.
Opetuksia
 
Juutalaiset - Kristityt - Messiaaniset Juutalaiset
 
 
 

Antisemitismi

 

Kirjoittanut Yaakov, Béla Orbán

 

Antijuutalaisuus, antisionismi, antisemitismi

 

On tarpeellista selventää alusta pitäen, että kaikki ne jotka kuuluvat Messiaan ruumiiseen (Kristus) ja jotka eivät ole ainoastaan uudestisyntyneitä, mutta myös Jumalan Hengen johtamia, eivät koskaan voi olla antisemiittejä ja vihata juutalaista kansaa joka odottaa Messiasta tulevaksi. Tapauksissa joissa kuitenkin tämänlainen tunne syntyisi ihmisen sisällä, se tulee hyvin nopeasti vaikeasti kestettäväksi painoksi josta uskollinen haluaa tulla vapautetuksi niin nopeasti kuin mahdollista. Hän ei myöskään voi olla antisionisti, sillä hänen tulee tietää profetiat täyttyneinä josta jokaisella uskovalla on oma roolinsa ja vastuunsa.

 

Voimme yleisesti määrittää kaksi antisemitismin pääsiipeä:

- poliittinen antisemitismi

- uskonnollinen antisemitismi

 

Tämä sama pätee antisionismiin…

 

On mahdotonta tietää kumpi tuli ensin.

 

Koska keskiajalla ja jo kauan ennen uskonnolla oli vaikutus ja määräävä rooli absoluuttisesti kaikkiin elämänalueisiin, on käytännöllisesti mahdotonta erottaa näitä kahta antisemitismin muotoa toisistaan niiden hyvin läheisestä yhteensitoutumisesta johtuen näiden viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana.

 

Poliittinen antisemitismi on aina perustunut ja viitannut uskonnolliseen antisemitismiin selittääkseen, väitelläkseen, demonstroidakseen ja legitimoidakseen näkemystensä « totuudellisuuden ».

Samoin oli holokaustin aikana…

 

Antisemitismia kuitenkin ilmestyy monilla alueilla ja äärimmäisen monenlaisissa ja vaihtelevissa muodoissa.

Aina tähän päivään asti.

 

Koska antisemitismin syvimmät ja kaikkein tärkeimmät juuret tulevat uskonnosta ja vielä tarkemmin kristillisestä uskonnosta, ja edelleen, nämä juuret pitävät sen hengissä, on välttämätöntä paikallistaa ne Messiaan ruumiin keskellä kyetäksemme repimään ne pois siitä.

 

Välittämättä siitä, onko kyseessä fyysinen, psyykkinen tai spirituaalinen hyökkäys Israelia ja sen kutsua vastaan!

 

Tänään hyökkäykset ovat suurimmalta osin luonteeltaan psyykkisiä ja spirituaalisia.

 

Väärä ekumenia, monoteististen uskontojen yhteenliittyminen, kristillisten liikkeiden aikomus juutalaisen yhteisön kolonialisoimiseksi, humanismi, väärän ja valehtelevan rakkauden filosemitismi joka haluaa houkutella ja vietellä juutalaiset integroidakseen heidät johonkin muuhun, yhtä hyvin kuin väärä karismaattisuus, ... lista ei ole tyhjentävä.

Kaikki ne joilla ei ole mitään tekemistä Jeesus Messiaan ja Hänen kansansa kanssa!

Tietynlainen « spirituaalinen holokausti » on käynnissä assimilaation ja juutalaisen identiteetin joksikin toiseksi korvaamisen välttämättömyyden avulla…

 

Olin hämmästynyt kun muutama viikko sitten luin niin kutsutun « messiaan » yhteisön

johtajan julistuksia radiota varten, joka puhuessaan uskonnollisessa ohjelmassa, sanoi että juutalaiset olivat syynä antisemitismiin ja että he saivat sen itse aikaan.

Toisin sanoen, että meidän ei tulisi puhua niin paljon holokaustista…

 

Tämä mielipide näyttää todella olevan juutalaisten legitiimi tuomio ja tosiasiassa se paljastaa verhotun antisemitismin.

 

Seuraavat sanat ovat melkeinpä kuultavissa sanojen « me olemme messiaanisia juutalaisia, se oikea juutalainen kansa » takaa...

 

Tämän mielipiteen tekosyy tulee samankaltaisista julistuksista joita on tehty aiemmin ja monta kertaa niin kutsuttujen « juutalaisten festivaalien » aikana juutalaisessa kaupunginosassa, esim. Budapestissa vuonna 1998 niin kutsuttujen « Raamattukoulun » jäsenten toimesta, jotka ovat yksinkertaisesti ryhmiä jotka koostuvat « rikkonaisista juutalaisista », filosemiittisistä kristityistä jotka esittävät juutalaisia tai « puolijuutalaisista » joita kustannetaan Skotlannista tai Yhdysvalloista.

 

Niin kauan kuin joku ajattelee itsestään enemmän kuin muista, hän on myös toisen vihollinen koska hän pian haluaa hallita toista.

 

Kristitty ylpeys yhdessä « messiaanisen » ylpeyden kanssa on antisemiittinen, antisionistinen ja antijuutalainen henki. Tällä tavoin taustalla piilotteleva antikristuksen henki on hyvin nopeasti huomattavissa ja nähtävissä samalla kun tämä henki todellisuudessa tekee työtä ilman, että sen käyttämä henkilö ymmärtää mitä on tapahtumassa.

 

Tänään, useammat ja useammat ihmiset etsivät juutalaisia juuriaan. Näitä ihmisiä ei aja mielenkiinto paremmasta sosiaalisesta tilanteesta eikä filosemitismi…

 

Tällä tavoin, Jumalan todistukset moninkertaistuvat.

 

Antisemitismi myös kasvaa samassa suhteessa tämän ilmiön kanssa samaan aikaan.

 

Kaiken kauhein kulkutaudin monista muodoista on se, kun joku vihaa juutalaista itsessään.

 

Tiedän paljon « pastoreita » joilla on jonkun verran juutalaista verta suonissaan.

 

Heidän julistuksensa pääpiirre on välitön hyökkääminen juutalaisen kansan kutsumista vastaan ja painotus kristittyjen yhteyteen.

He puhuvat tästä väärästä yhteydestä joka perustuu sanaan: « Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista … »

 

He ovat kuitenkin kykenemättömiä pääsemään vapaaksi juuristaan. Tästä syystä seuraa seuraava askel: heistä tulee skitsofreenisella tavalla filosemiittisiä kristittyjä ja he luovat tällaisia yhteisöjä. Näin tehden, he edelleen johtavat juutalaisia harhaan estäen heitä täyttämästä rooliaan ja kutsumustaan jonka Jumala heille antoi. Näin he johtavat heitä tottelemattomuuden tielle…

 

Silloin tapahtuu « muulin ratkaisu » :

He etsivät juutalaisilta vastaanotettuja juuria ja yrittävät liittää ne seurakuntiinsa ja opetuksiinsa. Kaikki tämä tapahtuu luonnollisesti ja täysin yhteneväisesti kristillisen opetuksen mukaan.

 

Kuitenkin tämä herättää kaksinkertaisen hävityksen:

- ei-juutalainen ei voi olla « juutalainen sydämeltä », « juutalainen hengessä » tai « hengellinen Israel » sillä hän ei olisi oikealla eikä legitiimillä paikallaan

- juutalaisille annettu kutsu kaikkia aikoja varten ei ole siirrettävissä

- ei ole toisten päätettävissä, että juutalaisen kansan täytyy toteuttaa julistustehtävänsä toisia kansoja kohtaan.

 

Juutalaisen identiteetin hyväksymättömyys meissä on itsessään antisemitismia.

 

Juutalaisen identiteetin alistuminen toiseksi identiteetiksi on myös antisemitismia.

 

Antisemitismi on antikristus tai se auttaa ja on antikristuksen voimien käytössä.

 

 

Koko opetus voitaisiin omistaa kysymykselle: kuinka juutalaisina syntyneet voivat elää, olla olemassa ja olla yhteydessä antijuutalaisten, antisemiittisten ja antisionististen yhteisöjen kanssa, tai yhteisöjen joiden teologiat ovat antisemiittisia ja antisionistisia ja hylkäävät juutalaiset?

 

Kristitty evankelioimistyö ei tule koskaan onnistumaan!

Miksi?

Koska Jumala piti juutalaiset OMAN TUOMIOVALTANSA ALLA niin että Hän tulee olemaan ainoa joka paljastaa Messiaan identiteetin Jeesus Messiaassa kun se päivä koittaa.

 

Tämä on syy miksi kristitty tahto juutalaisten kristillistämiseksi ei ole ainoastaan hukkayritys, mutta myös kapinointia.

 

Tämä kysymys on erityisen ajankohtainen kun näinä päivinä järjestetään monia konferensseja lähetysjärjestöjen toimesta juutalaisten evankelioimiseksi myös Unkarissa. Harvat näiden järjestöjen jäsenistä ymmärtävät profetiat ja hyväksyvät Jumalan suunnitelman ja tahdon Israelia kohtaan.

Tästä syystä he voivat helposti olla antisemiitteja ja antisionisteja!

 

Nämä järjestöt eivät edes kutsuneet meitä näihin konferensseihin, samaan aikaan kun pieni yhteisömme työskentelee koko Karpaattien vuoriston alueella (Unkari, Ukraina, Romania, Serbia - Vojvodina, Slovakia) ja meillä on erittäin hyvät yhteydet kaikkien juutalaisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa näillä alueilla.

 

On myös kyse antisionismista. Vielä enemmän, tässä kohtaa on kyse kateellisuudesta ja vihasta, mutta myös messiaanisten juutalaisten hylkäämisestä. He ovat itsessään häviäjiä sillä tästä hetkestä lähtien me olemme kykenemättömiä toteuttamaan mitään julistustehtävää juutalaisina heitä kohtaan, Jumalan suunnitelman mukaan.

 

 

Kääntänyt englannista N.N.

 

 


Artikkeleitamme saa kopioida ja levittää, mutta tekstit on pidettävä kokonaisina eikä niihin saa tehdä muutoksia!
Copyright © 2005-2019 SHOFAR Yhteisö
http://kehilatshofar.com