.

Orbán Béla:

 

PSALM DUPĂ HANUCA

 

CÂNTAȚI DOMNULUI O CÂNTARE NOUĂ !


Psalmul 149:
1. Lăudaţi pe Domnul!
Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!

2. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor! „ (Traducerea Cornilescu)

„Halleluiah! Cântați Celui Veșnic o cântare nouă, să răsune laudele Lui în adunarea celor blânzi!Să se bucure Israel în Cel ce L-a făcut , fiii Sionului să se veselească în Împăratul lor!” (IMIT traducerea Biblia Evreiască )Cântați cântare nouă...

Oare cântările vechi, cunoscute, și cu efect și-au pierdut valabilitatea, nu mai are nimeni nevoie de ele, s-au învechit?Nu mai sînt la modă, iar poporul lui Dumnezeu care se ajustează după lume trebuie să producă melodii care să sune mai modern, să aibe succes și care să poată fi vândute mai bine? Nici vorbă de așa ceva !

Psalmii care sînt înaintea acestuia sînt psalmi de rugăciune fierbinte (ps.142),apoi sînt psalmi care conțin diverse rugi(ps.143), apoi sînt psalmi de mărturie care-L binecuvântează (ps.144 ), psalmi de preamărire a Împăratului (ps.145), apoi psalmi de laudă pentru promisiunile și mărturiile lui Dumnezeu (psalmii 146-147). Această țâșnire în sus a psalmilor ajunge până la cer, acolo unde psalmistul îndeamnă făpturile ce populează cerul să-L preamărească pe Cel Veșnic...( ps.148).
Apoi se reîntoarce pe pământ...

La cei care umblă cu Dumnezeu, la aceia pentru care Ieshua Hamassiah este Împărat...
O ceată mică, ceata celor răscumpărați, pe care evreii îi numesc hasizi,iar creștinii pioși...
La aceia care sînt smeriți, în frică de Dumnezeu, și care respectă și împlinesc Legile lui Dumnezeu sub domnia lui Cristos:

„căci Domnul are plăcere de poporul Său, și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i” (v.4,trad. Cornilescu.)

„căci Cel Veșnic își găsește plăcerea în poporul Său, și slăvește pe cei smeriți cu ajutorul Său” (trad.IMIT)


Acest psalm este deci pentru aceia pe care Dumnezeu i-a izbăvit, i-a eliberat și ca răsplată pentru ascultarea lor smerită, pot să poarte pe frunțile lor coroana mântuirii...

Este un psalm pe care unii cred că a fost compus în perioada lui Neemia, atunci când cei care s-au întors acasă au rezidit Ierusalimul pe timp de război.

Alții consideră că acest psalm este compus în memoria biruinței Hasmoneilor.
Despre biruința de hanuca, atunci când eroii au recâștigat în chip miraculos, Templul ocupat de păgâni și Altarul pângărit de ei, atunci când au curățat și au rededicat din nou Altarul....
Însă în nici unul dintre aceste evenimente, după ce poporul Israel și-a recâștigat autonomia spirituală, niciodată nu s-au răzbunat,nu au judecat ei, cu atât mai puțin au recurs la represalii sângeroase asupra neamurilor, națiunilor sau împăraților...
Cunoșteau, și au acceptat Legea, că numai Dumnezeu are dreptul să judece și să condamne...Iar în acestea omul nu poate fi decât unealtă a Lui.

Acest psalm deci transcede aceste lucruri și arată spre viitor. Spre fapte cari încă nu s-au întâmplat, dar judecata a fost scrisă deja. (v.9).

Acest psalm sună pentru vremurile în care cele vechi se vor fi terminat, și ne îndeamnă la începerea a ceva Nou, la întâmpinarea Împăratului Mesianic....Pregătește Trupul lui Cristos pentru un final și pentru un debut mult așteptat.

Cântarea Nouă este cântarea celor izbăviți, și ea poate să fie și a noastră în mod personal.
O invitație la Simfonia cea Mare de la final, la acel ultim act care va uni pe toți cei vii.

Aici vorbesc despre psalmul 150 care ne exprimă acel ultim act...

Și deși acestea sunt lucruri pe care noi le așteptăm cu bucurie, așteptarea nu înseamnă totuși inactivitate.

„Să salte de bucurie credincioșii Lui, îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor...” (v. 5,Cornilescu)

„Să se veselească cei smeriți în slavă, să chiuie în locurile lor de odihnă” (trad. IMIT )


Noaptea a trecut ! Treziți-vă ! Bucurați-vă, chiuiți: începe Noul !

Sunt zorii zilei de muncă și timpul luptei!

A venit vremea când sub acoperirea Domnului nostru, în locul Sfânt, înaintea lui Dumnezeu, și în odihna lui Cristos să dăm slavă și să mulțumim celui Veșnic pentru că a sosit ziua Împăratului...
Pacea noastră și odihna noastră în întunericul nopții este Domnul nostru, Ieshua HaMassiah.
În El putem să ne liniștim și să așteptăm venirea zorilor, atunci când conștienți de biruință, prin credință și speranță ne trimite să slujim, înainte de toți pe noi, poporul Său care îi slujește....
Pentru că da, lupta va fi a noastră!

În tihna Locului Sfânt, stând înaintea lui Dumnezeu, cu Pacea și odihna primită datorită lui Ieshua Hamassiah, în puterea și porunca Lui, în foarte scurt timp va trebui să aplicăm voia-Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, și această ,,sabie cu două tășuri,, va trebui s-o ridicăm și să rostim judecată.Dar această mustrare, judecată va fi misiunea numai și numai a acelora care au stat și pot să stea înaintea lui Dumnezeu. Aceia pe care El i-a judecat deja și le-a dat și har. Aceia care nu doar că s-au născut din nou, dar au și devenit „blânzi, pioși” adică supuși în exclusivitate Legii lui Dumnezeu, având un singur domn Ieshua HaMassiah....Aceia care în toate și-au predat viața autorității Lui, și care trăiesc prin Duhul Sfânt cu desăvârșire predați și dedicați.
Cuvântul Viu al lui Dumnezeu...Sabie cu două tăișuri.

Cuvântul Viu al lui Dumnezeu este Voia lui Creatoare, care este indistructibil unită și legată de Legea Lui. De acea Lege care este Legea Descoperită pentru fiecare om.
Astăzi ne îndreptăm cu pași îngrozitor de repezi spre finalul istoriei acestei lumi. Cu toate acestea Dumnezeu nu ne sperie și nu vrea să țină pe nimeni în teroare,frică. Ci vrea de la ai Săi CÂNTARE NOUĂ…! O cântare triumfală care îl așteaptă pe Mesia și e plină de bucurie!
E nevoie de cântăreți, care pot să stea și stau înaintea lui Dumnezeu, și care umblă în smerenie și ascultare cu El.
E nevoie de cei care își găsesc tihna în Cristos.

De cei care apucă iarăși Sabia în mână, și sînt gata din nou să ridice Legea lui Dumnezeu, Voia lui creatoare, Cuvântul lui cel Viu…

Pentru că judecata spiritelor păgâne care domnesc această lume –împărați și căpetenii- este foarte aproape. Vremea revenirii Unsului, Împăratului este aproape !
Apucă deci Sabia cu două Tăișuri ! Ridică sus Planul lui Dumnezeu și voia Lui, Cuvântul Lui și vorbește și despre profețiile care le conțin pe acestea. Vorbește!
Ridică sus Legea lui Dumnezeu, poruncile Împăratului care amândouă sînt aceleași… pentru că doar cu acestea poți să anihilezi dușmanii lui Dumnezeu, adică forțele anticristice.

Dar dacă cineva te trimite în luptă fără Cristos – acela vrea să te ucidă! Ai grijă, dar nu te teme de ei…!
Dacă oriunde scot Legea din mâinile tale, sau pun alta în locul ei,o știrbesc sau schimbă chiar și o iotă din ea, atunci ei intenționează să slăbească lucrarea și autoritatea lui Cristos. Ei strică Trupul lui Cristos și în acesta și viața ta, pentru că în ascuns, sau chiar inconștient sînt împotriva lui Cristos, deci anticristici!
Vrei să cânți cântare nouă?

Sau vrei să cânți la apariția și prin ea, judecata care este scrisă în Lege? Pentru că acest psalm vorbește despre judecata scrisă și promisă.
Și mai scrie și despre sosirea Împăratului Mesia, care vine pentru judecată, primește-L pe El.


Să așezăm deci la locul meritat respectul lui Dumnezeu. Să creștem în smerenie, ascultare, viața noastră să fie în Ieshua HaMassiah, în mijlocul întunericului care ne înconjoară și să așteptăm zorile dimineții. Să-L slăvim pe Dumnezeu pentru salvarea care este aproape, pentru răscumpărarea care va fi reabilitarea finală, și repunerea la loc prin judecată. Este legarea puterilor lui Satan pentru judecata lor finală.
Judecată, care este bucuria noastră a tuturora, lauda și mulțumirea noastră, dorul de a-L preamări, mărturia și scopul ei: deznodământul.

Cântecele vechi care răsună și astăzi îl slăvesc și-L binecuvântează pe cel Atotputernic.

Pregătește-te însă să cânți o Cântare Nouă Celui Veșnic pentru că acest Cântec Nou va răsuna în cinstea Împăratului Veșnic.
Crăciunul, sărbătoarea Hannuca sunt întotdeauna apropiate ca timp.
Sunt oameni care în aceste zile sărbătoresc ziua de naștere a lui Isus, în timp ce nu-L cunosc pe Cristos ca Singur Domn.

Alții sărbătoresc eliberarea Altarului, curățarea și rededicarea ei de Hanuca, în timp ce Templul zace de aproape 2000 de ani în ruine, și Altarul, Sfânta Sfintelor nu funcționează…

Iar noi trăim o vreme de Hanuca în care Dumnezeu vrea din nou, și cu noi, să refacă adevărata închinare și slujbă dumnezeiască, în Templul ocupat de păgâni iar pe Altarul acestuia să fie sfințite jertfele din nou! Pentru că astăzi este ziua în care trebuie să se audă din gurile noastre: da-ți înapoi adunările Singurului Domn și Cap al Trupului lui Cristos: lui Ieshua HaMassiah!
Iar pe vasele de lut care au fost pecetluite cu sigilii străine, vase de jertfă în care este uleiul Ungeri să fie din nou sigiliul sfânt al Marelui Preot!
Psalmul 149 răsună pentru noi….!

În noaptea întunericului spiritual tu așteaptă revărsatul zorilor! Mai este puțin, pentru că Împăratul Mesia se apropie…

Așteaptă în odihna lui Cristos, în El, înaintea lui Dumnezeu.
Dar să fii gata și să ai Sabia cu Două tăișuri în mână, pentru că revărsatul zorilor, începe cu judecată.

În această trezire slujirea ta conform Voii Creatoare a lui Dumnezeu și conform Cuvântului Său, prin porunca și trimiterea lui Ieshua HaMassiah este: aplicarea Legii lui Dumnezeu biruința luptei Lui și astfel pregătirea judecății finale a lui Dumnezeu, judecată scrisă și promisă.


2006,Hanuca

 

Traducere Bezi Gyöngyi

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com