6. Valérie, Franciaország: 2007.06.06  18.07

Jó napot, azért merészkedem önöket felkeresni, mert sok választ kaptam kérdéseimre honlapotokon keresztül. Az Izraelita hitközösséghez tartozom, de immáron 3 éve történt, hogy nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Jézus a Messiás. Nem tudnám elmagyarázni, főleg írásban, hogyan jutottam el erre a felismerésre, de ez számomra tény. Tehát, íme közeledek felétek, hogy jobban megismerjelek benneteket, és hogy hitem is mélyüljön. Tisztelettel, Valérie…

Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai trouvé dans votre site des réponses ŕ mes propres questions. Je suis de confession israélite, mais voilŕ maintenant 3 ans , m'est
apparu comme une évidence que Jésus est le messie. Je ne pourrais pas expliquer, surtout par écrit le cheminement de ma croyance mais pour moi c'est une évidence. Voilŕ, je me rapproche donc de vous afin de mieux vous connaître et ainsi approfondir ma foi. Bien cordialement, Valérie...

5. Luc H., Belgium - Románia: 2008.03.01  14.23

Nem először voltam vendége I. P. Professzornak (A Scoala B… M… Igazgatója - Románia), aki megkért, hogy tanítsam a helyi pásztorokat és vezetőket. És, mint mindig, a közöttük eltöltött napok, nagyon intenzívek és áldásokban gazdagok voltak. Amikor utoljára jártam közöttük egy ember sírva és nyilvánosan bűnbánatot tartott saját antiszemita magatartása miatt.  Egy pásztor elmondta, hogy mindaddig a napig, soha nem értette Izrael jelentőségét Isten Tervében. Mások megköszönték, hogy segítettem nekik, hogy a Bibliának ebbe a dimenziójába bevezettem őket. Ezúttal a Jezabeli szellemiségről hoztam üzenetet magammal (Nábot szőlőjéről), amit párhuzamba állítottam a behelyettesítő teológiával (ami azt állítja, hogy az Egyház Izrael helyére került) … Ez egy olyan üzenet, ami mindig sok port kavar és senkit nem hagy hidegen… főleg azoknak szellemét nem, akik pont szeretnék az embereket saját uralmuk alatt tartani… De az ellenkezés ellenére, tisztán meg tudtam velük osztani ezt az üzenetet. Köszönöm Uram! Románia nem rég, egy éve vált az Európai Unió tagjává (2007.január 1). A román pünkösdi, evangélista és baptista pásztorok nagyon buzgók és hűek egyházaikhoz. De antiszemita hullámok végigsöpörtek az országon (főként a Második Világháború alatt) és többek közt a Iasi-i pogromhoz vezettek, ahol 13.266 ezer zsidót mészároltak le 1941 június 27.-én. Iasi városát meglátogattam és a helyi egyház tagjait bűnbánatra szólítottam fel.  Ezek az antiszemita hullámok befolyásolták a keresztényeket és felelevenítették az „Isten gyilkos” vádaskodást (mely a zsidókat Jézus gyilkosainak tekinti). A Romániai zsidók száma, mely 756.930 lelket tett ki 1939-ben, közvetlenül a háború után, visszaesett 312.972 főre. Románia a kommunizmus alatt volt (1947-től, 1989-ig), és sok keresztényt üldöztek e-rendszer alatt. Ezeket a dolgokat főként Wurmbrand pásztor könyvei által tudjuk, aki Román zsidó volt (1909-2001) és aki 1938-ban tért át. Bebörtönözték 14 évre. Amikor kiszabadult, megalapította a «Mártírok hangja» szervezetet. A behelyettesítő teológia még mindig és nagyon sok megnevezésben dominál. Ezért még mindig nagyon sok előítélet van általánosságban a zsidósággal kapcsolatban, illetve nagyon kevés Román ismeri Izraelt. Ez a tanítás a Romániai pásztorok és vezetők számára szükséges, hisz felfedi számukra a múlt hibáit és felszólítja őket, hogy állást foglaljanak Izrael és a zsidó nép mellett Bibliai alapokon. Imádkozzatok azért, hogy ezek a bibliai igazságok meghozzák gyümölcseit. Imádkozzatok azért is, hogy védelmem legyen az utazásaimon, és hogy az anyagi feltételeim is biztosítva legyenek. ... A Mester szolgálatában, Luc H. (A C… Belgium Vezetője).
Ce n’est pas la première fois que j’étais invité par le Prof. I. P. (Directeur de la Scoala B… M…) à venir enseigner des pasteurs et responsables roumains. Et, comme d’habitude, les jours que j’ai vécu en leur compagnie furent très intenses et riches de bénédictions. La dernière fois que j’y étais allé, une personne s’était repentie publiquement et dans les larmes pour son attitude antisémite. Un pasteur m’a dit qu’il n’avait jamais compris l’importance d’Israël dans le plan de Dieu jusqu’à ce jour. D’autres m’ont remercié de les avoir aidés à entrer dans cette dimension biblique. Cette fois-ci j’ai apporté un message sur « l’esprit de Jézabel (la vigne de Naboth) » que je mets en parallèle avec la Théologie de la substitution (qui affirme que l’Église a remplacé Israël) … C’est un message qui fait toujours des remous et qui ne laisse personne indifférent… surtout pas les esprits qui justement voudraient garder les gens sous leur domination… Mais en dépit de l’opposition, je suis parvenu à partager ce message avec clarté. Merci Seigneur ! La Roumanie est un pays qui est entré dans l’Union Européenne récemment (1 jan. 2007). Les chrétiens évangéliques, baptistes et pentecôtistes roumains sont des gens très fervents et fidèles à leurs églises. Mais des vagues d’antisémitisme ont traversé la Roumanie (en particulier durant la seconde guerre mondiale) et ont mené notamment au pogrom de Iassi le 27 juin 1941 – 13.266 Juifs ont été massacrés. Iassi est une ville que j’ai visité et où j’ai appelé les membres de l’église locale à la repentance. Ces vagues d’antisémitisme ont influencé les chrétiens et ont ravivé l’accusation de « déicide » (qui affirme que les Juifs ont tué Jésus). La population juive roumaine qui était de 756.930 personnes en 1939, était tombée à 312.972, juste après la guerre. La Roumanie fut sous le communisme (de 1947 à 1989) et beaucoup de chrétiens furent persécutés sous ce régime. On connaît ces choses surtout grâce aux livres du Pasteur Wurmbrand, Juif Roumain (1909-2001) qui s’est converti (1938). Il fut emprisonné pendant 14 ans. A sa sortie de prison, il fonda l’organisation « La voix des Martyrs ». La Théologie de substitution est toujours prévalente dans beaucoup de dénominations et il existe donc encore beaucoup de préjugés sur les juifs en général et très peu de roumains connaissent Israël. Cet enseignement aux pasteurs et aux responsables des assemblées roumaines est nécessaire car il leur dévoile les erreurs du passé et il les appelle à prendre position d’un point de vue biblique pour le peuple Juif et pour Israël. Priez afin que ces vérités bibliques puissent porter du fruit. Priez aussi pour ma protection sur les routes et pour les besoins financiers pour couvrir les frais de voyage. Au service du Maître, Luc H. (Président des C… Belgique)

4. Patriarche E., Abidjan - Elefántcsontpart - Afrika: 2007.11.20  21:26

Jó napot. Nagyon örülök tanításaitok nagyszerüségéért, melyeket kűldtök… Isten áldjon benneteket... Patriarche E.
Bonjour…Je suis tres ravi de l’excellence des enseignements que vous nous envoyez… Que Dieu vous bénisse… Patriarche E.

3. Joseph N., Afrika: 2007.12.05  23:15

Kedves testvérek és Isten szavának harcosai… Miután figyelmesen elolvastam írásaitokat, megértettem létezésetek szükségességét. Én Közép Afrikai Köztársaságban lakom, és kérdésem, hogy mi is kezdhetnénk-e valami hasonlót ahhoz, amit ti csináltok Úrunkért? Hogyan tehetnénk mi ezt?... Shalom
Chers frere et combatants de la parole de Dieu… Apres avoir lis attentivement j'ai compris le pourquoi de votre existance, suis en République Centre Africaine est ce que nous pouvons aussi commencé quelque chose comme ce que vous faites pour notre Seigneur? Comment pourions nous le faire?. Shalom.

2. E.Pátriárcha, Elefántcsontpart - USA: 2008.01.21  12:47

Köszönöm válaszodat. … Igaz, hogy Afrika hiányzik, főleg, mivel itt tél van. Azonban, Isten kegyelmének köszönhetően, megelégszem a körülményekkel. Az Egyesült Államoknak szüksége van az evangéliumra, mint a föld minden más országának is. Egy szellemi alvás tapasztalható mindenütt a bolygónkon. Amikor utoljára jártam Indiába, ott is ugyanaz az állapot, mint Angliában, Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban, Luxembourgban, Hollandiában, és Németországban, mely országokat elég jól ismerek. Mindenhol ugyanaz az állapot. Ma csupán csak két dolog érdekli a keresztény embert: 1. a házasság a nőket, 2. a pénz a férfiakat. A legrosszabb az, hogy sokan e-miatt el is adták egész szolgálatukat-elhívásukat, a keresztyén konformizmus oltárán. Ez a hideg szél, ami fúj a keresztény világon nagyon félelmetes testvérem.  És akkor még nem is beszéltem, azokról, akik születésük vallásának hagyományai szerint prédikálnak, amint ti is jól tudjátok… Most testvéreknek segítek, akik a Világbanknál, illetve országuk képviseletében dolgoznak az USA-ban, hogy jobban meglássák Jézus Krisztust, Aki messze felülmúlja mindazt a luxust, amihez ők hozzá vannak szokva. Sokat beszélek annak szükségéről, hogy tekinteteinket az ég-felé emeljük, hogy Krisztust meglássuk, Aki hamarosan visszajön. Jövő héten, egy előadás sorozatott tartok, ahol arról lesz szó, hogyan lehet a démonok működését meghiúsítani. Szükségem lesz szellemi betakarásotokra. Ha tudtok valamit erről a témáról, örömmel venném, ha megosztanátok velem még vasárnap előtt. … Szeretlek benneteket testvérek, az Úr még sok mindent akar  velünk csinálni. Testvéri szeretettel, E. Pátriárcha.
Je vous remercie pour la lettre courrier réponse que vous m’avez envoyé. Aussi pour me consulter par rapport a l’invitation. Il est vrai que l’Afrique me manque, surtout avec l’hiver qui bat son plein. Néanmoins, par la grace du Seigneur, je fais avec. Les États-Unis ont besoin de l’évangile de meme que les autres pays partout dans le monde. Il y a un sommeil spirituel qui plane partout sur notre planete. La derniere fois quand j’étais en Inde, pratiquement le meme constat de sommeil qui est en Afrique y a été constaté. L’Angleterre, la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg de meme que la Hollande et l’Allemagne sont des pays que je connais tres bien. Malheureusement c’est le meme constat. Il n’y a que deux choses qui intéressent aujourd’hui les chrétiens. Le marriage pour les soeurs et l’argent pour les freres. Le pire est que meme plusieurs serviteurs de Dieu y ont vendu leur appel au prix du conformisme chrétien. Ce vent froid qui souffle sur le christianisme est tres inquiétant mom frere. Sans compter ceux qui prechent selon les traditions de leurs religions natales, comme vous le savez tres bien… Je suis en train d’aider certaines sœurs et certains freres qui travaillent à la banque mondiale et quelques ambassadeurs représentants de leurs pays aupres des USA a pouvoir voir mieux Jesus-Christ qui est de loin supérieur a tout le luxe auquel ils ont acces. Je parle beaucoup de la nécéssité de lever les yeux vers le Christ qui revient bientôt. La semaine prochaine, du vendredi au lundi, je devrai animer un séminaire qui parlera de comment faire échouer les démons dans leurs activités. J’aurai certainement besoin de votre soutien spirituel. Si vous en savez quelque chose, je serais ravi que vous me la partagiez avant le dimanche. … Je vous aime mon frere, le Seigneur a encore beaucoup de choses a faire avec nous. Tres fraternellement, Patriarche E.

1. Lorraine, Québec - Canada: 2007.07.26  03:47

Jó napot ...  Nagyon szomorú vagyok, amikor látom mindazokat a dolgokat, amik történnek keresztény szinten. Én népekbeli vagyok, és szeretem a zsidó népet, mivel Jézusom is zsidó volt. Ezért ti is testvéreim vagytok Jesuában. Legyen áldott a közösségetek. Köszönöm. Egy Quebec-i nőtestvéretek. Shalom.  
Bonjour ... Je suis tres attristé de tout ce qui se passe de la part des chrétiens mais moi je préfere gentil moi j'aime le peuple Juifs car mon Jésus était Juif vous etes mes freres et soeurs en Yeshoua.Que votre congrégation soit bénis . Merci. Une soeur en Yeshoua Lorraine du Québec. Shalom