.

ORBÁN BÉLA:

 

Shabbat Ki Tisa-Para

Numărătoarea, curățirea Psalmul 91

Înregistrare făcută în 17 martie 2007

 

Numele acestei zile de sâmbătă este Ki Tisza este vorba de o sâmbătă a numărării, a luării în calcul, bazat pe textul cărții a 2-a a lui Moise capitolul 30 de la versetul 11,

 

11. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
12. „Când vei socoti pe copiii lui Israel şi le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani, pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nicio urgie, cu prilejul acestei numărători.

 

13. Iată ce vor da toţi cei ce vor fi cuprinşi în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclul Sfântului Locaş, care este de douăzeci de ghere; o jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul.

*

14. Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul.
15. Bogatul să nu plătească mai mult, şi săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor.

 

16. Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare şi să-l întrebuinţezi pentru slujba Cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor. ,, ( Exod 30:11-16)

 

 

Este sâmbăta în care se face socoteala copiilor lui Israel dar în același timp este și o sâmbătă specială pentru că urmează Paștele și evreimea sărbătorește cele 7 sâmbete speciale din-naintea Pesachului, deci este vorba și despre sâmbăta Para, adică curățire, era vorba despre un ritual în care se aducea jertfă un vițel roșu. Este o relatare foarte interesantă, iar astăzi avem o relație și mai interesantă între aceste două sâmbete: pe de o parte socoteala pe de altă parte curățirea prin vițelul roșu.

Este destul de greu, să mă orientez între aceste texte pentru că mai avem și porțiunea profetică a zilei cuprinsă în Ezechiel 36: 16-38, un text foarte frumos care are un mesaj puternic și de actualitate pentru noi, ar fi interesant să-l dezbatem puțin. Dar nu vreau să vă speriați, nu voi vorbi în detaliu despre acest text, deși am să citesc ceva din el :

 

24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.

25. Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.

27. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.

28. Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.( Ezechiel 36: 24-28)

 

 

 

Interesant, nu-i așa? În această profeție a lui Ezechia este cuprinsă curățirea, adică: Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.Iată cum se leagă acest lucru cu Șabath Para, adică curățirea prin jertfa unui vițel roșu, textul din Numeri 19:1-22, cred că vă este cunoscut acel proces prin care acel vițel tânăr care nu fusese pus la jug niciodată, trebuia ars în afara taberei pe un altar conform indicațiilor lui Dumnezeu. La arderea acestui animal trebuia adăugat „ lemn de cedru, isop şi cârmâz ,, care erau aruncate în foc, și avem aici o simbolistică foarte interesantă și de asemenea un ceremonial de curățire interesant. Și anume faptul că omul care folosea apa aceea de curățire care era amestecată cu cenușa vițelului, ei bine acel om curăța pe altul care era stropit cu apa de curățire, în timp ce el însuși devenea necurat. Nu-i așa că e interesant? Dar eu cred că noi cunoaștem acest proces de undeva... Cineva ne-a curățit prin jertfa Lui, dar în același timp a devenit necurat pentru că a luat asupra Lui vina păcatelor noastre. Vedeți voi ? Evreimea nu știe ce să facă cu această poveste a curățirii...Ei spun păi atunci când va veni Mesia atunci El ne va explica despre ce este vorba aici !!! Da e un mod de a te sustrage de la realitatea unui fapt. Dar noi nu mai putem să ne sustragem de la responsabilitate, pentru că știm foarte bine despre ce este vorba. Pentru că noi știm foarte bine că lemnul de cedru, isopul şi cârmâzul ce simbolizează. Isopul este vindecarea, cârmâzul cu culoarea sa roșie este sângele vărsat pentru noi, iar cedrul cu mirosul său plăcut e jertfa de bun miros pe care Tatăl a acceptat-o. Deci avem aici o jertfă vindecătoare, de bun miros care s-a împlinit. Iar când citim promisiunea din Ezechia este la fel de interesant, pentru că la fel evreimea a vrut pur și simplu să scoată această carte din Scriptură. De ce? Pentru că rânduiala jertfelor din Templul nou descrisă în cartea lui Ezechia nu corespundea în multe privințe cu rânduiala jertfelor celor 2 Temple fizice. Deci pentru că erau neconcordanțe între aceste descrieri s-au gândit că mai bine să ștergem această carte care nu corespunde cu ce a fost. Însă, întrebarea care se naște cu referire la descrierea Templului din această carte este: oare această profeție vorbește despre Templul care va să vină, sau se referă la Templul care avea să vină și care este deja? Pentru că atunci când promitea că Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; această jertfă de curățire a vițelului roșu se făcuse... Vedeți voi? Jertfa aceasta din Ezechia a început să funcționeze acolo pe Golgota. Rânduiala Templului nou descrisă de Ezechia este rânduiala acelui Templu care a fost construită în 3 zile. Și chiar și acuma încă se mai construiește. Este o profeție care se referă la Trupul lui Cristos. Tocmai de aceea nu a putut să se încadreze în canoanele și rânduiala jertfelor celor 2 Temple fizice, și de aceea trebuie să fim foarte atenți la profețiile lui Ezechia pentru că avem aici câteva promisiuni profetice care încă nu s-au împlinit. Iar ceea ce am citit astăzi că adică 26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne., și 24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, și Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi toate acestea sînt încă nedesăvârșite. Acel Mesia care atunci când a umblat pe pământ a început construcția acestui Templu, prin jertfa Lui de pe Golgota, și învierea Lui a treia zi, ei bine acest proces de construcție este în plină derulare. Dumnezeu zidește Trupul lui Cristos în mod continuu, așa cum strângerea pentru izraeliți este în derulare, nu este ceva care s-a finalizat sau care se petrece în câteva minute, nu. Este un proces care durează, dar trebuie să ne aducem aminte că există promisiunea finalizării acestui proces, și după semnele vremurilor, ne apropiem vertiginos de final. Porunca profetică poate să vină oricând: veniți acasă ! Cartea lui Ezechia deci vorbește despre Templul, sau Biserica aceea care a primit temelii prin lucrarea de pe Golgota, și când domnul nostru va reveni în acea zi mare și minunată atunci această Biserică va fi încheiată. E bine dacă suntem atenți la aceste promisiuni.

 

Deci în profețiile lui Ezechia este cuprinsă curățirea, este scris că Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri, apoi mai este acolo promisiunea strângerii dintre toate neamurile și mai avem aici și faptul că vă voi număra. Astfel se leagă acest text de textul din Exod și de textul din Numeri care se referă la jertfirea vițelului roșu, așa se leagă toate cu Ezechia. Vă adun, vă curăț, vă număr. Da vă număr și în Exod 30 când este vorba de numărătoare vorbește despre oameni care sunt capabili să poarte arme. De la vârsta de 20 de ani în sus. Ca și acolo în ultima secțiune de drum înainte de a intra în Canaan la fel primește Moise porunca: fă numărătoarea. Dar vreau să vă spun că și astăzi sună acest lucru, iar între evrei se întreabă deschis: ai plătit darea pentru Templu ? Șabath Șekalim și șabath Ki Tisa sună despre același lucru: fă socoteala ! De ce ? Pentru că Dumnezeu numără pe aceia care au plătit și pe care poate să-i pună în oștirea Lui. Foarte interesant: îi adun, îi curăț, îi număr și...îi duc în luptă. Acesta este rostul Trupului lui Cristos. Un rol care este f. Important și care e gata să se împlinească. Dumnezeu ne va întreba pe toți: ai plătit prețul? Ești gata de luptă? Și poate că se pare că sunt anticarismatic acum, dar întrebarea nu este dacă te bucuri că ai scăpat...nu, ci întrebarea e: ești gata de luptă? Mă refer la drumul care îți stă înainte, pentru că va fi un drum cu lupte. În sensul că tu vei fi cel care va trebui să ai grijă de frații tăi, va trebui să te îngrijești de cei care sunt slabi, și sunt la coada turmei.... ești gata? Ai plătit prețul? Nu ajunge doar că te întorci la Dumnezeu, trebuie să și plătești prețul. Poporul era împreună, și în acea stare Dumnezeu a spus: adună-i pe aceia care sunt în stare să lupte. Da, pe aceia a trebuit să-i numere. Întrebarea este dacă suntem între cei numărați ! Întreb pentru că darea pentru Templu așa cum este stipulată în liturghia evreiască Șekalim, a fost plătită și de Învățătorul nostru, atunci când Petru a scos din gura peștelui banul. Iar dacă El a plătit atunci și tu vei plăti sau......nu. Ai voință liberă. Ai posibilitatea să alegi, poți să nu plătești. Da, pentru că va trebui să lupți.

Dumnezeu ne arată ce fel de luptători suntem noi, luăm decizii ...pe care le încălcăm imediat. Ne hotărâm pentru ceva și zero, nu are nici o valoare. Vedeți Dumnezeu ne pune oglinda Cuvântului Său și ne arată : așa ești tu! Singur nu poți să faci nimic! Valoarea ta fără El este zero. Deși singuri fără El nu putem face nimic bun, cu toate acestea să nu alunecăm în extrema cealaltă: las că face El. Nu, Dumnezeu nu va face ceea ce tu trebuie să faci. El nu a făcut numărătoarea oamenilor de război pentru că Dumnezeu va lupta în locul lor. Da El luptă, dar pentru a duce războiul trebuie să fii și tu la îndemâna Lui. Aici vorbesc de fiecare zi și de fiecare loc. Dumnezeu își duce războaiele împreună cu tine, ca și o unealtă bună a faptelor Lui. Nu poți să-l iei în brațe pe : las că face El ! Te numără, tu plătești prețul, și ai promisiune.

 

Totuși aș vrea să termin aici cu acest subiect al porțiunii biblice săptămânale, și doresc să vă împărtășesc ceva care mi-a atins sufletul săptămâna aceasta și anume Psalmul al 91-lea.

Psalmul 91 este un psalm pe care de prea multe ori îl folosim ca pe o unealtă magică, da am spus ceva foarte urât acum. Obișnuim să-l folosim și să spunem las că Domnul va face !!! Mai ales când suntem în probleme atunci ne amintim de acest psalm și începem să-l cităm și să ne auto sugerăm: că Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, și de fapt cunoaștem atât de puțin despre acest psalm, și nu știm de multe ori să deosebim faptul că acest psalm nu este o baghetă magică, ci este poate cea mai frumoasă perlă a cărții Psalmilor. Este cea mai sugestivă. Avem aici la fel cu ce am vorbit mai înainte: numărătoare ! Când citesc acest Psalm

1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,

 

2. zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

  1. Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei..... și nu mai continui de aici, ci vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru: primele două versete se deosebesc de celelalte prin faptul că vorbește la persoana întâia, adică eu spun, apoi de la versetul al treilea deja spune altuia că adică El este Cel care te scapă, pe tine și pe tine și spune mai departe mărturiile. Iar când ajungem la versetele 15 și 16 apare un al treilea personaj care vorbește și finalizează cu un mesaj superb

15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

 

16. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”

 

Este un psalm în care se vorbește în 3 moduri. Este ca și când cineva intră într-un loc de scăpare unde reușește în ultima clipă să ajungă, scapă de urmărirea inamicilor și răsuflă ușurat spunând: 1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,2. zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” Astea sunt cuvintele omului care se prăbușește de oboseala alergării în cetățuia de scăpare care este Dumnezeu, și spune : am scăpat, da eu sunt cel care am scăpat. Am scăpat de atacuri, am scăpat de Diavol, am scăpat de intențiile criminale ale dușmanilor mei, am intrat pe Ușă, și parcă simți cum răsuflă precipitat în timp ce Ușa se închide înapoia lui. Este un psalm al omului care nu consideră scăparea o izolare, ci pentru el este un mod de a se odihni, este o oază de liniște...Apoi continuă:

 

3. Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.

4. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!

5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,

6. nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
7. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9. Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost !”şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,

10. de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; 12. şi ei te vor duce pe mâini,
ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13. Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –

Și de aici continuă glasul dumnezeiesc, care încheie totul.

 

Atunci când acel fugar spune aceste lucruri de fapt el își spune mărturia la ceilalți. Pentru că el spune: El este acela care pe tine !.....Și de multe ori spunem și noi, oh am scăpat ! Și mă încurajez eu pe mine că las că Domnul va face . Dar psalmul nu spune asta să-ți auto sugerezi un ajutor care va urma și este virtual, ci acest psalm spune: ai intrat într-un loc de scăpare, unde erai așteptat, unde erau și alții, te odihnești, pentru că în sfârșit ai putut să alergi și să intri în refugiu. Și primul impuls după ce te-ai odihnit puțin nu este că te izolezi și te ascunzi, ci dimpotrivă îți spui mărturia la cei cari sunt în jurul tău. Și o ocazie în care ne întâlnim sâmbătă este un astfel de prilej. Că sunt aici pentru că am scăpat săptămâna asta de dușmanii mei, și începi și spui cântarea ta nouă, pentru că nu m-a ajuns săgeata rea a cuvintelor rele, și pentru că asta și asta s-a întâmplat, Viața de creștin nu este un stil de haleluia și cântăm și ne veselim, ci este mărturia că Dumnezeu m-a scăpat și astăzi de asta și de asta, și apoi pot să cânt haleluia. Iar în centru este El. Adică slavă Lui că pot să vin și astăzi rănit, și cu genunchii juliți și cu ultimele puteri intru și Ușa se închide în urma mea, și pot din nou și din nou să spun El este cetățuia mea ! Pentru că asta este viața noastră de fiecare zi. Iar prilejuri dintr-astea în care suntem împreună ar trebui să se transforme în șirul mărturiilor fraților. Că Domnul este Cel care m-a apărat: vedeți chiar dacă sunt plin de sânge, și șifonat și obosit de alergarea multă și de suferința enormă pe care trebuie să o îndur zi de zi, sunt aici și sunt viu și sunt în odihna ca de sabat a Lui, și pot să răsuflu mulțumit. Pentru că și sâmbăta este ca cetatea de scăpare a unei săptămâni trecute. Înțelegi tu fratele meu? El este acela care m-a scăpat, din nou și din nou...Pentru că El este acela care nu a îngăduit, pentru că El este Cel care m-a acoperit, pentru că El m-a acoperit cu aripile Lui. Ne întâlnim și ce facem? Forțăm cântece de veselie? Nu, dragilor ne adunăm să auzim mărturiile fraților, despre El, despre ce a făcut El în mod faptic și nu ceea ce sperăm că se va întâmpla cândva.... La fel cum a făcut acest psalmist. E ca și când ajunge într-o adunare a sfinților, o părtășie a lui Cristos, în care poate să spună EL este acela care..... și mărturisește despre puterea Lui, despre eliberarea Lui, despre tot ce a lucrat El.

Apoi vocea lui Dumnezeu spune:

 

14. „Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi;îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.

15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

16. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”

 

Este un final de drum aici? NU, nicidecum ! Este o promisiune pentru capătul celălalt al drumului tău. îl voi izbăvi,.... şi-i voi arăta mântuirea Mea. Păi cum e ? Omul nostru este în cetățuie, a scăpat, a experimentat izbăvirea și a văzut lucrarea lui Dumnezeu, și totuși primește din nou o promisiune că îl voi izbăvi ?! În adăpost PUTEREA, TĂRIA TA este că dacă mâine tu vei merge pe drumul tău vei fi LIBER pentru că ai promisiunea Lui că va fi cu tine. Vei fi LIBER să faci voia LUI. Și de ce?? Pentru că ai chemat numele LUI în ajutor. E foarte simplu. 14. „Fiindcă Mă iubeşte.... de aceea îl voi izbăvi;îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Știți voi că încercările toate vorbesc despre asta ? Atunci când trebuie să alergi și să cauți adăpost, atunci e la fel ca și atunci când David în acest psalm experimentează că El este: eliberator, izbăvitor pentru că l-a scăpat de laț, de curse, de ciumă. La fel poți și tu să mărturisești când te-a scăpat de o cursă, sau te-a acoperit cu penele Lui, da poți să spui că așa va face și cu tine fratele meu. 5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, săgeată care zboară? Sunt cuvintele rele multe, păcatele limbii care se fac bineînțeles la întuneric, în spatele tău, fără ca tu să știi. Iar ziua deja sunt evidente pentru că le vei auzi și tu. Până acolo vor merge cu acuzațiile că te vor considera pierdut iremediabil, și te vor condamna pe față. 7. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că tu cunoști Numele lui Dumnezeu: să nu-ți pese de ei pentru că tu ai drum și cale liberă. Ai acoperire, ai protecție. Pentru că atunci când tu ai intrat în cetățuia de scăpare, așa cum zice aici psalmistul : „Domnul este locul meu de adăpost !”atunci tu să știi că ai intrat la numărătoarea Lui, ai fost deja numărat. Iar la final se aude ca un ecou același lucru: de aceea l-am numărat pentru că este plin de mărturia lucrării Mele, puterea ta a crescut și acum poți să mergi la război. Da la război ! Psalmul 91 este un psalm al odihnei, în încercări am o scăpare, mărturisesc Cine m-a scăpat, și Cine m-a eliberat, Cine m-a păzit și Cine m-a acoperit după care Dumnezeu răspunde: da te-am eliberat, pentru ca să poți merge mai departe. Psalmul 91 nu este finalul unor fapte, și nici mâine când ies pe stradă n-am nici o treabă- haleluia !! Nu, nu...

Psalmul 91 spune că vei fi plin de strâmtorări, dar vei și avea mărturii că ai Eliberator, ai Protector și poți umbla printre morți, pentru că mâine când vei ieși pe stradă vei fi înconjurat de mii de morți, și pe tine nu te vor atinge. Nu te interesează bolile contagioase, nici căldură excesivă, poți să mergi ! Este o promisiune fantastică aceasta ! Ar trebui să înțelegem cuvintele psalmistului, și să fie funcționale în viețile noastre !

Dumnezeu ne învață că fără El nimic, absolut nimic nu funcționează. Dumnezeu ne învață prin acest psalm că toate încercările, problemele, necazurile au un singur scop să te facă în sfârșit să strigi: Tu și numai TU Dumnezeule ești singura mea scăpare. Și să poți să-i mulțumești că până acuma ai supraviețuit la atacurile lumii, și ai scăpat de toate mizeriile ei. Psalmul 91 ar trebui să te învețe că așa cum psalmistul povestește că da fratele meu EL a fost acela care....da și acum îți povestesc ție ce a făcut EL. Acela cu care sunt în sfârșit sub același acoperiș, da săptămâna trecută El m-a protejat. Da pot să vă spun și eu că am alergat o alergare grea în săptămâna care a trecut, și joi m-a învățat din nou acest psalm că EL este singura mea scăpare, am învățat în acea zi că în mijlocul atacurilor El m-a protejat, și m-a scăpat. Și toate acestea nu le-a făcut pentru că am vreun merit, ci pentru ca să scap de toate relele, și mâine să pot să merg mai departe tot sub acoperirea și protecția Lui. De aceea se întâmplă. În Siddurul evreiesc, este atât de frumos că acest psalm 91 este printre primele pe care le spun în fiecare dimineață. Un bărbat evreu începe cu psalmul 90 și apoi continuă cu psalmul 91. În fiecare zi. Așa pornește la drum : în TINE am crezut de la începuturile începuturilor, o mărturie veche, a generațiilor trecute, a drumului parcurs de strămoși, timp de mii de ani, și apoi imediat continuă cu psalmul 91 că adică Domnul este adăpostul meu.

 

Vedeți voi? Aici se leagă cu textul din Ezechia cu psalmul 91. Te voi strânge??? Da trebuie să fug și să intru să pot să spun TU ești scăparea mea. Ca să pot să mărturisesc că aproape de 6000 de ani este cu noi. Ca să pot să mărturisesc fiecare dintre noi care cât am trăit până acuma, că El a fost cu mine. Nu este la întâmplare că psalmul 91 este considerat psalmul evreimii, și la fel nu este la întâmplare nici faptul că poporul evreu merge pe o cale profetică. Putem învăța de la ei. Ori de câte ori am ajuns în cetățuia de scăpare, am putut doar să spunem că Dumnezeu a fost cu noi, ne-a acoperit, ne-a izbăvit, și poți să citești biblia să vezi continuarea. Fie că e vorba de zilele actuale, indiferent despre ce vremuri oricât de tulburi ar fi, avem psalmul 90 ieri ai fost cu mine, vin și astăzi psalmul 91, la Tine pentru că Tu ești scăparea mea. Așa spun și fraților mei, vino frate pentru că El este cel care m-a scăpat, El este cel care te va scăpa de toate, de frică, de toate. Și dacă vreodată vei ajunge să cunoști numele lui Dumnezeu atunci Dumnezeu va spune, ceea ce am citit aici la finalul psalmului 91, vei cunoaște numele meu, te voi izbăvi și unele traduceri sunt imprecise, originalul scrie în loc de 16. Îl voi sătura cu viaţă lungă îl voi umple de VIAȚĂ. Cu alte cuvinte vei trăi o viață în care vei fi satisfăcut. Realmente vei avea pentru ce să-I mulțumești. Nu vei mai avea motive să-ți spui pentru ce mai sunt și eu pe pământul acesta, sau de ce sunt aici și altele de acest gen, ci vei fi sătul, împlinit cu VIAȚĂ. Și la clipa hotărâtă vei putea merge liniștit acasă în Împărăția cerului. Deci despre asta vorbim noi: despre această credincioșie a chemării în ajutor a Numelui lui Dumnezeu, când vei putea să fi mulțumit fără să te minți pe tine, pentru că vei avea motive să fi satisfăcut și pe deplin mulțumit. Să nu uiți că viața ai primit-o de la Dumnezeu. Nu-i așa că e frumos și bine să poți trăi o astfel de viață. Nu să aștepți să mai treacă o zi ci să ai motive reale de mulțumire. Nu în felul lumii să devorezi tot ce îți oferă ea, ci să fi împlinit și sătul, satisfăcut cu Viață. Este promisiunea lui Dumnezeu la finalul acestui psalm, și chiar dacă este concentrat în aceste cuvinte puține, are mult mai mult decât putem noi să ne închipuim.

15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. În strâmtorare? Da pentru că vei fi strâmtorat, nu tu vei fi cel care te vei război cu ceilalți, ci ceilalți vor fi cei cari te vor apăsa, și te vor strâmtora. Dacă tu vei ieși mâine pe stradă, atunci te vor strâmtora, literalmente gândurile, apăsările, facturile, și multe altele. Dar îți trebuie o promisiune mai mare? Voi fi cu tine ! Și Sunt cu el atât de mult și de aproape că îl satur de Viață. Păi vrei mai mult? Ce să-ți mai dea Dumnezeu? ....Vedeți voi este atât de simplu: să știi la Cine să alergi!

Primele două versete ale acestui psalm spun: El este locul meu de scăpare. Unde te duci? La bancă? La ceilalți oameni? Îți cauți un loc de muncă mai bun ca să-ți rezolvi problemele financiare? Sau ca să-ți fie viața mai deplină din punct de vedere existențial? Ca să te saturi de ...bani? Sau hai să continui, păi vreau să fiu și mai mare șef, ca să nu-mi comande și să nu mă rănească nimeni, și aș putea să continui ....Unde este scăparea ta? Câți oameni aș putea să enumăr care s-au refugiat într-o căsnicie dezastruoasă ? Unde fugi omule? Și pot să fug eu și să ajung într-o sabie, sau un cuțit ascuțit. Știi tu că în brațele deschise ale cuiva poate să fie ascuns pumnalul. Și eu credeam că voi scăpa și voi avea sprijin, dar de fapt omul îți deschisese larg brațele ...ca să mă poată înjunghia apoi. Unde fugi? Poți să spui astăzi: Domnul este scăparea mea! Sau trebuie să recunoști cu fața plină de rușine, Doamne eu am așteptat de la altcineva ajutor. Am crezut că voi scăpa!!!! NU nu vei scăpa.

Dumnezeu nu-ți dă pace atâta timp cât tu simți că ești cât de cât tare. Și nu te va lăsa liniștit nici atunci dacă vei avea încredere în altcineva decât în El. Pentru că te iubește enorm. Pentru că El îți va demonstra că nici sforțările tale, și nici încercările celorlalți nu au nici o valoare. El și numai El. Nu vezi tu că strâmtorările de multe ori tocmai pentru asta sunt? Păi fugi și adăpostește-te în sfârșit în El !!! Vezi tu chemarea lui Dumnezeu este foarte specială, atât de specială că te obligă să intri în cetățuie. Nu într-un mod brutal, dar te îndeamnă. Pentru ca să vină binecuvântările. Iar acolo înăuntru în izbăvire să poți să ai mărturia sfinților. Și acolo înăuntru să găsești frați, să găsești oameni care sunt la fel ca și tine în izbăvire și putem să ne întărim unii pe alții: știi El a făcut asta și asta !! Și atunci acolo în fața adunării El va spune EU SUNT CEL CE SUNT ..... Te împlinesc și te satur cu VIAȚĂ. Eu sunt cel care te eliberez să fii liber pentru Cale. Toate acestea se vor auzi în adunare, în auzul celor prezenți. Nu undeva izolat în ascuns. Și spun asta pentru cei ce sunteți tineri : dacă tu vei alerga și vei intra în Izbăvire, acolo îți vei găsi perechea. Ar fi bine dacă a-ți deschide urechea la ceea ce vă spun. Pentru că acolo mărturia ta și a perechii tale, înseamnă că mai departe puteți merge ca parteneri, liberi în protecția și promisiunile lui Dumnezeu. Este un lucru exclus ca doi oameni în juguri diferite să poată să meargă împreună. Este un lucru imposibil. Dar Dumnezeu nu numai că exclude lucruri, ci El spune du-te aleargă și intră în cetățuia de scăpare care Sunt Eu. Și te vei mira că îți vei găsi perechea. Sau chiar dacă trebuie să aștepți o vreme, deodată va intra și celălalt. După care veți putea să vă spuneți : așa mergem că știm foarte bine că numai El a putut să facă așa ceva. Așa mergem mai departe că știm unde ne-am întâlnit, pentru că dragostea lui Dumnezeu ne-a silit să intrăm în Izbăvirea Lui,pentru ca noi doi să ne putem întâlni. Același lucru este valabil și pentru o adunare, pentru ca Trupul lui Cristos să poată să meargă împreună. Și puterea de îndemn a Lui Dumnezeu nu este o chestiune de dominare. Ci pur și simplu este ca să-ți arate cât ești de slab. O să-ți arate atunci când săgețile rele ale cuvintelor otrăvitoare vor zbura către tine, sau când dușmanii tăi te vor atacă ziua în amiaza mare, atunci El îți va arăta că ești vulnerabil. Iar atunci când îți vei da seama de aceasta și te vei refugia în El, pentru că oricum nu ai mai avut alte variante, poate că nici nu îți vei da seama, și mărturiile vor curge din tine. Slujirea nu înseamnă că eu mă pregătesc și învăț perceptele unui catehism, sau învăț din cartea nu știu cărui misionar renumit, ci pur și simplu : nu am pe nimeni altcineva, decât pe El. Și știu foarte bine că dacă nu intram acolo atunci nu ajungeam astăzi să spun ceea ce spun. Și nu voi fi putut nici să intru în Împărăția Lui. Această mărturisire este definitorie pentru o viață de slujire. Și dacă acuma trebuie să alergi și să te adăpostești, să știi că vei scăpa, dacă vei alerga într-un loc bun. Dacă vei chema Numele Lui în ajutor. Iar dacă vei sosi, atunci prima ta misiune este, nu să-ți lingi rănile, ci să-ți spui mărturiile și altora. Despre Cel pe care l-ai experimentat. Respectiv despre Cel care s-a îngrijit ca să-L experimentezi. Și atunci vei vedea că vei putea spune că necazurile și încercările au fost foarte bune pentru mine. Vei vedea ce bine e când vei descoperi că nu ești tu nimeni. Oh, ce bine a fost...am învățat să alerg. Vai ce bune sunt astea. Vai ce bine e când Dumnezeu ne lasă să ne descurcăm așa un pic singuri. Să vezi ce bine vei știi deodată să alergi...la El. Să vezi ce bine o să știi să te rogi !!!

 

Cetățuia de scăpare este nimeni altcineva decât Cristos în persoană. Este Ieșua HaMașiah cui putem să-i spunem: am sosit numără-mă și pe mine în numărătoarea Ta. Și pune-mă în oștirea Ta. Dumnezeu are metodele Lui de strângere a poporului Său. Nu cu trâmbițe și sunet de țambal. Ci așa încât să-și poată zidi Trupul. Dacă cineva este zdrobit, și e plin de sânge, și de sudoare, și are febră musculară de la prea mult alergat și își să seama în sfârșit că totul este deșertăciune și fără rost atunci e foarte bine: va ajunge foarte curând ACASĂ. Iar când va fi ajuns crede-ți-mă o să-și uite într-o clipă toată truda, și va fi fericit să spună El este acela care..... În asta constă toată misiunea. Ar trebui să ajungem în sfârșit realmente ACASĂ. Nu cu mărturisiri de extrase biblice, sau folosind tot felul de unelte vrăjitorești, că n-are nici un rost. Nu există altcineva decât așa cum scrie psalmul 91 Dumnezeu și numai El. Vai ce bine că nu a fost altul, pentru că problemele au durat atâta timp cât alții, sau eu însumi am încercat să rezolv problemele în locul Lui. Până când am fost într-o stare călduță, a fost bine, că fiind doar religios nu mă acuza nimeni, nu trebuia să fug, nici Diavolul nu mi-a dat târcoale, că se uita la mine și-mi spunea: te las în pace că oricum nu va fi nimic din tine... Cântă tu frumos psalmii acolo, fă ce vrei ... Și Dumnezeu se va îngriji să-ți zgândăre puțin calmul și confortul, își retrage un pic mâna, da numai un pic.... și pentru timp scurt. Așa că folosește acest timp scurt și aleargă pentru ca să poți spune cât mai repede și la alții: am chemat Numele Lui în ajutor. Numărătoarea care s-a făcut în Pustie s-a realizat în ultima parte a călătoriei poporului ales. Și la fel în viața ta și a mea numărătoarea începe atunci când ești pe ultima sută de metri de Canaan. Promisiunile lui Dumnezeu sunt acolo ...Întrebarea este: vrei sau nu vrei să vii în Cristos? Dacă nu, nu-i nici o problemă căci va veni timpul când vei realiza că toți în cei în care te încrezi, sau în cari vezi putere, nu au nici o valoare. Totuși cea mai frumoasă realizare este atunci când îți dai seama că tu însuți nu ai nici o valoare.....fără El. Dar în acel moment El va răspunde: pentru că m-ai strigat te ajut, te eliberez și mai mult te împlinesc și te îndestulez cu VIAȚĂ.

De multe ori se întâmplă că fugim tocmai de viață, supraviețuim cumva cu gândul că oh, a mai trecut o zi, și tot așa până la moarte. Și poate că vi se pare comic, dar toată viața noastră sună despre cum să supraviețuim și să ne sustragem de la responsabilități dacă se poate până la moarte. Nu aceasta e intenția lui Dumnezeu. El dorește să fii împlinit, saturat cu viață. Și să ajungi la bătrânețe cu inima împăcată că ai pus în rânduială tot ce este în jurul tău, de-acu Doamne sunt gata Tu știi când. Îți trebuie ceva mai frumos decât asta? Crede-mă toți trebuie să parcurgem acest drum și să ajungem la aceste concluzii. Timpul trece iar noi trebuie să mergem. Pune-ți întrebarea astăzi: sunt eu sătul, împlinit cu Viața? Sau ai trăit știu eu 30, 40, 50 de ani și spui am rezistat, am supraviețuit....asta nu este viață! Tu nu cunoști esența psalmului 91 ! Nu ai chemat în ajutor numele Lui, de aceea nici nu a putut să te împlinească cu viață. Cunoaștem cu adevărat Numele lui Dumnezeu, sau strigăm ca și un om foarte speriat. Eu cred că până la urmă este foarte simplă viața de credință. Când începi să alergi, vei chema Numele Lui în ajutor iar El răspunde: îl curăț, îl adun, îl binecuvântez. Promisiunea este și pentru ziua de astăzi, ca acea apă de curățire amestecată cu isop, cârmâz, cedru să te curețe de toate chestiunile moarte din tine. Acea jertfă este valabilă și pentru tine, trebuie doar s-o primești. Povestea de astăzi pentru Șabat Para din Numeri 19 despre rânduiala jertfei vițelului roșu, vorbește nu despre păcate ale trupului fizic, ci despre păcatele spirituale. Avem posibilitatea să fim vindecați în spiritele noastre, să fim curățați....pentru ca să ne poată aduna și pentru ca să putem alerga în cetățuia de izbăvire și să putem spune am chemat Numele Lui și m-a izbăvit, iar El să poată să răspundă pentru că m-ai chemat și cunoști numele Meu te-am ascultat.

 

Este un psalm minunat, care începe cu mărturisirea precipitată a omului obosit, care dă glas apoi mulțumirii fără margini a mărturiei Lui, și la urmă după o scurtă tăcere se face vizibil Dumnezeul acela ascuns, care avem noi impresia că se ascunde. Nu El nu s-a ascuns, deși ție ți s-a părut că în alergarea ta nu ai avut la cine să strigi. Acest dumnezeu care se ascunde, este necunoscut. Dumnezeul adevărat tace doar pentru o vreme. El așteaptă cuvântul tău, când vei spune: Doamne Numele tău îl chem în ajutor . Pentru că Tu ești salvatorul meu, Tu ești Răscumpărătorul meu, Tu ești Vindecarea mea, Tu ești cel ce-mi poartă de grijă.....și dacă până mâine dimineață aș tot continua, tot nu aș putea să-i enumăr toate numele. Asta așteaptă El. Nu să te ascunzi sub umbrela ciurdarului X, care n-o să-ți facă nimic bun decât rău. Dumnezeu așteaptă pe cel care aleargă la El. Iar când ai ajuns la El, atunci așa te binecuvântează că vei putea merge mai departe ca să ajungi pe acea Cale pe care într-adevăr să fi satisfăcut și împlinit cu VIAȚĂ. Asta dorește El ca omenirea aceasta care aleargă încoace și încolo, să aibă în sfârșit un punct sigur, și oameni care au fost deja, și sunt în cetățuia de scăpare, și au mărturia sigură în ei că El este cu mine, pot să merg mai departe pentru că am promisiunea Lui că este și va fi cu mine. Vedeți voi de asta are nevoie lumea. Ei nu au nevoie de un alt om care aleargă ca și ei, nu nicidecum. Ci să fi omul care să poată să spună: am chemat Numele Lui în ajutor, și El mi-a răspuns: pentru că ai chemat Numele Meu ești liber, și te binecuvântez în toate chipurile.

Unde suntem noi în această problemă? Fugim spre cetățuie și în timpul acesta încercăm să-L ajutăm pe Dumnezeu? Citim psalmul 90 că am supraviețuit ziua de astăzi și punct? Vedeți voi treaba este mai interactivă decât ne-am închipuit: noi trebuie să alergăm și tot noi trebuie să mărturisim ajutorul Numelui Său... pentru ca să te poată binecuvânta. Pentru că dacă doar citești psalmul și declari ceva cu gura, atunci e așa ca un hocus-pocus. Dar dacă tu cu adevărat ceri ajutorul Lui la problemele practice ale vieții și-L experimentezi zi de zi, atunci vei avea ce mărturisi și celorlalți, și psalmul 91 va fi o realitate și pentru viața ta.

 

Traducere Bezi Gy.

 


 


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com