.
Opetuksia
 
Juutalaiset - Kristityt - Messiaaniset Juutalaiset
 
 
 
Oksastamisen ja takaisin oksastamisen aika on saapunut

 

 

Kirjoittanut Yaakov, Béla Orbán

 

”Minulle Jeesuksen tarinaan sisältyy kaksi suurta ajankohtaista moraalista opetusta.

 

Ensiksi on noiden aikojen juutalaisuuden tärkeys.. Juutalaisiin uskonnollisiin dokumentteihin ennen ja jälkeen Jeesuksen aikaa pitäisi tieteentekijöiden perehtyä, mutta myös nykyajan juutalaisten seurakuntien tulisi oppia niistä.

 

Ankara moderni ortodoksisuus yhdessä nationalististen piirien kanssa – ne jotka olivat alussa voimakkaasti antisionisteja ja jotka ovat nykyään toisessa äärilaidassa – voisi tulla tietämään, että heidän seuraamansa juutalaisuus saa juurensa keskiajalta tulevista ideologioista eikä enää kanna alkuperäisen juutalaisuuden puhtautta.

 

Tarkemmin:

 

Nykyaikaisen juutalaisen ajattelutavan ominaispiirre on tiedonpuute juutalaisuuden juurista...

 

...meidän tulee aina muistaa kaksi asiaa:

 

(1) Historiallinen aikakausi Jeesuksen toimiessa maan päällä, ja (2) juutalainen koulu tai liike johon Jeesus kuului, suojellaksemme juutalaisia antisemiittisiltä hyökkäyksiltä ja voidaksemme löytää sen mikä oli yleistä ja hyvää Jeesuksessa. Hän tarjosi meille: Rakkauden vallankumouksen!, niin että me olisimme kykenevät saavuttamaan sen eräänä päivänä, tässä maailmassa (3).

 

Paavi juoksee ympäri maailmaa väittäen, että hän on pysyvässä keskusteluyhteydessä erään Juutalaisen Kaverin kanssa: kaikki tämä on puhdasta teatraalista julkisuutta!

 

Toivon, että on toinen liike, jossa katoliset ja protestantit (4) tulevat molemmat onnellisiksi sillä he viimeinkin löytävät juutalaiset juurensa.”

 

(David Flusser)

 

Monissa kohdin voisimme olla samaa mieltä tämän juutalaisen «Jeesuksen tutkijan» kirjoituksen kanssa.

 

Kuitenkin on tärkeää tarkentaa muutamia asioita:

 

Jeesuksen syntymä on Jumalan lupauksen täyttymys eikä välttämätön seuraus sen ajan historiallisesta tilanteesta…

 

”Rakkauden vallankumous” -ilmaisun sijasta on sopivampaa käyttää seuraavaa: Ilmestyminen ja Rakkauden lahja, Armo ja Pelastus Herralta jokaisen miehen ja naisen osaksi Jeesus Messiaassa.

 

...asioita joita itse olemme kykenemättömät tekemään, mutta voimme hyväksyä sen ilman maksua ja uskossa todistaa siitä koko maailmalle.

 

Kyllä, Kristuksen ruumis on yhä olemassa. Jumalan kansa johon jokainen voi liittyä ja liittyä uudelleen jos hän ei ole epäjumalanpalvelija tai yksinkertaisesti uskonnollinen..

 

Joten yhteenvetona:

 

Antisemitismi ja antijuutalaisuus ovat sen hengen osia joka taistelee Jumalan tahtoa, suunnitelmaa ja lakeja vastaan.

 

Jokainen henkilö joka vastaanottaa Jeesus Messiaan Nasaretista juutalaisena, joka on syntynyt uudelleen Hänessä, ja joka elää Hänen rakkauttaan ja tulee kiinteäksi osaksi Messiaan ruumista, ei ole enää kykenevä olemaan juutalaisen kansan vihollinen tai Jumalan valitulle kansalleen antaman kutsun ja lupausten ryöstäjä…

 

Yksi herätyksen ja Kristuksen ruumiin voimistamisen pääavaimista on löytää juutalaiset juuret ja tulla niihin jälleen oksastetuksi.

 

Nykyaikainen juutalaisuus itsessään on samoin saavuttanut vaiheen historiassa jolloin se tulee vaipumaan unohduksiin ja kuolemaan.

 

On korkea aika korvata rabbiininen juutalaisuus alkuperäisellä, Mooseksen juutalaisuudella, jonka paljasti ikuinen Jumala, että Hän näyttäisi ja paljastaisi omalle kansalleen kuninkaan oman lupauksensa mukaan ja antaisi heidän tunnistaa Jeesus Messiaan Nasaretista sinä Messiaana joka tulee palaamaan takaisin.

 

”Vuonna 1937 luin jo Raamattua kreikaksi, mutta en vielä voinut lukea kirjoitusten hepreaa. Tiesin heprean pyhät kirjoitukset käännösten kautta.

 

Huomasin, että Jeesuksen ajan juutalaisuus ei vastannut Vanhan Testamentin juutalaisuuteen.” (D.F.)

 

Monien vuosisatojen jälkeen takaisin oksastamisen mahdollisuus on viimeinkin saapunut.

 

On valtava ja erityinen ilo, että viimeinkin me voimme lukea tällaisia ajatuksia ja takaisin oksastamisen haaveita juutalaiselta kirjailijalta ja tieteentekijältä.

 

 

Kääntänyt englannista N.N.
 

 

Artikkeleitamme saa kopioida ja levittää, mutta tekstit on pidettävä kokonaisina eikä niihin saa tehdä muutoksia!
Copyright © 2005-2019 SHOFAR Yhteisö
http://kehilatshofar.com