.

 

Despre evreii mesianici partea 2. 

Podul asediat din două direcţii 

Yaakov, Béla Orbán 

Atunci când vorbim despre slujba trimiterii evreilor mesianici , termenul de „pod în Trupul Lui Mesia”, pare a fi cel mai nimerit.

Vorbim despre un fapt, şi nu despre starea aceea a conştiinţei care  conştientă  fiind de trimiterea sa, se şi secondează uneori cu o atitudine, la modă de altfel, de superioritate, autoproclamându-se deasupra celorlalţi, şi nu numai ci şi având scopul de a domni peste ceilalţi.

Acest fapt  se poate vedea dacă împlinirea trimiterii nu se corelează cu rezultate vizibile şi omeneşti, spectaculoase sau aducătoare de foloase. Cu alte cuvinte în această slujire este exclusă autoritatea sau domnia asupra altora, ca de altfel nici cei care sunt ahtiaţi după renume nu vor avea succes, şi nici cei care în speranţa de a dobîndi foloase materiale doresc să creeze „ imperii” prin care apoi lărgindu-le să domnească.

De asemenea nu există posibilitatea curviei, pentru că „podul „ nefiind  în  proprietatea părţii stângi, sau a părţii drepte, nu poate fi folosit ca un instrument în atingerea scopurilor proprii. „ Podul „ nu poate fi niciodată în subordinea bisericilor, curentelor cuceritoare, şi slujirea mesianică evreiască nu se poate cumpăra, nu poate fi determinată să curvească  sufleteşte sau spiritual.

Dumnezeu Însuşi se îngrijeşte să fim scutiţi de toate acele lucruri, prin care atât de mulţi păstori şi atât de multe adunări au căzut: renume – putere, autoritate – bani, curvie... Spirituală, sufletească şi de multe ori şi trupească.

Deci în mod natural, se întâmplă tocmai din aceste cauze, că atacurile lui Satan sunt mai puternice, căci evreimea, şi în cadrul acestora mesianicii, nu sunt sfinţi, nu sunt mai presus decât alţii.

Sunt tot atât de expuşi ispitelor, ca şi oricare alt om, şi tot la fel se pot întâmpla căderi.

Dar pentru noi există însă, o protecţie minunată, din voia lui  Dumnezeu: Dumnezeu a rânduit, ca  cei care îşi trăiesc identitatea de evrei, să nu fie număraţi ca făcând parte din nici o organizaţie, curent, misiune etc.  

Nu pot să asimileze nici pe cei în viaţa cărora identitatea mesianică( cristică ) este stabilită deja, şi în creştere continuă.

Satan atacă ca şi amaleciţii, pe cei ce sunt la coadă.

Aproape că îi înghite, pe cei care îşi declară identitatea de evreu doar formal, şi în schimb o altă identitate stăpâneşte vieţile lor. În mod deosebit îşi atinge scopul atunci când cineva este creştin de suprafaţă, şi în locul identităţii cristice, aparţine bisericilor, religiilor. În epoca actuală, suntem martori la nişte schimbări noi, este evident că marea majoritate a credincioşilor trăiesc în dependenţă de adunări, sau sub influenţa păstorilor, a personalităţii anumitor oameni robotesc.

 

Procesul zidirii evreimii mesianice este atacat din două direcţii:

Din partea evreilor credincioşi pentru o vreme, din partea creştinilor din ce în ce mai mult.

Dintr-o parte atacă apărarea oarbă a iudaismului rabinic, din partea cealaltă atacă frica...

 

Relaţia dintre evreii tradiţionali şi mesianicii

 

Pe parcursul vieţii şi a slujirii am străbătut în Europa de Est, Vest şi Centrală, foarte multe comunităţi evreieşti, şi niciodată nu am negat pe Jeshua HaMassiah, ca Domn şi Mesia cel care trebuie să revină. De cele mai multe ori am slujit împreună în scopuri caritative, pe parcursul a multor ani, şi am fost primit în sinagogi cu dragoste familială. Nu s-a pus niciodată problema ca cineva să mă trateze ca pe un străin, sau duşman.

Relaţie ce nu s-a schimbat, nici atunci când slujirea noastră  caritativă a devenit mai importantă în alte zone, şi ne-am mutat locaţia.

Credinţa şi rezultatul slujirii mele, în loc de duşmănie, se opreau mereu într-un punct:  Nu înţelegeau ce şi de ce facem ceea ce facem ...?

Dar eram acceptaţi aşa cum suntem, şi ne priveau ca pe ceva sectă evreiască, ca pe nişte ciudăţenii de evrei, care fac ceva neobişnuit, şi au credinţă în ceva, care deşi era cunoscut de ei, nu putea fi înţeles de ei...

Astfel familiaritatea relaţiei noastre a rămas, iar în cadrul acesteia eram consideraţi nişte rude„ sărmane „ demne de milă, dar niciodată respinşi, mai mult,niciodată urâţi.

În acelaşi timp am experimentat faptul că, toţi acei evrei care s-au îndepărtat de tradiţii, aceia  ne priveau cu suspiciune crescândă. În mod particular acest lucru era specific acelora, care zideau un soi de unitate cu catolicizmul, şi cu membri asociaţi ai acestora în ecumenism.

Cu alte cuvinte israelitul care se îndepărtează de identitatea evreiască, în aceiaşi măsură ţine distanţa şi cu evreii mesianici. Separarea şi un soi de duşmănie mascată, este de aşteptat atunci când aceştia, vor fi devenit doar evrei formali, ajunşi la nivelul unei uniuni culturale şi sociale, identificându-se la toate nivelele, cu spiritul ecumenismului, spirit care concentrează bisericile istorice.

Toate aceste observaţii  sunt caracteristice culturii locale.

Evreimea Europei de Vest,a Americii şi altor zone, este diferită în multe aspecte esenţiale.

Evreimea liberală sau cea reformată, se raportează la evreii mesianici ca la un concurent pe piaţa evreiască. Face acest lucru în mod neobişnuit de militant, tipic mişcărilor chassidice dornice de a cuprinde, globaliza totul.

Cu alte cuvinte mişcările sunt întotdeauna în luptă unele cu altele, sau încheie alianţe de interes, în speranţa realizării planurilor şi a foloaselor proprii.

Ei, cei care sunt capabili să încheie cu oricine alianţă, şi mai cu seamă cu aceia care sub denumirea de creştini, sunt purtătorii conştient, sau nu, a spiritului anticristic.

Anumite ramuri ale iudaismului, acceptă şi recunosc anumite mişcări ale iudaismului mesianic, sau chiar zidesc  legături bune...Păi oricum trăim, vremuri „ mişcătoare „....

Minoritatea evreilor ortodocsi, se apără, stând pe baricade împotriva acestor curente noi, şi în cadrul acestora şi împotriva presupusului atac al evreilor mesianici.  Dar este doar o chestiune de timp, ca ei să poată să facă diferenţa între iudaismul mesianic, şi evreimea care trăieşte identitatea cristică ( mesianică).

Situaţia Europei centrale este totuşi diferită.

În ceea ce priveşte evreimea mesianică, este favorabilă.

În mod tacit, faptul că acceptă Tora în totalitate, sau în cea mai mare parte, o consideră ca bază, semnalează că suntem în aceeaşi familie, suntem apropiaţi. Răsplata credincioşiei lor, este faptul că în această regiune doar într-o mică măsură poate să prindă rădăcini orice fel de mişcări ale iudaismului ( reformată, liberală etc. )  Tot din acest motiv nu poate să pornească iudaismul mesianic, nici chiar la sponsorizare externă bănească consistentă. Deşi au fost încercări, exp. În Budapesta, spectaculos, cu încorporarea anumitor biserici creştine, cu mulţi bani şi organizare tipic americană, cu înfinţare şi funcţionare de şcoli, ...azi s-a şters şi amintirea lor, sau a lăsat un gust amar...

Au lăsat urme acolo unde evreimea nu mai funcţionează la modul practic, astfel că nu a fost cine să deconspire intenţiile distrugătoare ale evreilor falşi din cadrul iudaismului mesianic. Să lupte împotriva a ceva care nu mai poate atinge evreimea, pentru că din punct de vedere teritorial, ei nu mai sunt pe acolo, în schimb poate să cauzeze multă desbinare între creştini, şi în relaţia lor cu evreimea, mai mult adunând pe cei devianţi sub stindardul lor, să ducă mai departe munca de distrugere, în numele „ mişcării „..

Pe teritoriul ţării noastre ( Ungaria )organizaţiile chassidice reformate, liberale, şi-au sporit numărul cu aceia care au fost dezamăgiţi de creştinism, sunt născuţi din alte neamuri, dar s-au convertit în iudaism, şi fac pe evreii, în aceste organizaţii care au devenit de fapt misiuni culturale.

Bine înţeles că aceştia au legături cu oameni similari, creştini din grupări care nu sunt cristice ( mesianice ), şi cu luptătorii de frunte ai ecumenismului.

 

La început am vorbit despre atacul din două direcţii.

Când vorbesc despre partea evreiască a „ podului mesianic „ trebuie să schimb cuvântul de atac !

Adică: evreii credincioşi, care încă nu îl cunosc pe Jeshua, dar Legile lui Dumnezeu, Tora sunt considerate de ei ca baza vieţii lor, aceştia nu atacă nici evreii mesianici şi pe nici un alt evreu. Tot ceea ce folosesc ei este arma  apărării, la modul că ne acceptă ca evrei, dar nu vorbesc despre credinţa noastră ci îşi închid urechile.

Iar atunci când ştie şi vede, şi se convinge de faptul că din partea noastră sau prin noi, nu vine nici un atac împotriva Torei, a credinţei şi a identităţii lui de evreu, şi atunci când ajunge la cunoştinţa faptului că nu suntem creştini cuceritori, colonizatori, sau ceata manevrată de creştini, a falşilor evrei, atunci relaţia dintre noi şi ei este vie !

Iar în această atmosferă de familie, pe baza încrederii şi a dragostei care se înnoieşte, atunci când suntem întrebaţi ( ! ), putem fi liberi în a-L mărturisi pe Jeshua HaMassiah în persoana Nazarineanului.

Astfel se dărâmă zidul, care a fost ridicat de creştini, cu foc, fier, şi violenţă.

Atunci încetează cu adevărat frica, când noi înşine păstrăm identitatea de evrei, şi cerem, primim tot, ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu ca popor al Său...

Căci pe noi, evreii, mare parte a creştinătăţii, zi de zi ne descrie. Ne consideră morţi, neagă promisiunile lui Dumnezeu despe noi, în timp ce ne înlocuiesc şi se aşează în locul nostru, iar de la acest mort care e inexistent, de la evreimea care trăieşte, fură, şi consideră că îi aparţine ca moştenire, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit în exclusivitate nouă, respectiv chiar şi acele lucruri pe care trebuie să le împărţim fiecărui om, care face parte din Poporul lui Dumnezeu...

Prin voia lui Dumnezeu, şi astfel prin Cuvântul Său, se întâmplă că atunci când se cunosc evreu cu evreu, atunci evreul mesianic care îl aşteaptă pe Mesia, dar nu-l cunoaşte în persoana lui Jeshua, se uneşte cu cel care trăieşte şi slujeşte Jeshua HaMassiah.

Apoi după realizarea acestei legături se dechide şi  posibilitatea întâlnirii a multora dintre noi, şi cu cei care sunt din alte neamuri, dar sunt în Trupul lui Mesia.

Da în El va fi şi trebuie să fie întâlnire, dar niciodată sub domnie sau autoritate creştină, sau cu preţul asimilării evreilor.

Deci atacul evreilor credincioşi nu este atac, ci e autoapărare împotriva a ceea ce poate să vină pe „ pod „..

Teamă deloc nejustificată !

Atunci când, nenumăraţi filosemiţi, sub numele de mesianici, folosindu-se de noi, evreii mesianici, încearcă prin intermediul nostru să atingă evreimea, şi prin misionare să realizeze un nou Holocaust, de ordin sufletesc şi spiritual.

Căci asimilarea, tendinţa misionară de ai creştina pe evrei, duce la moartea spirituală şi sufletească a evreimii, moarte datorită căruia nu poate să împlinească misiunea primită de la Dumnezeu, şi dată pentru totdeauna.

 

De multe ori m-am înşelat şi eu cu privire la scopurile ascunse ale unor creştini, pe parcursul slujirii mele.  Mulţi au primit prin mine uşă deschisă spre comunităţi evreieşti, în cazul în care am presupus că intenţia lor este curată, şi că ar fi dorit să înveţe şi să cunoască acolo. Tot la fel mulţi filosemiţi nici nu realizează, că printr-o falsă iubire, şi râvnă creştinească, dă o mână de ajutor nu planului lui Dumnezeu, ci ajută creştinismul sub forma domniei omeneşti, şi astfel devine o unealtă a puterilor anticristice.

În alte cazuri nici gradul înalt de prietenie faţă de Israel nu ascunde decât interesele...

În afară de interesele omeneşti şi foloase, mai este şi aspectul „ binecuvântărilor spirituale „ râvnite, ca mobil al îmbrăţişării frăţeşti, în timp ce ca un hoţ fură din buzunarele noastre sub stindardul solidarităţii frăţeşti.

Da chiar e bine, ca autoapărarea, să închidă „ podul„ şi să nu permită trecerea iresponsabilă a tuturor prietenilor, şi fraţilor, şi a altora !

În acelaşi timp, avem o slujbă mai nouă şi dublă de îndeplinit:

Prin mărturia vieţii noastre, să arătăm evreimii credincioase care trăieşte în izolare, că trăim şi noi identitatea de evrei, şi de asemena să-l prezentăm pe Mesia ca viu şi pe cale de a reveni, pentru ca atunci când Dumnezeu va voii, să-L poată recunoaşte prin noi şi în noi.

Prin noi, pentru că din pricina păcatelor milenare nerezolvate ale creştinătăţii, evreimea şi acum priveşte la creştinism, ca şi când ar fi catolic ! Pentru ei nu există diferenţe între denominaţii şi culte !

La fel cum nu fac diferenţe între evreu şi evreu, adică pentru ei chiar dacă suntem „ sărmani, demni de milă „ tot evrei iubiţi rămânem. Atâta timp cât nu suntem sub domnia bisericilor creştine şi a oamenilor, ca unelte de realizare a scopurilor  acestora.

Astfel putem declara că :

Noi, care trăim identitatea de evrei în Jeshua HaMassiah, şi acceptăm doar domnia lui Mesia, suntem într-o relaţie de pace cu evreimea care il aşteaptă pe Mesia, şi în legătură tot mai apropiată.

Dumnezeu este Cel care nu ne îngăduie să ne renegăm sau să nu ne acceptăm.

Fac excepţie cei care, deşi membri ai Poporului Ales şi-au renegat la un moment dat chemarea, sau s-au asimilat în vreo biserică în care se mărturiseşte această renegare...Aceşti oameni trăiesc în nescultare,iar chemarea lor de a fi evreu e validă, nu este retrasă de Dumnezeu, aşteptă până la moartea lor, şi apoi până la judecată..Aceaşi judecată primind de fapt, ca şi cei care s-au amăgit pe ei înşişi şi pe alţii, asumându-şi o identitate falsă, şi astfel neîmplinind rolul real  care le-a fost dat,din  neascultare similară...

 

Revenind la întâlnirea celor două tipuri de mesianici, miza acestei întâlniri este foarte mare, şi este începutul ultimei porţiuni  din planul de mântuire.

Semnele acestui început se văd deja.

Evreimea ortodoxă cunoaşte astăzi mai bine cuvintele lui Jeshua HaMassiah decât mulţi dintre creştini, şi nu numai  ci cunoaşte şi legătura strânsă şi indestructibilă a cuvintelor Lui cu cuvintele Vechiul Testament. Iar atunci când Dumnezeu le va revela toate acestea, va porni o  „nouă evanghelizare „ spre creştinismul care s-a rupt de rădăcinile sale evreieşti, pentru ca să poată deveni un creştinism cristic, adică mesianic.

 

Întâlnirea celor două tipuri mesianice va avea consecinţa profetică,atunci când şi

 faptul că  în Trupul lui Mesia se va produce unirea explozivă şi vizibilă  a celor două părţi.

„ Podul „ se zideşte pe întreg Pământul, evrei mesianici în acelaşi fel ca şi Trupul lui Cristos, în mod ascuns,funcţionând  fără a fi spectaculos .

Pe partea evreiască,aproape de noi stă şi aşteaptă evreimea credincioasă în aşteptarea  lui Mesia, şi de asemenea ceilalţi evrei în măsura credinţei lor.

 

 

Dar între timp se zideşte şi un alt pod:

Ecumenismul şi acea parte a  evreimii care este profitoare, doar din interes, se apropie una de cealaltă, zidind un pod ecumenic, care este drumul pentru sosirea vremurilor anticristului. Şi în acest caz se disting semnele vizibile ale profeţiei, consecinţele căreia pot fi cunoscute de toată lumea. Construcţiile creştine-evreieşti, şi evreieşti – creştine care se desfăşoară la nivel sufletesc, sunt deja câştigate, pentru a împlinii scopurile lui, de puterea care domneşte azi în lume ...

Iar între constructorii acestui pod, poţi distinge cunoştinţe comune !

Totuşi mai bine, să nu priveşti la muncitori, ci la sponsorul ascuns, la cel care dirijează, procesul de construcţie...

Pentru că Satan îmbrăcat în haine evreieşti este o putere, care vrea să amestece totul cu toţi... „ Toţi suntem evrei..” „ evreii spirituali „ toleranţa, „ în Cristos nu este evreu „, „ evrei pentru Isus..”, „ Domnul mi-a descoperit că sunt evreu..”...în spatele acestor cuvinte activează Cel Ce Dezbină...

Spiritul New Age uneşte, construieşte pod în această amestecătură, folosind evrei care niciodată nu au fost evrei, ca să înşele alţi evrei, şi astfel toate părţile să se piardă pe sine, şi să devină prada propriei neascultări.

Dar în duh se zideşte podul care Îl aşteptă pe Mesia, pod care va unii cele două părţi ale Trupului lui Mesia, Trup la care va sosi Capul, însăşi Jeshua HaMassiah.

3 noiembrie 2008.                                                             

Traducere de Bezi G

 
 

Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com