.

Orbán Béla:

 

Șabbath Șemot

Chemare și trimitere pentru promisiuni

Înregistrare făcută la închinarea de sâmbătă a comunității ȘOFAR comunitate credinciosă lui Ieșua HaMașiah

2013.01.05.

 

            Șabbat Șemot suntem la începutul cărții a 2-a a lui Moise, și porțiunea săptămânală începe de la primul verset al primului capitol, Șemot și în denumirea ei este :

  1. Iată numele fiilor lui Israel, intraţi în Egipt; 

Cred că este cunoscut acest șem care este pluralul lui șemot și înseamnă nume. În traducerea Karolyi este o mică greșală aici pentru că  acest capitol care este primul al acestei cărți, primul cuvânt este ” și” adică și acestea sunt numele ....( și traducerea Cornilescu a omis acest cuvânt n.tr), deci a doua carte a lui Moise care este Exodul nu se rupe de ceea ce a fost înainte ci este o continuare a istoriei lui Iacov, și Iosif. Nici una dintre cele 5 cărți ale lui Moise nu se pot despărții ci toate se leagă, deci de aceea începe cu cuvințelul  ” și”. Ieri a fost ceva și astăzi mergem mai departe. Și când am citit acest pasaj atunci ar trebui să știm și vremurile istorice în contextul cărora s-au întâmplat faptele: Iacov moare și este dus în Canaan, Iosif moare și el după ce îi pune să promită că atunci când vor pleca în Canaan să-l ducă și pe el, deci pentru el a rămas promisiunea, și se schimbă vremurile 

6. Iosif a murit, şi toţi fraţii lui, şi toată vârsta aceea de oameni.

Generația aceea care s-a născut nu-l cunoscuse pe Iosif  și citesc versetul 8:

8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif.

9. El a zis poporului său: „Iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare şi mai puternic decât noi.10. Veniţi să ne arătăm dibaci faţă de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească şi el cu vrăjmaşii noştri, să ne bată şi să iasă apoi din ţară.”

 Asistăm la o criză socială și o criză a puterii dominante e un cuvânt un pic ciudat pe care-l folosesc: faraonul Egiptului a fost alungat înapoi în Asia, este vorba de dinastia Hicsoșilor, aceștia ajunseseră la putere în Egipt și fuseseră străini, după ce l-au alungat deci pe acesta s-a  alcătuit o partidă ”națională”și au ales un faraon Egiptean. Deci națională, eu nu vreau să intru acuma în amănunte ce-i aia națională și nici paralelismul actual nu vreau să-l dezvolt, doar atât că schimbarea de atunci a însemnat că în acest context naționalist și cu acest faraon Egiptean care exercita atunci putere, ei bine acestuia bine-înțeles nu numai puterea străină care fusese exercitată prin Hicsoși nu-i plăcea ci practic nici o altă națiune care era diferită de ei, sau era venetică, așa cum erau evreii acolo. De aceea evreii erau priviți cu teamă, respectiv cele 12 seminții. Deci s-a ridicat gelozia odată cu schimbarea regimului. Nu doresc să aduc alte aspecte similare din istorie, dar trebuie să știm că la orice schimbare de regim aceste lucruri sunt valabile, cei care sunt acolo devin dintr-o dată suspecți dacă nu sunt ca și mine. Deci sau vor deveni ca și mine, și fac un ecumenism mare, adică o dominație sub care fiecare naționalitate este supusă și aparține acesteia, sau este suspect și atunci încerc să-l distrug, pentru ca să-l elimin. Încerc să-l domin și de asemenea încerc să-i limitez expansiunea și înmulțirea, pentru ca să devină tot mai puțini și apoi să fie terminați. Și acest lucru este valabil în politică, în societate, între națiuni peste tot cu alte cuvinte este prezent, este foarte actual și sunt practici obișnuite.

Totuși atunci când citesc Biblia doresc să văd ce se întâmplă în definitiv cu poporul Israel, cu fiii lui Israel:

7. Fiii lui Israel s-au înmulţit, s-au mărit, au crescut şi au ajuns foarte puternici. Şi s-a umplut ţara de ei.

 

Au crescut, în original e s-au întărit, cu sensul de au primit tărie pentru ca să se poată apăra. Și de unde a fost această tărie? Și de unde a fost dincolo de această tărie înmulțirea lor? De unde a fost această înmulțire a lor care practic se referea doar la bărbați, de unde a fost acest lucru că numărul bărbaților a fost mai mare și datorită acestui fapt poporul a devenit mai tare, în vremea aceea copiii și femeile nu erau considerate nici la numărătoare populației, iar din punct de vedere al puterii nu erau puse deloc la socoteală. Deci cum de s-a întâmplat această creștere și de fapt ce căuta acolo poporul evreu în Egipt. Pentru că ei nu erau acolo cu un scop definitiv. Totuși erau oarecum în voia lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că ei au ajuns acolo din pricina neascultării neamului lui Iacov. De ce? Pentru că atunci când Iosif a murit, ei au continuat să trăiască în acel bine pe care-l asigurase Iosif. Averea a ajuns în mâinile lor, erau aproape de foc, ca să mă exprim așa. Și bineînțeles s-au simțit foarte bine acolo. Și tare nu își doreau să fie parte acelei moșteniri pe care le primiseră de la Dumnezeu în Canaan. Nu doreau să înceapă ceva nou, nu doreau ceva nesigur deci nu voiau să trăiască prin credință. Și pentru noi este un avertisment acest fapt. Planul lui Dumnezeu funcționează și independent de noi. Nu cumva să ne imaginăm că de aceea s-au înmulțit și au crescut și s-au întărit pentru că Dumnezeu a semnat (adică a fost de acord) că acolo în Egipt se pot îmbogății și se pot înmulții și pot să trăiască în continuare binele pe care l-au trăit sub domnia lui Iosif. În planul lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu ești în locul bun, planul Lui este veșnic și te va înmulții și te face tare. Chiar și în această situație. Cele 12 seminții ale lui Israel, fiii lui Israel ar fi avut posibilitatea să se ridice și pur și simplu să plece pentru că erau în acea situație în care ar fi putut să plece fără nici o restricție. Din Carte, din relatarea istoriei putem să citim că erau mulți, erau răspândiți și se mai înmulțeau, reprezentau o putere păi de ce ar fi fost o chestiune așa de mare ca cineva să se ridice și să spună aici nu este țara noastră, și în definitiv știm că avem o promisiune pentru că prin intermediul strămoșilor Iacov, Iosif  care le-a spus înainte de a muri: atunci când veți merge în țara voastră, deci știau datorită lor unde trebuie să meargă, au avut posibilitatea să plece, și similar aș putea să spun că atunci când nu suntem la locurile noastre totuși Dumnezeu ne dă posibilitatea să facem pașii pe care trebuie să-i facem, adică ne pune la dispoziție conjuncturile pentru ca să pot împlinii ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca să împlinesc. Dacă nu îmi împlinesc chemarea atunci vine schimbarea de regim. Atunci se întâmplă că Dumnezeu eliberează Egiptul pe capetele noastre, iar Egiptul îți va slăbi puterea, te va secătui  și-ți va stârpii copiii. El este Cel care va îngădui acest lucru peste tine, nu îi va asmuții împotriva ta dar ca o repercursiune a păcatelor și neascultării, este de la sine înțeles că le vei suporta. Există întotdeauna o vreme de har, în care Dumnezeu așteaptă cu răbdare, deci până am posibilitatea liberă să plec din Egipt în Canaan, adică mă trezesc la timp și îmi dau seama că locul meu nu este aici și Dumnezeu mă conștientizează: nu vezi că este un nou Faraon și tu ești considerat aici dușman ? Chiar și prin istorie ne învață, și trezește evreimea de astăzi, spunându-le nu ești tu așa tare ca și faraonul nou, te rog să observi acest lucru, acesta nu este locul tău, chiar dacă până acuma a-ți fost numeroși, și în toate privințele se vedea pe voi că v-am pregătit ca să vă împliniți chemarea dar pentru că nu ai ieșit la timp, totuși îți vei împlini chemarea dar, pentru aceasta va trebui să te rogi. Dau drumul puterii noi. Faptul că Israeliții nu au fost supuși, ascultători și nu s-au dus acasă, următorul pas este exact la fel ca și aici, vei pleca tu nesilit de nimeni, atunci când îți vei da seama că nu ești dorit, când îți vor lua până și posibilitățile de trai, atunci când te vor înhăma în construirea hambarelor proprii, și te vor supune unei puteri atunci vei realiza: ce bine era dacă plecam la timp. Ce bine era dacă plecam pentru că acesta nu este locul meu. Și exact la fel este și cu Trupul lui Cristos același semnal de alarmă, care reiese din această istorisire, lumea este în schimbare, va veni un alt domn, iar acel domn nu-l va mai cunoaște pe Cristos. Pentru acela tu îi vei fi ca un ghimpe în ochi, acela te va considera inutil, îi va fi frică, și atunci va spune: să-i distrugem. Să punem mâna pe ei, să le facem imposibilă activitatea, și tot ceea ce este legat de înmulțire, sau orice activitate care dă viață, și este pentru perpetuarea vieții, va face să fie oprită. Întrebarea este: dacă ești tu conștient de acest lucru, și dacă ai luat în calcul acest aspect. Oare pui tu în balanță faptul că deși astăzi poate: suntem tari, ne înmulțim, deci există mulțimea care poate să împlinească chemarea și trimiterea, dar dacă nu vom face acest lucru: atunci totuși o vom îndeplini la un moment dat, respectiv acea generație de oameni care va fi credincioasă și fidelă lui Dumnezeu,pentru că drumul va fi lung în pustie, acei 40 de ani, dar cine este credincios lui Dumnezeu acela va intra în Canaan. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-și va schimba promisiunile nici chiar din cauza ta, ci îți va arăta că puterea ta din păcate din propria-ți greșeală ai risipit-o. Acea putere pe care ai avut-o pentru înmulțire aici ai fi putut s-o folosești la un Exod. Ai fi putut s-o folosești cu gând că nu voi rămânea sub autoritatea nimănui, gândiți-vă și atunci că nu erau o putere nesemnificativă, pentru că se temeau de ei, și erau în creștere, se înmulțeau, existau conexiunile dintre ei, funcționa networkul, și erau peste tot răspândiți, chiar și astăzi este la fel, dar nu au fost atenți la voia lui Dumnezeu, și greșeala a început deja atunci când nu și-au reglat cu adevărat conturile cu Iosif. Nu au recunoscut faptul că noi te-am aruncat în fântână, ci dimpotrivă la sfârșitul istoriei lui Iosif citim că:acum ce va face cu noi, dacă părintele nostru Iacov a murit ? Din păcate erau prezente necredința în Iosif, mai bine zis în chemarea lui, și în viziunea lui Iosif de fapt, iar teama și neascultarea ia dus înapoi, i-a reținut în Egipt. Și aici Dumnezeu din nou le-a arătat: chiar dacă te temi, și ești fără credință, totuși îți voi da putere să te înmulțești, îți dau bogății, dar: pornește-te ! Și mă gândesc așa că dacă ne uităm la propriile noastre vieți, putem să distingem nu odată, și nici de două ori faptul că am trăit aceste lucruri. Am fost necredincioși și nesupuși, și din pricina propriilor noastre dorințe ne-au plăcut mai mult castraveții și ceapa din Egipt, tare ne-au plăcut condițiile acelea de existență, și tot ce era în Egipt, și din pricina neascultării și a necredinței nu am observat de multe ori cât de mult ne-a îmbogățit  Dumnezeu. Cât de mult ne-a înmulțit și am crescut, dar toate acestea le-a făcut numai ca să ne determine să mergem în chemările noastre, în ceea ce a plănuit El pentru noi. Cât de mulți talanți suntem în stare să-i risipim și să-i aruncăm, sau le folosim pentru propriile noastre scopuri, cât de multe lucruri cari ne sunt de folos pentru împlinirea slujirilor noastre le risipim, de ce? Pentru că ne simțim bine....Pentru că noi suntem cetățeni venerabili ai Egiptului. Și desigur că și acolo se poate trăi bine, păi omul bun este bun, nu-i așa? De ce trebuie să mai fi și un om religios? Păi eu sunt bun. Uite aici morala civică, ia să mai spună cineva dacă sunt păcătos sau nu ! Și nici nu observăm  că tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu nu este pentru ca noi să fim buni, într-o lume rea, așa cum este în modul general lumea care s-a schimbat în direcție rea, și încă se va mai schimba tot în mai rău. Nu pentru ca tu să îmbogățești Egiptul ți-am dat eu toate talentele, ci ți le-am dat pentru ca tu să poți ieși din Egipt bogat, cu putere, de bună voie. Pentru asta ți-am dat toate. Dar de câte ori nu se întâmplă că necredința ne slăbește puterea, și nici măcar un gând personal nu ni se mai naște.  Da ne simțim bine, și ne blocăm oarecum, în așa fel că nici nu mai pornim pe drumul chemării. Da, toate s-au întâmplat: avem de mâncare, avem chestiunile existențiale puse la punct, totul este ok, Iosif a pus totul la punct, dar Iosif a murit, iar eu rămân... A murit Cristos, păi atunci eu sunt bine, pot supraviețui și fără El. Și?    Mulțumesc frumos, sunt bine! Ei bine dar până când ești bine? Ce garanție ai că mâine nu se schimbă domnia? Oare aceștia cum vor fi, de unde știi că aceia care vor urma în autoritate nu vor fi împotriva noastră, pentru că nu putem știi în schimbările astea de regim noi unde ne poziționăm, și ce intenții sunt îndreptate împotriva noastră.Nu putem avea nici o siguranță. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu a dat un plan atunci acel plan trebuie dus la îndeplinire. Trupul lui Cristos nu se va putea realiza în această domnie faraonică nouă care este. Nu, sub nici o formă, tocmai de aceea ar trebui pornit. Starea de evreu nu aici trebuie trăită, ci acolo unde Dumnezeu a arătat că trebuie, chiar și atunci dacă este greu. Și eu aș sta foarte tare pe gânduri, dacă ar trebui să plec în Israel... Păi nu numai că e necunoscut, ci ar fi greu din punct de vedere administrativ, dar dacă El ar spune trebuie mers atunci trebuie mers. Și nu aici ar trebui să trăiesc tot ceea ce trăiesc acuma și consum aici în Egipt... Știm noi oare faptul că Dumnezeu pentru planul Său ne dă toate astea? Ne dă înmulțirea, și ne dă și puterea,  numai că noi nu profităm de acestea, pentru că nu avem timp de El. Și pentru că nu avem timp pentru El, automat vine dușmanul. Și pentru că nu suntem la locurile noastre ne și ajunge: mai întâi atinge moașele, cari au ordin să omoare copiii, și ne ajunge și ne afectează că: las că nu trebuie atât de multe Legi, nu te mai gândi la ele, adică omoară viața. Și rând pe rând vin toate alea care îți mănâncă bogățiile, toate cari îți iau viața, înmulțirea și tot ceea ce va face imposibil exodul spre locurile noastre. Da, pe toate astea le va omorâ. Dar vestea bună este ca și atunci pe vremuri că: vom învăța în sfârșit să ne rugăm. Da, vom învăța în sfârșit să ne rugăm.

Ar trebui să învățăm din această istorisire că necredința și neascultarea noastră va lua o tornură totuși pozitivă atunci când vom învăța să ne rugăm. Numai griji să nu-L blestemăm pe Dumnezeu. Și să nu hulim strămoșii și nici pe cei prezenți. Pentru faptul că suntem în Egipt, și frământăm noroiul, munca silnică toate astea sunt din pricina noastră, din pricina neascultării noastre. Starea în care ești ți-o datorezi ție. Fie că îți convine sau nu. Nu căuta dușmani exteriori, nu-i căuta pentru că lumea merge înainte iar tu fie îți împlinești chemarea fie nu, sau ești în tumultul lumii și te duce valul, iar la un moment dat vei ajunge în poziție frontală cu bătaia vântului și atunci te va ataca. Lumea deci merge mai departe, și numai Dumnezeu știe cum merge ea mai departe, tu încă nu știi. Dar Dumnezeu ne dă direcția și izbăvirea, că tu nu trebuie să fii acolo, chiar dacă tu te simți bine acolo. Pentru că ai ceapa, castraveții, după care mai târziu vor plînge când vor fi în deșert, vai ce bune erau, sunt numite lucrurile cari au fost bune acolo, deci au avut existența asigurată acolo, de fapt frământatul noroiului este un pic exagerat pentru că în mod real evreimea de acolo nu a avut chiar statutul de sclavi, au fost doar o parte a populației care a ajuns în această stare, ci erau zilieri în acea țară, nu erau deci sclavi. Au încercat să-i pună sub supraveghere pentru că în biblie scrie despre supraveghetori, un control. Așa cum este și astăzi peste tot un control. Nu știu tu nu observi că nu prea ai ce căuta aici? Nu te omoară, sunt prea mici pentru asta, și sunt lași pentru că ei știu că ești tare. Știau și atunci că Israel e puternic, și sunt mulți. Erau greu de înghițit. Și atunci ce au făcut? I-au pus sub un control. Au pus supraveghetori deasupra lor, și oricât ar fi de ciudat, acești supraveghetori, exact la fel ca și în taberele de exterminare ”capo”-urile erau evrei.  Supraveghetorii erau din propriul popor. Paralel cu istoria te rog să te uiți în biserici și vei vedea cum îți vor cere socoteală cu referire la moralitate. Supravegherea va funcționa, am vorbit înainte câteva cuvinte despre etică, și trebuie să spun că etica singură nu este etică, etica singură este nimic. Etica și tragerea la răspundere merg mână în mână, iar dacă cineva exercită etică și tragere la răspundere atunci acel lucru se numește: control. Iar capoul tău va fi cel care îți va băga pe gât etica, în numele Bibliei. Poate că sună ciudat, dar e aceeași situație ca și în Egipt. Nu îndrăznesc...și atunci transformă: supraveghetor. Până acuma ai lucrat liber, ai fost bogat, ai avut de toate, iar acuma lucrezi cu supraveghetori .. și prestezi munca, cui? Lui faraon. Iar eu te controlez. Credeți-mă vom învăța să ne rugăm. Pentru că ar trebui să observi că trăim aceste vremuri. Trupul lui Cristos din cadrul creștinismului trăiește acest aspect, deoarece capourile ”mulțumesc frumos, sunt bine !” și sunt implicați într-o săptămână de rugăciune împreună cu Egiptul și cu alți oameni idolatrii. Da ei sunt bine, și mulțumesc. Și totuși vor fi și dintr-aceia cari vor plânge, și se vor ruga la Dumnezeu. Iar pe aceștia Dumnezeu îi va îmbogăți din nou, îi va înmulți din nou, și mai târziu vom citi în exod că vor ieși cu brațul ridicat, și cu daruri, vase de aur și comori, de la Egipteni. Dumnezeu se va îngriji mai departe de aceia cari vor spune: da, știu și îmi asum chemarea în Voia Ta. Credința și ascultarea vor fi din nou binecuvântate. Problema actuală este că noi vrem fără credință și ascultare, doar binecuvântările. Iar acest lucru este specific Egiptului. Nouă ne trebuie aur și argint și altele, suntem la fel ca și poporul ales acolo în Egipt: nouă ne este bine în Egipt, totuși cei cari caută comorile aici ar trebui să știe că va veni un nou domn la putere, sau poate că a și venit deja  la putere. Autoritatea veche pleacă, și vine o nouă putere, o nouă dominație pe care nu trebuie să ghicim cine este. Iar acestui nou stăpânitor poporul lui Dumnezeu nu-i va plăcea, nici evrei nu-i vor plăcea, și nici mesianicii în Cristos nu-i vor plăcea, și nici poporul lui Cristos nu-i va plăcea, acea putere nu suporta nimic ce ar putea fi periculos pentru el, pentru că se teme, înțelege-ți că și satan se teme, se teme de evrei și se teme și de cei ce sunt ai lui Cristos.  Tocmai de aceea va pune pe spinarea noastră capouri, controlul, supraveghetorii și apoi munca silnică. Să te omoare nu va avea curajul și nu va putea dar să vezi începând cu luna ianuarie câte corvoade, obligații vei avea și vei fi supravegheat, și nu vei putea să evadezi pentru că nu ai unde, pentru că toată această lume este Egipt. Puterea faraonului așa arată cum o vedem deja, și totuși ai o promisiune: tu trebuie să ajungi în Canaan. Pentru aceasta ți-am dat comoara, înmulțirea, pentru acest motiv ți-am dat totul pentru ca tu să ajungi în Canaan. Nu te-ai dus? Nu vei mai avea nici comori, și nimic, dar dacă te hotărăști să pleci îți voi da din nou, prin Egipt. Suntem conștienți că trăim această eră ? Știm? Pentru că e foarte serioasă problema. Dacă eu spun aceste lucruri unii vor spune că vreau să vă sperii, nu nu vreau din păcate este o stare de  fapt tristă. Minte și se minte pe sine acel om care neagă că poverile sunt puse în cârca oamenilor în mod constant, indiferent că e vorba de impozit, sau alt fel de dări, astea sunt doar un aspect al funiei. Controlul este atât de generalizat că și controlul are control, și orice faci ești sub control. Sistemul de supraveghere este deja construit, și îl slujește pe acest împărat nou, tu nu ești decât o unealtă, trăiești și faci același lucru ca și până acum dar totul este controlat, și supravegheat nu vezi că faraonul face asta nu observi că e Egipt ? De ce te amăgești ? Misiunea ta este să te rogi Dumnezeu așteaptă ca tu să vorbești și să-i spui: da, nu m-am dus acasă, nu am acceptat chemarea Ta, nu am observat că tu m-ai îmbogățit și tot ceea ce am primit de la Tine era destinat ca eu să plec, nu am mai crezut nici în chemarea lui Iosif, și nu am crezut nici pe Iacov, nu am crezut nici ce au împlinit ei și ce mi-au transmis mie, mai rău, eu nici nu am preluat de la Cristos chemarea mea, și nu am preluat de la strămoșii mei evrei ce  au primit ei la muntele Sinai, da sunt dator vândut. Am datoria să fiu ascultător, și să-mi dedic viața și să spun: da mă pornesc. Știi că tu ești dator cu o promisiune? Pentru că întâlnirea cu Iosif ar fi trebuit să se producă prin credință, din partea celor 11, la fel întâlnirea cu Cristos ar fi trebuit să însemne pornirea pe o cale nouă. Și au fost acolo binecuvântările...Nu le-ai văzut? Nu ai observat cât de bogat ai devenit atunci când te-ai întâlnit cu Cristos? Nu ai observat cât de multe ai primit pentru ca să poți merge mai departe? Nu ai observat? Nu ai observat nici ca evreu ce ai primit și nu folosești? Te vor întreba de ce nu folosești? Pentru că ți s-a încredințat ceva...

Păi pentru că e bine, ...e fain să fi evreu că totuși e un fel de rang, de funcție, și e interesant și multe altele jocuri dintr-astea de Egipt. Nu ai observat că Dumnezeu nu și-a luat jos mâna de pe tine. Și chiar dacă și-o va lua nici atunci intenția Lui nu se va schimba. Dar noi va trebui să parcurgem Egiptul. Și chiar dacă nu te pornești și atunci El îți va spune pe unde trebuie să mergi, pentru că acolo în Egipt va trebui să-ți trăiești viața de credință, să fii creștin în lume sub un control și silnicie totală. Da toți vom fi acolo, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că au fost și atunci și vor fi și acuma cari fără a avea nume răsunătoare se vor ruga la Dumnezeu, iar El a ascultat vaietele și gemetele poporului Său.

Și în ianuarie acum pot să spun cu mâna pe inimă, este lucru destul da se poate plânge, da se poate...nu să-ți fie frică, ci să plângi: nu sunt acolo unde ar fi trebuit să fiu. Nu am pornit deși Tu asta ai fi dorit cu toate că am avut totul... Aș vrea să mă pornesc acum și în acest an pot să fie multe eliberări, din acel Egipt care este tot mai tare. Da poți să fi liber și poți să te pornești. Iar eu nu vorbesc acuma doar despre statutul social despre Egipt, ci chiar în lucrurile mai mici. Pentru că avem căderi chiar și în promisiuni mărunte pe care i le-am făcut lui Dumnezeu. Aparent mărunte. Mulțumesc e bine pentru mine aici, la ce-mi trebuie mie acel Canaan? De ce trebuie eu să slujesc către alt om? Păi eu sunt bine aici pe pământul faraonului, în lume, știu toți că sunt evreu dar mai știu și că sunt bogat și sunt bine, nu am eu nici o problemă. Și vrei ca Dumnezeu să vorbească și să începi să ai probleme? Pentru că dacă tu nu ai probleme atunci ia stai să-ți arăt: că dacă nu Sunt Eu și nu ești în promisiunile Mele și în voia Mea, atunci îți voi arăta cine ești ! O să fie deasupra ta dumnezeu,  vei avea deasupra domn, va fi și control și nu binecuvântările Legii vor fi peste tine ci controlul și manipularea va fi peste tine, vei avea niște legi dar nu ale Mele, lucrurile se vor schimba. Împăratul, legea, legăturile...toate vor fi schimbate. Responsabilitățile vor fi poveri, lanțuri. Pe când ceea ce este promisiune pentru noi acel lucru nu este un lanț sau o povară ci este un lucru foarte bun. Iar ceea ce este bogăția, se va evapora ... pentru că au nevoie de IQ-ul tău și de toate abilitățile pe care le ai pentru ca să-și construiască magaziile de muniții și arme, pentru că urmează următorul război și va fi nevoie de tine pe graniță, ca să construiți Ramsesul și alte orase. Faraonul vrea să te folosească pe tine în runda următoare de lupte, tu ești cel de serviciu, ofițerul de tură. Și nu observi că tu ești de serviciu aici în Egipt? Tu care erai cineva...trăiai bine, doar o singură problemă era: nu la locul tău. O singură problemă: nu erai la locul tău. În Egipt datorită dragostei lui Dumnezeu nu te vei simți bine. Și la fel nici evreimea datorită dragostei Lui nu se va simți bine, nu pentru că ar fi o pedeapsă ci este doar o consecință. Nici pentru creștinism nu e vorba de pedeapsă pentru ceea ce este, ci este o consecință a faptului că nu a mers mai departe. S-a convertit, dar s-a dus înapoi în lume și nu a întrat în domnia și autoritatea lui Mesia. Nu a intrat în Canaan. Nici măcar pe Împărat nu s-a sinchisit ca să-l cunoască. Împăratul a murit, deci nu mai este Împărat, este un alt împărat. Și dacă mă uit un pic în jur, nu-mi  place când văd că se minte, creștinii mint: nu este împărat. Sunt de toate, numai Cristos nu este. Nu este Iosif. Și ceea ce a fost ieri și acel lucru a murit, chiar și în conducerile lumești, sunt alte curente care suflă acum. Sunt mișcări mari la dedesupturi, și se pregătește o altă dominație. Ești deja în mâinile lui. Iar mâine va fi o întorsătură, pentru că va fi din ce în ce mai activ. Mâine va voi să controleze totul. Să domine totul, și totul să slujească scopurilor lui. El va fi împăratul și tot el va da și legea, iar pe tine te va jefui de tot, exact contrar cu intenția lui Dumnezeu care vrea să-ți dea  binecuvântare. Întrebarea este dacă avem viziune în situația aceasta, sau pur și simplu ce vedem în situația de față? Și ne deschidem gura în situația de față sau stăm acolo paralizați. De ce? Pentru că Dumnezeu are întotdeauna oameni, și are întotdeauna o voie a Lui și are întotdeauna unelte ale Lui.

        Paralel cu cartea lui Moise, și cu porțiunea biblică din cartea Exodului, sunt două texte haftara, unul dintre ele este: în Ieremia și am să-l citesc Ieremia 1:1

 

Capitolul 1

1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot*, din ţara lui Beniamin.

*Ios. 21:18; 1Cron. 6:60; Ier. 32:7-9

2. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,
3. şi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea* al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până** pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna†† a cincea.

*Ier. 25:3. **Ier. 39:2. Ier. 52:12, 15. ††2Împ. 25:8

4. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
5. „Mai înainte ca să te fi* întocmit în pântecele mamei tale, te** cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.”

*Isa. 49:1, 5. **Exod. 33:12, 17. Luc. 1:15, 41; Gal. 1:15, 16

6. Eu am răspuns: „Ah! Doamne Dumnezeule*, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.”

*Exod. 4:10; Exod. 6:12, 30; Isa. 6:5

7. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot* ce-ţi voi porunci.

*Num. 22:20, 38; Mat. 28:20

8. Nu te teme* de ei; căci Eu sunt cu tine** ca să te scap – zice Domnul.”

*Ezec. 2:6; Ezec. 3:9; Ier. 1:17. **Exod. 3:12; Deut. 31:6, 8; Ios. 1:5; Ier. 15:20; Fap. 26:17; Evr. 13:6

9. Apoi Domnul Şi-a întins* mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele** în gura ta.

*Isa. 6:7. **Isa. 51:16; Ier. 5:14

10. Iată*, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi** şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.”

*1Împ. 19:17. **Ier. 18:7; 2Cor. 10:4, 5

11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un veghetor.”
12. Şi Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l împlinesc.”

Până aici citesc, și mă opesc. În acea vreme în care a trăit Ieremia, și reiese și din enumerare, că doar Iuda a mai păstrat credința dintre israeliți, Dumnezeu cheamă un om, care aproape că protestează și mai târziu spune și alte lucruri: m-ai înduplecat să fac toată munca asta și toată istoria aceasta, și eu mă refer la starea pe care a avut-o el atunci: sunt tânăr, și nu pot vorbi. Și această porțiune biblică din această săptămână începe cu cuvântul: Șemot adică nume, și vreau să fac referință mai mult la această paralelă: în planul lui Dumnezeu erau cele 12 seminții ale lui Israel, era legământul, și era tot poporul și darea Legii și toate erau acolo și îi spune și lui Ieremia: știu Eu cine ești, din înainte de a te fi născut. Să luăm deci seama că atât personal, ca individ, înainte de a ne fi născut Dumnezeu a avut un plan cu privire la noi. El a hotărât din-nainte ce avea de gând să-ți dea. Și ți-o oferă: da sau nu ? Să nu zicem astăzi păi eu nu știu să vorbesc. Nici eu nu am vorbit. Dar am fost oarecum obligat s-o fac. Da, am fost constrâns, dar pe lângă asta au mai trebuit multe alte lucruri: a fost nevoie de viziune, pentru ca să împlinesc acea misiune pe care cineva a trebuit s-o împlinească, și de fapt ar fi sarcina tuturor oamenilor, să:  smulgi** şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti,să dărâmi !  Oh, păi astea nu prea ne plac ! Pentru că astăzi toate trebuiesc zidite și înfrumusețate, și trebuies făcute măreț ! Nu ... noi avem altă misiune. Iar când în lume se vorbește de noua eră, atunci Dumnezeu spune că acel loc pe care ne-a pus trebuie desțelenit, și defrișat. Taie-le ! Pentru că îți stau în cale și stau în calea lucrului lui Dumnezeu ! Religii și dogme,teologii îți stau în cale!  Au crescut și au năpădit acel pământ pe care Dumnezeu vrea să zidească. De aceea smulge-le afară ! Pune mâna pe sapă, pe târnăcop, întrebuințează-ți mâinile și vorbește! Aceasta este o buruiană, a crescut de acolo, și nu are nimic de-aface cu Cristos. Fie că e o lege pe care o citează cu referire la Biblie, sau vreo dogmă, sau restricție religioasă, sau oricum am numi-o: nu-și are locul aici. Numai astfel se va întâmpla și cea mai mică schimbare. Dar fii foarte atent să nu smulgi și ceea ce poate să aducă un rod bun. Fă diferența între ce este bun și ce este buruiană. Află și vezi ce trebuie să fie acolo conform Torei, și ce nu-și are locul acolo. Pentru că se poate să fie ca și salcâmul sau socul, care se înmulțeste foarte rapid și trebuie să te lupți mereu cu ele. Acuma când Tora este disprețuită, și tot mai des aud că: nu suntem sub Lege și suntem deja liberi, atunci buruienile cresc în mod vertiginos, la fel și mlădițele sălbatice, și mizeriile vor crește rapid. Acuma este timpul să spui: această ramură chiar dacă este verde nu va aduce rod, da acuma trebuie să faci munca de grădinărit, și nu atunci când mlădițele vor fi groase cât brațul. Da, acuma este timpul să fii țăran, și să înțelegi ce trebuie eliminat, și lucrurile astea eliminate trebuiesc arse, până și sămânța lor. Chiar dacă din cauza poluării nu se permite arderea lor, înțelege că buruienele trebuiesc arse în foc, pentru că la fel ca și un copac cu rod, și buruiana își aruncă sămânța care este mult mai rezistentă decât pomul folositor. Când lucrezi pământul și-l ari poți să vezi cu groază cât de multe  semințe  întorci în brazdă. Semnițe cari așteptă timpul propice pentru ca să răsară, uneori zeci de ani. Tocmai pentru că sunt atât de rezistente acestea trebuiesc distruse prin ardere. Viețile noastre au nevoie de curățire și de eliberare, cum ? În așa fel încât nici urmă să nu rămână de buruiană. Cuvântul lui Dumnezeu să ardă ca și cuptorul topitorului. Știu că nu e plăcut, și e dureros dar este imperios necesară această curățire altfel buruiana de-acuma se vede că răsare. Nu va fi rod, pentru că mizeriile sunt întotdeauna mai puternice. Vă spun din experiență, pentru că am avut parte de un arbust care și-a întins o rădăcină  sub colțul casei, și a început să distrugă peretele. Dacă reușește să intre în vreo fisură  atunci cu siguranță că va distruge peretele. Vorbesc de arbuști foarte comuni cum e socul, nu mai vorbesc de alte esențe mai tari cari sunt în stare să ridice pur și simplu casa din temelii. Salcâmul este așa de puternic. Deci este nevoie de smulgere, curățire a câmpului pentru că Dumnezeu vrea să zidească aici în propria-ți viață, în familia ta sau în țara aceasta, și peste tot vrea El să zidească. Templul lui Dumnezeu, împărăția lui Cristos și domnia Lui nu este o proprietate de câțiva metri pătrați, și nici Vaticanul mic sau Vaticanul mare, ci este lumea întreagă. Deci apucă-te să smulgi, să defrișezi, să cureți, să dărâmi. Vai cât de multe construcții ar trebui să distrugem și vă spun foarte serios că nici cu dinamita nu am putea să le distrugem. Construcții enorme, sisteme teribile, rețele puternice pe care sunt scrise frumos și numele lui Dumnezeu. Întrebarea este dacă ești dispus să pui mâna pe târnăcop, sau pe alt instrument pentru că altfel nu va fi nimic nou. Visele tale pe care tu ți le-ai construit ești dispus să le distrugi? Pentru că altfel nu va fi nimic nou. Existența pe care ți-ai construit-o oare ești capabil s-o dărâmi pentru ca să fie construită altceva în locul lui. Dorințele și visele tale pe care ți le-ai făurit, castelele imaginare ar trebui în sfârșit dinamitate pentru că altfel nu va fi nimic nou. Poți să înțelegi în sfârșit faptul că chemarea lui Ieremia este chemarea fiecăruia dintre noi, pentru că doar Iuda a mai păstrat credința în Dumnezeu, acei puțini între care trebuie să răsune și glasul profetic. Acei puțini cari mai sunt trebuie să-și ridice glasul și să răsune cuvântul profetic cuvânt care este al lui Cristos. Deci trebuie să distrug după care să construiesc. Chiar dacă buruiana năpădește din nou și din nou. Pentru că Biserica e din nou plină cu tot felul de lucruri cari nu sunt conforme voii Lui, modul în care se aduc jertfele, și ce fel de jertfe se aduc, ce-i cu creștinismul îmi pun întrebarea? Am citit pe internet că oh ce frumos se înmulțesc, și sunt nevoit s-o spun ce păcat, ce păcat !! Și vă spun și de ce: făcând abstracție de Ieremia, pentru că nu sunt distruse construcțiile vechi, nu sunt defrișate,desțelenite, toate lucrurile vechi și construiesc pe mormanul de gunoi. Da, exact acolo, unde nici măcar permisiunea de a clădi nu o au. Exact ca și în Budapesta unde avem locuințe pe care ar trebui să le dărâme, pentru că solul este contaminat. Și gândiți-vă doar solul este contaminat. Pe ce se zidesc adunările creștine? Sau vieți pe ce se zidesc? Pe locuri nedesțelenite, și necurățate. Și atunci mai devreme sau mai târziu vor ieși buruienile la suprafață, și minim că vor emana raze nocive, mai devreme sau mai târziu vor fi probleme. Și când nu avem legătura personală, ci doar o legătură superficială pe internet, cu excepția acelora cari sunt departe și nu au posibilitatea să vină, deci când suntem așa și nu este curățire, și nu este o conformare a planurilor de construcție cu intenția lui Dumnezeu, atunci sigur că adunările cresc ca niște ciuperci, în mod haotic, și sălbatic. Iar când astfel se întâmplă lucrurile fără a pune bazele în mod corect, când cineva construiește pe dezordine, indiferent despre ce vorbesc festival sau program de închinare sau orice fel de distracție sub numele de părtășie, orice, atunci trebuie mai întâi de toate dărâmată construcția veche pentru ca să poți detecta ce este la bază, dacă este ceva în plus și inutil, și nu are voie să fie acolo. În Budapesta clădirea respectivă nu pot s-o dărâme de zeci de ani, iar solul este atât de contaminat chimic încât dăunează sănătății locatarilor. Dar ce să facem? Costă prea mult ca s-o dărâme. Deci o lasă în picioare. Similar câte adunări de acest gen sunt, câte biserici și confesiuni există care de mult ar fi trebuit distruse, și verificate bazele ce au adus înaintașii și ce s-a păstrat din ce era murdar și păgân. Toate astea trebuiau scoase din baze dar nu au fost oameni ca Ieremia, și atunci s-a rămas la conceptul: să le acoperim, să le vopsim, să nu vorbim despre ele, ci să construim peste ele, adică pe nimic, să construim pe oameni cari ... și nu mai spun mai departe.

Și numai după aceea vine sau urmează ceea ce scrie în enumerarea aceasta: construiește și plantează. Ar trebui să înțelegem că fără primele faze nu este posibil să mergem mai departe. Avem nevoie astăzi de oameni ca Ieremia. Nu putem să închidem ochii și să spunem asta a fost și acuma începem ceva nou. Nu, ceea ce a fost trebuie curățat, și aruncat afară pentru că dacă nu, vor ieși la suprafață mai târziu. Astăzi avem nevoie de oameni ca Ieremia, da și astăzi. Pentru că și astăzi doar în Iuda a mai rămas credință, și numai în rămășița de oameni. De aceea trebuie să se audă glasul celor ca și Ieremia. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să construiască. Planul Lui nu s-a schimbat, și nu și-a retras intenția, planul Lui nici atunci în Egipt nu a fost anulat, păi dacă așa a-ți decis atunci rămâneți acolo! Nu! Dumnezeu niciodată nu își schimbă planul. Și în planul Lui sunt și oamenii ca Ieremia, și în planul Lui este și exodul, ești și tu acolo încă din-nainte să te fi născut, este acolo și conjunctura în care ești. Întrebarea este tu unde ești? Ești în planul Lui sau ți-ai găsit altceva?  Ești în planul în care a vrut El să fii sau cineva se folosește de tine ? Faraonul de exemplu te folosește la construcțiile lui, și capourile sunt peste tine, și tot controlul de pe lume este peste tine? Deci unde ești?Ar trebui reglate lucrurile astea. Ar trebui să te înfățișezi înaintea Lui și să-I spui : da știu ceea ce ai dat Tu, originalul, știu ce ai dat fraților lui Iosif, lui Iacov, lui Avraam, în plus ar trebui să ne amintim că și dacă noi nu am vrut să acceptăm, totuși sunt acolo Avraam și Isac și Iacov din pricina cărora promisiunile se împlinesc peste noi. Te voi înmulții da este promisiunea Lui, și eu tot nu văd voia Lui? Cred că suntem foarte lipsiți de recunoștință. Știm promisiunile lui Dumnezeu, le văd pe mine că a început lucrarea Lui, atât că nu suntem noi în ea. Și ar fi tare bine să intrăm din nou în promisiunile Lui. Ar fi bine pentru că am economisi multe lucruri, un pic de Egipt, un pic de excursie prin pustie, un pic de asta și aia...Ar fi fost bine, deși atunci nu am fi învățat, pentru că în voia Lui au fost și aceste aspecte, dar vorbesc din punct de vedere omenesc, ce simplu ar fi fost dacă frații lui Iosif s-ar fi dus la el și ar fi spus ok hai să reglăm și să încheiăm disputa veche: spune-ne cum să facem mai departe. Atunci generații întregi nu ar fi trebuit să mai suporte tot chinul din Egipt. Și tare bine ar fi dacă și creștinismul ar știi care este misiunea lui, tare bine ar fi fost dacă s-ar fi dus la Cristos și l-ar fi întrebat ce și cum. Noi te-am aruncat în fântână, dar ce bine că ne-am întâlnit iartă-ne te rugăm, dar spune-ne ce ai văzut? De ce ai primit haină pestriță? Adică autoritate și lucrare de făcut, ce viziune ai avut Tu? Ce profeții ne-ai dat nouă? Of, păi de asta te-am aruncat noi în fântână... dar acum eu primesc aceste profeții și le cer să se împlinească. Pentru că Dumnezeu a promis lui Iosif și va împlinii ceea ce a promis, ceea ce a dat lui Cristos, Dumnezeu le va împlini. Doar urmașii celor 11 frați au reintrat în planul lui Dumnezeu, iar apoi urmașii urmașilor cari au rămas credincioși în pustie. Da este o întrebare grea care se pune....oare unde sunt eu? Sunt în planul Lui, voi vedea oare Canaanul, sau voi rămânea doar copilul promisiunilor pentru totdeauna...în Egipt? Da este o întrebare mare, pe care trebuie să ne-o punem personal. Este întrebarea poporului evreu, că adică am primit o misiune dar nu am îndeplinit-o, atunci cum pot să aștept vreo promisiune? Este întrebare pentru Trupul  lui Cristos, știu care este trimiterea și care sunt promisiunile... doar că eu nu am fost în ele. Și atunci cum pot să aștept binecuvântările Lui ? Cum? Și dacă mergem mai departe și personalizăm: Dumnezeu a avut un plan cu mine încă înainte de a fi pe lumea aceasta, un plan pe care l-am știut...dar dacă nu l-am acceptat? Atunci cum voi putea fi în binecuvântările acelui plan? Deși cu adevărat sunt binecuvântat, am avut totul la dispoziție, am avut toate uneltele și atât de bine a fost la început, să aparțin de poporul Lui ...dar cumva s-au șters aceste lucruri și după aceea am început să mă simt bine în Egipt, apoi a venit o schimbare de regim, cu guvern naționalist, apoi a urmat împotrivirea și acum doar rugăciunea care m-a scos de acolo, pentru că Dumnezeu este credincios, în timp ce eu nu am fost. Dumnezeu ne învață de multe ori să fim fideli și credincioși prin dureri. Da este o formă deosebită a dragostei Lui. Și vă rog să nu înțelegeți că El pedepsește pe cel pe care-l iubește, nu nu așa, ci așa cum acționează El în realitate: ne lasă să vedem răul, pentru ca să vezi apoi și binele, și să-l ceri acest bine. Pentru că știi ce este bine, în cele mai mici sau cele mai mari crize ale noastre știm că până la urmă finalul este bun pentru că există continuare. E foarte greu dar Dumnezeu se așteaptă de la noi să fim credincioși și ascultători. Știi ce ți-am promis, poți să le vezi pentru că ai primit totul  ca să le împlinești, dacă nu ai știi ai fi scutit, dar tu știi și atunci nu ai nici o scuză. Dacă eu știu ce vrea Dumnezeu și nu sunt părtaș la planul Lui, atunci cel mult pot fi trist că nu sunt binecuvântat și nu am parte de binecuvântările Lui. Nu sunt pe locul meu, capourile și faraonul domnesc asupra mea, nu am speranță și nici viziune ...Cu toate acestea vreau să știi că Dumnezeu te are în plan și atâta timp cât mai ești pe pământ, în Egiptul acesta nenorocit în care domnește faraonul, mai este valabilă chemarea Lui doar că trebuie să te rogi. Să te rogi și să-i spui că accepți planul Lui și vreau să fiu ascultător și cred ceea ce știu foarte bine, pentru că altora le-am spus-o, dar aș vrea ca și în viața mea Cuvântul lui Dumnezeu să fie adevărat.

Eu cred că finalul acestei istorii este că trebuie să cerem ca Cuvântul lui Dumnezeu să devină realitate în viețile noastre. Acel cuvânt pe care-l știm, pentru că noi știm totul, dar oare cât din ceea ce știm facem? Cât? Nu plătim pentru acest Cuvânt, ci din pricina păcatelor de comitere, omitere și a amânărilor noastre vom mânca roadele comportamentelor proprii. Deși este ceva și mai bun, un bine pe care Dumnezeu chiar și în această situație nenorocită ne-o arată, în ciuda a ceea ce ești tot te voi înmuți, și tot te voi face să fi potrivit pentru lucrarea mea, așa cum i-am spus și lui Ieremia: nu spune că nu ești potrivit pentru că eu știu cum ești. Iar dacă nici acest lucru nu îl crezi că ești potrivit pentru lucrarea Lui, atunci ascultă măcar Cuvântul Lui care-L spusese lui Ieremia : eu știu că ești potrivit, și acest lucru nu este autosugestie, sau explicație, ci este vorba de problema credinței că adică sunt foarte potrivit pentru multe lucruri despre care nici nu știu, de ce? Pentru că dacă Dumnezeu îmi dă o misiune atunci nu numai că mă binecuvântează ci mă face să fiu potrivit. În toate, cu toate mijloacele și în toate binecuvântările Lui. Nu trebuie să umblu pe pipăite și să-mi pun mii de întrebări: da, nu sau poate? Trebuie să crezi: dacă Dumnezeu mi-a dat asta atunci sunt potrivit pentru aceasta. Și astfel poți să pornești....

 

Traducere Bezi Gyöngyi

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com