.

ORBÁN BÉLA:

 

Cele 613 porunci ....astăzi

 

Cu mulți ani în urmă, înțelepții și fariseii evrei au căutat să descopere și pentru aceasta au urmat și studiat fiecare propoziție din Tora, respectiv cele 5 cărți ale lui Moise, punând în ordine și categorisind toate legile date de Dumnezeu. Au făcut acest lucru pentru că ei căutau voia lui Dumnezeu,o căutare asiduă de sute de ani, și pentru faptul că începând cu exilul babilonian Ruah Hakodeș ( Duhul Sfânt) nu le-a mai vorbit prin profeți...

A fost o muncă făcută cu intenție bună, pentru că nu au schimbat nici un cuvânt al Torei, nici nu au adăugat nimic, și nici nu au tăiat nimic. Așa se face că a luat naștere colecția celor 613 porunci, o selecție deplină a Legilor din scrierile și textul total al Torei. Așa s-a ajuns la concluzia că la muntele Sinai Moise a preluat pentru omenire:

365 de porunci de îndeplinit ( mițvot ase)

și 248 de porunci de interzicere adică mițvot lo taase. Cu alte cuvinte ce să facem și ce să nu facem.
Deși nu au adăugat nimic, și nici nu au tăiat, sau omis nimic, aceste două numere ni-L arată pe Dumnezeu și voia lui, mai mult în căutarea tainelor dumnezeiești, au descoperit și atribuit acestor două numere trăsături simbolice. Oamenii de știință contemporani au recunoscut 248 de organe în corpul uman... În ceea ce privește anul și astăzi și atunci avea 365 de zile...

Pentru că aceste secvențe de numărare nu încalcă nici o legitate, adică prin numerotarea în acest mod legile nici nu s-au înmulțit dar nici nu au scăzut la număr,am decis să utilizăm și noi aceeași numerotare atunci când vom descrie cele 613 legi în contextul și înțelesul lor actual. Dorim să facem cunoscute aceste legi pentru că, pe deoparte adevăratele legi au fost acoperite de legile inutile ale iudaismului rabinic, pe de altă parte pentru că creștinismul a îngropat, multe legi, considerându-le trecute, sau inutile în contextul epocii în care trăim.
În acest mod vom avea posibilitatea să expunem și să demascăm acele legi cari au fost inventate pentru a sluji scopuri omenești, și cari sînt falsificări ale originalului, falsificări în numele Bibliei, făcute cu scopul exercitării autorității, puterii diverselor religii și culte, biserici, denominații pentru obținerea beneficiilor financiare, lucruri cari se întâmplă de secole întregi.

 

Traducere Bezi Gy.

 


 


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com