.

Orbán Béla:

 

Shabbat Truma

Pentru cine construiești biserică?

Înregistrare făcută la închinarea de sâmbătă a comunității ȘOFAR comunitate credinciosă lui Ieșua HaMașiah

2009.02.28.

 

Numele zilei de astăzi este "Truma", ceea ce înseamnă jertfă de mulțumire. Exod 25:  „ 1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:2. „Vorbeşte copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.3. Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint şi aramă;4. materii vopsite în albastru, purpuriu, cârmâziu, pânză de in subţire şi păr de capră;5. piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm;6. untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;7. pietre de onix şi alte pietre pentru efoda şi pieptar. Sau: umerar8. Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.9. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.”

             Poate că ve-ți fi surprinși astăzi, pentru că truma înseamnă jertfă de mulțumire,și avem aici astăzi un cadou mare, pe care Dumnezeu îl cere să-l aducem Lui. Și Lilla nici nu a știut de ce și-a adus astăzi copilașul, pentru că astăzi e Shabbat Truma, și trebuie să aducă o jertfă de mulțumire.Dacă ai primit de la Dumnezeu un copil, care este prima misiune a ta? Să mulțumești lui Dumnezeu, și să conștientizezi că te-ai apucat să construiești o biserică. Acela care este în mâinile tale va fi Templul Duhului Sfânt atunci când va deveni matur și va fi un om de sine stătător. Toți suntem temple, biserici. Și Dumnezeu îți cere acest copil să-l zidești.  Îți dă pentru acestea pietre de onyx, aur, argint și aramă. El ți-a dat gloria Lui. El ți-a dat răscumpărarea. A dat și arama, sub forma lucrurilor omenești. Deci ai primit totul iar acuma îți cere să începi și să zidești acest templu, acest mic sanctuar,care gângurește în mâinile tale. Și la fel El ne va cere același lucru, la fiecare, atunci când vom ține în brațe propriul copil. Și exact la fel El cere să-i dai Lui, dacă încă nu ai făcut-o, templul vieții tale Lui. Și îți spune începe și construiește. Și cel mai frumos lucru ar fi dacă împreună cu soțul tău a-ți începe această construire, dar la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și acuma că suntem în părtășie împreună, suntem înaintea lui Dumnezeu, tu ți-ai predat viața lui Cristos iar El îți cere această truma. Vrei să construiești biserică? În mâinile tale ții un templu minunat și minuscul. Tot ceea ce este scris în lege aici începând cu tablele legii și până la Menoră, toate astea Dumnezeu ți le-a dat pentru ca să devină realitate în viața acestui copil și să devină și el un templu pentru El. Dumnezeu întreabă pe fiecare părinte îl dai tu pe copilul tău lui Dumnezeu? De ce? Pentru ca să:”  Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Pentru ca El să locuiască în inima ta,și să poată locui și în inima lui, dacă tu îl vei fi  învățat aceaste lucruri. 

           Să ne bucurăm de acest exemplu practic! Că adică ce înseamnă: truma, jertfă de mulțumire? Pentru tine de acuma înainte fiecare zi este o jertfă de mulțumire,  pentru că toate câte le-ai primit trebuie să le așezi în el, tot ce ai învățat, Legea lui Dumnezeu, și în așa fel trebuie să-l educi ca să fie zidit. Pentru ca să aibă o viață care să aducă lui Dumnezeu mulțumiri, și toate toate celelalte jertfe care se aduc în templu. Pentru că fiecare viață de om este un templu. Deci poate să devină un templu sfânt, sau poate să rămână doar un proiect. Dumnezeu ți-a dat așa o binecuvântare uriașă, că tu poți să cunoști proiectul și știi că trebuie să-l zidești. Trebuie să-i zidești viața din pietricele prețioase, de valoare. Trebuie să începi în viața acestui copil sfeșnicul, masa pentru pâinile sfinte, trebuie să-l îmbraci, să-l pregătești să devină un om al sacrificiului, să poată locui Dumnezeu acolo, și viața lui, inima lui să fie un sanctuar.

          Și această zidire începe cu:„să-Mi aducă un dar !” Nu este o obligație, ci fiecare după inima lui…Noi suntem doar martori, pe deasupra și într-o situație neașteptată, dar și Dumnezeu vorbește mereu în chip neașteptat. Deci suntem martori, vrei să construiești templu? Pentru că numai El poate să construiască cu adevărat ceva, știm foarte bine că ceea ce noi construim se dărâmă foarte repede. Oricât de super bine ar funcționa, după 60 de ani nici nu ne mai amintim de ea. Vrei, deci să fi lucrătorul acelei biserici pe care o ții acuma în brațele tale?   Și pentru ca Sabbath Truma să devină realitate te rog, să dai acest copil lui Dumnezeu. Mulțumește-I în credință că poți să-l zidești, și că ai tot felul de daruri, că sunt pietre prețioase, aur, argint, aramă. Și tu ești cea care poți să-i pregătești argintul, mântuirea și răscumpărarea…Și te rog aici în fața martorilor să-l dai pe acest copil lui Dumnezeu, prezintă-l cu alte cuvinte Lui! 

….............................................................................................................................

            Chiar dacă este ceva spontan, dar așa arată truma. Jertfă de mulțumire, ceea ce am primit, trebuie să-I dăm înapoi lui Dumnezeu. Și mă întorc la continuarea istorisirii trumei. Dumnezeu spune prin Moise, tuturor, să contribuie fiecare după știința și posibilitățile pe care le are la construcția Templului. De ce trebuie să reglementeze Dumnezeu acest aspect?  Pentru că acest popor care a fost în Egipt, acolo nu a văzut Templu, Biserică, ci a văzut o mulțime de temple păgâne și idoli pe post de dumnezei. Nu știa cu alte cuvinte, ce înseamnă Templu, nu știa nimic despre Dumnezeu, doar atât că umblă înaintea Lui și că au promisiuni. Primul pas al lui Dumnezeu în viețile noastre este că ți se arată pe Sine, și că trebuie să construiești un sanctuar. Și mulți cred că a construi sanctuarul este nimic altceva decât să-și construiască propria viață. Deși în această propoziție este și motivația de ce: „să construiești sanctuar pentru ca să pot locui între ei.” Iar asta nu înseamnă că construiesc o biserică și în mijloc este acolo Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost în mijloc. Ci Dumnezeu vrea să se mute în inima ta atunci când tu vrei să construiești biserică. Israel a trebuit să construiască Sanctuarul, Mikdașul, pentru ca Dumnezeu să poată să locuiască în el. Și când citim mai departe cum anume a funcționat Sanctuarul cu chivotul mărturiei:„17.  Să faci un capac al ispăşirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi jumătate.18. Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii;
19. să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.
20. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.21. Să pui capacul ispăşirii pe chivot, şi în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da.22. Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.,,
 Și astăzi este la fel. Când Dumnezeu a dat rânduieli cu privire la construirea Templului atunci datorită harului și iubiri Sale mari, trebuie să înțelegem asta, că nu ne va vorbi din Lege. Și astăzi e aceeași situație. Legea este acoperită, este peste ea Kapporet, sau acoperire, ispășire, și de pe această tablă a ispășirii ne vorbește. Legea nu și-a pierdut valabilitatea, dar acoperirea, ispășirea, Kapporetul este deasupra acelei Legi, dar nu funcționează fără Lege. Acoperirea legii, lucrarea de ispășire a lui Jeshua este nimic altceva decât răscumpărarea noastră, și apropierea de Lege o putem face numai prin harul Său, altfel am fi condamnați de acesta. Dumnezeu acoperă deci Legea cu dragostea Lui.

              În secvența următoare înțelegem faptul că Dumnezeu nu vrea să domnească. Nu El are nevoie de biserică. Atâta frumusețe este în în această propoziție " să construiești sanctuar pentru ca să pot locui între ei.” Acest lucru ne învață că în viețile noastre trebuie să fie restaurate închinarea și rânduielile altarului, adică tot ceea ce fac înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să poată locui în noi ca Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să-l învățăm de la poporul evreu. Nu eu mă duc la Dumnezeu, ci El mă primește de pe capacul ispășirii care este peste lege și vrea să locuiască în mine. Templul, biserica nu este locuința lui Dumnezeu. Templul este locul unde se aduc jertfele. În sanctuar eu nu fac altceva decât să trăiesc chipul a ceea ce este în cer. Sanctuarul deci este copia fidelă a lucrurilor cerești. Deci un templu nu este ceva sfânt, ci e o zidire din piatră, un templu idolesc, orice. Ci pur și simplu jertfa aceea, mulțumirea pe care o aducem este o imagine ca în oglindă a cerului. Este procesul vizibil al cerului în lumea cealaltă. Tocmai de aceea vrea Dumnezeu să fim tot mai mult în sfințire pentru ca să poată locui tot mai mult în inimile noastre. Să poată să funcționeze tot mai bine Mikdaș-ul în viețile noastre, pentru ca El să poată locui între noi.  Biblia nu explică și nu dă indicații cum să construiești un loc și să te duci acolo, ca popoarele păgâne, și nu ne ducem acolo să adorăm Templul....Dar dacă privesc în urmă la istoria de două mii de ani pot să văd exact inversul. Nu! Oamenii fac invers: să se desfășoare jertfele, să se desfășoare slujirile pe altar pentru ca Dumnezeu să locuiască între noi. Nu uneltele duc puterea lui Dumnezeu pentru că se transformă în idoli. Nu obiectele.  Iar dacă Dumnezeu a spus să zidești un templu, și a dat indicații cum să funcționeze acel templu, atunci nu se poate construi al treilea Templu. Pentru că Dumnezeu este Creatorul, iar aici vedem că El a creat Templu în pustiu. El este Cel care în Duhul,a spus, a dat indicații omului care era în trup fizic din ce, cu ce și cu ce măsuri să construiască templul. Dar este de știut că Dumnezeu interzice omului să creeze. Dar dacă eu totuși fac încă odată ceea ce El a poruncit odinioară să fac, atunci acest lucru este nimic altceva decât să repet operațiunea de creare a Lui, și mă regăsesc într-o activitate care este împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, că ceea ce a spus odinioară Dumnezeu toate funcționează în această rânduială.  Dar să învățăm că fiecare om este un templu nou, este o nouă creație.  Deja la nașterea lui există un plan, un proiect cu privire la el, un proiect de templu. De asemenea când un om se naște din nou există un plan al lui Dumnezeu cu privire la el. Fiecare om este altfel. La fel, fiecare om este un alt templu. Dar proiectul este mereu același, că adică truma, adică jertfa de bunăvoie eu trebuie s-o aduc lui Dumnezeu. De bună-voie, eu trebuie să-l prezint lui Dumnezeu, pe copilul meu. Iar atunci când este vorba că trebuie să-mi predau viața ca un templu, pentru ca Marele Preot să preia lucrarea în interiorul templului, și Duhul Sfânt să-l umple, pentru ca și altarul să funcționeze, atunci se naște o nouă întrebare. Dacă Dumnezeu spune că totul este al Lui, tot ceea ce a creat El, atunci cum pot eu să-i predau orice?  Nu sunt în posesia a nimic, nu pot să proiectez, și nici să creez în locul lui Dumnezeu,dar nici să construiesc nimic similar. Evreimea, până și cu Menora, este așa că, mă refer la cei ortodocși, că dacă este o Menoră atunci aceea este unică. Nu se poate fabrica alta, pentru că Dumnezeu a creat una singură, și nu există copie a ei. Acest lucru este similar cu fiecare om, dacă Dumnezeu creează un om, atunci acela nu poate să aibă o copie.  Fiecare om este un templu deosebit. De aceea să nu creăm tipare de serie de diverse –ismuri! Să nu încercăm să cioplim din oameni temple! Și nici să nu zidim vieți cu forța, de nici o coloratură fie că e vorba de misiuni, sau mișcări carismatice. Dumnezeu este cel care a dat un plan deosebit, separat, pentru fiecare. Un singur lucru este sigur, că în centru trebuie să fie chivotul cu tablele legământului. În chivot trebuie să fie legea, promisiunile lui Dumnezeu, toiagul lui Aron, și vasul cu mană. Și deasupra vieții fiecăruia trebuie să fie Kapporet, acoperirea, care este placa finală, de unde ne va vorbi Dumnezeu. Nu noi creăm oameni la serie. Nu fabricăm din ei adepți ai diverselor ismuri, și nici membrii de adunări, uniformizându-i. Nu există recreare umană. Dumnezeu a creat pe fiecare om în mod deosebit. Dar în viața fiecărui om trebuie să fie legea, legământul, iar deasupra acestora harul, acoperitor al capacului ispășirii deasupra chivotului. Asta înseamnă construcția templului, sau a bisericii. 

            Asta am primit cu toții, de aceea să dai așa cum te lasă inima, aur, argint și aramă, toate acestea pe care le-ai primit de la Dumnezeu. Și toate acestea noi suntem cei care le aflăm cu regularitate, că de exemplu: care sunt talentele/talanții pe care le-am primit în această viață. Dumnezeu nu ia nimic de la noi, și nici nu ne dresează ca pe niște animale, ci El cere de la noi benevolatul. Ce fel de benevolat este acesta? Ne cere ceea ce am primit tot de la El, pentru că El ne-a dat trupul și sufletul, și toate câte le-am primit. Dă-i-Le pentru ca El să fie Domn în viața ta. Pentru că prin tot ceea ce merge înapoi în posesia lui Dumnezeu, omul ajunge mai aproape de starea împărăției din cer, și acestea devin tot mai vizibile și funcționale în viețile noastre. Deci sanctuarul este oglindirea lucrurilor cerești. Și atunci când sanctuarul, altarul funcționează în inimile noastre, ajungem tot mai aproape de starea cerească, iar viețile noastre oglindesc mai mult și mai mult voia lui Dumnezeu. Ce fel de templu, biserică zidești? Avem proiecte, planuri personale? „Așa trebuie să fie un creștin!”Ne inspirăm și decupăm, plagiem cum trebuie să faci o adunare bună? Ne dresăm unii pe alții, cum trebuie să trăiești o viață bună, și care să corespundă așteptărilor. Pentru aceasta funcționează teologiile. Învățători auto-proclamați, și numiți de alții, păstori care construiesc temple. Evident după moda timpurilor și epocii în care trăiesc. Și nu după proiectul sau planul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu vrea ca tu însuți să contruiești, adică să-I dai Lui ceea ce ai primit de la El, pentru ca apoi să primești înapoi totul cu binecuvântarea Lui, și tu să te zidești.  Dă-I Lui talentul tău, acea pietricică, acel diamant pe care-l ai pentru ca să-l primești înapoi sfințit și să poată fi zidit în construcția a ceea ce este oglindirea cerescului. Toate slujirile la altar ne duc mai aproape de Cer, pentru că întotdeauna mă curăță, îmi reglează relația cu Dumnezeu, mi se întărește supunerea, ascultarea și sunt binecuvântat când le primesc înapoi cu El Însuși.Pentru că și poporul ales a primit aceeași promisiune: „să faci toate acestea pentru ca să pot locui între voi!” De aceea să construiești sanctuarul pentru ca în mijlocul poporului să pot locui în inima ta.  La fel, Dumnezeu vrea El însuși să ridice oameni, pentru ca să poată fi pe pământ deja, între noi, iar noi în jurul Lui să fim în El. Cel mai important lucru însă, este ce fel de biserică zidim. Pentru cine construim? Pentru dumnezeul căruia îi construiești, Acela va domni în inima ta. Poți să fi deopotrivă capul unei adunări religioase, sau angajatul acesteia. Deci întrebarea este: ce construiești? Adunare pământească, evenimente, proiecte pământești? Pentru că atunci când se naște un copil trebuie să îți asumi cu toată seriozitatea faptul că nu tu vrei să cioplești din el un om. Ci ar trebui să dorești foarte mult să afli ce pietricică a dat Dumnezeu acelui omuleț, ce fel de aur și argint a primit el, pentru ca spre slava Lui, să trăiască prin harul Lui acel ceva! ? Și cum va funcționa altarul lui, biserica lui. Doamne arată-mi ce i-ai dat copilului meu pentru ca să pot lustrui acel ceva, în așa fel încât să devină un altar al jertfelor de mulțumire, să devină biserică! 

Mai avem și un alt fel de biserică. Dumnezeu a dat fiecăruia partenera proprie, și nu trebuie să-și caute partenera. Componentele bisericii sunt date de Dumnezeu.  Partenerul de căsnicie, împreună cu care ve-ți fi una, și ve-ți construi o biserică, este dat de Dumnezeu, și El vă spune cum anume, voi doi să vă zidiți să fiți una împreună. Nu construim cluburi de celibatari și nici societăți de căutare parteneri. Soția mea nu există pentru mine, ci este lângă mine alături să fim una, o biserică. Acesta este planul lui Dumnezeu, El dorește zidirea de biserici. Te-am scos din Egipt și tu trebuie să zidești biserică, pentru ca să pot locui în inima ta. Și nu vreau să fiu în biserica unde ești vizitator de duminică. Iar pentru aceasta trebuie să faci primul pas: ceea ce ai primit pune pe altar.Și ceeace ai primit ca talent, dă-le acolo, și pe toate lucrurile tale este acolo răscumpărarea, în așa fel că lumea nu mai domnește peste ele, pentru că le-am luat și toate sunt aurite, așa cum am citit că toate obiectele din biserică erau trase în aur, pentru că pe aur se vede Gloria lui Dumnezeu. Oglindim slava lui Dumnezeu, și alții vor vedea pe viețile noastre slava Lui, din această cauză am primit aurul, care nu este al tău, ci este o unealtă pentru ca prin ea alții să vadă slava lui Dumnezeu peste tine.Ție ți-au fost date, pentru Sine. Ai primit un copil, pentru ca acesta să fie al lui Dumnezeu. Ai primit, orice fel de talent, pentru ca să fie zidit în biserică. Iar El spune doar atât: să le dai așa cum te îndeamnă inima. 

Și cred că ar putea să ne fie rușine, dacă aș pune întrebarea: pentru ce ai dat astăzi slavă lui Dumnezeu? Și aș putea enumera multe lucruri de la cele considerate mărunte până la cele mai mari, că ai picioare și poți să umbli, că ai voce și poți să cânți, și că nu ești răgușit. Știi tu oare câte daruri ai primit astăzi? Sau trăiești aceeași nemulțumire continua, așa cum trăiește lumea că vai nu ai nimic. Nu ți-e rușine că fiind fiu de împărat, cât de multe lucruri ar fi trebuit să  pui pe altar, în mâinile lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc că acest copilaș deja la 4 luni este pus în mâinile lui Dumnezeu. Pentru ca să-l primească înapoi mămica lui, iar aceasta să poată să recunoască ce anume a pus Dumnezeu în acest copil, care la vârstă matură să devină o biserică. Acest copil tebuie să oglindească și să strălucească slava lui Dumnezeu. Și atunci un părinte poate să facă un singur lucru: mulțumesc că Dumnezeu mai are o biserică. Zilnic ar trebui să construim biserica. În fiecare zi ar trebui să ne zidim cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Știi tu  oare cât de mult valorezi,cu ceea ce ai primit de la Dumnezeu? Poți să realizezi ce miracol este organismul uman? Și ce dar imens este că ești sănătos? Ce dar uriaș este faptul că nu ai pierit din cauza consecințelor păcatului? Toate astea sunt daruri. Le-ai pus acolo pe altar cu mulțumirile tale? Dimineața când te trezești știi să spui Doamne iată ziua de astăzi care este un dar de la Tine! Ziua aceasta este a ta. Doamne ce bine e că pot să mă trezesc, și pot să pun o bucată de aur undeva, sau să așez o scândură. Sau ești în situația aceea tristă în care construiești o adunare, sau o misiune? Omule, ce construiești? Tu trebuie să construiești biserică, nu fortărețe! Și știm să trăim conștienți că avem multe daruri? Oare putem să trăim în așa fel că mulțumesc pentru soția mea, pentru soțul meu, pentru că dacă ei nu ar fi atunci nu ai fi nici tu biserică, ci doar o jumătate de biserică. Pe acel altar nu poate să se desfășoare activitatea. Îți lipsește jumătatea. Și poți să-I mulțumești pentru faptul că undeva există cineva care va fi partenera mea. Nu te simți rău în biserica ta înjumătățită? Pentru că poți să-L binecuvântezi pe Dumnezeu pentru faptul că undeva există și jumătatea ta. Dumnezeu vrea să locuiască între noi, de aceea cere El să fii ascultător. Dacă tu îi predai Lui, ceea ce ai primit de la El, automat vei primi  înapoi ceea ce I-ai dat, iar asta se numește sfințire. El îți dă sănătate, creștere, și absolut tot.

Să nu facem vrăji! Iar privind spre lumea în care trăim, dacă aproape toți construiesc biserici,de două mii de ani deja, tu zidește în sfârșit Sanctuarul! Sanctuar, pentru ca tu să fii biserica ! Pentru că Dumnezeu îți va vorbi deasupra ispășirii care este peste Lege, ispășire care este nimeni altcineva decât Ieshua HaMassiah. Să renunțăm în sfârșit la planurile personale! Pentru că nu știi să construiești biserică! Nu suntem în stare să ne zidim pe noi înșine. Deși avem destule comori, Domnul Universului ți-a dat și ție suficient material, talente, binecuvântări, pentru ca să fii zidit și să te ridici. Nu copia planurile arhitecturale ale lumii! Și astăzi sunt o mulțime de bazilici imense. Care nu simbolizează nimic altceva decât  cât de mare sunt „eu!” Nu măreția lui Dumnezeu o arată. Măreția lui Dumnezeu este când tu ești cel mai  mic la altar, și din cauza căinței și a mulțumirilor ești la pământ, cu bucurie și totuși plângând ești acolo înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă zidirea templului, și asta înseamnă zidirea Trupului lui Cristos. Asta este și zidirea unei căsnicii. De asemenea zidirea propriei vieți, că adică da Doamne am păcătuit, da Doamne sunt plin de mulțumire față de Tine, pentru că mi-ai dat har, te-ai îndurat de mine, și îți mulțumesc că mi-ai vorbit de pe Kapporet, adică de pe capacul ispășirii, și ai acoperit Legea și astfel nu sunt condamnat. Legea este acoperită, nu ieșită din uz. Între mine și Lege este acolo îndurarea. De aceea nu sunt judecat, pentru că de acolo mi-a vorbit Dumnezeu, jertfele sunt în desfășurare, și rânduiala altarului este funcțională în viața mea. Și atunci când Dumnezeu a spus „să-mi faceți un locaș sfânt pentru ca să locuiesc între ei,” în original scrie așa de frumos Șekina Mea să locuiască acolo. Duhul Meu care acoperă! Da, viața noastră este acoperită complect de Șekina lui Dumnezeu, dacă Mikdașul nostru, altarul nostru începe să funcționeze...

Când cortul sfânt a fost terminat, Dumnezeu I-a vorbit din nou lui Moise, Levitic 19: „  1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:. „Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le:„Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru Fiecare din voi să cinstească pe mama sa şi pe tatăl său şi să păzească Sabatele Mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5. Când* veţi aduce Domnului o jertfă de mulţumire, s-o aduceţi aşa ca să fie primită...” Dumnezeu explica aici cele zece porunci. Explicația celor 10 porunci sunt legile sfințeniei. Atunci când tablele celor 10 porunci sunt în chivotul legământului,și se zidesc în noi disponibilitatea și voia de a aduce jertfe lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va face inteligibile și înțelese legile Lui, și ne și sfințește cu acestea pentru că le înțelegem. Merită să citim aceste legi de sfințire. Iar aici se leagă cu : în locul acela în care îți spune El că vrea să zidești templul, acolo trebuie să-l ridici, din ceea ce El îți dă, și jertfe trebuie să aduci din ceea ce El îți dă. Deci nu trăind ca să corespund așteptărilor, ci trăind în ascultare și supunere de El.  Dacă privesc în jur atunci constat că se vorbește despre îndurare și despre capacul ispășiri, numai că nu sunt sub ele legea. Apoi mai aud că este lege, dar nu este îndurare, nu este acoperire și nu este ispășire, în viața omului nu s-a zidit templul. Câți oameni sunt care acceptă anumite legi,dar nu este acolo acoperirea, linia aceea de despărțire a judecății,nu este acolo îndurarea și ispășirea. Oare câte cazuri fericite sunt în care acestea funcționează împreună, adică Legea lui Dumnezeu acoperită cu Ispășirea, trăind în mod practic iertarea putem să stăm în picioare și putem să mergem înaintea lui Dumnezeu la altar. Legea singură nu este de ajuns. Să te comporți în așa fel să corespunzi așteptărilor, este puțin lucru. În biserici sunt din belșug acestea, legi și comportamente: așa trebuie făcut! Dar lipsește Kapporett și acoperirea și capacul ispășirii, cu alte cuvinte legea funcționează, dar Cristos nu. Și aici nu numai despre evrei este vorba, ci  este vorba și despre farisei răspândiți în multe locuri. Se ridică un templu,  dar singura chestiune peste care sar este exact proiectul lui Dumnezeu. Da îi educă pe copii, să se comporte frumos, dar uită să le spună că pentru păcat există iertare și acoperire. Nu este schimbare în viețile oamenilor. Din ordinea alcătuită de un om, îi amăgesc și-i atrag într-o altă ordine alcătuită de un alt om.  Dumnezeu însă are o altă ordine, când spune: Eu acopăr acuma legea, nu te ajunge, pentru că îți dăruiesc ispășirea, mântuirea de asemenea este a ta, pentru că Eu acopăr acuma Legea. Știți voi oare ce binecuvântare uriașă e aceasta? Că este lege, dar nu te mai condamnă, pentru că deasupra este ispășirea și acoperirea. Ispășirea și acoperirea însă, sunt, totodată și fundamentele relației noastre cu Dumnezeu. Noi nu ne relaționăm cu Dumnezeu pe baza legilor și judecăților omenești, în același timp îndurarea, ea singură, nu este de ajuns. Deasupra capacului chivotului este acoperirea, de acolo vorbește Dumnezeu, și tot de acolo ne și răspunde la întrebările puse. Numai după acestea vine rândul mesei cu pâinile sfinte, și numai după aceea urmează și restul de zidire.

      Pentru cine construim? Atunci când Dumnezeu zidește templele, de la cel mai mic om, până la omul născut din nou, când zidește căsniciile, și toate zidirile Lui, e bine să ne readucem aminte de Solomon când a terminat de zidit templul.La zidirea templului Dumnezeu are o promisiune. 1 Împărați 6:   12. „Tu zideşti Casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa  pe care am făcut-o tatălui tău, David,13. voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi nu voi părăsi pe poporul Meu, Israel.”  Este promisiunea lui Dumnezeu, aceeași promisiune, doar într-o altă formă. "Dacă vei umbla în rânduielile Mele, și vei acționa în conformitate cu judecățile Mele și vei respecta toate poruncile Mele, umblând în ele, atunci și Eu voi întări cu tine cuvintele Mele". Rânduiala Cortului întâlnirii din pustiu, este reactualizată aici, într-o altă formă, în cazul templului lui Solomon. La fel, la fiecare zidire de templu nou, atunci când cineva ține în brațe un copil, și zidește un templu, atunci aceste cuvinte sunt valabile. Îl voi educa în poruncile și rânduielile lui Dumnezeu, și-l voi învăța acestea. Dacă umblăm în rânduielile lui Dumnezeu, și împlinim legile Lui, vom fi fericiți, și Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. Aceasta este întrebarea, pentru cine am zidit noi templul? Dacă noi suntem cei care zidim copilul, atunci vom fi dezamăgiți, nimic nu se va împlini, doar câteva lucruri sporadic...La fel dacă noi suntem cei care ne zidim pe noi înșine, dezamăgirile vor veni rând pe rând. Dacă noi zidim căsnicia, atunci vor fi destule lupte de casă. Dacă noi zidim o adunare, și încercăm să zidim Trupul lui Cristos, atunci Dumnezeu nu va fi acolo. Promisiunile lui Dumnezeu sunt exact  la fel de valabile ca și atunci în pustiu, și ca și la templul lui Solomon.

       Însă, așa cum am vorbit săptămâna trecută despre faptul că în acest templu nu se pot introduce idoli. Dumnezeu a vorbit destul de apăsat. Lângă Mine să nu pui dumnezei de argint sau de aur.  Iti, sau oti este un cuvânt evreiesc lângă Mine. Nu în locul Meu, ci scrie lângă Mine!Și atunci când Dumnezeu a dat proiectul acestui templu, a spus Eu și numai Eu, nici un obiect, nici o persoană, mai mult nu poți să adori nici slujitorii cerești. Locul și modul închinării sunt atenționări serioase pentru noi.„Să nu adori, să nu te rogi la cetele cerești !” Vai cât de mulți cad în acest păcat al adorării Duhului Sfânt, și nu se închină Dumnezeului Veșnic. Se pot idolatriza îngerii. Se pot idolatriza charismele, și multe altele, ori Dumnezeu își proclamă unicitatea.„Doar pe Mine!” Nici slavă nu poți să dai altuia, și nici altcineva nu te va mântui, deci lângă Mine nu poți să aduci pe nimeni. Ar trebui să trăim în sfârșit astăzi acestea. Dumnezeu știe ce e bine pentru noi. El știe planul,proiectul, cum anume vrea El să ne zidească. Să nu încercăm să adorăm pe nimeni alături de Dumnezeu, sau în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca sfânta sfintelor să fie sfântă, și creația Lui, construirea Lui să funcționeze conform planului Lui. Fiecare sanctuar  se zidește conform planului Său unic. Viața noastră este un templu care se mișcă, este un cort al întâlnirii în pustie. Dumnezeu îți arată unde trebuie să te oprești, unde trebuie să prezinți jertfa, și totuși revin cu întrebarea am pus noi oare acolo și lucru străin? Un pic de intenție din adunare, un mic dumnezeu personal, sau poate ne-am așezat chiar noi în tronul lui Dumnezeu, pentru că eu sunt cel mai frumos din adunare, sau eu sunt cel mai mic copil din familie? Știi tu oare că este proiect și despre viața ta? Dumnezeu vrea să te zidești și să fii altar. Să funcționeze tot ceea ce este la altar, pentru ca El să poate să te numească templu. Iar inima ta să fie numită locuința Lui. Astăzi nu mai este Dumnezeul călătoriei stâlpilor de nori și de foc, ci prin Duhul Sfânt vrea să locuiască în noi. Vrea să-și pună Șekina Lui inima ta. Pentru că Dumnezeul actual după Ieșua HaMașia  și după Șavuot, după Rusalii nu mai este Dumnezeul care era deasupra ci este Dumnezeul care locuiește în inimă. Suntem într-o situație mult mai bună decât strămoșii noștri. Pentru că exiști deja trebuie să-L binecuvântezi. Așa cum ești, dacă ai 40 de kilograme așa, sau pentru că El vrea să te pună exact acolo unde tu te vei încadra și unde exact de tine este nevoie. Ești o scândură a templului măreț. Și tu ai locul tău în Trupul lui Cristos. Mulțumește-i pentru ce ți-a dat, pentru că ai nevoie de acestea în viața ta, în templul căsniciei tale se potrivesc perfect, nu tu trebuie să cioplești, sau să ajustezi, sau să te dresezi să te potrivești. Mulțumește-i pentru că așa cum ești ești bine. Fiecare om este o făptură creată, și nu omul va crea alt om. Omul nu poate să creeze nimic. Da poate să zidească temple idolești, dar ceea ce este sfânt și Dumnezeiesc, acel lucru nu. Sunt oare lucruri străine în construcțiile noastre? Idei, simțăminte, pietre și componente.  Trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt bine așa cum m-ai creat. Ia să arunc afară ce mi-a poruncit bunica să fiu, și ce a inventat unchiul meu despre mine. Pentru că nu fac parte din planul tău. Aș vrea să folosesc ceea ce Tu mi-ai dat. Vino-ți în fire și observă că ceea ce alții au vrut să pună peste tine ca o povară, a ascuns ceea ce este comoară, cu gândirea lor au omorât gândirea ta. Cu imaginația lor nu ai putut să-ți folosești talentele. Scapă de planurile vechi! De propriile planuri și de posibilitatea ca alții să facă planuri cu tine. Dumnezeu nu vrea ca tu să fii parte a vreunui sistem religios! El vrea ca tu să fii sanctuar. Vrea ca tu să fii parte a Trupului lui Cristos. Vrea să fii soț și soție în procent de 50-50%, iar în templul tău să se nască un nou templu. Un copilaș micuț, un viitor templu, care din prima clipă începe să se zidească. Dumnezeu a rânduit 2 părinți alături de el pentru ca încet să înțeleagă și el ce vrea să-i dea Dumnezeu. Într-o zi va înțelege și el ce bine că te-ai rugat pentru el. Își va aduce aminte ce bine că a fost cineva în viața lui care  nu l-a lăsat să construiască greșit. Așa cum ieri, mama mea și-a amintit că înainte cu 50 de ani a fost parte în zidirea mea. Exact la fel acest omuleț este un templu care se zidește.

          Dumnezeu nu locuiește în bodegi construite de mâini omenești. El dă materialul, El pune în inimile noastre dorința. El dă planul, El dă supunerea: Doamne eu aș vrea să mă zidesc, dar Tu zidește în mine. Tot ceea ce fac nu mai sunt eu cel care fac, tot ceea ce gândesc, nu eu gândesc, tot ceea ce s-a zidit nu este al meu. Și tot mai mult se vede pe noi chipul în oglindă a Împărăției Cerului, pentru că partea sfințită a vieți noastre îl oglindește pe Dumnezeu pentru alții.  Dumnezeu m-a vizitat și pe mine odată și mi-a spus dă-mi Mie ceea ce ai. Și trebuie să recunosc că atunci când s-a întâmplat asta m-am întrebat ce am eu ca să-I pot da? Atunci când îți predai viața crezi că nimic. Apoi după ce I-ai dat , începe să funcționeze altarul, și El este acolo în viața ta. Și se va descoperi că este nevoie de vocea ta, și poate că deși nu poți să ridici o tonă, dar un destin cumplit poți să ridici, pentru că poate păstorești sufletul vreunui om. Și vei realiza că ceea ce ți-a dat Dumnezeu nici nu este așa de puțin, și încep să apară talentele, binecuvântările, la care Dumnezeu mai adaugă și binecuvântarea zile de mâine.Și îmi găsesc plăcerea să mă uit că Dumnezeu nu la întâmplare a adus mititelul acesta între noi, copilașul acesta care se zidește deja. Și este o situație serioasă în care am ajuns, pentru că dacă comunitatea noastră se zidește ca un templu atunci suntem responsabili în dreptul acestui copil. De ce? Pentru că mama lui este a lui Cristos, dar singură nu va putea să zidească, pentru că partenerul ei nu este încă în templu. Suntem responsabili față de acest mic templu ca să se zidească. Zidirea este spirituală, de aceea este nevoie să ne rugăm în spirit, și astfel să participăm în zidirea lui. Iar dacă peste 5 ani va umbla aici printre noi, tu va trebui să-i spui ceva ce va putea el să înțeleagă din Cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă peste 20 de ani vom mai trăi, tu va trebui să  fii mărturie pentru el. Acest omuleț este parte a Împărăției lui Dumnezeu, de aceea toți avem responsabilitate față de el. Trebuie să ne rugăm pentru ca templul de acasă să fie zidit, și tatăl lui împreună cu mama lui să fie un templu, pentru ca amândoi să-l poată zidi într-un templu veritabil. Asta este misiunea noastră. Și astfel avem responsabilități unii față de alții. Ceea ce primim, nu vom pune conform propriilor idei, iar dacă vine un om nou să nu ne uităm ca la cineva de pe care putem să luăm zeciuiala. Și nu el va fi următorul garderobier, sau mai știu eu unde am vrea noi să-l integrăm, ci să ne uităm la el și să cerem lui Dumnezeu să ne arate ce pot face pentru el pentru ca să poată fi zidit, și ce lipsuri are templul lui pentru ca să pot să-l ajut, ceva care poate comunitatea să facă. Astfel se îngrijește Dumnezeu, ca acolo unde este vreo lipsă, comunitatea să poată să complecteze. Deci astăzi el a fost jertfa noastră de mulțumire, atunci când mama lui l-a dat lui Dumnezeu. Și nu a fost doar o întâmplare pe care ce bine că am putut asista la ea. Ești martor de aceea ești responsabil la zidire. Astfel se zidește Trupul lui Cristos. Ți-am dat pentru Mine. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a îngăduit să vedem debutul zidirii unei vieți noi, și să mulțumim că am primit și noi responsabilitate în această construire. Și să avem putere pentru ca să zidim Templul cel mare, adică Trupul lui Cristos.

Traducerea: Bézi Gyöngyi

                                                                                                                                   

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com