.

Orbán Béla:

 

Shabbat Yitro

Descoperirea Legii Dragostei

Înregistrare făcută la închinarea de sâmbătă a comunității ȘOFAR comunitate credinciosă lui Ieșua HaMașiah

2010.02.06.

 

Am ajuns la Exod capitolul 18 cu primul verset și putem să sărbătorim astăzi Sâmbăta lui Yitro, pentru că e necesar să sărbătorim sâmbetele, deși nu vreau acuma să evidențiez în mod expres acest subiect, dar revin și citesc de la Exod 18 cu versetul ,, 1. Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise şi poporul Său, Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt.2. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă.3. A luat şi pe cei doi fii ai Seforei; unul se numea Gherşoma căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o ţară străină,”aSau: Străin

4. iar celălalt se numea Eliezera căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat şi m-a scăpat de sabia lui faraon.”aSau: Ajutorul lui Dumnezeu.

Astfel începe pericopa aceasta cu întâlnirea dintre Moise și socrul său, așa cum am citit. În viața lui Moise a intervenit o întorsătură, și anume trebuie să plece mai departe cu soția lui și cu cei doi fii ai lor. Și Biblia nu vorbește pe larg cine au fost cei doi fii ai lui Moise, ci simplu au fost doi, și întrebarea aici nu este cine au fost ei, pentru că copiii nu moștenesc calea și drumul tatălui lor niciodată, pentru că Dumnezeu poate să le dea cu totul și cu totul alte căi și misiuni de îndeplinit. Nu este o legitate ca un om credincios să aibe copii mai credincioși, și acea slujire pe care tatăl a primit-o, să o dea mai departe copiilor, așa cum în locurile religioase preoții dau mai departe preoția fiilor, mai bine nu ar fi făcut-o,în multe dintre cazurile de acest gen. Dar continuarea pentru mine este de la versetul 13 unde Moise alege judecători pentru popor, așa cum a ascultat sfatul socrului său. Și aici se schimbă și componența poporului ales, dacă pot să spun așa. ,, 13. A doua zi, Moise s-a aşezat să judece poporul; şi poporul a stat înaintea lui de dimineaţa până seara.
14. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, şi a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta, de dimineaţa până seara?”
15. Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu.

16. Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.”17. Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine.
18. Te istoveşti singur şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur.19. Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu.20. Învaţă-i poruncile şi legile; şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă.

 

 

Se continuă istoria poporului ales cu faptul că aceștia se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu la muntele Sinai, se vor întâlni cu El, și acolo Dumnezeu vrea să le dea ceva. Ei se pregătesc deci pentru ascultarea Legii, acea Lege pe care Dumnezeu le-o va da și le-o va descoperi. Poporul trăiește revelația Legii, trebuie să apară acolo la muntele unde va apărea Dumnezeu, și le va comunica Legile Lui. Am putea să citim capitolul 19 unde este descrisă pregătirea, și am putea să aflăm cum ar trebui să ne înfățisăm și noi înaintea Lui, curați, punând totul la o parte, gata pregătiți pentru ca să auzim Cuvântul Lui. Este o pildă foarte bună cum s-a adunat exact acolo și atunci poporul, și apariția lui Dumnezeu este de asemenea descrisă extraordinar de frumos în Biblie, când citim 16. A treia zi dimineaţa, au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte; trâmbiţa răsuna cu putere, şi tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. 17. Moise a scos poporul din tabără, spre întâmpinarea lui Dumnezeu, şi s-au aşezat la poalele muntelui. Continui cu versetul 19. Trâmbiţa răsuna tot mai puternic. Moise vorbea, şi Dumnezeu îi răspundea cu glas tare.

 

Descrierea aceasta în sine că Trâmbiţa răsuna și aici e vorba de acea trâmbiță, șofarul acela mare care va suna și la ultima judecată. Dar atunci va răsuna nu pentru darea Legii ci pentru judecată, atunci când va fi condamnare. tot mai puternic ar fi așa de bine dacă am medita mai adânc la această înfățișare și cum anume s-a prezentat poporul sub conducerea lui Moise. După care urmează cele 10 porunci. Săptămâna aceasta am mai vorbit despre cele 10 porunci, și am pus întrebarea dacă există cu adevărat 10 porunci? Trebuie să v-o spun răspicat că : nu. Din păcate trebuie să o spun, amăgirile ultimilor 2000 de ani au amestecat Cuvintele lui Dumnezeu în așa fel încât să poată folosi acest concept pentru interesele proprii ale oamenilor. Dumnezeu nu are porunci. În cazul acesta vorbesc, nu sunt 10 porunci. Dumnezeu nu are 10 porunci pentru că nu poți să iubești la poruncă. Dacă eu poruncesc la cineva să mă iubească acel om nu mă va iubi niciodată. Exact pentru motivul că poruncesc acest lucru, de exemplu. Și ar trebui să învățăm cu adevărat că pentru un om care este înainte de convertire nu pot să-i spun să-l iubească pe Dumnezeu. Cum aș putea să fac așa ceva? Nu pot să-l forțez pe om, nu pot să-i violez voința,viața și nu pot să folosesc violența să-l determin să ia decizii. Și în traducerea eronată a celor 10 porunci ar trebui să fim foarte atenți și să observăm că nicăieri nu este acolo: să nu! Nicăieri nu este interdicție! Sunt 2 situații în care este poruncit și nu se referă la timpul viitor, ci este valabil și în prezent, observarea zilei de sâmbătă: să ții sâmbăta, și să-ți respecți părinții. Aceste două imperative sunt care se referă la zilele noastre, și sunt formulate la prezent. Restul celor 10 porunci spune: nu va fi, nu vei face. Nu vei omorâ, nu vei curvi, nu vei fura dacă, dacă... Și dacă, acest lucru ar trebui să-l înțelegem odată, că atunci când Yitro îi spune lui Moise cum să facă judecata și îi dă sfaturi cum să facă, existau deja porunci. Dar aceste legi nu erau cele 10 porunci. Erau rânduieli, dar nu cele 10 porunci. Cele așa zise 10 porunci sunt deasupra acestor lucruri. Trebuie să înțelegem că darea Torei s-a întâmplat acolo pe muntele Sinai. Iar Tora este nimic altceva, în traducerea adevărată a ei, : ghid, învățătură. Ghid cum anume trebuie să fac, cum trebuie să trăiesc. Și cine poate să de-a ghidul și învățătura? Cine îmi este : tată, sau cine este într-o împărăție și,de exemplu este împărat, cineva care este deasupra mea. Soțul meu de exemplu, care este capul familiei, poate să-mi dea ghid, corecție, indicații. Iar în cele 10 porunci sună: Eu voi fi Domnul tău și nu vei avea dumnezei străini, nu este nici o interdicție aici, că să nu ai. Este o eroare care se perpetuează de 2000 de ani. Cât de altfel este când Dumnezeu îți spune: ok, ai avut o rânduială, așa cum a spus și Yitro, că ceea ce Dumnezeu a dat cu privire la lumea creată trebuie să respecți iar dacă ai probleme cu ceilalți atunci du-te la judecată și vezi cum trebuie să pui în rânduială lucrurile, dar dacă vei fi al Meu atunci tu nu-l vei mai ucide pe fratele tău, nu-l vei mai fura pe fratele tău, și nu vei mai face asta și asta, pentru că acasă nu mai sunt astfel de lucruri. Cât de altfel sună! Cât de diferit e când înțelegi că Dumnezeu se întâlnește cu poporul Său și îl învață, îi dă Tora. Este vorba de darea Torei, sărbătoare pe care evreimea o sărbătorește până în ziua de astăzi, când împodobesc sinagogile cu flori, și iau în brațe sulurile de Tora. Iar Tora nu este sulul, ci Tora este în sul, este revelația pe care a dat-o Dumnezeu în descoperirea Legii. Iar aceste 10 porunci Dumnezeu le-a spus cu glas tare, porunci care nu sunt porunci de fapt ci sunt 10 Tore, 10 propoziții, 10 Cuvinte vii, și așa cum evreimea o consideră de fapt Aseret Hadibrot sau 10 afirmații, 10 spuse. Dumnezeu nu a poruncit ci a spus ceva. A oferit ceva și ți-a trimis un mesaj că dacă tu vii acasă și Eu voi fi soțul tău, atunci tu nu vei mai dori altceva, nu vei mai fi curvar. Dacă eu voi fi soțul tău atunci tu nu vei mai fura, nu vei fura de la copii, de la membrii familiei nimic. Vei învăța să iubești. Și de fapt această cerere în căsătorie, să mă exprim așa uzual, când Dumnezeu a chemat poporul acolo și le-a spus: vreau să fii soția mea. Da, asta vreau. Și dacă vei veni acasă, acolo eu voi fi soțul tău, acolo voi fi Dumnezeul tău deasupra tuturor, acolo tu nu vei mai putea să păcătuiești. Și oare nu este așa când în cazul unui alt legământ Dumnezeu dă din nou poruncile Sale prin Ieshua HaMassiah. Dacă tu ți-ai predat viața atunci tu nu mai poți....și cu cât mai mult domnește în viața ta Mirele, și cu cât mai mult te curățește pentru ca să te poți întâlni cu El, ca Mireasă a Lui, Trupul lui Cristos, la fel tu tot mai mult și în măsură tot mai mare nu poți să ....Vei trăi tot mai mult altfel, și vei gândi tot mai mult altfel. Poruncă? În familie este poruncă? Dacă tu îți iubești soția atunci poți să faci anumite lucruri pe care ți le permiteai când erai burlac? Poți să nu-ți iubești propriul tău copil? Dacă nu ești egoist, bineînțeles pun în paranteză asta. Ci dacă într-adevăr așa iubești ca un tată, sau așa iubești ca o mamă, atunci poți să iubești în așa fel încât să nu-i dai totul? Păi nu așa îți iubești copilul cum Dumnezeu își iubește copiii? Deci nu este poruncă...ci legea dragostei domnește. Iubesc pe cineva și consecința este că primesc lege pentru acel cineva. În acest mod ne pune Dumnezeu viețile în rânduială. Îmi iubesc copilul, și copilul meu îmi dă lege, pentru că nu mai sunt eu cel care îmi împart timpul. Și nimic nu mai împart eu. Ci trăiesc pentru el, dacă pot să spun așa, nu ca și pentru un idol, bineînțeles, ci e vorba de faptul că în această situație copilul primește ceea ce este al lui. Și Dumnezeu spune la fel: nu vreau să faci ceva forțat pentru Mine, nu vreau în nici un chip să violez voința ta, vreau să fii soția Mea. Așa cum a și făcut cu Israel. Da, acolo la muntele Sinai s-a întâmplat această cerere în căsătorie, nimic altceva. Iar contractul care se referea la această căsnicie începe cu Eu sunt, și Eu voi fi. Și în aceste afirmații sunt cuprinse faptul că: Dumnezeu se prezintă în mod personal, Eu sunt, și arată în mod profetic acea promisiune extraordinar de frumoasă Eu voi fi, Eu voi fi bărbatul tău, Eu voi fi Dumnezeul tău dacă...dacă și acest dacă nu mai era cu semnul întrebării pentru că Israel afirmase anterior că da, vom asculta tot ce vom auzi, și tot ce vei aduce tu Moise, noi vom accepta și vom fi ascultători. Cu mult înainte de primirea legii decizia, și determinarea că vor asculta a fost luată. Da ! Și esența unui om născut din nou este la fel: da Doamne îmi predau ție viața, și știu că de acuma înainte nu mai pot face ceea ce am făcut până acum. Și știu că Tu mă vei curăți, și au fost acolo cei 4o de ani de pustie, în care au fost curățiri, și mai era drum pe care trebuiau să-l parcurgă. Dragostea lui Dumnezeu este cea care ne curățește, și nicidecum bătaia, și tăieturile cu cuțitul și sabia Lui. Și nu așa...creștinește, că în numele crucii ...trebuie s-o spun din păcate așa cum crucea a devenit o unealtă, la fel Legea a fost unealtă. Iar acestea nu sunt de la Dumnezeu. În numele crucii au ucis oameni, și au exercitat tot felul de presiuni peste oameni pentru ca să-i poată folosi,dar în același timp și Legea a fost folosită ca o unealtă în scopuri și interese proprii.De aceea este și traducerea incorectă: ,,să nu faci!,, Dumnezeu nu a spus să nu!Ci Dumnezeu a spus nu vei mai....Cât de diferit este nu-i așa? Este o promisiune a Lui spre bine. Și cât de malițios este când folosesc cele 10 porunci în scopul de a porunci oamenilor. Dragilor trebuie să vă spun: nu sunt 10 porunci!Ci este căsnicie, în care este așa o legătură a dragostei încât păcatul nu mai are loc! Și dacă cineva are legătură cu Dumnezeu, nici acolo nu va mai fi loc pentru păcat, pentru că pur și simplu nu poate să facă păcat. Binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu în viața unui om stârpește pur și simplu păcatul! Domnia și prezența lui Cristos stârpește, distruge din rădăcină păcatul. Dar în acest proces bineînțeles că și noi trebuie să fim acolo, când vom putea să spunem, nu numai că trăiesc, dar nu mai trăiesc eu de fapt, ci să o spunem răspicat: vreau ca în viața mea păcatul să fie omorât. Da, El să omoare păcatul. Nu doar să nu fie, ci în așa măsură să fie extirpat încât să moară păcatul. Asta înseamnă omorârea păcatului. Dumnezeu prin dragoste omoară ceea ce nu este dragoste, adică păcatul. Prin binecuvântarea Lui, aș putea să spun prin aceste 10 propoziții, afirmații pe care ni le-a dat Dumnezeu, care de altfel la număr sunt 14, aș putea să spun că acestea sunt tot una cu harul. Mai mult sunt 10 daruri pe care El din dragoste ni le-a dăruit, Aseret Hadibrot, în ebraică, care pentru noi înseamnă VIAȚĂ. Faptul că nu voi omorâ, vai cât de multe intenții criminale sunt în noi, de câte ori nu te trezești că omori în tine însuți pe acela care ești, sau îți omori gândurile, sau îl omor pe celălalt pentru ca să pot eu avansa, pentru că eu sunt mai mare, și aici deja am și ucis, pentru că am călcat pe capul lui. Câte intenții dintrastea criminale sunt în om? Și dacă am înțelege că dragostea lui Dumnezeu așa funcționează, că: nu vei mai face .... atunci omul ar putea înțelege, că ce bine e să fii în casa părintească, ce bine e să fii în această căsnicie, ce bine e să fii mireasa lui Cristos. Ce bine e să fiu acolo pentru că nu mai pot să-i fac rău celuilalt. Dar în același timp și invers este adevărat. Acolo unde îl rănesc pe celălalt acolo nu este Cristos. Acolo nu este dragoste, nu funcționează cele 10 propoziții, Cuvinte vii. 10 afirmații ale Lui care sunt funcționale, și acționează. 10 spuse ale Lui, așa cum sunt ele denumite de evreime, repet sunt funcționale pentru că promisiunile lui Dumnezeu sunt fapte deja hotărâte să se împlinească. Dacă tu ai spus: da, vreau să fiu soția Ta, consecința directă este că voia lui Dumnezeu și funcționarea acestei voi ai primit-o deja. Ca dar de nuntă, ca acoperire, ca autoritate de soț, autoritate care nu înseamnă că domnesc peste cineva. Când vom înțelege că Dumnezeu nu poruncește și nu obligă, și nu sunt 10 porunci?! Când vom înțelege că de fapt Dumnezeu ne dă dragostea Lui și: atât de mult te voi iubi că nu vei voii altceva, nu vei mai voii alt dumnezeu.Vei simții că nu banul este dumnezeu, și vei vedea că nu te vei mai culca cu toată lumea pentru că tu ești soția mea. Deși în cele ce urmează, calea poporului ales ne va da învățătură și în multe alte lucruri, dar trebuie să știm că de la promisiunile lui Dumnezeu nu El este Cel care s-a abătut, așa cum spune în Ieremia: nu Eu m-am despărțit de nevastă-mea, în continuare o consider soție, chiar și astăzi e la fel nu a fost nici un divorț, și nu și-a izgonit poporul, și nu și-a dat afară soția, chiar dacă este într-o stare a unei neveste rele. Totuși întrebarea este dacă înțelegem această relație de dragoste dintre Dumnezeu și om, cu toate explicațiile eronate, și încercările de a-l face pe Dumnezeu om. Să nu ucizi...poruncă, Dumnezeu spune de ce vrei să omori? Este fratele tău,nu poți să-l omori....Eu îți dau dragoste în locul pornirilor tale de furie. Să nu furi! În loc de asta Dumnezeu spune: păi nu-ți ajunge ceea ce ți-am dat? Și aș putea să înșir toate legile pe care Dumnezeu le transformă în viață în noi, în adevăratul sens al cuvântului. Sunt 2 legi pe care le-a dat atunci la muntele Sinai, legi care sunt chestiuni de pornire pentru viața de credință și anume: legea care se referă la sâmbătă și cea care se referă la părinți. Amândouă sunt de fapt date înainte de Sinai. Ceea ce se referă la sâmbătă în prima ei variantă, pe care am citit-o mai înainte, se referă la Creațiune. Da, la începuturile formării poporului evreu, în stadiul de copilărie fragedă, cu toate acestea în poziția sa de soție, acolo la muntele Sinai se înfăptuiește legământul de căsătorie, și punctul de pornire al acestui legământ în care trebuiau să își aducă aminte de începuturile creațiunii și anume: Eu sunt creatorul tău. Iar când citim în Deuteronom cealaltă variantă a celor 10 porunci, acolo apare ieșirea din Egipt ca bază în observarea zilei de sâmbătă, adu-ți aminte sâmbătă de ieșirea din Egipt. Și aș dezvolta un pic ideea: dacă lumea întreagă are o sâmbătă a creațiunii, în care trebuie să ne amintim că El este Dumnezeul Creator, și dacă Israel are o altă sâmbătă în care își amintește ieșirea din Egipt, de aceea sunt 2 lumânări care se aprind în fiecare vineri seara în amintirea creațiunii și a ieșirii din Egipt, atunci noi ce fel de lumânare ar trebui să mai avem pe lângă acestea două? Eu cred că ar trebui să fie aprinsă și lumânarea propriei noastre vieți care a fost răscumpărată, și să ne amintim întotdeauna de acea zi memorabilă. Îți amintești tu de ziua în care El este cel care m-a răscumpărat pe mine, El este cel care a creat în mine o inimă nouă, El este cel care mi-a dat tot ce am avut nevoie de la întoarcerea mea la nașterea mea din nou, El este cel care m-a scos din Egiptul meu, și El este cel care a încheiat un legământ cu mine. Eu cred că trebuie să fim atenți la legăminte, pentru că Dumnezeu la fiecare încheiere de legământ la fiecare început nou, ne dă o astfel de lege, pentru că la fiecare legământ El dă un document care funcționeză și ca Lege, dar nu ca o lege dictatorială fără har, ci este o lege pe care o putem denumi Tora, adică învățătură și călăuzire.

Când viețile noastre se nasc din nou prin Ieshua HaMassiah nu ajungem într-o celulă cumplită unde se aplică tot felul de constrângeri, și reguli drastice, ci debutează de fapt călăuzirea aceea interioară, prin Duhul Sfânt, prin Cristos, prin Cuvântul viu din noi. Eu sunt cu tine, de aceea nu trebuie să omori, nu trebuie să furi, nu trebuie să fi curvar. Călăuzirea interioară arată întotdeauna spre Dumnezeu, îți aduci aminte de cele 10 cuvinte vii care sunt și în tine? Duhul lui Cristos, care este Duhul Sfânt de fapt și astăzi arată în mod continuu spre Dumnezeu, care spune Eu sunt Dumnezeul tău, de ce ai mai vrea încă un altul? Eu ți-am dat totul. Atât cât un soț a dat și poate să dea unei soții, în ordinea patriarhală, și nu în ceea ce oferă acuma modernismul, care a intentionat să distrugă totul pentru ca nu cumva să înțelegem cum funcționează aceste 10 afirmații ale lui Dumnezeu, deci într-o ordine dumnezeiască în care să putem înțelege că Eu sunt Dumnezeul tău, Eu sunt soțul tău, Eu port responsabilitatea casei Mele, spune Ieshua HaMassiah, și aș putea să continui că un bărbat credincios ar trebui exact la fel să spună eu sunt responsabil pentru casa mea, adică mijilocirea,comanda, succesiunea în ordine patriarhală. Deci știm noi oare că Dumnezeu astfel ne iubește cu legile Lui? Pentru că numai atunci putem să înțelegem de ce a putut să mulțumească David de exemplu pentru Legea Lui? De ce? La fel, de ce pot să înțeleg la un moment dat că ce bine Doamne că peste mine nu domnesc legile lumești, și aici nu mă refer la acelea despre care de exemplu Yetro și-a învățat ginerele să facă, nu mă refer la acestea ci la acelea pe care lumea în general și le elaborează ea. Oare în ce mod ar putea evreimea să readucă Legea lui Dumnezeu, pentru că ei au această misiune foarte serioasă? Cum anume ar trebui să le reabiliteze, și ce fel de lege? Întrebarea e care legi? Pentru că dacă studiem în Biblie descoperim că lege a dat Dumnezeu împreună cu legământ, așa cum am mai spus, și lui Noe. După curcubeu, Noe a primit cele 7 legi, care se numesc legile noahite, în care avea călăuzire ce și cum să meargă mai departe. Apoi ceva legi tot au funcționat pentru că Yetro nu a spus lui Moise, păi vei primi tu ceva rânduieli de aplicat, dar mai întâi de toate desemnează oamenii care să poarte povara judecății împreună cu tine.Deci existau legi și înaintea lui Moise, înaintea muntelui Sinai. Și la întâlnirea de la muntele Sinai, la încheierea căsătoriei, asta o spun așa în ghilimele, au fost legi dinainte, și fac o paranteză și spun că evreimea susține că dacă păgânii vor respecta măcar legile noahite, atunci vor fi mântuiți, deci nu este exclus nimeni, ei au acele legi, dar noi mai avem și pe cele de la Sinai am primit și Tora. Și dacă mergem mai departe la cele 613 legi, mițve, care pot fi privite de asemenea legi pentru că au fost extrase din contextul și studiul amănunțit al Bibliei. Și în cadrul acestora există oameni care nu includ în aceste 613 legi prima lege care spune: să iubești pe Dumnezeul tău, pentru că ei consideră că nu se poate iubi pe Dumnezeu prin impunere, prin poruncă, și au dreptate, apoi sunt alții care includ și aceasta. Deci ce fel de lege este? Câte legi sunt de fapt? Sau dacă analizez Noul Legământ atunci pot să consider așa cum fac unii că sunt 2 legi de fapt, să-l iubești pe Dumnezeu și să iubești oamenii, și gata. Deci oare așa să fie? Doar 2 legi? Sau 613? Sau 7 sau 10 ? Nu are rost să discutăm contradictoriu asupra acestei probleme.Atât de multe sunt că nu poți să le enumeri. Sunt foarte multe deci, și pentru a le cunoaște ar trebui să cunoaștem sistemul legilor, pentru că nu tot ce e lege e lege, și nu tot ce e considerată poruncă e poruncă. Nu putem să catalogăm toate ca fiind legi, pentru că așa cum am mai spus, la muntele Sinai când poporul a primit cele 10 Cuvinte vii ale lui Dumnezeu, ei au primit călăuzire, învățătură, deci poporul a primit Tora. A primit Tora pentru ca să știe în starea de căsnicie, ce va trăi.

Avem însă în Biblie legi și altfel denumite, mițve, despre care am vorbit cele 613, care sunt porunci morale, de etică. Apoi mai sunt altele denumite hoch, rânduieli, care sunt stabilite. Acestea nu au explicații de ce? sunt decrete regale,pe care domnitorul nu le motivează, nu explică de ce trebuie să faci cutare lucru. În observarea mâncărurilor kosher, sunt anumite legi pe care Dumnezeu le dă și nu ne explică de ce. Nu ne privește explicația. Acestea sunt rânduieli regale cum am spus. Apoi am vorbit adeseori despre hucha, partea feminină tradusă prin lege, rânduială, decizie, tradiție, obicei. Cum să te comporți. Când vei fi soția Mea, acasă, în căminul familial, cum trebuie să se comporte poporul lui Dumnezeu, cum trebuie să se comporte chiar și în lume,acolo unde suntem noi acum. Și este cu totul și cu totul altceva decât ceea cunoaștem sub numele de lege. Și mai este ceva care sub denumirea de edut este mărturia, de exemplu apare în Psalmul 19:8( 8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. ntr) evreimea folosește acest cuvânt pentru cele două table de piatră, respectiv pentru sulul de tora, dar acestea nu sunt decât mărturiile lui Dumnezeu care în viețile noastre sunt vizibile pentru toată lumea. Cu adevărat sunt legi sfinte acestea. Pe acestea ar trebui să le deosebim. Eu aș deosebi 2 dintre acestea și anume mițva și mișpatim, mișpatim este codul civil, judecăți,care sunt în corelare cu drepturi primite de la Dumnezeu, respectiv datoria unui om față de altul. Și anume cum pot într-o situație dată, aduse judecăți drepte folosind aceste legi.Mișpat-ul în mod practic a fost ceea ce Yetro a spus lui Moise ca să-l folosească în judecarea situațiilor. Pentru că tu oricum nu poți să judeci singur în mijlocul oamenilor, pentru că nu ai o vedere de ansamblu, nu cunoști exact situațiile, oamenii. Este la fel ca într-o adunare cu 200 de oameni, unde este un singur slujitor, pentru că acest om nu poate să pătrundă situațiile. Și eu am experimentat că pe parcursul anilor am fost și mai mulți, și mai puțini, la 40, 50 de oameni este foarte periculos pentru că nu pot să discern în așa fel să nu las să pătrundă ceva negativ, sau să nu plece nimeni fără să fi primit ceea ce a avut nevoie la un moment dat, sfat, sau mesaj sau orice. 40,50 de oameni, în Biblie cuvântul 50 apare de foarte multe ori, și Yetro îi dă un sfat foarte bun lui Moise când îi spune că nu vei putea duce singur povara, dragul meu ginere. Deci pentru acea lege care trebuia aplicată între oameni era imperativ necesar să fie judecători. Trebuia să existe oameni care să cunoască legea, ce și cum, și să facă dreptate între oameni. În același timp putem să ajungem până acolo, că înainte de darea celor 10 afirmații, cuvinte vii ale lui Dumnezeu,că înainte de primirea Torei la muntele Sinai omenirea cunoștea deja mițva, cunoștea ce anume așteaptă Dumnezeu de la ea, era cunoscută relația dintre Dumnezeu și omenire începând de la Noe, și ca o consecință era cunoscut faptul că acele probleme ivite între oameni trebuiesc puse în rânduială, reglementate prin legile care erau exprimate prin mițve și mișpatim. Și totuși Dumnezeu a spus e prea puțin. E prea puțin. E foarte bine că tu vrei să respecți și să îndeplinești ceea ce îți spun, foarte bine că îți pui în rânduială relația cu semenii tăi, dar acesta este un mod de abordare prin care niciodată nu vei ajunge acasă în Eden pentru că nu poți să o împlinești de fapt. Pentru că atâta timp cât tu ești domnul, până când omul este cel care domnește, procesul acesta se perpetuează la nesfârșit, am păcătuit față de cineva, și mă duc și reglez lucrurile,și funcționează iertarea, apoi mâine o iau de la capăt, primesc o palmă, și eu bineînțeles ripostez, apoi iarăși ne împăcăm...lucrurile astea nu duc nicăieri. Yetro a dat un sfat foarte bun atunci lui Moise,să utilizeze mișpatim și mițva, da acestea trebuiesc aplicate pentru că sunt universal valabile, Dumnezeu le-a dat-o tuturor: cum să folosești pământul, cum să te raportezi la animale, etc. Aceste lucruri au fost revelate mai înainte pentru că în vremea lui Noe, Dumnezeu a făcut un legământ până și cu animalele, și bineînțeles că împreună cu legământul încheiat a dat o lege cum trebuie să funcționeze în continuare. Deci astea merg mână în mână: nu doar că fac cu tine un legământ, ci Dumnezeu are și anumite așteptări:Eu sunt Creatorul lumii întregi, Eu sunt Atotputernic, mai mult Eu sunt răscumpărătorul tuturor pentru că dețin toată puterea deci asta și asta trebuie să faci. Dacă ești înăuntru pe teritoriul Meu. Înainte de revelația pe care a primit-o Moise, când el a primit de la Dumnezeu Legea, el și tot poporul împreună cu el,deci înainte de Sinai era deja un sistem de legi care erau aplicabil fiecărui om.

Dumnezeu însă a văzut că astea toate nu funcționeză. Nu, nu funcționează. Degeaba au știut cum trebuie să trăiască pe pământul acesta și cum pot să rămână în starea de binecuvântare,tot nu a funcționat. Tocmai de aceea Dumnezeu a spus: bine, schimbăm! Nu așa că te judec și te stârpesc, pentru că a și promis de altfel în vremea lui Noe, că nu o va face! Ci, Dumnezeu a soluționat cu dragoste această întrebare, cum poate să-l scoată pe om din păcat, din acel proces perpetu de păcătuire, cum poate El să-i elibereze, să-i slaveze? A vrut să pună capăt acelui proces în care judec și omor, și iarăși judec și omor...acest proces nu are finalitate de reabilitare, nu este mântuire, iar despre viață veșnică nici nu încape în discuție, pentru că e imposibil să fiu în trup spiritual și să continui cu jocul acesta fac păcat apoi reglez, nu, ci trebuia să se termine cu acea stare de tranziție să spun așa. În această stare de tranziție Dumnezeu a decis că va arăta prin cineva care este rezolvarea problemei. Da arată acest lucru. Dumnezeu niciodată nu a fost violent, nu a utilizat forța, nici astăzi n-o face. Dumnezeu niciodată nu este dictator, nici astăzi nu e. Aș vrea să accentuez această afirmație: DUMNEZEU NU ARE 10 PORUNCI! Are 10 CUVINTE, AFIRMAȚII DĂTĂTOARE DE VIAȚĂ care sunt 14 de fapt, prin care ne sfătuiește, ne învață, dacă vei fi al Meu, atunci vei fi liber de păcat. Nu vei mai dori păcatul și acesta nu va mai domni asupra ta. Aceasta este oferta lui Dumnezeu, și de aceea a decis să-și alegă un popor, să-și aleagă? Nu, ci din zero, din nimic a creat, a adus la ființare un popor. Un popor nou. Pentru că poporul care s-a născut în Egipt, nu a avut nici un trecut, dar începând cu acel moment în care a început El să-l formeze, din acel moment nu se va sfârși niciodată,ci dimpotrivă putem să ne amintim întotdeauna de el, pentru ca exact din starea acestui popor, să poată învăța toate celelalte popoare să cunoască ce și care este Cuvântul și planul lui Dumnezeu.

Deci poporul ales pot să spun că este un exemplu care bineînțeles nu e un merit, pentru că El face din cel mai mic, slab și neînsemnat, un exponent al măreției, slavei Sale. Dumnezeu a arătat pe parcursul miilor de ani. A fost exact voia Lui ca să cheme afară un popor, mai exact un Avraam, din care apoi s-a format un popor al promisiunilor. Dar trebuie să știm că nu la întâmplare l-a chemat Dumnezeu, ci pentru ca să arate relația dintre un soț și soția Lui. Cum funcționează cu alte cuvinte dragostea. Și ar fi minunat de frumos dacă am înțelege și în căsătoriile pământești cum funcționează această relație soț-soție, din relația lui Dumnezeu cu Israel. Pentru că foarte multe ar funcționa altfel în viețile noastre. Bineînțeles nu trebuie să idolatrizăm pe bărbat, dar așa cum funcționa în acea ordine: bărbatul, femeia și copilul, dacă această ordine este reabilitată atunci poate să funcționeze extraordinar de frumos, asemenea ordinii din cele 10 Cuvinte ale lui Dumnezeu. Starea fără păcat funcționeză aici.Tot mai mult, și mai mult pentru că Dumnezeu ne curăță, ne sfințește, și își termină lucrarea în cele din urmă în așa fel încât să poată merge împreună acasă. Soț cu soția lui împreună, și dacă copilul este încă mic, împreună toți trei, în Împărăția Cerului.

Deci a ales un popor pentru ca să arate celor ce vor veni: că poți să fii mireasă. Că Ieshua HaMassiah are mireasă. Da, există șansa. Nu trebuie să te forțezi în mod continu. Că Dumnezeu are niște așteptări, adică mițve, pe care trebuie să le înfăptuiesc, apoi când văd că nu pot să le fac, e ok, cerem iertare, ajungem la o înțelegere, apoi mîine continuăm....Dumnezeu vrea ca păcatul să înceteze. El vrea ca acel ceva care domnește pe pământ să înceteze să mai fie. Și El poate să dea într-un singur mod: fără forță, fără violență, într-un singur mod, mai precis prin două de fapt: sau te ia în căsătorie sau te naști la El. Nu există alte posibilități. În Casa în care Dumnezeu este Domnul, și are autoritate în toate, în Casa care este a Lui poți fi înăuntru în două moduri: sau ești soția Lui, ca Israel, mă duc la muntele Sinai și îi spun : sunt aici și mă predau, pentru că știu că există un răspuns, care e similar cu răspunsul dat lui Israel adică cele 10 Cuvinte ale Lui, da ești aici, ești ascultător, nu pentru că ești un băiețel bun, ci pentru că așa a vrut Dumnezeu, El te-a dus la întoarcerea ta, tot El te-a adus până la muntele Sinai, dar nu ți-a luat libertatea de decizie ci îți spune: acum în schimb te întreb dacă răspunzi cu DA la întrebarea Mea vei fi soția Mea? Răspunzi cu Da la întrebarea dacă vei fi a lui Dumnezeu, răspunzi cu DA la întrebarea că prin Cristos vei fi Mireasa Mea. Dacă răspunzi cu DA atunci în acea clipă este valabilă promisiunea Mea care este că: Eu Sunt Cel care voi fi pentru tine. Eu sunt cel care îmi asum de asemenea ceva în această căsătorie: Eu voi fi Dumnezeul tău, și nu vei..., El vorbește la timpul viitor. Atunci când tu te înfățișezi la muntele Sinai și preiei de la Dumnezeu Tora, adică posibilitatea ca El să te învețe, atunci nu vei primi altceva decât cum trebuie să te pregătești pentru viața veșnică. Pentru întâlnirea dintre Mireasă și Mire. Și de asemenea cum poate fiecare om să se întâlnească cu această șansă, cu Dumnezeu, similar cu Israel ca soț și soție. Cum anume putem să fim împreună în Casa lui Dumnezeu, adică ACASĂ. Dumnezeu nu ne aduce cu forța în casa Lui, ci cu dragostea Lui și cu oferta lui de căsnicie. Întoarcerea la Dumnezea asta este de fapt. Cerere în căsătorie. Pentru că acuma în lume nu suntem acasă. Suntem fără casă, și fugari, călători. Nu observi că ai nevoie de un cămin? Nu vezi că ar fi nevoie să funcționeze tot ce a promis Dumnezeu soției Lui? Că nu am nevoie de așa ceva care este păcat. Pentru că El îmi dă. Și acolo unde sunt nici celălalt om nu simte nevoia să mă ucidă, sau să ucidă în mine slujirea mea, sau să omoare ceea ce am primit de la Dumnezeu, să omoare în mine bărbatul, sau după caz femeia. Nu mai am nevoie să mă tem pentru că El este sâmbăta, următoarea sâmbătă....În Cristos nu am de ce să mă tem pentru că El este Templul, Biserica. În trei zile o voi ridica....Nu trebuie să mă tem, nici că mă vor fura, păi ce să fure? Darurile Lui sunt fără număr, și totul e fără margini la El. Tot ceea ce mi-a dat este suficient! Nu spun că este mult, pentru că nu pot să spun așa ceva, dar mă aprovizionează cu atâta belșug, că....de ce trebuie să mă tem atunci? Și lui i-a dat atât de multe. Ia gândiți-vă când un om trăiește în belșug are vreun motiv să fure un corn? De ce? Ci dimpotrivă să dai, să dai, să dai....Și din acest motiv a primit Israel legământul căsătoriei, pentru ca să vadă lumea întreagă că există cale de ieșire din lumea păcatului! Pentru că Eu voi fi Cel care nu voi permite să funcționeze păcatul! Pentru că eu sunt Cel care îți dăruiesc totul. Nu te închid și nu fac din tine un pustnic, nu te omor dacă păcătuiești, ci pur și simplu nu vei mai....Poți tu să înțelegi această binecuvântare enormă din cele 10 porunci, așa cum sunt denumite de oameni? Că păcatul nu domnește peste mine, pentru că nu poate, nu are sens, nu îl doresc. Astfel ne-a dat Dumnezeu cele 10 porunci, Tore. Nu vei mai dori..., nu a spus că te omor dacă păcătuiești, ci nu vei mai dori. Eu cred că un lucru mai mare decât libertatea aceasta nu există. Pentru că faptul că eu nu îndrăznesc nu e libertate. Dumnezeu nu face nimic cu forța. Că eu nu îndrăznesc să-l omor pe celălalt pentru că mă pun după gratii, asta nu este libertate față de intenția de a omorâ. Sau că aș fura eu ceva de la cineva dar nu pot s-o fac pentru că ...trebuie să fiu bun, și ce ar spune Dumnezeu?... asta nu e libertate. Ci atunci când simt: aș putea să fur, dar de ce? Aș putea să fiu bogat, dar pentru ce? Aș putea să mint dar de ce? Adevărata libertate este libertatea față de păcat. Și Dumnezeu aici, la această încheiere de căsătorie a dat legea libertății. Legea? Posibilitatea mai degrabă. Iar libertatea fără dragoste nu este libertate. E fie colonizare, fie ...nici nu știu cum s-o definesc e un teritoriu pe care poți să alergi liber dar ești totuși ca într-o închisoare. Dumnezeu ne-a dat libertatea pentru toate vremurile, și în cantitate fără margini, în totului toate în chip desăvârșit. Așa a promis și a și dat-o acolo la muntele Sinai. Posibilitatea care atunci s-a numit Israel. Și nouă ne dă același lucru, pe care-l putem învăța din istoria Israelului: poporul a fost dus până la starea de zero, după care l-a zidit în așa fel încât să-i fie nevastă. La zero pentru ca să nu mai aducă lucrurile ei vechi, din Egipt i-a scos pentru ca El singur s-o zidească. Nu cu forța, că fur de la celălalt cu forța, secer și-l misionez, ci : Doamne îți mulțumesc că mă scoți din zero, îți mulțumesc că mă zidești, și pot să mă duc acolo la muntele Sinai unde pot să spun Doamne îți mulțumesc că pot să fiu soția Ta. Pentru că eu știu că acolo în Casa unde ești, Tu ești Domn peste toate de aceea eu nu am nevoi neîmplinite. Și aici nu mă refer doar la cele materiale, ci la toate. Oare este acolo om sărac? Nu poate să fie. De altfel funcționarea celor 10 porunci se poate vedea cu adevărat din cauza eronată a interpretării de exemplu cum se fac donațiile într-o adunare: nu Dumnezeu este domn acolo, nu Cristos este Domn, pentru că acolo unde El este Domn nu există egoism. Nu există că eu ascund. Nu există eu. Ci trăiesc ceea ce au trăit primii creștini că trăiesc în părtășie unii cu alții. Nu vreau să construiesc comunism ci pur și simplu se vede că la primii s-a văzut că funcționau cele 10 Tore. Nu doreau nimic, ci voiau să dea la ceilalți. Nu mințeau, nu furau, nici cu cuvintele, nici nu amăgeau pe nimeni, nu s-a întâmplat nimic dintr-astea. Erau împreună și-L preamăreau într-un singur Duh pe Dumnezeu. Erau împreună și în fiecare zi frângeau pâinea, În fiecare zi își aminteau cine este acela care și-a dat viața pentru ca ei să fie soția sau mireasa Lui. Soție sau mireasă, ar trebui să înțelegem că la evreime cuvântul mireasă este necunoscut pentru că logodna e și căsătorie. Când eu am spus ,,da’’ lui Ieșua HaMasssiah poate că eu sunt încă mireasă, încă nu sunt împreună cu El, dar este un fapt decis că sunt și soția Lui. Și trebuie să cunoaștem acest lucru din obiceiurile evreiești, deci Trupul lui Cristos este mireasă înseamnă că este și soție, un fapt hotărât. Nu se poate pierde acest drept, în schimb lîngă acest drept ar trebui să trăim în așa fel încât să simțim și să vedem unii în ceilalți, și în primul rînd în noi înșine, că ceea ce am dorit foarte mult ieri, constat cu surprindere că astăzi a trecut, nu mă mai leagă. Banul nu mai domnește, și nu voi mai ucide, nici nu voi mai fura sau minți pentru el. Așa scurt am enumerat 3 legi.Sau nici nu voi mai curvi că mă vând de exemplu puterii dominante, deși mă numesc adunare. Acolo unde Cristos este Domn, acolo funcționează aceste 10 Tore, Cuvinte vii, și ele funcționează tot mai mult și mai mult. Iar în aceste 10 Tore sunt cuprinse toate acelea care se numesc rânduieli, și instrucțiuni de împlinire, pentru că acestea pe care în vremea aceea ni le-a dat Dumnezeu ca posibilitate, ca un zălog al legământului, ca o declarație pe care a făcut-o El cu privire la Israel, funcționează și în zilele noastre între Israel și Dumnezeu. Iar dacă eu am intrat în acest legământ, și prin Ieshua HaMassiah m-am împăcat cu Dumnezeu, atunci trebuie să văd efectul că funcționează tot mai mult și mai mult, că procesul acesta al sfințirii devine tot mai mult vizibil, sau mai bine zis se vede eliberarea și stadiul ei în viața unui om. Ar trebui să fie tot mai multe mărturii în viața unui astfel de om. Și mărturie nu înseamnă succes. Ci evidența faptului că ceea ce m-a dominat ieri, astăzi nu mă mai domină. S-a întâmplat acest lucru, eliberarea, pentru că am Domn. Ieri eram motivat de multe dorinți, mi-ar fi trebuit și aia și asta, astăzi? Nici nu mă mai interesează.... De ce? Pentru că știu că am un belșug mult mai mare, și știu nu doar cu mintea mea și cu carnea mea acest lucru, ci cu tot ceea ce sunt ca ființă, simt că sunt al Lui. Și nu am de ce să mă tem, ci trebuie doar să mărturisesc acest lucru înaintea altor oameni. Aceiași structură ca și al omului, trupul, sufletul, spiritul și nishma care este în el, scânteia dumnezeiască, la fel sunt legi,rânduieli, instrucțiuni, și ne-a mai dat un lucru extraordinar de frumos, pentru ca să le înțelegem pe toate acestea, și pentru ca să le trăim, iar aceasta este Tora. Tora care ne învață cum să trăim în toate zilele noastre acea dragoste pe care ne-a dăruit-o prin cele 10 afirmații, și cum pot fi aceste Tore împlinite prin mițve, prin mișpatimuri. Cum putem în mod practic să aplicăm în funcționarea corpurilor și sufletelor noastre, să îndeplinim învățătura plină de dragoste a Dumnezeului viu. Dumnezeu nu a săpat în popor cu dalta, și cu ciocanul: asta și asta trebuie să faci! Dimpotrivă cu dragoste i-a sfătuit și i-a învățat: dacă ești al Meu, și ești într-o căsnicie atunci de ce ar trebui să mai curvești, de ce ar trebui să-ți mai cauți propriile-ți interese? De ce ți-ar trebui ce este al altuia? De ce? Vedeți voi? Dumnezeu astfel ne învață, cu Tora. Acolo la muntele Sinai s-a încheiat un legământ de căsătorie care este valabil și astăzi. Și Dumnezeu ne arată prin poporul ales cum anume va nega această căsătorie, și cum va cădea în curvie Israel, cu toate acestea nu este o condamnare definitivă, așa cum mulți ar vrea să demonstreze despre ei. Nu, ci toate acestea se întâmplă din pricina noastră și pentru noi: uită-te Eu ți-am oferit totul în toate, iar tu omule și acuma ești la fel! Vezi Israele, vezi tu creștine?! Doar a zecea parte va rămâne, doar 10 la sută va fi o rămășiță care va fi păstrată, pentru că Dumnezeu este hotărât s-o păstreze. Dumnezeu va păstra acea rămășiță de credincioși atât din Israel, cât și dintre creștini,așa cum citim în Isaia acea rămășiță care este zeciuiala, adică este dată lui Dumnezeu, ca să spunem așa. Nu-i vorba de procent de sută la sută ci este vorba de a zecea parte care este închinată lui Dumnezeu, da aceea va fi păstrată. Suntem oare conștienți că furtul Legii este în plină desfășurare. Aș putea să afirm că aproape că mă bucur când lumea spune: legea voastră nu este legea mea, e dezvăluire, demascare. Da, este grav și pentru creștinii care afirmă: nu vrem legea voastră. Pe de o parte nu vrem pentru că folosiți legea pentru a-i domina pe ceilalți, rânduielile creștinești care se folosesc în numele lui Dumnezeu, să nu le utilizăm la nivel de societate, pentru că sunt altceva. La nivel de societate se pot utiliza mițvele, și mișpatimurile, adică acele legi pe care Dumnezeu le-a dat omenirii de la Noe până la muntele Sinai, da le-a dat tuturor oamenilor cum trebuie să trăiască, de fapt a fost a doua dare a acestor legi. A dat posibilitatea și a arătat cum pot să trăiască oamenii în pace. Dar această lume numai atunci va experimenta schimbarea, dacă va ajunge la starea de după Yitro, și va spune: eu vreau mai mult! Vreau să se termine odată păcatul! Pentru că prin negarea celor 10 porunci, lumea aceasta se împarte în 3. O parte care spune: nu vreau, eu nu sunt soția lui Dumnezeu, îmi place curvia, și așa mai departe....și chiar spune de cine aparține, de Anticrist. Apoi cei care aduc legea și taie și spânzură cu ea ca și cu o armă, nu-i sigur că aceștia aparțin de Dumnezeu. Ci utilizează Legea lui Dumnezeu în scopuri, interese absolut personale, și se folosesc de Lege pentru a-și menține autoritatea asupra altora. Exact la fel cum crucea a ajuns o unealtă de dominație, exact la fel și Legea este utilizată ca unealtă de dominație. Deci asistăm aici la o despărțire în două direcții: Legea este pentru tine un instrument de dominare, sau pur și simplu ție Legea nu îți trebuie ! Și mai este a treia variantă care spune: Doamne tu nu Lege ne-a dat ci ți-ai arătat dragostea că adică Tu ești Cel care vei stârpi păcatul, și nu eu voi transpira, și nu eu voi fi acela care să închei tot felul de pacturi de pace cu oamenii, ci dacă sunt al Tău atunci în primul rând în mine vei omorâ păcatul, iar eu nu voi mai putea păcătui împotriva celorlalți. Și dacă vor mai fi și alții asemenea atunci voi putea trăi ca un frate cu ei, ca într-o familie, ca în poporul lui Dumnezeu, ca în Trupul lui Cristos.Acesta este planul minunat al lui Dumnezeu, atunci când omenirea se desparte în 3 părți. Nu am nevoie de Lege, eu folosesc Legea dar pentru interesele și scopurile mele. Iar Dumnezeu spune: păi Eu nici nu am dat nici o Lege, ci mi-am dat dragostea pentru ca să înțelegi că nu trebuie să fii păcătos. În care categorie te afli, este o întrebare. Unde aparți și cui îi spui: da?! La cele 10 porunci pe care oamenii le folosesc, împreună cu cuvântul să nu!, sau înțelegi faptul că Mirele spune: nu vei face tu așa ceva, pentru că te iubesc! Trebuie, bineînțeles să ne punem în rânduială acele mițzve raportate la oameni, pe care nu le-am îndeplinit, unii față de alții. Totuși aceste socoteli nu sunt soluții. Dacă iei în fiecare zi trupul și sângele Domnului, poate să devină de-a dreptul vrăjitorie! Esențial e să mă duc la Dumnezeu și să-I spun: Doamne eu vreau să fiu soția Ta, pentru că în casa Ta Tu nu mai lași ca păcatul să funcționeze, și nici să mă ajungă. Eu vreau să fiu al Tău. Ar trebui să înțelegem în sfârșit că omul religios este grosolan amăgit, pentru că alții îi furnizează interdicții! Ori Dumnezeu nu ne-a dat interdicții, ci ne-a dat dragoste! Lasă-Mă să omor Eu păcatul, lasă-Mă pe Mine să te apăr, lasă-Mă pe Mine să te eliberez, să te curățesc, să te salvez, lasă-Mă pe Mine s-o fac pentru că ești soția Mea. Dă-mi voie s-o fac! Iar pentru aceasta singura posibilitate este să-mi pun viața în mâinile lui Cristos. Și astfel îi permiți Lui să te elibereze, să te curățească, îi dai voie să te sfințească, după care tot El te va duce în casa Tatălui, unde această Lege pe care unii o numesc 10 porunci, va deveni cu adevărat înțeleasă. Vei pricepe în sfârșit: păi de asta a spus El acolo la muntele Sinai :Voi fi Dumnezeul tău și nu vei mai ....Dar vai de câte ori am fost păcăliți, când oamenii ne dau în cap cu o avalanșă de interdicții. Să fii băiat cuminte! Să fii fetiță cuminte, asta este Legea să o ții! Nu observi că fariseizmul, oricare față a ei, este împotriva lui Dumnezeu?! Pentru că este un sistem fără milă de legi care se împotrivesc lui Dumnezeu. Legea, litera ei omoară! Dragostea lui Dumnezeu nu este Lege, ci este foarte atrăgătoare și se numește ORDINE. Asta vrea Dumnezeu să ajungă la locul ei, ordinea. Nu vedeți voi că diferite adunări religioase, și denominații, ismuri, sunt Anticristice?! Pentru că încadrează Cuvântul lui Dumnezeu în propria lor autoritate. Și fac asta fără milă, creînd prisme. Făcând exact ceea ce i-a spus Yetro lui Moise: tu ești șeful de aceea împarte puterea și....aici se oprește creștinătatea. Se oprește la stadiul de mițve, mișpatimuri: asta trebuie făcut și întotdeauna trebuie clarificate problemele, apoi odată la 3 săptămâni se ia Cina, și cu celelalte chestiuni de frățietate și cu misiunile de eliberare, și cu multe asemenea. Deci aici se oprește, creștinismul s-a blocat la întâlnirea lui Yetro cu Moise. Asta e Legea, asta trebuie făcut, puneți-vă în rânduială treburile.....și apoi? Măine o luăm de la capăt? Pardon, nu mîine, ci peste o oră. Te duci acasă și acolo este deja tensiunea! Oare nu ar trebui să pășim mai departe de această fază? Yetro a spus un sfat foarte deștept atunci, avea pe deasupra și dreptul să dea sfat. De ce? Pentru că încă nu fusese muntele Sinai! Dar după muntele Sinai Yetro să nu mai spună, pentru că nu mai are dreptul. Aici vorbim deja despre alt Domn. Domnul meu este altul! O lege poate să fie rostită întotdeauna de cineva care este la putere. Și se pune întrebarea: oare degeaba sunt predicate legile lui Dumnezeu afară în lume? Nu degeaba. Și totuși. Nu este inutil pentru că lumea trebuie să cunoască că există o Împărăție, o Țară care are un Împărat și un Dumnezeu. Că există soț și soție, că există un popor al lui Dumnezeu și că avem un cămin, un loc ACASĂ, da toate acestea lumea trebuie să le cunoască. Altfel nu ar putea ajunge niciodată la stadiul acela în care să poată să devină și ea cetățean al acestei țări. Dar nu Legea trebuie s-o spunem în primul rând, nu aceasta este ordinea și pe deasupra nici nu este treaba noastră. Ordinea corectă este: ar trebui să vii acasă omule, ar trebui să vii acasă în casa părintească acolo unde Eu spun: nu vei mai...Eu spun voi fi Dumnezeul tău! Toți oamenii ar vrea să scape de consecințele păcatelor pentru că lumea în care trăim este tot mai greu de suportat, de aceea nu trebuie să împărțim legi și nici să integrăm oamenii într-un sistem piramidal, las că eu te voi acoperi de sus, ca un faraon, sau papă, sau mai știu eu cu ce titulă,nu!!! Nu legea trebuie să o vestim, nu în primul rând. Ci în primul și primul rând : există o posibilitate omule, poți să devii soția lui Dumnezeu, poți să fi mireasa lui Cristos, vino acasă! Pentru că acolo El se va îngriji să te învețe, îți va da Toră, cum anume trebuie să trăiești, și care este ordinea în casa Tatălui, care este rânduiala pentru soția Lui și cum trebuie să fi acolo. Dar toate acestea nu le spune cu forța, ci El spune nu vei păcătui și nici consecințele păcatului nu te vor mai ajunge! Și poate că astfel vom înțelege această pace care nu este o pace omenească, ci dumnezeiască, și că Legea totuși nu este lege, ci este o învățătură, acea învățătură care te va conduce în acea stare în care suntem eliberați, suntem curățiți, și suntem sfințiți atunci când pășim acolo, și ajungem acasă în casa părintească. Este lege? Da este, numai că nu așa se numește cum spun mulți. Ar fi necesar într-adevăr să vedem care este învățătura pe care ne-o dă Dumnezeu, și să înțelegem că ceea ce se numește 10 porunci este mult mai mult decât porunci.

Este de fapt un punct de pornire și de răscruce a vieților noastre. De la Noe omenirea întreagă a avut Legi, pe care bineînțeles că le-a distrus în mod consecvent, dar le-a și reglat în mod permanent, Moise a fost și el preocupat și s-a căznit mult cu judecarea pricinilor, pentru că au fost probleme și judecăți din belșug, și atunci....Dumnezeu a spus bine, să facem aceste lucruri invers. Eu sunt cel care îți dă învățătură, pentru ca să știi cum să reglezi relațiile tale, după Voia Mea. Iar această situație inversă este de fapt expansiunea casei Tatălui în lume, adică cum trăim în casa Tatălui mițvele și mișpatimurile. Este vorba aici și de mărturia casei Tatălui. Eu nu mai pot să te înșel omule, sunt incapabil să mai fac așa ceva, pentru că pe mine nu mă mai lasă soțul meu să te înșel, și apoi de ce aș face așa ceva? Nu mai are nici un sens. Știți ce libertate fantastică e când pot să spui: de ce aș mai bea? Am eu vreo problemă? Da, la ce îmi mai trebuie să aprind o țigară, ca să fiu fresh? Păi dacă Dumnezeu mă scutură puțin sunt atât de fresh, că nu mă interesează cât este ceasul ci mă bucur că pot să mă întâlnesc în sfârșit cu El, pot să vorbesc cu El și îmi dă o misiune de îndeplinit. Deci, ce altceva ai mai vrea omule? De ce te agiți, de ce alergi, de ce mai cauți țelul, sau succesul, sau mai știu eu ce cauți? Păi pentru mine toate astea sunt mai mult decât suficiente! Infinitul, veșnicia,nemărginitul, puterea Lui și toate prin care El vrea să ne ducă în Împărăția Sa sunt extraordinar de multe. Și atunci tu ce mai vrei în acești foarte puțini ani pe care îi trăiești chinuit pe acest pământ ? În aceste câteva decenii El vrea să ne învețe cu tora Lui, că acolo în Casa Tatălui, unde El este soțul și tu ești soția Lui, care este ORDINEA și FRUMUSEȚEA ei. Ne învață și ne arată aceste lucruri, pentru că pe măsură ce înaintezi în anii vieții tale să fii tot mai curat, să trăiești în măsură crescândă binecuvântările celor 10 porunci. Și vei descoperi că te trezești zicând: Doamne nu pot să-i dau înapoi palma celui care m-a lovit. Nu, pur și simplu nu pot. Atunci să știi tu că ceva, ceva funcționează acolo! Atunci tu deja poți să fii mărturie că ai părtășie cu soțul tău, și că El a schimbat deja ceva în tine, și a împlinit ceva din Cuvântul Său în viața ta, nu mai pot să fiu cine am fost odinioară. Aceasta este adevărata eliberare, aceasta este libertatea reală.

Deci eu vreau să fiu soție și stau acolo la muntele Sinai și orice îmi va spune voi accepta. Așa s-a întâmplat și cu poporul ales. Până aici a fost ceea ce a fost pînă la Yetro și Moise, a fost o Lege, am împlinit-o în chip religios, am fost un om moral, și un ungur, sau român sau chinez bun, sau ce vreți voi,dar acuma știu că toate astea nu duc la nici o finalitate bună. De aceea Doamne sunt aici și așa cum sunt îmi predau viața ție. Așa cum o soție care poate să-și predea trupul, sufletul și toată ființa soțului ei. Și eu vorbesc aici de o predare în chip spiritual lui Dumnezeu, care este cu mult mai mult și mai măreț. Poți să îți predai cu adevărat viața Lui? Să stai acolo la muntele Sinai și să-I ceri Doamne învață-mă! Să știu care este ordinea la Tine. Să nu mai fac pe placul lumii în care trăiesc, și să mă aliez cu ei, sau să fac slalom printre ei, să mă distrez și să vreau să ies cumva din ea. Sau l-aș omorâ eu pe ăla dar nu îndrăznesc pentru că risc să mă taie și pe mine, sau aș fura eu dar poate că mă bagă la zdup. Asta nu este viața veșnică și nici Împărăția lui Dumnezeu. Doamne învață-mă ce înseamnă veșnicia, învață-mă împărăția ta. Și îmi aduc aminte de prima predică a lui Ieshua HaMassiah în care spunea: Împărăția lui Dumnezeu a sosit, întoarceți-vă la Dumnezeu. Nu înțelege-ți că oferta legământului nou atunci a început? Veniți, veniți pentru că Eu vă dau din nou porunca să veniți, a Mea este toată puterea pe pământ Eu sunt cel Trimis care aduc posibilitatea ca să-mi fiți soție, să-mi fiți mireasă și ca să vă pot duce acasă. Nu este nici o presiune, forță aici, ci este o chemare, un cuvânt de apel: întoarceți-vă pentru că s-a apropiat Împărăția cerului. Și asta nu înseamnă ca în poveștile frumoase că îngerașii își bălăngăne picioarele pe marginea unui nor pufos, nu...... este cu totul și cu totul altceva. Împărăția Cerului s-a apropiat ... deci de atunci orice om indiferent de naționalitate are posibilitatea să trăiască funcționarea celor 10 porunci. Nu-i nevoie să omori, de ce ai face-o? Nu trebuie să furi, pentru că El, nu că nu-ți permite, ci face inutil furtul. În așa fel omoară păcatul, că nu mai ai nevoie de el. Pentru că tu ești altfel. Și asta a început atunci: întoarceți-vă!

Și El a început exact la fel mai întâi a învățat acolo la farisei mițvele și mișpatimurile, acolo în Templu, și după aceea a trăit acest drum până la capăt. L-a trăit pentru ca să fie reprezentantul lui Dumnezeu care să poată să te ceară în căsătorie. Nu-i așa ce frumos sună? El nu spune: vino aici că Eu vreau să fiu regele tău și acuma tu trebuie să plătești zeciuiala, și taxa de membru și altele, nu.... Ci El spune vino, te chem. Poate că simțiți diferența. Este chemarea unui Mire care poate să ne ofere totul. Pentru că toată puterea îi aparține atât pe pământ cât și în ceruri. Păi cine este așa de prost, mai cu seamă în vremurile noastre nenorocite în care trăim, Doamne de ce a trebuit să aștept atât de mult? El a vorbit de mult, doar că noi nu l-am auzit. De ce? Pentru că am fost ocupați cu povestea mițvelor și a mișpatimurilor, că dacă eu fac rău, atunci cum am să reglez situația, și dacă mâine voi fura să fac în așa fel să nu se știe, de la nedeclararea impozitelor, că acuma suntem chiar în sezonul lor, și rând pe rând aș putea enumera toate jocurile Moise Yetro, un șir fără capăt și catastrofal, pentru că Moise stătea acolo de dimineața până seara și judeca, și noroc că nu l-a lovit guta sau că nu s-a prăpădit de atâta judecată, și judecată, și judecată....dar Dumnezeu spune Eu vreau să te judec o singură dată pe tine, să te judec, nici măcar. Ci acele 5 inele despre care ți-am scris în Osea să le trag pe degetul tău. Te logodesc pentru Mine....și trebuie să accentuez aceste 5 inele întotdeauna, cu ce anume te logodesc? Cu credință, și cu toate celelalte care sunt scrise acolo, aș putea să le enumăr, dar intru într-un alt teritoriu.

Deci te logodesc pentru Mine .... nu numai că îți dă acea posibilitate că nu vei mai păcătui, ci îți dă și condițiile care sunt scrise acolo te rog să le citești în Osea. Da El ți le dă, pentru ca să poți acccepta cu bucurie pentru că vei avea credință, și toate celelalte 5 inele îți vor fi pe mână. Și atunci când vei ieși în lume, pentru că trebuie să ieși deoarece trăim aici, atunci vei avea mereu acele 5 inele care îți vor aduce aminte de cele 10 porunci, denumite greșit astfel. Dacă mâine voi ieși în lume, nu voi fi ca ea. Pentru că eu nu am nevoie de ceea ce-mi oferă ea.

Și eu simt că dacă există ceva frumos atunci acest cadou este LIBERTATEA. Libertatea în Cristos, libertatea din CASA lui Dumnezeu, este fantastică, nu se poate descrie de fapt. Așa este și pentru mine. Și nu e ca și cum mi-aș autosugera eu că nu există anumite lucruri, îmi închid ochii, îmi pun mâinile la ochi și nu văd, nu așa, ci pur și simplu nu am nevoie. Dacă cineva m-ar întreba acuma dacă am nevoie de 5 milioane de forinți, atunci l-aș întreba pentru ce? Bine, dacă Dumnezeu mi le dă atunci ceva tot voi face cu ei,în mod sigur că îi voi folosi într-un mod plăcut lui Dumnezeu, dar acești bani aproape că ar reprezenta o îngrijorare pentru mine. Și aș putea să mai spun mai departe nu nu am nevoie, de mai mult. Știu că El e totul în toate, și e și pentru mine totul pentru că sunt soția Lui. Astfel ar trebui să înțelegem aceste lucruri, că Dumnezeu ne-a binecuvântat în acest mod. Omenirea întreagă este binecuvântată cu acest Legământ. Când vorbesc despre Ieshua HaMassiah atunci vorbesc despre Legământ, și îmi pun întrebarea oare care este mai important: ultima Cină sau Pesachul? Cred că ar fi timpul să înțelegem că ultima Cină are cel puțin aceeași importanță ca și atunci când la muntele Sinai poporul a intrat în această stare de căsătorie cu Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu cu privire la celelalte popoare exact atunci s-a împlinit. Paharul Legământului a fost ridicat atunci de Ieshua HaMassiah, da prin sângele Său, Legământ. Legământul încheiat la Noe, la muntele Sinai,dar și la Ieshua comportă cu sine legi. Legi care astăzi sunt porunci, date din dragoste pentru noi. El Însuși este dragoste, care pur și simplu omoară păcatul din tine și te curățește de acesta. Singurul lucru ce ne rămâne de făcut este să trăim acest lucru și să-i răspundem mereu prin întărirea acestui Legământ, prin Ieshua HaMassiah, prin El pentru că doar prin El putem să încheiăm un astfel de Legământ, și tot prin El putem să-l respectăm, și să-l întărim. Atunci vom descoperi că cele 10 porunci sunt valabile, și vor începe să ne fie descoperite prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care ne conduce și ne descoperă toate adevărurile. Astăzi Tora nu mai este scrisă de degetul lui Dumnezeu pe o tablă de piatră, ci Tora, Legea Lui care ne învață, este adusă de Duhul Sfânt dinlăuntrul nostru.În tine sunt scrise de degetul lui Dumnezeu, El este cel care îți aduce aminte de acestea și îți spune îți aduci aminte? Păi aici trebuie să mai schimbi un pic, îți aduci aminte? Cum ai fost și astăzi tu nu mai ești la fel... Aduți aminte și laudă-L și slăvește-L pe Dumnezeu pentru aceasta. El este cel care te-a trezit noaptea și ți-a adus aminte că aici mai ai de pus în rânduială anumite lucruri, și asta nu-i mișpatim adică judecată, nu. Ci El spune, să înceteze chestia asta pentru că nu ai nevoie de ea. Nu-i nevoie să privești la viitor și să-ți aduni avere și să te temi. Pentru că astea toate se strică și mâine, sau nu se strică dar vor deveni fără valoare...nu au importanță, deci. El este cel care te va conduce la înțelegerea faptului că trebuie să reglezi relația ta cu fratele tău. El este cel care reglează toate relațiile din Casa Lui, Duhul Sfânt este cel care organizează părtășie și o zidește, nu adunare. Pentru că adunările în cele mai multe cazuri iau ființă din instrucțiuni ale Legii. Așa trebuie făcut, cine este cel care vine? Și ne construim propriile noastre castele, buncăre, întărituri. Dumnezeu nu construiește buncăre, nici întărituri ci scoate păcatul afară și în pace și libertate eu cred că ai atâta libertate că într-adevăr chiar veșnicia este prea puțină pentru ca să-I mulțumim Lui. Eu cred că pe cei care judecă și fac judecăți între oameni, ar fi bine să-i judece Dumnezeu, și avem voie să cerem în rugăciune acest lucru de la Dumnezeu. Eu nu am nevoie de lege, eu am nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Dragoste care omoară păcatul, și îmi arată unde am stricat datorită neascultării mele Legea Lui, rînduielile Lui și instrucțiunile Lui care au fost descoperite. Pentru că proba legământului de soț-soție tocmai aceasta e când Dumnezeu îmi arată în fiecare situație particulară ce am de făcut, și aici ce îmi place Mie să faci. Deci omenirea a ajuns de la Legea pe care le-a dat-o, la un punct în care Dumnezeu a dat unui popor Toră pentru ca să-i învățăm înapoi că omenirea are nevoie de legea din Casa Tatălui. Este singura descoperire care ne conduce în siguranță în împărăția Cerului, care repet nu este o poveste dintr-asta imaginară cu îngerași, ci este starea în care nu mai este păcat, pentru că păcatul nu mai are loc, exact așa cum a promis El în cele 10 porunci. Exact așa cum a promis în cele 10 afirmații, Cuvinte vii, se vor împlini. Eu cred că la traducerea greșită ar mai fi de adăugat și întrebarea că în ce măsură se interpretează cuvintele Lui în mod literar, mot –a- mo. Dar de fapt nici nu e necesar să studiem în amănunțime această chestiune pentru că fiecare adunare religioasă, fiecare pastor, nu face altceva decât să-și pună propriile cuvinte, interpretări în Cuvânt, atunci când citește sau spune ceva din Scriptură. Și astfel se întâmplă că oamenii legiferează voia omenească în locul voii lui Dumnezeu. Dar misiunea noastră nu este să învățăm legi, ci în primul rând să dăm mai departe învățătura Casei Tatălui, după care Duhul Sfânt va arăta în fiecare caz, atunci când cineva vine în Casa Tatălui, care dintre legi nu le-ai respectat, și ești infectat de ceva, frate dragă așa nu poți veni în Casa tatălui.De ce? Pentru ca din frate ca om, semen, să devină frate. Aceste lucruri Duhul Sfânt le arată celor care sunt una cu Cristos, numai aceia pot să vestească Tora. Pentru că dacă vorbești din afară e doar teologie, sau o meserie pentru bani. Din afară este doar atât. De aceea se pune întrebarea : ai fost vreodată ACASĂ? În Casa Tatălui, în raiul de pe pământ ai gustat ceva? Pentru că dacă în trecut au fost în tine impulsuri de ucidere, furt, și toate celelalte, și astăzi sunt inexistente, atunci tu ai primit deja ceva gustare. Iar despre aceste gustări trebuie să le mărturisești, este o obligație a ta, nu despre Lege ci despre dragostea lui Dumnezeu, pentru ca toată lumea să poată să cunoască acea ordine care este în Casa lui Dumnezeu, în Împărăția Cerului. Ordinea aceasta a Casei lui Dumnezeu, relația dintre soț și soție, starea de familie, este cel mai mult falsificată de interpretările religioase ale Legii lui Dumnezeu, și le folosește în scopuri personale. Cele 10 porunci au fost furate de omenire, adunările religoase de asemenea le-au furat tocmai pentru ca să se zidească pe ei înșiși, respectiv ca să trăiască între ei într-o relație oarecum consolidată, sigură. Dar cele 10 Tore nu sunt nicidecum ceea ce ei vor să le prezinte, ci pe acestea Dumnezeu le-a dat în dragostea Lui imensă omenirii întregi, fiecărui om. Odinioară a dat-o în primul rând evreimii apoi tuturora, pentru ca într-o zi oricine să poată să înțeleagă: Dumnezeu ne așteaptă ACASĂ. Iar această așteptare de revenire acasă nu înseamnă nicidecum violență, și cu forța, obligatoriu ci este vorba de o dragoste care omoară păcatul. Fiecare întristare, decepție sau durere este din cauza domniei păcatului, indiferent că ne place sau nu să recunoaștem. De aceea ne temem, de aceea ne e frică de consecințele păcatelor comise, de fapt ne e frică tocmai de păcat, chiar păcătoși fiind. Ideea că cine e mai tare și că de acela mă tem, el este într-o categorie mai grea, de aceea mă tem. Dar dacă sunt ACASĂ de ce să mă mai tem??! Și eu cred că funcționarea celor 10 Tore se poate încheia cu următoarea afirmație: în Cristos nu este frică. De ce nu este frică? Pentru că în El nu este păcat. Când se va împlini asta? Dumnezeu a promis că atunci când vom ajunge acasă acolo nu va mai fi absolut deloc păcat, iar lipsa absolută a păcatului va însemna că nici moartea nu va mai fi. Și multe alte promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a descoperit, începând cu descoperirea divină care se continuă cu Legământul făcut cu Cristos. Legământul lui Cristos este și el descoperire dumnezeiască,deși nu în modul în care s-au întâmplat lucrurile la muntele Sinai. Apoi descoperire s-a întâmplat și la Golgota. Dar fiecare început nou întotdeauna începe cu o încheiere a legământului. Și începutul a ceva nou este mereu de la starea de zero, nu se poate duce mai departe ceea ce este vechi, și de asemenea este însoțit de un sistem de lege nouă. La Dumnezeu în schimb nu pentru că la El nu este schimbare, la El Legea începând cu alfa și pâna la omega este mereu aceiași, iar aceasta se numește: El ne iubește. Harul este nimic altceva decât dragoste, iar la muntele Sinai Dumnezeu ne-a arătat tuturor, prin poporul ales, acest mesaj: te iubesc omule și te aștept acasă.

 

Traducere Bezi Gyöngyi

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com