Jáákov, Béla Orbán - Eszter Bodnár:

 

Alfabetul ebraic  Alefbet

 

Literele alfabetului ebraic ca simboluri

             Literele alfabetului ebraic în forma lor originală nu au fost litere tradiționale, obișnuite ci ele erau niște semne, pictograme. Tocmai din această cauză fiecare din aceste semne au simbolistică proprie. Toată scrierea era compusă din simboluri și din această cauză era doar o aluzie la ceea ce trebuia citit. Acest rol de simbol s-a păstrat într-o anumită măsură până astăzi.
Aceste litere-pictograme au fost întrebuințate ca și unități de măsură și cifre, erau utilizate deci și la numerotare ( chiar și astăzi numărul anilor sunt exprimate cu litere, în cărțile de rugăciuni, în documentele vechi la fel numărul anilor este indicat cu litere, în locul cifrelor).

Cuvântul ”literă” în ebraică  "ot",cuvânt pe care Biblia îl folosește de foarte multe ori, îl traduce ca  "simbol minune" .
Conform tradiției evreiești alfabetul în sine alef-bet-ul,este cu adevărat o ”minune,, datorită specificității, poate unicității sale, având în vedere simbolistica extrem de stratificată a acesteia.

Cu toate acestea trebuie să fim precauți în modul de interpretare a  înțelesului literelor și a cifrelor, tocmai de aceea am omis orice interpretare kabalistică, sau punct de vedere mistic. Ceea ce doresc să exprim este frumusețea și complexitatea modului de abordare și de gândire evreiescă, în oglinda literelor ebraice.

 

 

 


ALEF
Prima literă este alef -literă mută- înțelesul ei este cap de bou. Cu această literă încep cele Zece Porunci și numele cel mai cunoscut al lui Dumnezeu (Adonai). Valoarea ei numerică este: 1.

Cu litera alef încep și cele 3 cuvinte cu care s-a prezentat Cel Veșnic lui Moise:
"Ehje, aser Ehje""Sunt Cel ce Sunt" (2Exod.3,14)
Litera  alef  simbolizează aici unicitatea și unitatea lui Dumnezeu.
Tot cu această literă începe și cuvântul tată  (av), și între aceștia numele primului nostru patriarh-tată , Abraham.

Chiar și pronumele personal (cu excepția persoanei a  treia singular) încep tot cu litera alef, sugerând conversația și relația permanentă dintre om-Dumnezeu, și om-om.

Pentru cuvântul om ebraica folosește 3 cuvinte care încep cu alef:  Adam, Iș, Enos.
Cuvântul Adam simbolizează omul ca și specie, acest cuvânt este cel mai mult utilizat în vorbirea uzuală. Cuvântul Iș se referă la individ, la o persoană anume (genul feminin este Ișa adică femeie.
Cuvântul  Enos provine din verbul "anas" cuvânt care are înțelesul de a trage, a suferi. Aici sugerează suferințele și starea muritoare a omului.

Cu sensul de individ apare fără nici o discuție și conceptul de singurătate. Oamenii și aici se referă în mod expres la bărbați (adică anasim începe tot cu litera alef) trăiesc într-o continuă  căutare și singurătate cu propria lor persoană, pînă când își găsesc partenera potrivită, femeia care este a lor (nasim).

Și pentru ca să vedem că și cel mai mărunt lucru are importanță,și că orice unitate are un rol important voi da doar un exemplu dintre multele exemple concludente. Valoarea numerică a lui Alef este 1.Dar dacă scot această singură literă din câteva cuvinte atunci schimb complet înțelesul și sensul cuvântului.
Cuvântul EMET(adevăr) și  MET (moarte) sunt deosebite datorită unei singure litere. La fel ca și cuvintele Adam(om) și Dam,(sânge) doar un Alef le deosebește. Este o atenționare serioasă că dacă voi lua din adevăr,doar foarte puțin  atunci pot foarte ușor să degenerez în moarte....  Să avem grijă mare să prezentăm totul cu credibilitatea corespunzătoare,și conform realității !
Literele ne învață chiar și acest lucru.....

ASRE – Fericiți ...

Ferice de cei care umblă pe calea dreaptă , de Cei Care umblă în Legea Celui Veșnic”( Psalmul 119. N.K  trad).

Psalmul  119 este un psalm akrosztichon și anume o formă care este compusă din 22X8 versuri.
Adică fiecare 8 astfel de rânduri încep cu câte o literă a alfabetului ebraic. Cuvântul așre apare mai mult de 30 de ori în Tanach. Mesajul acestui Psalm este că fericirea este în legătură cu Legea. Adică cunoașterea Legii, acceptarea și împlinirea ei,iar în toate acestea enumerate ajutorul lui Dumnezeu, pot să conducă la funcționarea unei vieți și umblarea pe o Cale care poate să fie binecuvântată și fericită...  Psalmul 119 este astfel alcătuit încât este foarte accesibil, un bun instrument pentru învățare și pentru adâncirea cunoașterii lui Dumnezeu și de asemenea pentru repetare... Nu este la întâmplare faptul că începe cu Alef și cu fericirea...

Tot cu alef începe și binecunoscutul cuvânt AHAVA, cuvânt care exprimă Dragostea  aceea care se dăruiește pe sine, care se apleacă și ridică pe celălalt, care este cel care îți iese în întâmpinare.  Dacă ne uităm la valoarea numerică a acestui cuvânt obținem 13, cifră care face aluzie la cele 13 caracteristici ale lui Dumnezeu, iar aceste 13 caracteristici ale Lui sunt cuprinse în acest cuvânt. Astfel poate că-l putem înțelege mai bine pe apostolul Ioan care a afirmat că  
"Dumnezeu este Dragoste" .


BET
înțelesul literei Bet este : casă, valoarea numerică este 2. Cu această literă începe Scriptura: Breșit =La început.
Și nu la întâmplare că înțelesul acestei litere este casă...putem merge la originea cuvântului adică la "blestemat și binecuvântat... Arur- blestemat. Cuvântul începe cu litera alef...Baruch -Binecuvântat. Litera de început este bet. Iar în casă omul nu s-a mutat singur, ci cu cea cu care s-a căsătorit, adică cu cea cu care este parteneră de casă-de locuit.Cu alte cuvinte această literă este răspunsul la îndemnul de a întemeia o familie pentru că ”nu este bine ca omul să fie singur”. Cel care vrea să ocolească și să nu întemeieze o familie, cel care alege modul de viață single, mai degrabă decât să-și împartă viața cu o parteneră, acela nu poate ieși din blestemul singurătății...În schimb cel care își găsește partenera, adică pe cea pe care Dumnezeu i-a rânduit-o ca pereche, acela îmbracă binecuvântarea, și o aduce în propria-i casă...  
" De ce începe Tora cu litera bet?  
Pentru că  BET este acea literă cu care începe binecuvântarea.
De unde știm că Tora se numește binecuvântare?
Pentru că este scris:"Și marea este plină de binecuvântarea Celui Veșnic.
Iar cu cuvântul mare ne referim la Tora, pentru că este scris(Iob 11:9) :
" Și este mai largă decât marea."
Ce înseamnă : și este plină de binecuvântarea Celui Veșnic?
Pentru că peste tot unde bet este la începutul cuvântului este vorba de binecuvântare.
Așa cum este scris bereșit.
Cuvântul reșit înseamnă înțelepciune pentru că este scris (în psalmul 111):
"Începutul înțelepciunii este frica de Domnul."
Cu ajutorul cuvântului înțelepciune arătăm spre binecuvântare, pentru că scriptura spune că  Cel Veșnic l-a binecuvântat apoi pe Solomon  (1.Împărați 5):
" Și Cel Veșnic i-a dat înțelepciune lui Solomon."

Din ce putem deduce că binecuvântarea (bracha) acest cuvânt se relaționează cu cuvântul genunchi? (la feminim : beraka, masculin:berech )
Pentru că este scris (Isaia 45:23)
"Pentru că orice genunchi se va apleca înaintea Ta".


Binecuvântare este acel loc unde orice genunchi îngenunchiază.

..ceea ce am scris mai sus este o mică prezentare a modului de gândire evreiesc și a felului de explicare a fariseilor despre biblie... (Autor Necunoscut,sec.13...)


GIMEL
Sensul: este cămilă, valoarea numerică este 3.
Alfabetul grecesc – în măsura în care a putut- a încercat să preia sistemul alfabetic ebraic, și din această literă s-a format  gamma.

Rădăcina literei este cuvântul "gamal",care apare de foarte multe ori în Biblie. Sensurile sunt: se maturizează (devine fruct), a împlini (dorința cuiva), a răsplăti, a rambursa ( în contrapartidă) vezi psalmul 18:25: "și mi-a răsplătit Cel Veșnic după dreptatea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui".
Din acest cuvânt s-a născut unul din stîlpii evreiești  gmilul cheszed, adică recunoștința și răspunsul  dragostei lui Dumnezeu.  

Cu litera Gimel începe și cuvântul "gever" care înseamnă:bărbat. Cu acest cuvânt este înrudit și "gibor", care înseamnă erou. De aici s-a născut numele unuia dintre arhangheli  Gavriel=luptătorul lui Dumnezeu.
Unul din caracteristicile lui Dumnezeu se mai numește "Gvura"cuvânt care literalmente înseamnă eroism, aici însă exprimă puterea lui Dumnezeu, putere care se manifestă prin judecățile Lui. Această judecată, putere  decide în viața omului. Cu aceeași literă începe numele lui Dumnezeu care exprimă nu doar judecata ci și îndurarea Lui precum și mântuirea.
"GOEL", ca Mântuitor, figurează de nenumărate ori ca fiind unul dintre numele lui Dumnezeu.

DALET
Înseamnă: ușă. Valoarea numerică: 4.

Despre ușă, și despre ușiorii ușii, despre semnificația acestora putem să citim în Exod 12,22 atunci când fii lui Izrael au uns cu sânge ușiorii pentru ca să scape de îngerul care distrugea. Aici își are originea și utilizarea mezuzei, care este o aducere a salvării, a miracolului pe care l-a făcut Dumnezeu.  (vezi: în meniul simboluri evreiești). Însăși cuvântul mezuza înseamnă ușior al ușii. Provine din verbul : "zuz", al cărui sens este se mișcă, se învârte.
Cu Dalet începe cuvântul  "daat", știință. Acest cuvânt apare în Geneza, atunci când Adam și  Eva au mâncat din pomul cunoașterii binelui și a răului. (Și nu din pomul cunoașterii !! ci din pomul cunoștinței binelui și a răului ).Aici cunoașterea este o știință în domeniul moralității. Un aspect asemănător are cuvântul "dea", cuvânt care înseamnă mai mult o cunoaștere teoretică, cu sens de opinie, mod de a vedea lucrurile.
Cu Dalet începe și cuvântul  "davar"cuvânt care de cele mai multe ori înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. (Mai înseamnă și lucru, acțiune, verb). Tocmai de aceea cele 10 porunci se numesc mai degrabă Cuvintele Vii în acțiune, adică "Aseret Dibrot".
Merită să reamintesc faptul că în limba greacă cuvântul ”cuvânt” și știință, cunoaștere folosește aceeași expresie adică "logos". În Ioan 1:1 cînd vorbește despre Cuvântul care s-a făcut trup, în greacă apare expresia  "logosz". În ebraică însă nu !Ebraica nu pune pe picior de egalitate stiința cu Cuvântul viu ! În ebraică aici apare verbul "davar" , care înseamnă Cuvântul care Crează, Cuvânt care a dat naștere acestei lumi și care este deja pe primele pagini ale Bibliei...
Merită observată diferența dintre cele două limbi, dintre cele două moduri de gândire diferite... Greaca încearcă să înțeleagă Întruparea cu creierul, pe baze științifice, cu gândirea, pe când ebraica simte toate aceste lucruri în dimensiunea spirituală...

Și mai este și cuvântul "din", care se folosește pentru lege, judecată...

HE
Înseamnă: Poartă, valoarea numerică: 5. Când este la sfârșitul unui cuvânt este mut.

Exprimă prezența lui Dumnezeu este ceea ce au primit  cei pe care El i-a răsplătit: exp. Avram și Sara au devenit AvraHam și SaraH...
În numele JHVH apare de 2 ori litera "he",literă care simbolizează nemurirea sufletului, și viața veșnică.
Cu această literă începe cuvântul "hod" (glorie,ornament ) și "hasgacha" (providență) cuvinte care la fel Îl exprimă pe Dumnezeu.  
Tot cu această literă începe și se sfârșește și cuvîntul "halelujah", un cuvânt care prin literele lui ne sugerează că Cel Veșnic este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor.
Cu această literă mai începe "hosiana", stigătul  "ajută-mă deci !" un strigăt care ne arată că salvarea și ajutorul nostru este doar în Numele Lui și prin Numele Lui.

VAV
Înseamnă: cârlig, clenci, valoarea numerică: 6.

Numărul 6 ne sugerează de obicei natura(firea) umană, caracteristicile omenești, starea de muritor. Asemenea unui cârlig sau clenci, omul se agață de Dumnezeu, la fel se întinde după El și Îi dorește prezența.  Steaua lui David, în 6 colțuri (magen David) este la fel o expresie a legăturii dintre Dumnezeu și om, a întălnirii lor. Menora cu 7 brațe prin formatul ei un braț la mijloc și cele 3 de o parte și alte trei de cealaltă parte brațe care arată spre acel unul singur din mijloc, la fel este un simbol al întâlnirii cu Dumnezeu și trăirea unificării cu El.
Litera vav (ve) mai apare și în numele JHVH.


ZAJIN
Înseamnă: armă, valoarea numerică: 7.

Din această literă s-a format litera grecească zita.

Cu această literă începe cuvântul  "zachor" (aminti). A-ți aminti sugerează ziua a 7-ea a creațiunii, șabatul (sâmbăta) zi care este a odihnei și pe care poporul Izrael l-a primit cu porunca: ”adu-ți aminte și păzește ziua aceasta” ! De asemenea, face referire la sărbătoarea Pesachului și la Sukkot (sărbătoarea corturilor), sărbători pe care le sărbătorim timp de 7 zile conform rânduielii Celui Veșnic.

IOD
Înseamnă: mână(iad), valoarea numerică:10

De multe ori simbolizeaza și mâna, și prezența lui Dumnezeu.
Dincolo de acestea din punct de vedere al formei este cea mai mică literă, totuși poartă în sine mesaje uriașe. Atunci când Ieșua vorbea despre acest iod, atunci era de la sine înțeles că ”mâna lui Dumnezeu” este peste Lege, și atunci dacă cineva adaugă sau taie din aceasta , cu siguranță că nu va rămâne nepedepsit...
Iar promisiunea despre care vorbește El  că nu poate să se piardă nici o iodtă din Lege până când aceasta nu se va împlini se refereau atât la faptul că legile și profețiile vesteau venirea lui Ieșua, cât și la faptul că toate legile au devenit, au prins VIAȚĂ prin El !
Da, peste acele 613 porunci este acolo ”mâna lui Dumnezeu”, în consecință acestea nu se termină, nu-și pierd valabilitatea până când cerul și pământul durează....

Doar o literă... și înseamnă altceva ...

Limba ebraică este foarte variată. Schimbarea, alternarea unei singure litere schimbă diametral tot înțelesul scierii. Am să enumăr câteva exemple. Schimbări atât pozitive cât și negative.

Primul exemplu:
DOAR UN  „ A”…

În cartea Exodului 1:1-2  Cuvântul ar fi diferit și s-a putea interpreta greșit dacă o singură literă ar lipsi ! ” „ Și l-a chemat ”……Vájikrá…fără Alef : Vájikár = la întâmplare, de ocazie

Cât de diferit este să te supui chemării lui Dumnezeu, și cât de diferit e să consideri o întâlnire cu Dumnezeu ocazională, sau chiar întâmplătoare ! În acest pasaj biblic s-a transmis o lege  și o poruncă, fapt care nu a fost la întâmplare nici atunci și nici astăzi.

Celălalt exemplu:   Harim: munți, Horim: părinți

Îmi ridic ochii spre munți ...scrie Psalmul 121, așteptând ajutor și punându-mi speranța în acest ajutor. Doar o literă și  putem să greșim ! De la cine aștepți ajutorul? De La părinți ? Atunci nu ești încă adult independent, sau nu ești liber de sub autoritatea lor, și nici familia ta nu funcționează în ordinea lui Dumnezeu....
Sau îți ridici ochii deasupra munților înalți, pentru că știi că nu există nici o problemă prea mare și nici piedică peste care să nu fie domn Ieșua HaMașiah?
Apoi iată încă o curiozitate: Creațiunea...

În Tanach doar o singură literă schimbată, și înțelesul e complet altul !

Barah, sau  bara… verbul bara (bet,res,alef) înseamnă: a chema la ființă din nimic,
în schimb  barah ( bet,res, he) : înseamnă a tăia, a decide, a fixa hotare exacte...

Iar când considerăm diferența dintre aceste două cuvinte un proces, atunci se poate naște o nouă întrebare: de ce împarte Dumnezeu împlinirea voii Sale în 3 faze distincte?
Pe care l-am creat spre gloria Mea, l-am întocmit și l-am pregătit.” (Isaia 43:7 )

Oare lumea care există a fost creată în 3 faze...?

Și în final despre ce înseamnă când schimbăm o literă...

"Șma Izrael, Adonaj echad" Ascultă Izraele Cel Veșnic este Unul

-cuvântul  șma la sfârșit are litera  aiin, literă care este accentuată, și în cărțile de rugăciune, tocmai pentru că dacă s-ar scrie cu  alef atunci ar însemna:  poate..
- cuvântul  echad, dacă am greși litera de la sfârșit ( res și dalet sînt foarte asemănătoare ..) atunci am citi  cuvântul echár. Așa că ”Unul” s-ar schimba  în ” altul” .....

 

 
2012.04 25 Traducere: Gyöngyi
 
 

Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com