.

ORBÁN BÉLA:

 

Fii bărbat!

Înregistrare făcută la întâlnirea de Sâmbătă a bisericii SÓFÁR credincioși în Ieșua HaMassiah

5 ianuarie 2007

 

1Împărați 2,1-12

Am ajuns la capătul primei cărți a lui Moise, Geneza, iar săptămâna viitoare vom citi deja prima porțiune săptămânală din a doua carte. Iar astăzi în această zi care poartă denumirea de Vájéchi, trebuie să ne oprim puțin și să medităm: Și a trăit. Și el a trăit...Așa se traduce, această zi este una specială pentru că este vorba în special despre moarte. E așa o Sâmbătă morbidă, cu relatarea morții lui Jacob, apoi se încheie cu moartea lui Iosif și porțiunea profetică vorbește despre ultimele indicații pe care le dă David fiului său Solomon înainte de moartea sa. E interesant că la început de an trebuie să vorbești despre moarte, despre acest fapt, sigur că nu e ceva la modă așa la debutul unui nou an, ar trebui să spui ceva încurajator, ceva despre viață, cu toate acestea rămânem la tema centrală a acestei porțiuni biblice: moartea. Și voi citi câteva rânduri din prima carte a Împăraților, capitolul 2, capitol care deși vorbește despre moartea iminentă a lui David, totuși în esență este vorba despre viață. Când s-a apropiat clipa morții lui David el a dat următoarea poruncă fiului său Solomon:

 

David se apropia de clipa morţii şi a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întăreşte-te şi fii om! Păzeşte poruncile Domnului Dumnezeului tău umblând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce şi pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioşie înaintea Mea, din toată inima lor şi din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.”

 

Sîntem adunați aproape cu toții, de aceea voi mai repeta această propoziție: fii tare, fii bărbat !Sînt cuvintele unui tată care se afla pe patul de moarte, cu acestea își începe sfaturile și astfel îl pune pe Solomon să ducă moștenirea mai departe, continuitatea casei lui David. Și noi sîntem moștenitorii casei lui David prin Cristos, prin Ieșua HaMassiah. Iar dacă astfel stau lucrurile atunci și eu trebuie să spun același lucru pe care l-a spus David: fii tare, fii bărbat! Bine dar atunci ce trebuie să fac? Să mă duc la studiul biblic al gimnastici mintii? Sau cum arată să fii tare, să fii bărbat? Și ca o coincidență cu aceste cuvinte ale lui David, atunci când se citește ultima parte a primei cărți a lui Moise, adică Geneza, în sinagogi răsună un îndemn: fii tare, pentru ca să ne întărim și noi ! Da, este mai mult decât o coincidență. La finalul Genezei și a porțiunii profetice, a haftorei se citesc aceste cuvinte ale lui David: fii tare, fii bărbat. Și eu aș începe mai întâi cu ceea ce se strigă în sinagogă: fii tare, ca să ne întărim și noi ! Dar cum putem fi noi tari ? Despre ce este vorba aici ? Despre PĂRTĂȘIE. Este vorba despre faptul că dacă în mod egal îți faci partea într-o părtășie, atunci împreună, împletiți putem fi tari. Gândiți-vă cât de firavă este o trestie, luată așa singură, dar dacă o împletești cu altele atunci poți să faci mobilier din ea. Adică ceva care poate să susțină poveri. Fii tare, ca să ne întărim. Este o nevoie imperativă ca să găsim în sfârșit părtășia unii cu alții, acea putere care să ne unească. Un om este puțin, dar 2 oameni deja se pot împleti, vorbesc aici și despre viitoarele relații de căsnicie care se vor închega între voi. Pot să ducă poveri împreună. Și într-o comunitate, slujirea unui om este prea puțin, este nevoie de fiecare firicel de trestie pentru ca părtășia să se întărească. Și continuând ideea care se lega de acest îndemn de a fi tare pentru ca să ne întărim, ce ne întărește de fapt pe fiecare? Și mă duc la cuvintele lui David: Legea, ascultarea este cea care ne întărește. Oricum întorc Biblia, pe orice parte tot aici ajungem înapoi. Legea este cea care mă întărește. Și sînt mai multe aspecte aici, de exemplu dacă eu sînt judecat de Lege, atunci sînt tare, pentru că nu mai sînt condamnabil, sînt lucruri despre care am vorbit nu demult. Legea este cea care ne ține laolaltă, pentru că dacă noi ne supunem unei ordini a Legii, atunci sîntem într-o Împărăție, iar în această Împărăție Împăratul are puterea să ne apere. Acest fapt poate să ne țină uniți. Apoi identitatea comună. Acea identitate comună care asemenea unei împletituri ne leagă, în sensul bun al cuvântului. O identitate comună, o chemare comună, pe o cale care este comună. Să nu uităm însă că noi avem să zic așa identități duble, în sensul că este identitatea Cristică și acea identitate a națiunii în care ne-am născut și pe care trebuie să ne-o asumăm. Poporul care nu are identitate este zero. Este asemenea unei mulțimi formate din trestii individuale, o mare de trestii care se clatină după cum suflă vântul. Și nu o împletitură din trestii. Poporul, sau națiunea care nu are o identitate comună, membrii acelui popor sînt incapabili să se identifice unii cu alții. Nu se împletesc și de aceea sînt firavi, slabi. Dacă ne uităm la exemplul pe care-l avem în continuitatea poporului evreu, ne dăm seama că este vorba de același lucru despre care am vorbit. Fii tare, fii tare pentru ca să ne întărim și noi. Da, cu alte cuvinte fii în legătură cu celălalt, îmbrățișează-l, identifică-te cu el în necazul lui, în durerea lui,așa cum este scris și în profeții și așa cum ne-a descoperit El că va fi Calea. Prin Lege să pășim pe un drum comun. Pentru că acest fapt ne întărește, Legea și profețiile. Ajung acolo unde scrie că acestea sînt fundamentele credinței noastre, piatra de temelie a Apostolilor și Profeților. Fii tare, fii tare ca să ne întărim. Cu aceste cuvinte se încheie prima carte a Torei, pentru că trebuie să fim tari....cartea care urmează este și mai grea. Cu pași repezi se apropie Legea, adică prezentarea acesteia pe care o va face Dumnezeu, de fapt prin mărturia Lui ne prezintă drumul Israeliților. Iar pentru mine personal acest îndemn házách- házách: fii tare, fii tare ! Este cu semnul exclamării, atât ca evreu cât și ca membru al Trupului lui Cristos ! Acceptă deci identitatea pe care ai primit-o în Cristos ! Iar această identitate nu este una individuală, ci fiecare trestie numai și numai așa va fi tare în Cristos, dacă se va împleti cu celelalte trestii. Și Jesua HaMassiah se gândea mereu în termeni de comunitate. Ca familie, ca popor. Niciodată doar ca individ, la fel și Dumnezeu atunci când spune: fii tare, fii bărbat ca să ne întărim și noi se referă la faptul că odată cu restaurarea identității individului se restaurează și părtășia din familie, și comunitate, iar în această părtășie toți reprezintă o singură putere care este unitară. Iar acest lucru este imperios necesar într-o lume în care se tinde la distrugerea identității de toate nivelele. Se tinde să se răpească identitatea unei națiuni, prin înființare diverselor uniuni, indiferent de mărime a uniunii. Astfel se subminează identitatea națională a popoarelor. Dacă nu există identitatea de bărbat o familie se distruge, la fel dacă nu există nici identitatea de femeie. Dacă o comunitate este formată din indivizi individualiști și nu din persoane care să se împletească unele cu altele, adică fiind în același spirit, fiind asemănători, atunci acea comunitate este fragilă, se poate sparge ușor pentru că nu are verticalitate,este incapabilă să poarte poveri. Comunitatea, părtășia care este formată din individualiști este incapabilă să suporte și să poarte poverile altora, este un grup în care un individ slab stă lângă un alt individ slab și astfel alcătuiesc comunitatea oamenilor slabi, vulnerabili. Adevărata părtășie este cea în care indivizii se împletesc. Îmi aduc aminte de copilăria mea în care am învățat să împletesc coșuri din nuiele. Și vă spun sincer că mi-a plăcut foarte mult, pentru că meșteream tot felul de lucruri drăguțe. De la bătătoarele de covoare, la multe alte obiecte, și îmi amintesc că atunci când mergeam pe câmp să tai nuiele, atunci știam care nuiele sînt asemănătoare ca elasticitate, ca și conținut de umiditate, ba chiar ca și mărime, le alegeam pe cele mai asemănătoare. Le alegeam după care le tăiam pentru ca să le putem împleti. Era imposibil să împletești o nuia proaspătă plină de umiditate cu una uscată, pentru că cea uscată se rupea imediat. Era inutil să împletești și să combini nuiele diferite, pentru că mai devreme sau mai târziu obiectele se deformau. Ele lucrau în timp și una trăgea într-o parte, iar cealaltă în cealaltă parte pe măsură ce se uscau. Vedeți de aceea Dumnezeu este Cel care ne zidește mai întîi ca și indivizi. De aceea dorește ca să ne găsim identitatea fiecare dintre noi. În momentul în care știm cine sîntem și ne asumăm identitatea atunci putem să ne împletim cu indivizi asemănători, și trebuie să o facem la timp, altfel asumarea identității poate să genereze doar probleme. Trebuie să găsim acel spirit cu care putem să relaționăm, respectiv acel Spirit al lui Cristos, acea identitate comună care ne leagă.

Cari sînt lucrurile care ne leagă? Pot să fie foarte multe. Dar ceea ce am primit de la Dumnezeu este o identitate care durează pe tot parcursul vieții. Dacă Dumnezeu a rânduit pe cineva la ceva atunci acea chemare cuprinde tot teritoriul vieții. De exemplu dacă vorbesc despre a fi bărbat, atunci din clipa nașterii și până în clipa morții înseamnă același lucru, adică bărbat. Nu spune fii tânăr, sau matur, sau bătrân sau orice altceva. Ci spune fii bărbat. Împlinește ceea ce Dumnezeu a dat unui bărbat. Exact același lucru i-a spus David lui Solomon. Pornește în acest proces care începând cu această clipă durează toată viata ta, și este o responsabilitate pe care trebuie să ți-o asumi. Fii bărbat, fii tare! Iar când Dumnezeu spune acest lucru atunci El și explică de ce și în ce anume să fii tare. Iar atunci când la finalul citirii Torei se aude acest strigăt: fii tare, fii tare ca să ne întărim și noi, ei bine atunci aici este și răspunsul că tăria ta de fapt este tăria părtășiei. Nu este un merit și nici un interes individual ca să fiu tare. Fii tare pentru ca părtășia să fie tare. Ca și o nuia care singură este firavă, dar care dacă se împletește într-o împletitură de alte nuiele atunci combinat alcătuiesc împreună o forță durabilă și capabilă de suport. Asta se întâmplă atunci când o identitate este restaurată și ajunge la locul ei, asta este atunci când chemarea și alegerea noastră își intră în făgaș, și identitatea noastră în Jesua HaMassiah se clarifică și se restaurează. Iar atunci când aceste identități personale restaurate se împletesc există o singură țintă, un singur Drum, o singură Cale, o singură voință care împreună alcătuiesc o forță fantastică. Cu adevărat împletiturile pot să fie extraordinar de puternice. Un instrument făcut dintr-un singur material, oricât de gros ar fi este mai fragil decât un instrument împletit din mai multe fire de același fel. Acel instrument este flexibil, suportă mai bine presiunea, se îndoiește mai bine, duce povara mai ușor. Un singur om puternic, sau o părtășie micuță, este mult mai fragilă decât asociația, împletirea comunităților, în sensul bun și nobil al cuvântului.

Cred că ar trebui să studiem un pic de ce a spus David fiului său să fie tare și să fie bărbat? E simplu, pentru că răsplata este și ea inclusă în promisiunea Lui, dacă vei împlinii indicațiile, Legile, decretele și tot ceea ce Biblia enumeră, atunci consecințele vor fi bune și pozitive. Toate sînt actuale și valabile. Fii tare, fii bărbat! Iată o veste proastă pentru bărbați: trebuie să stai pe picioarele tale. Pentru că bărbatul este cel care trebuie să reprezinte Legea, și instrucțiunile de împlinire ale acestora. Bărbatul este acela care este în legătură nemijlocită cu Dumnezeu, în calitate de preot al propriei case. Numai așa poate să funcționeze acea ordine dumnezeiască. Fii tare, fii bărbat. Nu sună doar pentru Solomon. Pentru că și noi zidim împărății minuscule, care se numesc familii, și alt fel de părtășii în linii mici. Altfel tradus fii preot! Cunoaște Legea. Legea care reprezintă voia lui Dumnezeu, constituția legământului, da tu ca bărbat tu ești cel care trebuie să o pui pe masa familiei tale. Fii tare. Dacă vrei să zidești o mică împărăție, și aici fac o paranteză: nu o împărăție New Age, adică exercitarea unei domnii. Pentru că în vremea aceea împăratul nu era domnitor ci el era cel care executa dispozițiile Teocrației. Împăratul nu avea niciodată decizii personale, și nici lege proprie, ci era lângă el controlul efectiv al preoților, adică exista controlul spiritual, iar dacă mergea oriunde trebuia să poarte cu el tot timpul un sul de Tora, care era nimic altceva decât Legea care trebuia împlinită. Deci el se mișca cu acest sul sub braț, iar când trebuia să ia o decizie atunci avea la îndemână mai întâi de toate Legea scrisă a lui Dumnezeu, în cazul în care nu își amintea ceva sau nu cunoștea porțiunea respectivă. Împăratul avea mereu cu el Tora, Legea lui Dumnezeu. Deci se pune întrebarea: atunci când primim posibilitatea să zidim o mică împărăție, adică o familie, atunci cum zidim noi ? Cum trebuie să zidim o părtășie? Știm oare că sulul Legii trebuie să fie la îndemână? Trebuie să fie acolo cu instrucțiunile, ordinele, și decretele ei. Pentru că altfel nu va funcționa. Fie că vă place sau nu, oricine vrea să știrbească, să prescurteze, să arunce afară, sau să nesocotească Legea va trebui să constate că nu funcționează părtășia fără ea. Este valabil și astăzi tot ceea ce am citit mai înainte, cuvintele lui David. Dacă vei împlinii, și te vei supune lui Dumnezeu, atunci vei dobândi toate binecuvântările. Și revin la porțiunea biblică în care Iacov își binecuvântează copiii înainte de moarte, fiecare se înfățișează înainte tatălui lor în mod individual, fiecare își primește identitatea și Iacov pune viețile lor în făgașurile bune, dar la urmă când toți cei 12 fii își primesc promisiunile putem să spunem că împletiți ei alcătuiesc deja o națiune adică Israel. Ei au fost împletiți în același spirit, într-o binecuvântare pe care tatăl lor a rostit-o peste viețile lor. În același spirit, dar fiecare a trebuit să se înfățișeze ca individ înaintea tatălui lor. Cum și în ce fel au trăit ei mai târziu, s-a văzut în decursul istoriei, câți dintre cei 12 și ce fel de drumuri au urmat. S-a văzut mai târziu că oricare dintre frați care nu au umblat în ascultare de Lege, au devenit idolatrii și au călcat Legea. Iar acest lucru a dus la consecințe devastatoare, și periculoase nu doar pentru ei ci pentru întregul popor. De aceea este foarte important să fim la locurile noastre , și este de asemenea foarte important să cunoaștem că dacă Dumnezeu vrea să ne încredințeze vreo slujbă, atunci trebuie să fii tare și trebuie să fii bărbat! Nu creștin copil, nu o trestie slabă și imatură,ci om matur care își cunoaște identitatea în Cristos și în națiunea în care a fost așezat aici pe pământ. În acestea trebuie să te întărești. După acestea se întâmplă și întâlnirea în Trupul lui Cristos cu cealaltă trestie, cu cealaltă nuia împreună cu care umăr la umăr, împletiți veți putea fi puternici, așa cum este nevoie să fiți. Doar astfel vom putea purta poveri, sau vom putea fi folosiți de Dumnezeu.

Eu cred că în lumea în care trăim astăzi cele mai multe probleme sunt pentru că fiecare vrea să fie tare prin propriile puteri, la fel comunități vor să fie puternice doar ele, și vă spun nu va funcționa. Eu însămi trebuie să mă întăresc pentru ca împreună cu alții cari sînt în același duh cu mine să ne împletim, să devenim una, nu doar să ne asociem, ci să ne împletim viețile. În acest mod vrea Dumnezeu să zidească și Trupul lui Cristos. Din păcate în nenumărate locuri nu vedem decât că oamenii sînt ținuți în imaturitate spirituală, și nici vorbă de împletirea vieților lor. Nu poate să funcționeze procesul de întărire reciprocă. Ci te uiți și vezi o mare imensă de trestii individuale care se bălăngăne în bătaia vântului. Iar Dumnezeu nu vrea să fim trestii care se bălăngăne în vânt, ci vrea să fim o împletitură ca un singur trup din oricât de multe trestii cari pot să fie un instrument extraordinar de puternic în mâinile Sale. Acest lucru sună în principal bărbaților. Deci fii bărbat ! Definiția unui bărbat nu începe că ce măsură ai la bicepși, și nici ce voce adâncă ai, ci bărbatul începe acolo că el cunoaște Legea lui Dumnezeu și demonstrează că o împlinește în propria viață, după care este capabil să o dea mai departe și celor care îi sînt încredințați. Un bărbat atunci este puternic dacă transmite mai departe nu propria-i voință, ci voia lui Dumnezeu. Atunci este hiper-super tare când este capabil să împlinească Legea, da chiar și când este bărbat. Și eu cred că tocmai aici în această împletire a vieților noastre se vede faptul că nu am fi capabili să împlinim Legea singuri pentru că am fi vulnerabili și casanți în mijlocul ispitelor și a păcatelor de tot felul. Dar atunci când ai lângă tine un om sau mai mulți ca într-o împletitură, atunci chiar dacă se rănește vreun fir este susținut de ceilalți și nu se va pierde. Pentru că este celălalt fir acolo care îl ține. Iar dacă intervine vreo povară, vreo problemă în viață, atunci nu se va prăbuși. Ai nevoie de celălalt om, de exemplu Dumnezeu nu a inventat căsnicia pentru că a vrut să facă o societate pe acțiuni. Adică asocierea dintre doi oameni pentru un scop. Ci pentru ca să funcționeze exact această împletire, că adică dacă unul cade să-l poată ridica celălalt, iar dacă unuia îi este frig să-l poată încălzi celălalt, iar dacă sunt doi atunci nu mai pot fi înfrînți așa ca și când ar fi în mod individual singuri. Pot să continui ideea și în cazul unei părtășii. Dumnezeu a dat pe fratele tău lângă tine, ca în cazul în care ai obosi să poată să ducă el un pic mai bine povara. Sau poate pentru ca să nu se distrugă sau să se frângă viața ta de credință, pentru că ai lângă tine un om. Și poate dacă ne împletim mai mulți viețile, atunci nici nu vom pierde nici măcar un fir. Pentru că ne va lega identitatea aceea comună, pe care am primit-o de la Dumnezeu. Deci ce vom spune despre creștini singuratici? Uită acest concept, pentru că nu există. O părtășie singuratică? Uit-o ! Trupul lui Cristos este o împletitură imensă din trestii nenumărate. O împletitură care poate să poarte toate poverile. Puterea unui bărbat cu adevărat nu constă în chestiunile exterioare. Nu violența, nu impunerea cu forța a oricărei autorități este puterea unui bărbat. Ci liniștea și smerenia față de Dumnezeu. Că adică sunt capabil să mă supun Lui. Acela este bărbat care știe să se aplece și să se supună Legii și voii lui Dumnezeu. Pentru acestea este nevoie de putere. Pentru acestea este nevoie de răbdare. Toate celelalte sunt doar lucruri omenești. Fii bărbat și cunoaște Legea. Fii bărbat și fii preot. Fii tu primul pe care îl judecă Dumnezeu prin Legile Lui pentru ca să se pornească procesul de sfințire și pentru ca să fii vrednic de rolul de preot. Chiar și într-o zi ca aceasta de Sâmbătă să poți să slujești la Altar în vremea întâlnirii cu Dumnezeu.

Dumnezeu vrea să ne dea și nouă probleme de rezolvat. Exact așa cum Jesua HaMassiah înaintea plecării Lui, a dat mai departe misiunea ucenicilor Săi. Iar ucenicii la rândul lor au dat mai departe ceea ce au primit și astfel s-a continuat lucrarea Lui. De aceea astăzi spun și eu mai departe: fii tare, fii bărbat ! Este exact același mesaj pe care ni-L transmite Jesua HaMassiah: fii tare, fii bărbat ! Și El a adus aceeași Lege a lui Dumnezeu, exact aceasta a trăit-o înaintea ucenicilor, și o trăiește și astăzi în fața ta: de aceea a fost un adevărat bărbat în acest sens. Și a fost și este adevăratul Preot, pentru că a fost și este de fapt Marele Preot. Iar voi bărbaților, vouă mă adresez în mod special pentru că e musai,noi trebuie să îndeplinim atribuțiile de preoți, și de aceea e imperativ să trăim Cristic. Cu atât mai mult pentru că în vremurile actuale se vehiculează tot felul de rătăciri cu privire la ce înseamnă să fi bărbat. Uitați-le ! Aici nu e vorba de tablete, sau suplimente alimentare prin care să-ți mărești musculatura. Un bărbat este puternic atunci când cunoaște și se supune Legilor lui Dumnezeu. Acest mesaj care se referea atunci la casa lui David, este valabil și pentru noi cari prin Cristos sîntem moștenitori ai casei davidice.

Deci fii tare ! Dar cum pot să fiu tare? Pentru că eu singur nu pot, pentru că nu pot să împlinesc Legea singur. Mulți, foarte mulți farisei au încercat înaintea mea să împlinească Legea, și nu au putut. Mai încearcă și astăzi unii creștini farisei să împlinească Legea. Împlinirea Legii se poate realiza numai și numai prin Cristos și sub conducerea directă a Duhului Sfânt. Iar aici de un ajutor real este să putem spune împreună: fii tare, fii bărbat pentru ca nu singur ci în părtășie cu alții să poți să fii mai puternic. Orice reabilitare este o putere pentru o părtășie. Orice suflet care își pune în rânduială viața este un suflet care își va găsi identitatea în Cristos, și va fi o întărire pentru Trupul lui Cristos. Iar identitatea și tot ce ține de procesul de punere în rânduiala lui Dumnezeu a vieții unui om, toate acestea se bazează pe Lege. Tare bine ar fi dacă pe micile noastre proprietăți cari ni s-au dat în responsabilitate, să trăim ceea ce David i-a spus fiului său Solomon. Pentru că atunci am constata cât de multe consecințe pozitive și binecuvântări ar avea acțiunile noastre. Dar înainte de toate trebuie să fie reabilitați bărbații pentru ca să poată să fie preoți în casele lor. Dar preot, fără Lege și fără călăuzirea Duhului Sfânt este o figură jalnică bună doar pentru un spectacol de operetă.

Dumnezeu vrea ca bărbații să stea pe locurile lor. Cristos vrea ca bărbații să fie reabilitați și domnia Lui să poată să se extindă, să funcționeze, să se zidească și să se întărească. Hazach, hazach !! Întărește-te, întărește-te pentru ca și noi să ne întărim !! Orice putere reabilitată, care intră în făgașul ei este și întărirea unei părtășii! Nu este un scop în sine, și nu este egocentric. Trebuie să trăim această întărire cât mai curând posibil. Pentru că dacă privim în jur atunci putem vedea multe trestii individuale care se leagănă încoace și încolo. Și vă rog să vă imaginați dacă aceste trestii multe s-au împleti ce putere imensă ar reprezenta. Cât de multe și frumoase lucruri s-ar putea face împreună. Dumnezeu ne arată chiar și în viața aceasta lumească veridicitatea acestui concept. El ne arată cât de multe ținte se pot atinge prin împletire forțelor. Cât de multe lucruri ar putea El să construiască din noi. Oricum, Trupul lui Cristos este zidit din împletirea trestiilor de același fel.

 

Traducere Bezi Gy.

 


 


Copyright Š 2005-2019 Comunitatea SHOFAR
http://kehilatshofar.com