain jos hänellä on suojelu, aviomieheltään tuleva hengellinen turva, tai jos hän ei ole naimisissa, isältään tai yhteisöltään tuleva suojelu.

Ykseyden ja hengellisen järjestyksen tulee molempien toimia…

 

Mikään virka ei voi toimia ilman hengellistä turvaa, ilman suojelua...

Mutta miestenkään tehtävä ei voi toimia ilman suojelua.. Kaiken ihmisten tekemän palvelutehtävän täytyy olla Jeesus Messiaan kontrollin ja turvan alla.

 

 

 

Kääntänyt englannista N.N.
 
 

Artikkeleitamme saa kopioida ja levittää, mutta tekstit on pidettävä kokonaisina eikä niihin saa tehdä muutoksia!
Copyright © 2005-2019 SHOFAR Yhteisö
http://kehilatshofar.com