.

 

Yaakov, Béla Orbán

 

 


Șabat Pinchas, sau Fineas

 

De la copilărie la starea de om matur

Înregistrat în 29 iunie 2013 în cadrul serviciului de închinare a Comunității mesianice Șofar

 

 

Denumirea acestei porțiuni săptămânale este Pinchas, sau Fineas este vorba despre aceași persoană, două nume dar aceași persoană, relatarea lui Fineas. Deci Numeri cap. 25:10:

 

10. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
11. „Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor; şi n-am nimicit, în mânia** Mea, pe copiii lui Israel.

*Ps. 106:30. **Exod. 20:5; Deut. 32:16, 21; 1Împ. 14:22; Ps. 78:58; Ezec. 16:38; Ţef. 1:18; Ţef. 3:8

12. De aceea să spui că închei* cu el un legământ de pace.

*Mal. 2:4, 5; Mal. 3:1

13. Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa* lui după el legământul unei preoţii** veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire†† pentru copiii lui Israel.”

*1Cron. 6:4, etc.. **Exod. 40:15. Fap. 22:3; Rom. 10:2. ††Evr. 2:17

14. Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părinteşti a simeoniţilor.
15. Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Ţur*, căpetenia seminţiilor ieşite dintr-o casă părintească din Madian.

*Num. 31:8; Ios. 13:21

      1. Omorârea madianiţilor

16. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
17. „Priviţi pe* madianiţi ca vrăjmaşi şi ucideţi-i;

*Num. 31:2

18. căci şi ei vi s-au arătat vrăjmaşi, amăgindu-vă prin vicleşugurile* lor, în fapta lui Peor şi în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”

*Num. 31:16; Apoc. 2:14

 

Fineas deci, această istorisire a început cu un capitol înainte, când am discutat despre măgarul lui Balaam, apoi despre uneltirile lui Balach, apoi atunci când Balaam a fost oprit de Dumnezeu și nu a putut să blesteme poporul Israelit, atunci am văzut că dușmanul, adică moabiții și midianiții nu s-a dat bătuți și nu au renunțat la intenția de a-i lichida pe israeliți, ci așa cum știm și reiese de aici, Balach și Balaam au pus și arma cea mai eficientă la lucru adică: fetele moabite, spun că este arma cea mai eficientă pentru că este valabil în toate timpurile, dacă undeva este problemă mare atunci trebuie să cauți femeia. Și căderea poporului israel, bariera în drumul pe care-l avea de parcurs,pentru ca să nu poată să intre pe pământul promis, bineînțeles că prin această armă, pe care o reprezentau femeile,de fapt curvia cu femeile străine, putea să fie realizată. De ce era așa de rea această încercare? Era pentru că liturghia lui Baal Peor un dumnezeu străin, păgân era sărbătorită cu orgii sexuale. Și așa cum știm orice bărbat poate fi atacat în acest domeniu. Așa a fost și aici, au fost invitați de către femeile moabite să sărbătorească împreună...Da este un mod rafinat de a spune lucrurilor pe nume. Și aici se întâmplă ceva atunci când omul este tolerant un pic, păi mă duc până acolo, și beau doar un pahar, poate că dau un pupic, și îmbrățișez pe cineva, așa un pic mă duc la un chef. Așa un pic...

Și Satan știe și astăzi, dacă nu funcționează altfel, atunci el știe foarte bine în ce domeniu poate să te facă să cazi. Cunosc o sumedenie de pastori care au căzut exact în acest domeniu. Exact acolo a fost căderea: la curvie. Curvie care nu întotdeauna este trupească, ci arată spre slăbiciunea omului, de ce? Pentru că înainte de a trece granița, mare parte din popor spune : păi să fim un pic mai îngăduitori. Suntem deja la graniță, vedem Canaanul, ce a fost mai greu a trecut, în plus Balaam nu a putut să ne blesteme, ci dimpotrivă că ne-a și binecuvântat. Totul este sub control, totule e frumos și bine, uite vin și fetele astea și dansează, și de ce să nu ne ducem? De ce nu pot să fiu și eu un pic mai îngăduitor? Merit și eu atât nu? Și atât de comune sunt aceste exemple de curvie, atât de actuale și de zi cu zi, că din păcate acestea și funcționează. Da este o armă funcțională a lui Satan. ......Hai să mai mergem și acolo, și așa încet .... Tot ceea ce este concret și drept, și nu este un drum cu multiple fețe, nu este duplicitar, ei bine Satan poate să dezbine tocmai cu această armă care este curvia.

Cu acel mod de gândire, când din cauza propriilor interese, și dorințe trupești, împlinirea și satisfacerea dorințelor noastre sunt mai importante decât voia lui Dumnezeu. De ce n-aș face-o? De ce să nu fiu și în lume și să fiu și credincios? De ce să nu-mi permit să mă duc și acolo, și aici? Da de ce să nu am și o altă posibilitate pe lângă nevastă-mea? Păi în cele din urmă am și eu un trup, am și eu un suflet....și Satan ne cunoaște foarte bine slăbiciunile.

Însă Cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul precedent că poporul Israel va primii o pedeapsă pentru toate astea. Au primit poruncă să-i omoare pe toți acei capi de familie, pe toți acei conducători, cari au participat la acest păcat, deci nu despre toți este vorba ci despre aceia cari au păcătuit. Deci a fost vorba de toți cei responsabili cari au căzut în acest domeniu. Condamnarea a fost trasul în țeapă. O pedeapsă groaznică și un mod urât de a muri.

Trebuie distrus răul. Și tot atunci se întâmplă că apare cineva în versetul 6:

 

6. Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau* la uşa Cortului întâlnirii.

*Ioel 2:17

7. La vederea acestui* lucru, Fineas, fiul** lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână.

*Ps. 106:30. **Exod. 6:25

8. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia* care izbucnise printre copiii lui Israel.

*Ps. 106:30

 

 

Deci apare acest om, un responsabil cu o slujbă importantă în cadrul poporului, este vorba de o persoană proeminentă din seminția lui, și apare împreună cu el o femeie, care la rândul ei era fiica unui conducător midianit. Putem desprinde un mesaj dublu din acest pasaj biblic, în primul rând bărbatul israelit a afișat fățiș manifestarea aroganței : eu pot să fac acest lucru ! Și avem aici acel duh de răvrătire, că a intrat în cort. A desconsiderat fățiș Cuvântul lui Dumnezeu, și plînsetele poporului, căci aici scrie că poporul plîngea, nu ei plîngeau, ci poporul, da, în schimb ei nu plângeu. Deci acest mixt de midianită cu un israelit nu plângeau, ci cu aroganță au intrat....Au avut față să intre în cort. În timp ce poporul plângea ei au avut nesimțirea să intre în cort, deși știau ce consecințe groaznice are acest păcat... iar ei :păi ce contează !? Distrețuitori au desconsiderat și Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci cineva a considerat cu toată seriozitatea Cuvântul și Legea lui Dumnezeu, a luat sulița și a pus capăt acestei perechi mixte și duplicității.

Și nu numai pe cei 2 i-a omorât, ci străpungându-i prin pântece a omorât și posibilitatea vreunui făt. Exista posibilitatea ca rodul duplicității să se fi conceput deja în ea. Tocmai de aceea i-a străpuns prin pântece și nu prin inimă. Acest păcat trebuia să înceteze, fără vreo posibilitate de perpetuare. Dacă cumva s-a zămislit un copil ca rod al păcatului, atunci să nu se mai continue acel păcat. Trebuia deci împreună cu mama să moară și fătul.

Datorită urgiei au murit 24 de mii și în mod deosebit această pereche. Și aici important pentru noi este fapta lui Fineas. Pentru că prin această întâmplare Dumnezeu a dat legământul Lui de pace cu seminția preoțească, ca dar pentru supunerea lui față de Lege. Și tot aici avem și descoperirea faptului că acest legământ este un legământ veșnic,

 

12. De aceea să spui că închei* cu el un legământ de pace.

*Mal. 2:4, 5; Mal. 3:1

13. Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa* lui după el legământul unei preoţii** veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire†† pentru copiii lui Israel.”

*1Cron. 6:4, etc.. **Exod. 40:15. Fap. 22:3; Rom. 10:2. ††Evr. 2:17

Iar astăzi când avem posibilitatea să trăim ca oameni credincioși lui Dumnezeu este din cauza unui singur motiv: că adică datorită unui legământ de pace putem noi să stăm astăzi ca și copiii lui Cristos. Același legământ care a fost la Fineas, același legământ ca și atunci și chiar și același mod al acestui legământ este valabil datorită lui Cristos. Dumnezeu ne-a vorbit deja și ne vorbește și acum : nu poate să existe curvie, nu poate să existe legături mixte, amestecuri de spirite, nu nu se poate! Aici avem o singură posibilitate care este : unitate perfectă, și o umblare în totul în voia Mea. Aici nu există moabiți, și nici midianiți, nu există amestec pentru că Dumnezeu a dat promisiunea Sa nu celor amestecați, ci numai poporului Său. Este foarte periculoasă curvia, pentru că datorită ei practic toată chemarea poporului israelit putea să fie nimicită. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu a dat cuiva o promisiune atunci acea persoană nu poate să fie împreună cu un închinător la idoli, nu poate avea același drum. Dumnezeu tocmai de aceea nu poate să-și împlinească promisiunile în viețile noastre pentru că mai este cineva străin acolo. Ceva ce ține de dorințele noastre trupești, ceva trupesc care este tolerat, sau ceva amăgire căreia i-am căzut pradă. Exact ca și pe vremea aceea ca și israeliții, ne-am aliat cu cineva și Dumnezeu nu îngăduie acest lucru. Promisiunea este pentru poporul Său, exact așa cum la fel promisiunea este a Trupului lui Cristos. Dacă vrei să mergi mai departe pe acest drum, și vrei să intri în posesia promisiunilor Lui pentru viața ta, atunci nu ai o responsabilitate mai mică, nicidecum, și nici altfel de responsabilitate, ci exact aceași ca și a lui Fineas. Omoară ! Omoară falsitatea, duplicitatea, în tine însăți, omoară până și roadele duplicității, pentru că altfel nu există mers înainte. Trebuie să moară tot ce nu este Cristic în tine, tot ce este inutil și nu este de la Dumnezeu. Aceste lucruri s-au întâmplat cu ocazia omorârii perechii mixte. Când citim paginile Vechiului Legământ, atunci adeseori întâlnim relatări din astea literalmente sângeroase. Și totuși trebuie să spun că istorisirea cazului lui Fineas, este foarte actuală. Totuși atenție, aici nu este vorba să iei sulița în mod fizic și să omori persoana care este păgână, sau care te-a amețit și a intrat abuziv în viața ta. Nici vorbă de așa ceva. Spun lucrul acesta pentru că avem și porțiunea profetică în Ieremia. Și ne pune pe gânduri acest text biblic, pentru că se leagă foarte mult de povestea lui Fineas, și în același timp este foarte actual mesajul lui.

Originea chemării lui Ieremia este in prima carte a lui Ioan, dar nu citesc de acolo ci de la versetul 7 din cartea profetului:

 

7. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot* ce-ţi voi porunci.

*Num. 22:20, 38; Mat. 28:20

8. Nu te teme* de ei; căci Eu sunt cu tine** ca să te scap – zice Domnul.”

*Ezec. 2:6; Ezec. 3:9; Ier. 1:17. **Exod. 3:12; Deut. 31:6, 8; Ios. 1:5; Ier. 15:20; Fap. 26:17; Evr. 13:6

9. Apoi Domnul Şi-a întins* mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele** în gura ta.

*Isa. 6:7. **Isa. 51:16; Ier. 5:14

10. Iată*, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi** şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.”

*1Împ. 19:17. **Ier. 18:7; 2Cor. 10:4, 5

 

 

Este un text foarte cunoscut. Este vorba despre chemarea, trimiterea lui Ieremia, chemare pe care mulți și-o asumă astăzi. Cu toate deviațiile, trebuie să acceptăm că este o chemare pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. să smulgi** şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.”

Paralel cu povestea lui Fineas stă istoria lui Ieremia, ambele sunt o chemare care debutează cu judecată. Primul cu sulița omoară amestecul și legătura născută din curvie, iar Ieremia se confruntă deja cu un popor întreg decăzut, idolatru, și împovărat cu alte lucruri negative. El a trebuit să slujească unui astfel de popor, de aceea tot ceea ce s-a zidit trebuia dărâmat, tot ceea ce era rău trebuia distrus și numai după aceea urma să zidească și să sădească. Este o întâmplare actuală. Cu toate acestea pot să spun că astăzi similaritatea celor două povestiri este doar în parte valabilă. Pentru oamenii de astăzi nu este în totalitate aceeași rânduiala din vechiul legământ. În multe privințe nu este similară. De ce? Pentru că într-adevăr după Golgota s-a întâmplat o schimbare. Și anume: după Golgota judecata nu mai intră în jurisdicția omului. Fineas a executat o judecată. Cunoștea Legea și a executat-o. Pentru noi, datorită lucrării de mântuire a lui Cristos, nu avem nici un drept să executăm judecarea. Ceea ce este în dreptul nostru este că avem dreptul să cunoaștem Adevărul. Și atunci poate veți întreba cum se face că totuși istoria și lucrarea lui Fineas este valabilă astăzi? Și cum se face că pentru omul modern de astăzi este valabilă lucrarea lui Ieremia, și trimiterea lui să smulgi** şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.”? Deci să restaurezi, cum se poate acest lucru realiza? Se poate: au fost și sunt chemări și trimiteri asemănătoare ca a lui Fineas și Ieremia. Dar trebuie să adaug că totul se întâmplă pe tărâm spiritual. Pentru că legământul preoției veșnice care a fost dat atunci lui Fineas în vremea aceea a legământului vechi practic a încetat în momentul în care Cristos și-a desăvârșit lucrarea de mântuire pe Golgota iar noi astăzi avem un singur mare preot care este tocmai Ieșua HaMașiah. S-a împlinit această lucrare și a încetat în momentul în care biserică, templu fizic nu mai este pe pământ. S-a încheiat și prin faptul că domnia nu mai este pe pământ ci este în Rai stă la dreapta Tatălui și acolo domnește El. Și aici este o mare amăgire și cursă a creștinismului când vrea să fie Ieremia și să fie Fineas, și nici nu observă că de atunci s-a întâmplat că între timp a fost Golgota. De aceea nu intră în jurisdicția noastră să ridicăm sulița în mod fizic, ci este dreptul și responsabilitatea noastră ca în spirit să judecăm atunci când în prezența Cuvântului Său rostim judecată asupra duplicității, falsității, curviei. Iar vestirea Legii lui Dumnezeu ca parte a misiunii preoțești veșnice este separată de domnie și autoritate. Domnia s-a separat și este numai și numai a Lui, preoții de astăzi nu mai dețin nici un fel de drept de autoritate, ci domnia lui Cristos este chiar dovada faptului că El este cel care va judeca. Sulița nu ne aparține, executarea judecății nu este treaba noastră. Și acest lucru este greșit înțeles de foarte multe comunități, denominații religioase, cari cad în păcatul propriilor construcții, puteri spirituale, și încep să comande și să exercite autoritate și își arogă drepturi și puteri și din păcate oameni bolnavi psihic, de-a dreptul psihopați susțin despre sine că au cine știe ce chemări și trimteri mari. Și bineînțeles practică mustrările, atenționările și sulițele, și impunerea regulilor religioase și multe alte lucruri cari în perioada noului legământ nu au nici o valabilitate și nu sunt funcționale. În acest sens timpul legii a trecut, deci nu Legea a încetat ci judecata executată de oameni. Ieșua HaMașia este cel care execută judecata, pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El este Cel care judecă pe acest pământ cuvintele noastre, rugăciunile noastre, și împărtășirea noastră cu Cina, umblarea și înfățișarea noastră înaintea Împăratului. El este Cel care judecă toate acestea și nu oamenii. Ceea ce ne rămâne nouă din responsabilitățile lui Fineas este transmiterea Legii Lui. Și în acealași timp din lucrarea lui Ieremia este timpul să uităm de prorociri. Oricât citim în Faptele Apostolilor, astăzi sună cu totul și cu totul altfel prorocia decât în vremea vechiului legământ. Dumnezeu Astăzi toate mesajele Sale le dă poporului Său prin Duhul Sfânt. Dacă este în tine atunci tu nu ai nevoie de mesaje din afară. Dacă Spiritul lui /Cristos este în tine atunci tu trebuie să știi clar pentru că poruncile Lui nu ți le-a dat în secret. Și nicidecum nu ți le dă în așa fel încât să nu le înțelegi. Totul, porunci absolut personale și tot ce ai nevoie tu le primești de la El. Nu există distrugere și smulgere ci este vestire a Cuvântului în așa fel că eu știu ce vrea Dumnezeu deci cunosc promisiunile Lui. Atât. Corespondentul lui Ieremia din vechiul legământ astăzi este chiar și apostolul Pavel de exemplu, și slujirea apostolică de restaurare nu este nici ea alta decât ca și munca lui Pavel. Pavel a cunoscut voia lui Dumnezeu, știa foarte bine în ce stare era evreimea din diaspora aceia care au început să trăiască prin Cristos, știa și cunoștea starea păgânilor, pentru că îi cunoștea. Cu toate acestea nu a exercitat nici un fel de dominație, sau autoritate, nu a fost profet ci din lucrarea lui Ieremia a aplicat restaurarea. Sigur că în același timp cu această restaurare el făcea și lucrarea de curățire, pentru că această lucrare nu este alta decât că trebuie să curățăm terenul de buruieni, buncărele și alte construcții ilegale trebuiesc dărâmate, pentru că ocupă locul unui palat frumos care este conform voii lui Dumnezeu. Aceași misiune o avem și noi, nimic mai mult. Nu defilăm cu titluri de proroci, și mai știu eu ce, nu...ci totul trebuie să se întâmple în spirit tot ceea ce în vechiul legământ a fost practic în lumea fizică, ei bine astăzi totul se întâmplă pe tărâm spiritual. Trebuie să dărâmăm acei idoli, și să smulgem acele construcții spirituale și aici intră și teologii, dogme, care de fapt nu fac altceva dacât că ocupă locul cuvenit lui Cristos, a mesajului Său a construirii și zidirii Trupului Său. Începem cu noi înșine. Tot ce a reușit să pătrundă în noi orice ism, religiune percepte omenești, obișnuințe, tradiții, sau în orice fel. Trebuie să cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, exact așa cum l-a cunoscut Ieremia și Fineas. Ei știau foarte bine care este voia lui Dumnezeu. Și la fel și în mine trebuie să înceapă această lucrare: tot ce este inutil trebuie tăiat, trebuie smulse buruienile acelea multe pentru ca să nu fure umiditatea de la pomii roditori, totul este responsabilitate ca a lui Ieremia. Dar repet totul de la Golgota se întâmplă pe teren spiritual. Spirit este preotul nostru Ieșua HaMașia, biserica este de asemenea spirituală, nu este făcută din pietre ci este în Rai, totul este în duh, în spirit, lucrarea lui Fineas, la fel lucrarea lui Ieremia este spirituala, și toate acestea putem să le îndeplinim numai și numai atunci dacă umpluți fiind cu Duhul Sfânt primim dinlăuntrul nostru călăuzirea. Așa cum Dumnezeu i-a spus lui Moise și acesta a vorbit lui Fineas, exact la fel ne vorbește Dumnezeu și nouă: du-te și începe cu tine această lucrare, omoară tot ceea ce Eu am interzis și tot ceea ce nu te lasă să intri pe locul promisiuni, slujirii tale. Omoară în duh toate imaginațiile, construcțiile tale mentale și dependențele, legăturile toate care sunt născute din curvie, din pricina căderilor noastre la nivel sufletesc și trupesc, tot ceea ce este din dorințele noastre și cari fac funcționarea spiritualului imposibilă. În vremea aceea aceste piedici s-au numit femei midianite, și izraeliți decăzuți, sau mai bine zis izraeliți aroganți, oameni cu probleme generationale nerezolvate. La fel Dumnezeu ne vorbește astăzi ceea ce este în tine trebuie rezolvat. Nu poți să fii în același timp și asta și aia, nu poți să trăiești în prezent împreună cu trecutul tău, dar nici așa nu poți să trăiești prezentul că privești doar la viitor. Și aș putea să continui nu poți să fii deodată și mamă și fetiță, și nu poți să fii băiețel și tată în același timp. Nici lumesc și om evlavios deodată, la aceste dualități te rog să să te verifici dorințele tale sufletești și trupești unde te-au făcut să cazi în așa fel încât să nu poți intra pe tărâmul promisiunilor lui Dumnezeu pentru viața ta. Este imperativ să pui capăt la aceste piedici. Este vorba de o luptă spirituală, despre o lichidare în duh, lucru care este cuprins în legământul preoțesc veșnic. Eu trebuie să mă duc înaintea lui Dumnezeu: sunt aici, îmi aduc păcatele, căderile, greșelile, și tot ceea ce a provocat duplicitate, și falsitate în viața mea. Și acesta este primul pas, oprirea, eradicarea falsității, a duplicității.

În istorisirile legământului vechi sunt scrise judecățile pe care le dă Dumnezeu și le aplică prin Pinchas, sau Fineas, sau prin judecătorii pe cari i-a ridicat de-a lungul timpului, și nu este vorba de judecătorii de astăzi, aceia din vechime aveau cu totul și cu totul altă menire, ei erau cei care actualizau să zic așa, Legea lui Dumnezeu, iar când poporul decădea și ajungea din nou să umble pe două căi, în curvie și idolatrie, atunci Dumnezeu trimitea profeții. În zilele noastre primești toate acestea într-o singură persoană, care este trinitară, de fapt este vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul sau Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care te judecă pe tine, atunci când înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care spune așa cum este: tu trebuie să ștergi din tine fățărnicia, duplicitatea exact la fel așa cum a făcut Fineas. Ești o persoană foarte importantă pentru Satan, chemarea ta ca și a oricărui om este capitală pentru el, la fel cum chemarea lui Israel a fost foarte importantă, și tocmai de aceia a aruncat în joc artileria grea,între femeile midianite implicate au fost și cele mai cu vază, din casele capilor și conducătorilor lor. S-a întâmplat acest lucru pentru că satan știa foarte bine pe cine să trimită pentru ca să ademenească acest bărbat care era conducător în seminția sa, și bineînțeles că a trimis-o pe moștenitoarea cea mai bogată din familia midianită. Putem vedea și din acest exemplu că ceea ce este foarte important pentru noi, știe și Satan de acel lucru. Și atunci nu îți va trimite pe oricine, sau orice. Și este posibil să te prindă printr-o căsnicie, să te amăgească Satan și să-ți spună: poftim aici este cea mai aristocrată, cea mai cea, orice din punct de vedere lumesc care este de invidiat, apreciat și mărit. Deci Duhul Sfânt este Cel care te va avertiza vezi: aici sau aici ești fals, și ești duplicitar, acest lucru te împiedică să înaintezi, și de aceea sunt lucruri cari trebuie să moară în duh. Iar moartea în duh este de fapt o naștere din nou. Atunci moare în mine acea falsitate, dualism că adică sunt și în lume, dar sunt și cu El și fără El, toate aceste simțăminte, și trăiri sunt rezolvate și se diluează doar în Cristos. În același timp viziunea profetică să nu o cauți la oameni, pentru că astăzi Dumnezeu nu lucrează așa cum a lucrat în vechime. Că dacă era nenorocire atunci Dumnezeu trimitea un om care spunea: fiți cu luare aminte !! Nu, astăzi nu mai funcționează în acest mod, există cazuri foarte rare în care un om nu vede ce-i de făcut și dragostea lui Dumnezeu se manifestă că trebuie atenționat foarte drastic. Atunci se poate întâmpla ca să rostească ceva despre care toată lumea știe și vede că este așa. Când un profet vorbește, atunci tu deja trebuie să știi demult despre ce este vorba. Pentru că tot ceea ce se întîmplă cu tine Dumnezeu va descoperi nu altui om, ci ție personal. Frații în credință din zilele noastre care nu sunt profeți nicidecum, ci pur și simplu ei pot să confirme ceea ce este evident și știi și tu, fie că este vorba de o convorbire simplă sau prin rostirea Cuvântului. Deci tot ceea ce ei îți vor spune nu va fi altceva decât ceva ce tu știi demult, va fi o confirmare a ceea ce știi. În acest sens funcționează astăzi profeția, cu excepțiile foarte rare pe care le-am amintit, când nu se poate vorbi cu un om pentru că pur și simplu nu realizează și atunci Dumnezeu vorbește foarte răspicat și grav. Deci este bine de știut că noi avem Profet și Mare Preot, avem Judecător și avem Călăuzitor, iar această persoană nu este altcineva decât Ieșua HaMașiah, respectiv Duhul Său care ne vorbește din lăuntrul inimii. Fiecare pas pe care-l faci cu adevărat este luminat de Cuvântul Său. El ne arată toată voia Lui, nu avem nevoie de magicieni cari din exterior să ne îndrume, nici proptele exterioare pe care să ne sprijinim. Pentru că aici este vorba de preoția veșnică, și așa cum Fineas a fost îndreptățit la fel și noi avem acest drept, că în momentul în care nu mai este falsitate atunci tu poți să fii preot în familia ta, și atunci poți să îndeplinești acele responsabilități cari erau legate de altar, și toate muncile levitice cari erau în jurul altarului, toată activitatea care era desfășurată fizic în Templu. Dar înainte de toate trebuie să iei sulița și fără nici un gram de delăsare trebuie să întrăm în Templu, în cort...așa cum acea pereche a intrat în cort. Exact așa intră în adunare păcatul, nu stă afară politicos să bată la ușă, nu. La fel se întîmplă că intră în familie, în inimă, de aceea trebuie mers după el acolo înlăuntru și să declarăm: ajunge ! Acum aici îți pun capăt! Același lucru este când mă uit la mine însămi și: am acceptat în inimă duplicitatea, și acestea au intrat cu aroganță pentru că le-am dat voie, deci este nevoie să le ștergi pentru totdeauna! Inclusiv cu odrasla zămislită ca nu cumva să mai reapară. Cu sulița în pântece ca să nu se nască rod!

 

Deci și în viețile noastre este vorba despre același lucru: despre smulgere, și distrugere este responsabilitatea noastră. Lucrarea profetică de astăzi exact despre asta vorbește! Dumnezeu ne vorbește, fiecărui om îi vorbește în mod personal. Smulge buruienele acela multe pe care poate că tu le vezi flori frumoase, și rădăcinile acelea care pot să-ți miște cărămizile din zidul casei, ce s-a cuibărit în viața ta care ocupă locul zidirii pe care Dumnezeu vrea s-o facă în tine? Nu Dumnezeu este cel care va dărâma aceste zidiri ilegale, ci voința noastră liberă le va dărâma. Nu el este cel care va spulbera planurile și imaginațiile noastre frumoase, ci noi suntem cei care trebuie să știm: aceste lucruri nu-și au locul aici. Iar dacă ne apucăm să visăm cu ochii deschiși, trebuie să știm că toate acestea ocupă locul legal a ceea ce vrea Dumnezeu să zidească. În loc să ud crinii ar trebui să pun apă la rădăcina unui pom roditor care să rodească roade bune, crinul miroase frumos dar poate să-mi otrăvească aerul din dormitor și să trec frumos dincolo înainte de vreme. Știu ce este bun, și știu ce este rău? Pentru că altfel nu pot să smulg și nici nu pot să distrug, mai mult nu pot nici să zidesc și nici să sădesc. Nu pot să fac nici munca apostolică de restaurare și nici s-o duc la îndeplinire. Iar când vorbim că temelia lucrării dumnezeiești este temelia pe care au pus-o apostolii și profeții. Iar profet este acel om care cunoaște voia lui Dumnezeu. Și se pune o întrebare importantă pentru noi toți: cunosc eu oare voia lui Dumnezeu? Este Cristos în inima mea sau nu? Pentru că dacă Cristos este în inima mea atunci înțeleg și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că prin Duhul Sfânt mi se revelează mesajul Lui, mesaj care este universal valabil și se aplică și vieții mele personale în mod concret. Da mi se revelează, iar atunci când se întâmplă acest lucru iau sulița și trec la treabă, pentru că aș vrea să merg mai departe, și aș vrea să trăiesc promisiunile lui Dumnezeu, indiferent despre ce este vorba în mod particular. Toți am primit ceva, și toți avem parte în Canaan.Toți avem locul nostru în Trupul lui Cristos și avem chiar și aici pe pământ un loc anume unde trebuie să-l împlinim. Deci umplerea cu Duhul Sfânt în zilele noastre este ceea ce am văzut la Fineas și Ieremia, iar exemplele noului legământ într-adevăr prin persoana lui Pavel, sau a altor oameni cari munceau în lucrarea lui Dumnezeu. Ei îndeplineau această lucrarea de curățire, la fel tot ei au fost cei care au dărâmat, și apoi au zidit. Creștinismul actual a luat naștere datorită muncii de curățire și distrugere pe care le-au făcut ei, smulgând toate ideologiile helenistice și barbare și tradițiile păgâne care au năpădit adunările din acele timpuri. Împotriva acestor lucruri s-a ridicat și Pavel, în călătoriile lui așa zis misionare, care nu erau misionare de fapt ci erau o lucrare de restaurare. A putut să facă acest lucru pentru că acel om care este în Cristos are aceeași însărcinare. Trebuie văzut unde s-a denaturat ceva, unde există vreo zidire ilegală, unde este altfel, unde se spune răului că e bine și invers, unde este duplicitate și falsitate, omul modern care este în Cristos în zilele noastre are această misiune, această însărcinare. Să nu așteptăm minuni, și nici însărcinări omenești cum că trebuie să omorâm și să luptăm lupte spirituale împotriva a nu știu ce? Nu, lupta spirituală începe în mine, în interiorul meu și apoi se extinde în exterior, în teritoriul care mi-a fost dat ca responsabilitate, sau pur și simplu fac parte din ea. Și astăzi nu sunt luptători, și nici oameni cu slujiri excepționale, și însărcinări extreme care asemenea lui Pinchas vin și împart lovituri încoace și încolo cu sulița și împung pe cei din jur. Omorârea celui care este în noi în duh, acest lucru începe în noi, este de asemenea o lucrare interioară atunci când eu recunosc voia lui Dumnezeu, și tot în interior este când Cristos ne vorbește și ne spune omoară acel ceva, iar consecințele sunt că vor veni Cuvintele lui Dumnezeu cari îți vor spune încotro trebuie s-o iei și unde este locul tău. Vorbesc de intrarea în Canaan, dar înainte trebuie să faci pasul pe care l-a făcut Fineas. Iar dacă ceva sclipește foarte frumos, sau când suntem foarte aproape de ceva atunci se întâmplă că devenim mai lejeri cu noi înșine, când ne considerăm deja creștini maturi, și mântuiți, vai ce bine suntem ! și atunci vine Satan cu dansul lui strălucitor, atunci vine cu vrăjitoriile lui, atunci apare cu tot arsenalul lui Baal Peor ca să te amăgească. Și știe el foarte bine că ție îți plac femeile, bărbații pot fi puși la podea numai cu femeile, și invers este la fel, totuși vorbesc de o ordine patriarhală acum, aici bărbații erau cei care duceau voia lui Dumnezeu în calitate de capi de familii, și conducători. Deci Satan știe foarte bine care este punctul tău slab, bărbații israeliți au fost amăgiți tocmai de fetele moabite, pentru că era punctul lor slab. Știe el foarte bine care este dorința ta, și la granița dintre drumuri atunci când ai perspectiva că ești pe punctul de a intra, atunci vine ispita. Iar ispita este curvia, care poate fi sufletească și spirituală și la fel de bine chiar trupească. Când vorbesc despre curvia trupească, nu este vorba neapărat de sexualitate, ci se pune o singură întrebare: cui m-am vândut? De ce am cumpărat bucurie, și cu ce am fost plătit ? Sigur că forma cea mai dură este sexualitate, dar poate să îmbrace și alte forme, ideea este cui m-am vândut pentru orice și oriunde. Pentru ca să obțin ceva care este foarte important pentru mine, chiar mai important decât voia lui Dumnezeu. Pentru că am plăcere de ceva, îmi doresc foarte mult acel lucru și în schimb îmi pun viața. Iar această viață dacă am dat-o atunci această viață trebuie să moară. Nu vorbesc despre o moarte fizică, ci acel duh, spirit trebuie să moară. Acel duh care m-a făcut pe mine să mor, pentru că m-a scos din voia lui Dumnezeu, de sub incidența Legii lui Dumnezeu, și astfel și din posibilitatea izbăvirii lui Dumnezeu, atâta timp cât acel duh străin nu este omorât, ca și in cazul lui Fineas.

Deci vorbim aici despre un proces, la Fineas a fost judecată, iar la Ieremia profeție, iar după Golgota este vorba despre voința liberă. Sigur că avem aici o dezvoltare, este vorba și despre maturizarea omenirii, pentru că cei cari sunt în stare imatură, la aceia se pot da porunci, și judecăți, ca și într-o familie unui copil îi dau indicațiile ce trebuie să facă după care vine răsplătirea, sau pedeapsa, apoi vine o perioadă când îi aduc aminte, similar cu profeția, îi aduc aminte ce i-am spus și cari sunt consecințele, deci este o reamintire, dar starea de om matur o găsim pe teritoriul noului legământ, și aici este când știi, ai văzut, s-a întâmplat și se pune întrebarea: o faci sau nu? Ești credincios sau nu?Vrei să-ți predai în totalitate viața sau nu?Ești în exclusivitate a lui Cristos sau joci un rol dublu? Acestea sunt când ai ajuns la vârsta matură. Vechiul legământ te duce de la starea de copilărie, de la naștere la maturitate, iar maturitatea nu este altceva decât momentul acceptări lucrării de mântuire a lui Cristos. Acel moment când Dumnezeu l-a eliberat pe om ca să poată face atât binele cât și răul. Ești liber să alegi! Cu toate acestea trebuie să știi că duplicitatea, falsitatea este o piedică serioasă și nu te va lăsa să intri!Iar dacă tu vrei ceva nou, atunci trebuie să știi că ești nevoit să distrugi și să demolezi multe, și aici vei avea de-a face cu chemarea actualizată a lui Ieremia. În același timp, dragostea lui Dumnezeu este că ne-a dăruit acele persoane care cunoșteau lucrarea apostolică, Legea lui Dumnezeu și consecințele neascultării.Au cunoscut totul, în umblarea prin Duhul lui Dumnezeu și domnia lui Cristos, tot ceea ce a fost distrus de Satan prin amestecul dintre ideologiile păgâne și tot ce a devenit fals și cu două fețe ei bine Dumnezeu pe acești oameni a avut plăcerea să-i restaureze. Și astăzi Dumnezeu însuși face această muncă apostolică de reabilitare prin Duhul Său Cel Sfânt în noi, în așa fel că El dorește să ne pună acolo unde este locul nostru. Cum? În așa fel încât să fim reabilitați. Vrea să repună pe temeliile lui Cristos viața noastră de credință, și să ne scape de ceea ce am primit și acceptat din nou sub forma oricărei spiritualități moderne sau orice deviație de la adevăr. Așa cum a făcut odinioară evreimea acceptând helenismul, la fel este și cu noi, Dumnezeu dorește să-ți vorbească și să-ți spună că nu despre asta este vorba în Cuvântul Lui! El dorește în mod personal să ne conducă pe toți la adevăr, și de aceea este adevărată promisiunea că El ne conduce în tot adevărul, Duhul Său cel Sfânt ne reamintește și ne conduce la tot ce este adevăr. Adevăr care este nimic altceva decât domnia lui Cristos și voia lui Dumnezeu în chip desăvârșit.

Asta este situația astăzi deci, tu ești om matur, și n-o să-ți spună Dumnezeu că ai făcut rău și te omor imediat,imediat vine judecata, nu trăim acele vremuri în care știi ce ar trebui să faci și îți trimite un profet care să-ți mai și reamintească, ci trăim în vremea în care în tine se cristalizează și devine clar Cuvântul lui Dumnezeu. Știi ce trebuie să faci și știi care sunt posibilitățile tale, dar aici Dumnezeu nu mai intervine în alegerea ta liberă. Poți să decizi. Poți să curvești împreună cu Zimri, pot să nu accepți și să construiești tot felul de construcții de la adunări și până la orașe bordel, tot ce vrei poți să faci cu viața ta orice oriunde, dar vei știi întotdeauna și consecințele dacă ești în legătură cu Dumnezeu. Vei și vedea și vei și cunoaște pentru că El nu vrea ca tu să nu poți ajunge în Canaan din cauza propriilor tale dorinți, și să nu fii zidit și să nu poți împlinii acea misiune pe care ai primit-o de la El.

Oricum ar fi, suntem nevoiți să parcurgem acest proces al maturizării, deci Fineas: copilul este judecat, profetul care vorbește unui popor adolescent și în criza răzvrătirii, adică știa și totuși a făcut tot ce a făcut...Apoi doar vine ce este în Cristos adică libertatea alegerii, poți să cunoști totul dar în același timp toată responsabilitatea este a ta. În această cunoaștere ne este de mare ajutor exemplul lui Fineas, exemplul slujirii lui Ieremia, lucrarea lui Pavel. Cu toate acestea nu căuta la ei ajutorul ci înfățișează-te înaintea lui Dumnezeu: Doamne arată-mi unde este falsitate, unde sunt cu două fețe pentru că vreu să omor acel domeniu. Știu foarte bine că numai și numai cu Tine pot. În același timp este în mine gândul acesta că am voie să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să-l rog: adu-mi aminte că împreună cu poporul meu, cu familia mea și cu oricine de altfel, care a fost voia Ta, pentru că oarecumva nu sunt la locul meu. Profețiile erau rostite pentru că oamenii nu erau la locurile lor. Deci nu erau promisiuni, ci erau oglinzi puse înaintea lor cu faptul că nu sunt bine, nu sunt la locurile pe care Dumnezeu le voia. Și apoi mai este a treia ipostază când spun: sunt al Tău, curățește-mă de orice falsitate și duplicitate, curățește-mă de tot ceea ce au lipit alții pe mine, pentru că m-au înșelat și m-au amăgit: vreau să merg în continuare numai și numai cu Tine în voia Ta, și în calea Ta și atunci aici este și rugăciunea mea sunt aici Dumnezeul meu condu-mă Tu în viața pe care mi-ai dat-o până la capăt. Sunt gata să moară în mine Zimri, să moară curvia, să moară cel care încearcă să fie neascultător Ție, orice răzvrătire adolescentină și să moară și ceea ce se interpune între mine împlinirea țelului, orice care s-a lipit pe rădăcinile evreiești, precum obiceiurile, sau așa numitele culturi păgâne ale Egiptului, și helenismului, și Romei împreună cu toate nenorocirile lor. Aceasta este misiunea noastră: să smulgem, să reabilităm în primul rând în noi lucrarea Ta, nu vrem să căutăm promisiunile Tale ci mai bine spune-ne Tu ce promisiuni ai pentru noi. Tot ceea ce am nevoie profețiile, voia lui Dumnezeu și tot vreau să le știu de la Tine Împăratul meu, Ieșua HaMașiah.

Astăzi Dumnezeu nu judecă, dar sfârșitul va fi judecată atunci când va trebui să ne înfățisăm înaintea Lui. Omul vechiului legământ a fost copil, înaintea venirii lui Cristos erau deja în etapa de adolscenți, iar după lucrarea de ispășire de pe Golgota Dumnezeu tratează fiecare om ca oameni maturi. Pentru că am primit cu toții informații suficiente și astăzi nu mai avem posibilitatea să ne jucăm de-a copilăria. La fel este foarte periculos să pozezi în alură adolescentină, astăzi trebuie să fim maturi. Iar maturitate este nimic altceva decât să împlinim voia lui Dumnezeu și toate planurile pe care le are pentru viețile noastre în mod personal. Pentru că El ne-a întocmit și tot El a fost Cel care ne-a cuprins în planurile Lui.

 

 

 

Traducere Bezi Gyöngyi


 


Copyright Š 2005-2019 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com