.

ORBÁN BÉLA:

 

Rânduieli rabinice-TAKANA

 

Conducătorii evreimii au reglementat, în multe cazuri, diverse aspecte și zone ale vieții. Conform tradiției, alături de Moise, Iosua și David, au emis anumite rânduieli cu putere de lege și Solomon și Ezra, rânduieli care în mare parte sînt valabile și funcționeză și astăzi în popor.


Cum au luat acestea ființă? În așa fel că înțelepții au luat ca referință textul Torei și au spus în felul următor: chiar dacă nu apare explicit ceva în Tora, totuși dintr-o anumită poruncă, sau Lege se poate ajunge la concluzia că este nevoie de cutare și cutare rânduială.

Și așa s-au ajuns la situații în care o rânduială agrava situația celui care încălca o lege, sau dimpotrivă oferea circumstanțe atenuante în favoarea cuiva, sau în favoarea unora. De exemplu în cazul unui soț dispărut pentru ca femeia să se poată recăsătorii nu era nevoie de doi martori cari să depună mărturie despre decesul soțului....


Cuvântul TAKANA provine din cuvântul ebraic TIKUN ( ameliorare,corecție )


Această ameliorare, corecție și modificare a Legii era făcută de înțelepții, și sfatul rabinilor competenți. Din păcate ne-au lăsat o moștenire dificilă și greu de îndeplinit, pentru că Legea descoperită de Dumnezeu trebuie curățită de toate aceste corecții.


Tot ce este inutil trebuie șters, tot ce este modificat trebuie curățit, cu alte cuvinte zidurile trebuiesc dărâmate, pentru ca să iasă la iveală din nou Legea în toată curăția și starea ei originală, pentru ca în adevărul lui Dumnezeu și umblând pe Cale să putem : TRĂI.
Pentru că Ieshua HaMassiah este : Calea, Adevărul și Viața...

 

Traducere Bezi Gy.

 


 


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com