2. Pastor Isaac O., Kenya - Afrika: 2008.02.29. 12:52

Üdvözöllek bennetek Jézus Krisztus csodálatos nevében. Imádkozom, hogy minden rendbe legyen veletek és közösségetekkel. Isaac O. pásztor vagyok Eldoret-ből (Kenya), az Antiókiai Baptista Egyházból. Isten embere, azért írok neked, hogy az Úr Jézus evangéliuma terjedjen Márk evangéliuma szerint 16:15-20. Ez egyben egy jó alkalom, hogy meghívjalak Kenyába egy napon, hogy megfigyeljétek az itteni helyzeteket, és hogy hirdessétek az evangéliumot biztatván pásztorokat és keresztényeket, mivel a katasztrófák, háborúk, szárazságok, éhínségek és a nemrég, a választások utáni kitört erőszakoskodások miatt, sokan elhagyták szolgálati helyüket. Azt hiszem szükségük, lenne egy Pálra, aki biztatja őket, ezen az alapon hívlak meg téged. Remélem, hogy lehetnél Pál sok pásztor számára. A választások utáni lázongások alatt, templomainkat lerombolták és tagjaink többsége táborokban él. Helyzetünk és szegénységünk ellenére boldogok vagyunk, mivel továbbra is Krisztus hitében vagyunk és hirdetjük az evangéliumot még a táborokban is, ahol ott is Jézus az Úr. Tehát nem számít, hogy milyen megpróbáltatásokon megyünk keresztül, hiszünk az ima erejében, és tudjuk, hogy országunk meg lesz gyógyítva. Mint egyház, imáitok nagyon fontosak népünk számára. Ezért kérünk, hogy légy velünk az imában, és mivel egyházunk tagjait elhurcolták és kitelepítették, kérünk, hogy segíts nekünk bármilyen adománnyal, hogy ezeket a humanitárius problémákat megoldjuk (ruha, ennivaló, gyógyszer, ruha, újjáépítés). Egyházunk mindent elfogad, amit küldeni tudtok. Örömöm van, mert tudom, hogy fogsz válaszolni. Szeretettel Krisztusban. Pastor Isaac O.
I pledge much greetings to you in the wonderful name of Jesus Christ. I hope and pray that all are well with you and your congregation. I am pastor I saac Ooko of Antioch Baptist Church Kenya in Eldoret.Man of God I have decided to write to you to share and exchange within and abroad for the furtherance of the gospel of our Lord Jesus Christ according  to mark 16. 15-20. This is also another opportunity to invite you to Kenya,one day to make observations and preach the gospel in Africa by encouraging pastor,christians etc. because during disasters,wars,droughts, famine like the post election violencethat occurred recently in our nation Kenya,many people abandoned their ministries responsibilities. I believe they need Paul to encourage them,on which basis I have invited you.I hope you can be paul to the life of many Pastors. During the post election violence in Kenya,our churches were destroyed and most of our members are living inthe camps. Even though our statusis awkward/poor but we are happy because we are still in the faith of Christ and preaching the gospel of Christ even in camps and Jesus remains to be the Lord. So no matter how difficult we are passing through, we believein prayers and our nation will be healed.As a Church your prayers are very important to our Nation. I therefore request you to stand with us in prayers since our church members were displaced and asist us with any donationto solve these humanitarian problms e.g food,drugs, clothings, or reconstruction etc, our church will accept anything you will help us with  I am happy because I will received your reply. Yours in the love of christ Pastor Isaac O. 

1. Mircea M., Iasi - Románia: 2008.02.10. 21:34

Shalom kedves testvér Jesua HaMasiáhban! Nagyon köszönöm, hogy külditek hírleveleiteket. Én egy Román pásztor vagyok, Népekbeli, de ... megtérésem óta, Isten, szeretetét népe iránt az én szívemre is odahelyezte, a zsidók szeretetét. Tehát örülök ... és szívem telve van örömmel, mivel látom, hogy Népéből, egyre többen kezdik megismerni Jesuát és hinni Benne ... Szeretettel Jézusban. Mircea M., Iasi, Románia.
Shalom, dear brothers in Yeshoua HaMashiach! Thank you so much for adding me to your mail list. I am a Romanian pastor, a Gentile, but ... for even since I was very young and I came to know the Lord and His Word, He has put in my heart a love for His people, the Jews. So I am happy ... and my heart is full of joy to see that more and more of His people come to know Yeshoua and to believe in Him. ... With love, in Jesus. Mircea M., Iasi, Romania