.

PREZENTARE- CINE SUNTEM ?


Dragă vizitatorule !

 

În cele ce urmează dorim, pe scurt, să ne prezentăm și să facem o descriere a chemării noastre. În Budapesta, capitala Ungariei, țară din Centrul Europei, ființează singura comunitate mesianică din zonă, comunitate credincioasă lui Ieșua HaMașia, și care are sarcina și numele: „Sófár”. Chemarea Comunității noastre se desfășoară în două direcții: ca sarcină principală ne asumăm responsabilitatea evanghelizării pasive între frații noștrii evrei,   ca parte a acestei responsabilități este necesitatea cunoașterii și asumării identității evreiești și, prin mărturia vieților noastre, nevoia de a înțelege că Mesia lor, Unsul lor –pe care Îl așteptăm să revină este Ieșua HaMașiah. Prin învățăturile pe care le promovăm, ne separăm de toate acele curente care știrbesc în vreun fel identitatea de evreu, și de asemenea de acele curente care oferă ca metodă altor neamuri, obiceiurile și cultura evreiască.  Credem și mărturisim că poporul ales care îl acceptă pe Dumnezeul Veșnic, în timpul hotărât de Dumnezeu trebuie să-l recunoască și să-L accepte pe Ieșua ca mântuitor, și pe HaMașiah ca Împăratul care are să vină.  

Pentru cei care sunt dintre alte popoare, naționalități, învățătura pe care o dăm este că e nevoie ca ei să fie altoiți în măslinul cel bun.         

Pe teritoriul Ungariei trăiesc aproximativ  200.000 de evrei, spre care Domnul nostru ne-a deschis toate ușile, iar aceștia cunoscând credința pe care o avem, totuși privesc cu dragoste spre noi. Slujirea noastră are datoria să ridice un Steag  (Nisszi -Ex17:15) și să lupte împotriva duhurilor babiloniene, edomite și amalechite, de fapt împotriva idolatriei, a umanizmului, împotriva New Age și împotriva dorințelor omenești.  

Credem și mărturisim că orice slujire, deci și a noastră, este complectă, dacă răspunde celor 3 dimensiuni, adică trebuie să împlinim deopotrivă nevoile spirituale, sufletești și fizice. Tocmai de aceea, ca parte a vieții comunității noastre, funcționeză și o asociație caritativă ,  asociație care dorește să atingă pe cei în nevoi, în primul rând dintre evrei. Dumnezeu este Cel care deschide noi uși, și în acest domeniu am ajuns la evreii din Transilvania(România), Ukraina, Serbia și Croația. Prin intermediul acțiunilor intreprinse prin această slujire caritativă, călăuzim evrei în mod individual înapoi la identitatea lor și la Dumnezeu. Credem că la timpul rânduit de Dumnezeu, și la Domnul nostru Ieșua HaMașiah. Deasupra acestor lucruri scopul nostru este să cunoască planul și voia lui Dumnezeu, adică să se întoarcă acasă. Sarcina noastră pe toate cele 3 dimensiuni este în continuă creștere, simțim împotrivirea crescândă a lui Satan, împotrivire prin care vrea să zădărnicească planul lui Dumnezeu, și de aceea avem nevoie de frați mai mulți, de mâini care să se roage, de ajutor spiritual, sufletesc și fizic pentru comunitatea și slujirea noastră. Toate acestea le cerem și pentru că sub masca numelui de evrei, apar tot mai multe învățături greșite, și apar în Europa Centrală și de Est, societăți creștine cari activează cu numele de mesianici distrugând planul lui Dumnezeu.
Dacă aveți pe inimă și Duhul Sfânt vă motivează, așteptăm și acceptăm manifestarea dragostei frățești atât din punct de vedere spiritual cât și fizic, dar mai ales ajutorul vostru în rugăciune.


Comunitatea evreiască Sófár credincioasă lui Ieșua HaMașiah

 

 

 

 

 

 

 

Amănunte despre noi și chemarea noastră:

 

Despre evreii mesianici

 


Copyright Š 2005-2022 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com