.

Orbán Béla:

 

Shabbat Vaiera

Înregistrare făcută la închinarea de sâmbătă a comunității ȘOFAR comunitate credinciosă lui Ieșua HaMașiah

2010.10.23.

 

          Denumirea acestei porțiuni este „Vaiera”, și se găsește scrisă în cartea Genezei capitolul 18, astfel: „ 1. Domnul i S-a arătat la stejarii  lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa cortului, în timpul zădufului zilei. Am vorbit foarte mult despre această istorisire, cum sosesc 3 trimiși, și de ce pleacă mai departe doar 2. Sunt multe lucruri interesante care, pe parcursul anilor le-am discutat. Pentru mine în această sâmbătă înseamnă nu doar că Domnul I s-a arătat, spun asta pentru că în calitate de oameni ai credinței, vorbim despre faptul că El este cu noi. Este cu noi, și noi suntem aceia care de multe ori trebuie să ne înfățișăm înaintea Lui, să ne întoarcem la El, și să-L întrebăm Domnul meu spune-mi cum să merg mai departe. Porțiunea profetică a acestei săptămâni este în cartea a 2-a a Împăraților. Am căutat să înțeleg cum se leagă de porțiunea din Tora, secvența în care Elisei înmulțește uleiul văduvei. Apoi când se vorbește despre femeia din Sunem, căreia Elisei îi promite un fiu, și pe care ulterior îl va învia cu puterea lui Dumnezeu. Cum se leagă aceste părți profetice cu secțiunea din Tora? Este o porțiune biblică foarte bogată, plină de mesaje.

          Vizita lui Dumnezeu la Avraam, vorbește despre promisiune nașterii lui Isaac, dar și despre pierderea Sodomei. Și e atât de frumos când Dumnezeu spune: „de ce aș avea secrete față de Avraam”. Când Dumnezeu se întâlnește cu omul Său, îi descoperă acestuia secretul Lui. Nu așa cum fac oamenii de obicei, că ne temem unii de alții, și de aceea relațiile noastre sunt condimentate cu secrete. Nu-i la fel cu Dumnezeu,ceea ce ne privește și este în vreo măsură în legătură cu noi, Dumnezeu ne implică în acel lucru.  Am putea vorbi despre distrugerea Sodomei, și despre ruda lui Avraam, Lot, în ce mod a scăpat. Însă pentru mine acuma, aș vrea să vă transmit mesajul  capitolului 20, înainte de nașterea lui Isaac.

 „ 1. Avraam a plecat de acolo în ţara de miazăzi, s-a aşezat între Cades şi Şur şi a locuit ca străin în Gherar. 2. Avraam zicea despre Sara, nevasta sa: „Este sora mea!” S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara.3. Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis: „Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”4. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat?5. Nu mi-a spus el că este sora sa? Şi n-a zis ea însăşi că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată şi cu mâini nevinovate.”6. Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva  Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea.7. Acum, dă omului nevasta înapoi; căci el este proroc, se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.

          Sunt multe mesaje în această porțiune. În primul rând Sara nu mai era o fetiță de 16 ani, și nici o tânără superbă de 20. Sara era în al 90-le an al vieții ei. Și atunci se naște întrebarea cum de I-a plăcut lui Abimelec? Pentru că e de știut că un împărat avea o multitudine de posibilități să-și ia din propriul popor oricâte sclave, și fete frumoase și tinere, și să le ducă la curtea sa. De ce i-a  plăcut  o femeie de 90 de ani? Și ce înseamnă de fapt frumusețe? Vedem că amăgirea lumii este prezentă. Avem rețete și așteptări cu privire la frumusețe. Și în istoria Sarei este clar că frumusețea nu se compune din câte kilograme are cineva, sau dacă este blondă sau brunetă. Noi înțelegem frumusețea complect diferit de Abimelec, dușmanul lui Israel. Până și dușmanul vede frumusețea ta, pentru că și tu ești frumos. Frumusețea ta este ceea ce ai primit de la Dumnezeu, și ceea ce ți-a dat El. Până și dușmanul știe chemarea Sarei, chiar dacă nu știe exact în ce constă aceasta. Și atunci când dușmanul vede frumusețea ta, nu pe tine vrea să te obțină, ci acel ceva care ai primit de la Dumnezeu. În lume, la fel funcționează acest lucru și astăzi. Nu de tine au nevoie, ci ceea ce posezi. O adunare nu are nevoie de tine personal, ci are nevoie de faptul că tu poți să slujești, cu talentele și chemarea ta specifică. Da chiar și la nivelul acesta funcționează furtul și jecmăneala. Abimelec este un nume comun dat filistenilor, toți împărații lor se numeau așa. La fel, dușmanul tău de astăzi, nu are nevoie de tine. Nu tu ești frumos, ci ceea ce este în tine, chemarea ta, ceea ce ți-a dat Dumnezeu  și ceea ce vrea El ca să faci, acel ceva vrea dușmanul să-l ți-l fure. Frumusețea Sarei era exact trimiterea aceea ca în calitate de soție a lui Avraam să dea naștere lui Isaac. Îți cunoști tu frumusețea, asta este întrebarea. Când vorbim despre Sara, vorbim despre faptul că a umblat în credință. În lista din Evrei 11, este și ea inclusă între eroii credinței.   Sara a crezut și în Avraam. De ce? Pentru că Dumnezeu îi certifică faptul că Avraam era profet. A fi profet nu înseamnă că cineva se află pe un tron extra. Avea viziune, era în legătură cu Dumnezeu, cunoștea calea Lui, cunoștea promisiunile Lui. Era profet, și Sara a crezut acest lucru și astfel a fost supusă soțului ei, lui Avraam. Avem aici un model al familiei, model pe care ar trebui să-l trăim în zilele noastre, și anume faptul că preotul familiei trebuie să aibă viziune. Și supunerea trebuie să fie acelei viziuni, și nu soțului, spun asta pentru că un bărbat primește mai mult de la Dumnezeu, în caz normal, trebuie să adaug, pentru că de atunci lumea în care trăim este diferită de ceea ce era atunci.   Deci aceasta este povestea „fetiței” de 90 de ani. Aici este că la Dumnezeu nu există vârstă. La Dumnezeu frumosul nu este ca la tine, frumusețe trupească sau sufletească.   Suflet frumos, pentru că atât de frumos cântă la vioară, sau are corp frumos pentru că seamănă cu o vedetă de film. Ai mare grijă, pentru că Satan cunoaște frumusețea ta, și o cunoaște și unealta Satanei. De aceea te vrea.  

          Și aici Avraam, se dă de gol un pic, încearcă să o ascundă pe nevastă-sa, spunând că e sora lui, lucru care în parte este adevărat. Totuși Dumnezeu ne învață să nu ascunzi ceea ce ai primit de la Dumnezeu, pentru că din cauza ta Dumnezeu pedepsește pe altcineva, din cauza ta poate chiar să moară cineva. Dacă tu îți ascunzi slujirea, atunci poate că cineva care te atacă, va fi judecat de Dumnezeu. De aceea trebuie să circulăm la vedere în lumea aceasta. Deci capul sus, ești frumos!  Frumusețea care este în tine e Dumnezeu, domnia lui Cristos, și tot ceea ce ți-a dat El.  Nu observi tu oare?! Nu te tot aranja în fața oglinzii, ci privește în oglinda spirituală! Ce fel de frumusețe ți-a dat Dumnezeu, ce misiune ai de îndeplinit? În cazul unui om care este cu adevărat în Cristos, frumusețea este altceva. Iar dacă Dumnezeu dă unui om un partener de slujire, pentru că fiecare partener este dat pentru slujire, atunci cei doi, respectiv vor fi 3 , care vor fi una, pentru că Dumnezeu știe ce este frumusețea. Simți în celălalt frumusețea, și simți frumusețea și în tine, care din unitatea voastră este una de aceea e frumos.  E frumoasă căsnicia, dacă înțelegi, că frumusețea înseamnă să umbli în voia lui Dumnezeu, să umbli în trimiterea, chemarea Lui împreună cu partenerul cu care ești una. Din povestea Sarei și a lui Avraam, acest lucru ar trebui să-l vedem , că adică frumusețea nu este un concept trupesc sau sufletesc. Și dacă ai șansa să îmbrățișezi pe cineva ca frate, atunci pot să-i spui că ești frumos pentru că văd chemarea ta. Vezi tu oare chemarea în celălalt om? Știi tu oare să vorbești? Păi, chiar și Abimelec, dușmanul păgân al lui Israel, vede frumusețea ta. Și tu care ești membru al familiei,ești frate nu vezi tu oare  chemarea în celălalt? Sau și tu te raportezi și judeci frumusețea conform perceptelor lumești? Păi ar putea să ne fie rușine, văzând decizia lui Abimelec, un filistean! Deși el nu știa, dar cel care îl călăuzea I-a arătat ce este frumusețea, și instinctiv a decis că îi trebuie. Și dacă ar fi putut s-o ia, atunci în clipa aceea promisiunea lui Dumnezeu  nu s-ar fi împlinit, Avraam nu ar fi devenit tatăl multor neamuri, Isaac nu s-ar fi născut, și așa mai departe. Satan știe foarte bine ceea ce este frumos, de aceea vrea el talentul tău și frumusețea ta. El vrea fizicul tău, banii tăi, și tot ce ai primit de la Dumnezeu, Satan vrea totul. Ceea ce ai primit pentru îndeplinirea unui scop, acel lucru vrea să ți-l fure. Ești frumos! Și să învățăm din cazul unei femei de 90 de ani. Și această frumusețe trebuie să o radiezi, de fapt ea radiază din tine fără să-ți dai seama, și fără voia ta, pentru că dușmanul o simte. Să știi că ești frumos, să nu te urâțești! Nu arunca ceea ce ți-a dat Dumnezeu ! Și când vorbesc despre aceste lucruri, să știi că Satan fie că ți-a furat deja, sau vrea să fure de la tine. Și poate că fix fratele tău este cel care te calcă în picioare, pentru că el vrea să slujească în locul tău, și să facă pe deșteptul, pentru că de fapt el are teologia terminată, iar tu...numele tău este: taci! Deci Satan vrea să ia de la tine acea frumusețe pe care ai primit-o de la Dumnezeu.

          Istoria lui Avram și a Sarei are însă, un mesaj. Dacă El a rânduit ceva despre tine, atunci tu trebuie să împlinești acel ceva. Ai voință liberă, și libertate de decizie, însă Dumnezeu te va îndemna cu dragostea Lui să-l naști pe Isaac, și nu pe Ismael, așa cum a făcut Hagar, slujnica, a născut copilul voinței omenești, rezultat din cauza căreia suferă Israel și astăzi. Voia ta proprie este Ismaelul tău. Dumnezeu nu omoară voia ta, pe Ismael. Am avut și eu în viața mea astfel de lucruri. Eu am vrut să mă însor și puteam să sufăr consecințele până la sfârșitul vieții mele dacă Dumnezeu nu mă elibera. Puteam să port povara propriului Ismael și astăzi. Dar nici nu îți trebuie altceva decât să-ți construiești vreo 3 case de vacanță, să-ți mai iei și o mașină de marcă, și apoi zi și noapte vei fi preocupat cu gândurile unei case de vacanță mai mari, iar mașina îți va domina toate gândurile. Păi, sunt acolo, tu le-ai vrut, fă în continuare și muncește pentru ele până te rupi...da Dumnezeu îți va permite până și aceste lucruri. Întrebarea e, oare l-ai întrebat pe Dumnezeu, ce vrea El cu adevărat, și atunci îl vei primii pe Isaacul tău, promisiunea ta. Deși Isaac este cu totul și cu totul altceva, pentru că el se naște din faptul că tu îl oferi lui Dumnezeu. Promisiunile se împlinesc, devin complete, întotdeauna din supunere.

          Porțiunea profetică a acestei săptămâni se găsește scrisă în 2 Împărați capitolul 4, și mesajul care se leagă de porțiunea din Tora, din care putem înțelege ce a trăit Sara la vârsta ei de 90 de ani, cum a fost dusă totuși de Abimelec și cum Dumnezeu a păzit-o ca să rămână în chemarea ei. Este o povestire care în aparență nu ne spune mare lucru. „ 1 O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi ştii că robul tău se temea de Domnul; şi cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei şi să-i facă robi.”2. Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă?” Ea a răspuns: „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.”
3. Şi el a zis: „Du-te de cere vase de afară de la toţi vecinii tăi, vase goale, şi nu cere
puţine. Când te vei întoarce, închide uşa după tine şi după copiii tăi; toarnă din untdelemn în toate aceste vase şi pune deoparte pe cele pline.”5. Atunci ea a plecat de la el. A închis uşa după ea şi după copiii ei; ei îi apropiau vasele, şi ea turna din untdelemn în ele.6. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: „Mai dă-mi un vas.” Dar el i-a răspuns: „Nu mai este niciun vas.” Şi n-a mai curs untdelemn.
7. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Şi el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul şi plăteşte-ţi datoria; iar cu ce va rămâne, vei trăi tu şi fiii tăi.”

          Aparent este o întâmplare foarte simplă. Strigă la profet, profetul vine, ulei, creditor, miracol, și izbăvire. Aș da următorul titlu zilei de astăzi: credit sau credință?  Trăiești din credit sau din credință? Nu-i tot una, și este foarte actual. Nu-mi place când cineva tot timpul îmi spune să vorbesc din Noul Testament. Uită Vechiul Testament nu este actual, este al evreilor. De ce? Istorisirea aceasta este foarte actuală. Cu credit sau cu credință? Aceasta istorisire poate cu adevărat să o înțeleagă doar un evreu. Pentru că nu este așa de simplă. Să studiem mai întâi protagoniștii. În primul rând: „… O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei…” O femeie dintre nevestele prorocilor, dacă cineva cunoaște Legea atunci într-o clipă este dat de gol soțul acestei femei, omul care a murit. Dacă tu ești profet, și ai viziune, atunci nu poți să iei credit de la un străin. De ce străin? Pentru că cine dădea bani cu dobândă, acela acționa împotriva Legi lui Dumnezeu. În cadrul poporului Israel nu se putea da bani cu camătă. Doar atunci trebuia să plătească cineva, dacă I-a pricinuit vreo pagubă, și atunci respectivul trebuia să muncească, iar dacă cineva ajungea sărac, era ajutat să-și plătească datoria.  Dumnezeu a spus foarte apăsat în Legea Sa că nu ai voie să stăpânești asupra altui om.  Trebuie să te comporți altfel decât cu cineva care era din afară, și era păgân. Este de la sine înțeles că acel om care l-a împrumutat pe  fiul de profet, învățăcelul de profet, era un om care nu avea nimic în comun cu Israelul. Deci vedem păcatul acestui învățăcel, și consecința păcatului său, adică moartea acestui om, la fel nici tu nu poți să ceri de la lume împrumut. Este imposibil să te învârți prin lume pentru ca să te ajute lumea. Dacă tu ai viziune profetică, atunci știi, ce ți-a dat ție Dumnezeu și știi și faptul că El îți va asigura toate condițiile pentru ca să le împlinești. Iar dacă tu te duci la un străin, va trebui să suporți consecințele. Dumnezeu te decuplează, și mori. Dacă acest profet s-ar fi îngrijit cu responsabilitate la propria familie, dacă ar fi avut viziune,atunci nu s-ar fi întâmplat tragedia. Cel care are viziune profetică acela vede viitorul propriului copil, și va cere ajutorul purtării de grijă, nu de la un străin, ci de la Dumnezeu. Pe deasupra , dacă sunt omul lui Dumnezeu, trebuie să îmi îndeplinesc chemarea. Așa cum Avraam a fost în mijlocul familiei, adică pentru Sara și oamenii din jur, exact la fel un bărbat trebuie să aibă viziune. Adică să fie profet în propria-i familie. Să știe încotro trebuie să-și conducă casa. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă aici că nu va lăsa această femeie singură, și nici copiii nu sunt părăsiți. Responsabilitatea unui învățăcel de profet, așa cum este tradus de Karolyi, este deci aceasta.  

          De ce este această întrebare actuală? Pentru că și astăzi banul este în centrul creștinătății. Și astăzi este credit, împrumut. Pentru toate trebuiesc doar bani, pentru slujire, pentru lucrarea cu copiii, pentru lucrarea cu deținuții, pentru toate, și bineînțeles în primul rând pentru slujitori, iar din ce rămâne se mai duc și donații. Și atunci când nu sunt bani, ce fac? Direcție: lumea, de acolo se cere. Idei, sau chiar și ceva ajutoare bănești de la stat, sau se face repede o misiune, asociație, fundație sau o afacere. Deci creditul este de la lume. Și știi ce se va întâmpla? Lumea va veni să-ți ia copiii! Și tot ce s-a născut din tine, gândurile tale, slujirea ta, binecuvântarea ta dătătoare de viață, acel lucru va fi dus de lume. Cine poartă numele de profet și cere ajutor de la lume, ei bine această lume îți va băga sub nas factura de plată. Un om care slujește în adunare și se întinde spre lume, rezultatul va fi că cei născuți în acea adunare vor fi duși de lume, pentru că a cerut împrumut de la lume, și de acolo a așteptat ajutorul, nu de la Dumnezeu. Trăiesc cu credință sau cu credite? Aceasta este marea întrebare. Și astăzi, când știm foarte bine cât de des este amintit cuvântul credit, împletit cu criza economică, atunci ce putem face? Ajungem în aceeași situație în care era văduva acestui profet, situație în care strigăm: ce să fac, vreau să văd soluția pentru că vine creditorul. Strig pentru că vine lumea și vrea să ia roada adunării. Vine lumea și vrea să ducă cu sine cântăreții. Vine lumea și ne prezintă factura, în mod legitim, pentru că ea a sponsorizat adunarea. Lumea dă împrumuturi cu dobândă la dobândă. Ce-i de făcut? Să învățăm din pilda acestei femei, care a strigat pentru că s-a temut pentru copii ei. A strigat pentru că se temea pentru Viață. Să nu uităm niciodată că împrumuturile întotdeauna vor duce cu sine viața, adică ceea ce s-a născut, de ce ? Pentru că pretinde că are drept asupra acesteia.  Așa cum Abimelec a pretins că are drept asupra Sarei, a vrut să împiedice viața, și s-a ridicat împotriva voii lui Dumnezeu. Cămătarul vrea să curme viața, el consideră că este a lui, pentru că te-ai vândut lui. Ai cerut bani de la lume, ai cerut ajutor de la ea, deși tu ar fi trebuit să ai viziune, pentru că și tu ești fiu de profet,  sămânța profetică este în tine, este Ieșua HaMassiah. Atunci cămătarul va veni având   tot dreptul, pentru că ai trăit din credite și nu din credință. Specific acestui om mort a fost în loc de credință, credit. Din cauza aceasta a trebuit să sufere soția lui, dar să luăm exemplul ei că imediat a strigat: ceea ce este viață nu poate fi luat de lume! Ceea ce este promisiune, ceea ce este Cristic nu poate fi luat de lume. Trebuie să strigi, dacă nu tu ești cel care ai vândut, dar dacă tu ai vândut, atunci ești un om mort, atât spiritual cât și sufletește. Atunci tu ești un om al lumii. Și e destul de trist că femei care se auto-intitulează prorocițe, pardon vreau să zic fete bătrâne, sau nu știu cum ar trebui să le numim, pentru că nu sunt nici soții, nici mame, ei bine aceste femei scriu pe internet scrisori de genul: vai ce se va întâmpla când adunările mai mici, cu membrii mai puțini decât 10000 de persoane, nu vor mai primi finanțări. Păi nu au viziune? Și trebuie s-o spun răspicat: împotriva profețiilor nu pot nici să mă rog și nici să mă împotrivesc. Va fi o triere foarte eficientă, chiar dacă dureroasă, se va vedea cine trăiește din credință, și cine din credite. Mesajul de astăzi este cum trăiești: cu credință sau cu credite? Dacă trăiești cu credință atunci imediat vei striga profetului care este în tine adică lui Ieșua, Doamne vin, vor să fure, vor să închidă locașul de adunare. E pericol, vor să-mi fure roadele munci, vor să-mi ia copiii. Nu mai înaintează lucrarea, pe care tu Doamne ai promis-o.

          Femeia asta a strigat, iar Elisei ce a făcut? A răspuns foarte simplu, așa cum îți răspunde și ție Ieșua: du-te în odăița ta, scoate damigenele. Ce ai acasă? Uleiul. Și tu ce ai ? Oare nu ai ulei? Oare Ieshua nu te-a uns pentru slujire? Nu ești al Lui? Păi tu ești mireasa lui Cristos. El te-a uns pentru ceva anume. Acasă, mai ai un pic de ulei? Mai ai un pic de credință, referitor la cine ești, ce ești și că ești frumos? Intră în odăița ta și începe să torni: în primul rând tu ești primul vas! Da eu am chemare, toarnă uleiul în tine, pentru că uleiul vindecă. Toarnă-l pentru că trebuie să te vindeci! Trebuie să te vindeci din pricina rănilor pe care le-ai primit de la creditori, pentru că au vândut biserica, au vândut adunarea, i-au vândut pe frați. Dumnezeu nu spune că trebuie să te apuci și să-i acuzi ci trebuie să te vindeci! De aceea du-te în cămăruța ta și toarnă, în tine, în copiii tăi, și apoi în toate celelalte vase. Să ai ungere. Atunci când vine lumea să te mănânce, să te ducă în robie din cauza creditelor, atunci tu nu trebuie să te duci împotriva ei, să te confrunți frontal, pentru că lumea este mult mai tare decât tine,  ci toarnă uleiul. Să ai ungere, să ai lumină, să ai în candelă ulei, să te vindeci. Du-te și te roagă : mă doare, cer ulei. Întărește-mi chemarea, dă-mi ulei, ungere, pentru că Tu ești de fapt soțul meu cu adevărat. Tu să-mi dai viziune mie. Iar când va trebui să plătești lumii atunci să le plătești cu vindecare. Du ulei. Cu lumină, cu căldură, cu untdelemn. Nu cu ceartă și lupte. Nu poți să rezolvi păcatul cu păcat. Împotriva atacurilor nu cu atacuri trebuie să răspunzi. Este dragostea lui Cristos despre care îți vorbesc. Dacă tu într-adevăr ești al lui Dumnezeu, și ești sub domnia lui Cristos, atunci tu ai acasă ulei. Trebuie să ai,măcar un pic, pe care Dumnezeu veghează ca să-l ai. Pentru că dacă tu din cauza altuia ai ajuns în situația că vin creditorii, pentru că cineva a stricat totul, pentru că religiunile, păstorii- nu acuz ci doar enumăr- au stricat părtășia, atunci tu du-te înăuntru pentru că tu mai ai un pic de ulei pe care Dumnezeu poate să ți-l înmulțească.  Și nu așa Ca la înmulțirea pâinilor, că dacă am probleme vin, și apoi plec, măcar am mâncat ceva. Dumnezeu vrea să-ți dea mult mai mult cu privire la lume. Oare această femeie și copiii ei de ce au primit atât de mult ulei? Și tu de ce primești așa de multă credință? Pentru ca s-o dai mai departe. De ce primești atâta sănătate, putere? S-o dai mai departe! Ce faci cu atâta lumină? Dă-o mai departe! Dumnezeu spune acest lucru acestei femei, și îți spune și ție. În lumea de astăzi când toți așteaptă ca să plătești, vrea să-ți fure roadele, să-ți fure creierul, pentru că te-ai vândut lumii, și nu mai ai nici măcar o idee proprie , pentru că și pe acelea ți le fură imediat. Tu intră numai în camera ta și toarnă în vase! Dumnezeu poate să-ți întărească în mod miraculos chemarea, lumina ta. Ești vindecare pentru alții cu mărturia ta. Dumnezeu poate să te întărească în chip minunat în izolarea ta! Dar strigă odată! Strigă pentru copiii tăi, că sunt în pericol! Sunt în pericol din cauza altora. Pentru că acel om a fost profet, dar a crezut în lume. A avut viziune, dar s-a vândut pentru bani.

          Nu-i așa că este actual, despre ce vorbesc? Are viziune! Pe care o și pune pe hârtie, mai mult se apucă și evanghelizează, și între timp se vinde. Ce se întâmplă? Copiii lui vor muri. Și toate lucrurile care s-au născut în adunări, rând pe rând se sting, pentru că toți se tem de creditorii care sosesc. În loc să intre în odăiță și să spună Doamne mi-a mai rămas un pic de ulei, înmulțește-mi-l. Mi-a mai rămas un pic de credință, dă-mi credință mai multă. Și nu mă împotrivesc lumii, inventez o metodă mai mare decât este în lume, deci nu mă asociez cu lumea, că mai iau un credit să pot plăti creditul vechi. Nu cad din nou în greșelile lumii, ci mă retrag și recunosc, Dumnezeul meu sunt probleme foarte mari, aici numai Tu mai poți să mă ajuți. Pot să spun acest lucru astăzi în adunarea mea? Au vândut-o, trăiesc din credite, și vin creditorii. Toți se tem acest lucru. Nu vom mai avea bani! Și dacă nu vom mai fi atâția, atunci ce va fi?   Știi ce va fi? Dumnezeu te constrânge să intri în camera ta să cazi pe genunchi, și să-i ceri: Doamne dă-mi acuma uleiul din belșug. Și atunci, în clipa aceea tu vei fi cel care vei sluji, cel care vei vindeca lumea cu mărturia lui Dumnezeu. Tu vei duce lumina pentru că vei avea ulei. Și tu vei fi acela care vei avea ungere, pentru că toți vor vedea. Astfel trebuie să plătești tu lumii, și nu cu intențiile criminale ale lui Satan, cu lovituri, cu pălmi și altele. Trebuie să plătești cu ulei. Și va fi de ajuns. Dumnezeu arată și dovedește și prin această istorioară că este suficient ulei, pentru ca să plătești creditorii.  Este destulă mărturie, credință pentru ca să fi binecuvântare pentru această lume. Lumea te vrea pe tine, și ce este al tău, iar tu nu îi dai decât ceea ce este a Lui, adică ceea ce ți-a dat Dumnezeu, credința, mărturia, lumina și tot ce însumează și simbolizează uleiul în Biblie.

          Sara a pășit în credință, și l-a avut pe Isaac. Femeia din istorisire a pășit în credință , a intrat în odaie și a turnat. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și pe noi în chip desăvârșit și minunat, nu numai tu vei avea ulei, ci și copilul tău, pentru că vasul lui este împreună cu al tău, și inima lui va fi plină de ulei. Și cine este împreună cu tine într-un loc, toate vasele vor avea ulei. Te-ai speriat, că vin creditorii? Dacă este din pricina păcatului tău, atunci poate să-ți fie frică, dar ai voie să-i spui lui Dumnezeu că te-ai vândut. Ai voie să-ți ceri iertare că ceea ce Îi aparținea Lui, tu  ai dat altcuiva, și nu de la El ai așteptat ajutorul. Este har. Iar dacă te-au vândut, atunci ai posibilitatea, nu să te resemnezi, nu să te sperii, ci poți să mergi să-L întrebi pe Ieșua: ce să fac? Și El îți va răspunde și astăzi: vino în odaie, înăuntru iar Eu te voi umple cu Duhul Sfânt. Nu un soi de hocus-pocus, sub numele de umplere cu Duhul Sfânt. Ci vorbim despre faptul că dacă îți umple El vasul cu ulei atunci Dumnezeu te-a vindecat, și vei avea suficient ulei pentru lumină, strălucire, căldură, dragoste, și va fi vindecare acolo unde ești tu. Dumnezeu ne-a făcut poporul Său, pentru ca să fim vindecare. De aceea trebuie să intrăm în odaie, să fugim din fața creditorilor, pentru ca să fim vindecare pentru ei. Trebuie să slujim spre lume, da spre acea lume care  vrea să te jefuiască, așa cum a făcut Abimelec cu Sara.   Vindecare pentru această lume. Până la urmă între Abimelec și Avram s-a încheiat un contract de pace, Abimelec s-a înclinat înaintea lui Dumnezeu, la fel și această lume știe, dacă vede lumina pe tine, mărturia lui Dumnezeu, va știi că tu ai  dreptate. Nu tu ai dreptate, ci Dumnezeu și-a arătat dreptatea Lui pe tine. Da, poți să fii în centrul atenției în luarea deciziilor,  oamenii se vor uita la tine, și vor vedea că nu  te-ai clătinat, ci tu ești cel care vei da putere, acelui om care a vrut să te omoare, și a vrut să-ți fure ceea ce îți aparține. Este o chemare măreață aceasta! Trebuie să înțelegem că cine este profet, nu va lupta împotriva lumii cu armele lumii! Un profet nu va fura de la lume nici ideile și nici metodele ei, nu va încerca să afle cum trebuie să supraviețuiești și să depășești anumite situații, sau cum poți să te afirmi, sau să trăiești mai bine. Cine se gândește la copiii săi nu-i va crește cu comorile lumii ci cu ulei, cu acel ulei pe care I-l dă Dumnezeu. Asta este diferența dintre un cămătar, creditor, și dintre un om care trăiește prin credință. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu nu din Izmael s-a născut. Izmael este și astăzi un ghimpe în spatele lui Israel, deși el a primit uleiul. Cu toate acestea Isaac, copilul care a fost dat ca jerfă lui Dumnezeu, este cel care este binecuvântare.    

          Apoi când citim porțiunea profetică a acestei săptămâni, vom vedea și acolo paralelismul, vorbesc despre femeia din Sunem căreia Elisei îi promite un fiu și fiul moare. Nu citesc această istorisire pentru că am vorbit de multe ori despre aceasta, și este postat și pe internet. Cele două întâmplări nu sunt degeaba puse laolaltă. La prima copiii sunt în primejdie și vor să îi ia, iar a doua istorisire este mai interesantă pentru că Dumnezeu este Cel care ia copilul, pentru ca mai apoi să-l dea înapoi. Istoria lui Isaac este similară. Dumnezeu ia acest copil, pentru ca să-l dea înapoi, nu pentru ca să-l omoare. Dumnezeu nu ia niciodată viața. Te încearcă: ești capabil să I-L dai? Pentru ca mai apoi să ți-l dea înapoi îmbogățit cu viață. Ca în situația sunamitei. Dumnezeu a dat un copil care apoi moare. Femeia aceasta nu a disperat, ci s-a dus în pace la profet așa cum citim în istorisire. Unde este această pace în noi? Oare avem asemenea pace? Și putem să înțelegem oare că dacă punem lui Dumnezeu ceva pe altar, aparent va muri, dar practic atunci îl umple de pace, de viață. Iar când Satan fură ceva de la noi, așa cum a făcut Abimelec, chiar dacă s-a produs din neștiință acea greșeală, că a pus în dificultate familia profetului, atunci datorită credinței tale, Dumnezeu va schimba lucrurile în bine. Avraam prin credință s-a dus la muntele Moria. Femeia despre care am vorbit, a intrat în odaia ei să toarne untdelemnul în vase, tot prin credință. În Isaac avem promisiunea împlinită, chiar și pentru păgâni, pentru că noi nu suntem poporul lui Avraam, ci suntem sămânța promisă în Isaac, e bine dacă suntem atenți la aceste detalii.  

          Totuși se pune întrebarea: trăim prin credință, sau din credite. Pentru că a trăi din împrumuturi este o stare că ne tragem zilele de la o zi la alta. Dar a trăi prin credință, de multe ori este foarte greu, dar trăim veșnic. Isaac împlinește veșnic promisiunea și misiunea, pe care a primit-o de la Dumnezeu. Izmael este un personaj veșnic negativ pentru Israel până la judecată. Trăim din credite? Încercăm să stoarcem de la lume tot ca să ne fie bine, nouă și copiilor noștri, iar când am făcut asta deodată ne trezim cu cămătarii. Am dat o idee bună cum trebuie să faci o muzică de calitate, lumească, pentru închinare ? Imediat va veni: dă-mi copii care se închină astfel. Ți-am dat o grădiniță, ok fă...nu ai decât, o să ai și profit, dar ...Cristos a murit? Păi da, pentru că nu se mai vorbește de El. Nu El a murit, ci Cuvântul. Nu se mai vorbește despre El, pentru că grădinița, și editarea cărților, și lauda și închinarea, și toate chefurile și toate celelalte. Am împrumutat de la lume idei noi, și Cuvântul moare, pentru că vin cămătarii și l-au luat. Nu am timp, pentru că mi-am dat timpul, și nu mai am timp să-mi cresc copilul. Mă apuc și gonesc după bani, și după succes, apoi vei fi bogat, iar când te duci acasă nu mai ai nevastă și copii. Ceva ființe se vor mișca pe-acolo prin casă, dar acelea nu vor mai fi ale tale. Familia ta, copii tăi, căsnicia ta este distrusă, pentru că a trebuit să iei împrumut.    Te-ai vândut firmei, și banului. Ești acolo și muncești și gonești pentru credite, cămătarii îți vor da bani, dar timp pentru familie și pentru copii nu vei mai avea. Viața este omorâtă în asemenea contexte. Atât de actuală este situația descrisă! Dar dacă tu ai viziune, cunoști Legea lui Dumnezeu, nu vei cere împrumut de la lume, nici din punct de vedere fizic, mă refer la împrumuturi obișnuite, uzuale. Ci vei spune: Doamne dacă sunt al tău, spune-mi ce să fac pentru că mi-ai dat toate condițiile care sunt suficiente. Și atunci vei constata că viața ta va funcționa, și va fi o mărturie pentru ceilalți. Dacă viața ta se conformează cu promisiunile și Cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi nevoie să iei împrumuturi nici de la bănci, și nu va fi nevoie să te vinzi nimănui. Ți-ai dat cuvântul unei adunări, pentru că și ea ți-a promis ceva. Schimburile astea sunt foarte periculoase. Creditorii îți vor cere copiii, nu casa, viața din casă. Exact asta se întâmplă acuma în lume, la mega scară. Viața vor să ți-o ia. Nu te vor omorâ, ci ți-o vei da tu benevol, pentru că ție îți trebuie credit. Pentru că tu vrei ce este mare, frumos, strălucitor, etc. dar să știi că vei plăti toate astea cu viața.

          Acest lucru ar trebui să-l învățăm, dacă mai trăiești și încă nu ți-au luat cămătarii viața, du-te în odaie, și spune-i Doamne sunt aici, și sunt foarte mari problemele. Da Dumnezeul meu sunt în dificultate pentru că toată lumea revendică drepturi de proprietate asupra mea, m-au vândut pentru că și eu am călcat în străchini, am acceptat regulile de joc. Și în astfel de situații, ai voie să te duci la El, și să-i mărturisești că nu vrei să fi a lumii, nici a creditorilor, nici atunci când adunarea este cea care te-a vândut. Du-te în cămăruță și Dumnezeu te va binecuvânta cu credință, cu sănătate interioară și exterioară, cu viziune, cu ulei, iar acest ulei va curge ca un râu în viața ta. Ți-e teamă pentru copilul tău că îl vor duce? Dar tu ai ulei care ajunge pentru fiecare vas, chiar și în cel mai mic, prin care-i dai spanac fratelui tău, partenerul tău și membrul familiei tale.    Du-te în odaie și umple ulei pentru că tu ai chemare. Toarnă și în adunare, pentru că Dumnezeu a dat și adunării chemare. Și aici nu mă refer la adunările cu numele de genul  ,, șireturile lui David,, sau orice alte nume fanteziste, ci mă refer la Trupul lui Cristos. Adu-i aminte lui Dumnezeu, sunt aici și îți cer să-mi dai din nou ungerea, lumina, vindecarea, pentru că m-a mușcat lumea...și vei primi atât de mult de la Dumnezeu că va ajunge și celorlalți. Lângă tine se va vindeca celălalt om, datorită mărturiei tale. Apoi du-te mai departe, ieși între cămătari, ieși în lume și du-le vindecarea pentru că sunt bolnavi. Ieși între ei pentru că nu au lumină, toată lumea aleargă. Privește la metropola asta. Sunt ca furnicile otrăvite, care aleargă încoace și-ncolo fără un scop. Te îngrozești doar privindu-i. Lumea asta are nevoie de tine. De tine care ești și ai ulei, și e nevoie de  înmulțirea uleiului. Strigă! Nu doar așa că mă duc acolo să-mi dea ceva, nu. Să te doară! Să te doară că s-au vândut, că vin cămătarii după adunare, să te doară că vin să-ți ia copiii! Atunci vei putea merge acolo Doamne ajută-mă! Vei putea spune ’Hoșiana!’ ’Ajută-ne !’ Și atunci Dumnezeu nu va spune: îți dau sabie, mitralieră, du-te și omoară-i, ci va spune du-te în interiorul tău, în odăița ta, în propriul vas și începe să torni uleiul.  Începe mai întâi cu tine. În timp ce vei turna credința ți se va întări, și nici nu vei observa că prin credință îți vei căpăta vederea, viziunea și Dumnezeu va compensa tot ceea ce soțul acelei femei nu a făcut, sau a făcut în mod greșit.  De ce? Pentru că vei primii în direct viziunea de la Ieșua, de la Dumnezeu. Și mărturia ta va da putere și copiilor tăi, va da tărie și partenerului tău, comunității tale. Și se pornește o curgere fantastică de ulei, care poate să fie binecuvântare pentru lume. Dumnezeu ne dă binecuvântările Sale nu ca o răsplată, ci totul începe cu strigătul tău.

          Te doare că astăzi toată lumea este datoare vândută? Te doare că sunt profeți mincinoși? Își spune profet și te vinde lumii. Profeții care se numesc așa de aici din Ungaria sunt aproape toți așa. Se vând pentru bani, și apoi te vând și pe tine pentru succes, pentru bani, practic pentru orice. Te doare faptul că acești profeți mor în așa fel încât îi lasă pe cei care I-au fost dați în grijă fără viziune? Acest fiu de profet trebuia să fie așa o întărire cum a fost Avraam pentru Sara. Despre Avraam însuși Dumnezeu a mărturisit, „ai grijă este profet!” Cine te-a lăsat singur? Nu plânge! Nu ești singur, mai ai ulei. Dumnezeu se îngrijește de credința ta. Cine te-a lăsat singur? Cine este cel care a tras cu ochiul spre lume, s-a dus încolo și a murit? Câți păstori să enumăr? Din punct de vedere fizic mai trăiesc. Știți în sfârșit să strigați, Domnul meu ! Vin cămătarii! Și eu alunec tot mai mult în lume, și ceea ce până acuma a fost viață, începe încet să moară!  Unde sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru tine? Nu am lumină, nu îmi mai vorbește Cuvântul,  sunt tot mai bolnav. Dacă știi să strigi, atunci răspunsul va veni, du-te în cămăruță și umple-te! Nu așa că îți ridici mâna și să fi ca un călător în troleu, nu. Ci strigă spre Dumnezeu și adu-i aminte de chemarea care ți-a dat-o, adu-i aminte de boala ta, de întunericul tău! Și atunci Dumnezeu va spune: mai ai acolo ! Iar Eu în atâta cât mai ai îți dau viață, întunericul va fi risipit, îți vindec boala, îți dau putere, nu din pricina ta, ci din pricina celui care a făcut toate astea cu tine. Pornește spre el, și răsplătește cu bine răul care ți s-a făcut. Și nu plăti cămătarului cu comori sufletești și fizice, ci plătește cu comori spirituale. Sigur că este altă întrebare dacă are nevoie de astfel de comori.    Dacă da, atunci el nu mai este cămătar și nici el  nu va mai suferi, pentru că, crede-mă, un cămătar suferă de multe ori mai mult decât cel care a luat creditul. Lumea suferă, este în agonie. Este nevoie de uleiul tău. Iar dacă te doare, și te strânge, Dumnezeu vrea ca tu să strigi, să poată să-ți răspundă vino: vreau să te umplu cu ulei. Nu miracole charismatice. Dumnezeu ne dă lucruri concrete. Să te vindeci, să slujești, să fii lumină, tot ceea ce ne dă uleiul, toate vrea să ți le dea din belșug pentru ca să poți duce și altora. Ar trebui să reținem odată și pentru totdeauna, că această femeie nu s-a dus acolo să ceară: dă-i în cap la cămătarul ăsta, nici n-a spus o scoate-mă din situație să scap și să nu trebuiască să plătesc, nu ea a spus doar concretul: e pericol vin să-mi ia copiii. Cine cunoaște legile vechiului legământ acela își dă seama că este o problemă foarte mare dacă vreun profet care are legătură cu Dumnezeu, are viziune și totuși merge spre lume și cere ajutor de la lume, dacă face asta se îndreaptă împotriva vieții. Cu astfel de gândire se pot distruge adunări, se pot distruge familii. Trebuie să mă duc acasă, să apuc mâna perechii mele, și să spun: Doamne, lumea vrea să mă ducă cu ea, dar eu sunt aici am un pic de credință, un pic de viziune, mi-a mai rămas un pic de sănătate, nu au putut să mă cumpere canibalii creștini, te rog Doamne umple-mă cu ulei. Tu ai promis, iar eu vreau să folosesc acest ulei așa cum vrei Tu. Și astfel, mâine vei deveni slujitor, viața ta va sluji altora pentru că Dumnezeu va fi Acela care se va îngriji ca tu să duci vindecarea altora. Se va îngriji ca uleiul tău să fie funcțional, și vei fi o unealtă a lui Dumnezeu,  și lumina aceea pe care ai primit-o de la El, o vor vedea și alții. Du-te acasă, și strigă! Nu te răzvrăti spunând: vai ce fel de oameni sunt! Ci spune-i lui Dumnezeu Doamne se ridică împotriva vieții, vor să ucidă lucrarea Ta. Fă să fiu mărturie pentru ei, dă-mi uleiul Tău.  

          Așa se face că, aș da numele acestei zile de sâmbătă, deși am deviat puțin de la subiectul lui Avraam, aș denumi deci ziua asta: cu credință, sau cu credite. Cum trăiești? Din credite sau prin credință? E foarte mică diferența dintre cuvinte, doar câteva litere  n.tr. Doar câteva, și dacă ieși pe stradă și vezi o mașină cu inscripția ,,școală,, să-ți aduci aminte și învață și tu: păcatul nu se poate înlătura cu păcat, împotriva cămătarilor nu poți să formulezi pretenții. Nu se poate învinge Satan cu armele lui Satan. Dar dacă Dumnezeu dă ulei atunci până și cămătarul va fi satisfăcut. Plata nu este a ta. Dumnezeu poate să-l vindece pe cămătar, poate să-i dea viziune, poate să-i dea misiune, și va putea să iasă din toată treaba asta. Dar poate că uleiul va fi judecată pentru cămătar. Cu toate acestea să nu uităm că în primul rând judecată va fi peste cel care a căutat ajutor la creditori. În această istorisire fiul de profet este mort. Dacă cineva invită creditorii în adunare,vinde acea adunare, atunci e mort. Indiferent ce face, chiar dacă predică, tot aia e. Și dacă cel care ar trebui să dea viziune e mort, atunci fă un pas mare peste el, evită-l și strigă la Dumnezeu: a murit, vin creditorii, ajută-mă! În asta constă salvarea creștinismului, supraviețuirea familiei tale, slujirea din adunare. Pentru că acest ulei este mai mult decât o comoară, este Viață!  Abimelec a vrut să pună capăt vieții, profetul despre care am citit a vrut să pună capăt vieții, și a plătit în schimb cu viața. Pe Abimelec Dumnezeu l-a avertizat, și I-a spus dacă...vei muri. Fiul de profet a murit, și nu trebuie să ne bucurăm că murit. Dacă cineva cere ajutor de la cămătari, sau dacă lumea este cea care dotează adunarea, atunci trebuie atenționați din timp, să știe: consecințele vor fi acestea. Iar dacă s-a întâmplat deja, atunci fă un pas înainte, așa cum a învățat-o pe văduvă Dumnezeu, pentru că în cazul ei este o altă lege care se aplică Dumnezeu Însuși este tatăl orfanilor și a văduvelor. Iar dacă ești singur atunci ești responsabil de copiii tăi, ești răspunzător ca viața și slujirea să meargă mai departe, Dumnezeu garantează că suplinește ceea ce trebuia să facă mortul, sau un păstor care e mort, într-o adunare moartă, fără Cristos, însuși Dumnezeu se va îngriji să îți dea ție. Îți va da ulei, pentru că alții au mare nevoie de acest ulei. În prezent ei par a fi cămătari și bogați, iar pe tine care pari a fi în dificultate astăzi, ție vrea Dumnezeu să-ți dea atât de mult încât ei să fie salvați. Este ulei. 

          Și dacă mă întorc un pic la viața Sarei, să știi că ești frumos. Acel puțin care mai este în tine, acel dumnezeiesc este frumusețea ta. Uleiul care l-ai primit, frumusețea ta, uleiul de pe fruntea ta. Astfel vrea Dumnezeu să ne binecuvânteze, ca pe barba lui Aron, uleiul care curgea pe barba lui. Vrea să ne dea din belșug, din pricina celorlalți, pentru că astăzi creditul este la putere și nu credința. Cum mergi mai departe? Cu credință sau cu credit? Un om liber nu are voie să fie cu împrumuturi. Un om liber nu are voie să-i dea altui om liber împrumut. Nu se poate să ne cumpărăm unii pe alții. Cine ți-a dat ție împrumut acela te-a cumpărat. Te-ai vândut? Din cauza necredinței tale nu-ți ajunge ceea ce ți-a dat Dumnezeu, asta te-a dus în robie. Și tu ai crezut că ai mai luat un împrumut și ai scăpat de ceva, ei bine fix atunci ai devenit sclav. Dumnezeu ne-a dat un Eliberator, cere-L. Cu libertatea împreună vei primi uleiul, iar continuarea va fi slujirea ta. Dumnezeu să toarne în inima fiecărui om uleiul, dar pentru aceasta trebuie să strigi Hoșiana, ajută-mă pentru că m-au vândut, au vândut viitorul, copiii, slujirea mea. Și dacă nu tu ești acela care te-ai vândut, atunci Dumnezeu va înmulții uleiul. Facă Dumnezeu așa să fim binecuvântare pentru toată lumea!

 

Traducere Bezi Gyöngyi

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com