.

Erdős Tamás:

 

OARE CHIAR E VORBA DE BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU?

Înregistrare făcută la întâlnirea de miercuri 8 octombrie 2014, a comunității SÓFÁR

 

Am ajuns în ajunul sărbătorii Corturilor, astăzi seară va începe sărbătoarea aceasta de toamnă, care va fi urmată a 8-a zi de o altă sărbătoare în care evreimea va celebra primirea Torei și de asemenea și alte zile însemnate.

Sărbătoarea Succotului este o sărbătoare rânduită de Dumnezeu găsim referiri despre aceasta în Numeri și descrieri amănunțite și în alte locuri din Scriptură, din care putem vedea că poporul lui Dumnezeu a sărbătorit de mai multe ori această sărbătoare. Am putea vorbi despre această sărbătoare, și eu cred că sînt bine-venite câteva idei despre aceasta deoarece e bine să ne reamintim mesajul pe care ni-L transmite Cuvântul Viu al lui Dumnezeu prin acestea. Chiar dacă am mai auzit despre aceasta, sau unii își vor zice cunosc aceste lucruri, le știu, totuși eu simt că e așa de bine să ne reamintim, pot să fie gânduri deja exprimate mai demult, e bine că le putem trăi, deci pentru oricine fie că știe de acestea, fie că pentru prima oară aude vorbindu-se despre ele, Cuvintele lui Dumnezeu conțin viață pe care o și transmit tuturor celor care au inima deschisă. Deci pentru mine personal, sărbătoarea Corturilor aplicată în viața mea de credință vorbește despre mai multe lucruri, care stau împotriva conceptelor acelor oameni doar religioși și care încă nu s-au predat în întregime lui Dumnezeu, că adică mergem într-o adunare de oameni unde vom găsi un fel de conducere omenească. Pentru că atâta timp cât un om nu și-a predat încă inima și viața în totalitate conducerii lui Dumnezeu, ei bine acel om fără discuție că va cădea în greșeala căutării soluțiilor omenești, și va accepta de la oameni ajutorul care derivă din mărturia bună a vieții de credință a acestora, și atunci sărbătoarea Corturilor ne arată faptul că noi toți trăim pe acest pământ ca niște corturi.Sînt toate lucrurile acelea multe pe care le facem, toate acele multiple preocupări pe care le avem, acel cort în care tu trăiești, și e vorba nu doar despre partea existențială a cortului tău fizic, ci sînt și lucrurile acelea sufletești și gândurile tale pe care le-ai primit și cu care îți amenajezi locuirea. Și dacă ne gândim puțin mai atent atunci putem să descoperim că într-un cort nu încap foarte multe lucruri, în contrast cu clădirile uriașe ale templelor, sau ale cetăților sau în contrast cu cupolele mărețe ale bisericilor. Și îmi aduc aminte acuma de aceste aspecte pentru că în călătoriile mele adeseori am vizitat biserici, am văzut în Moscova de exemplu cetatea Sfântului Petru, și e așa un contrast de mare între clădirile acestea monumentale cu cupole înalte și… un cort…și oamenii cască ochii și se minunează de acestea, dar uită de fapt acel lucru care este esențial, și pe care Dumnezeu mi l-a încredințat pentru călătoria noastră pământească și anume faptul că viața noastră de credință este asemenea unui cort. Ne este dat să trăim o viață și acele gânduri care se proiectează pe pânza care ne înconjoară, ei bine toate fără excepție sînt trecătoare. Mai mult, dacă mă gândesc bine toate acestea sînt și foarte schimbătoare, și de multe ori ajung și lucruri murdare pe marginea corturilor, dar toate, toate acestea se pot schimba, pentru că sînt doar ca un înveliș efemer care oferă ceva protecție împotriva furtunilor, dar rămân totuși expuse intemperiilor de tot genul. Nu știu, poate că a-ți fost în excursie cu cortul, eu am experiență multă pentru că am umblat mult prin munți, și cunosc și găurile vulpilor…dar trebuie să reținem cumva că toate aceste lucruri care atunci când plouă încet și vântul e calm, ne oferă oarecare protecție, dar dacă mâna și acoperirea lui Dumnezeu nu este acolo și vine o furtună serioasă, atunci trebuie să conștientizezi că ceea ce tu construiești relativ la cortul tău, este nesemnificativ în calea unei furtuni puternice, da, se pot face foarte solide lucruri, totuși e bine de reținut că acestea toate se termină, și nu durează pentru veșnicie. Chiar și o pânză după ce ajunge sub pământ se putrezește, deci și partea noastră fizică va putrezi, și nici sentimentele , emoțiile noastre nu vor mai dura. Și cred că este totuși important să nu cădem nici în extrema cealaltă în care disprețuim acestea și atunci le aruncăm, după părerea mea cred că toți trecem printr-un punct în care ajungem să pricepem anumite lucruri, și atunci le aruncăm, renegăm aceste lucruri fizice și sufletești. Și nu e voie să facem asta, pentru că ți-s date și trebuie să le trăiești în dimensiunea aceasta fizică aici pe pământ, în cortul acesta. Nu-i nevoie să te împopoțonezi și să-ți pui nădejdea în faptul că va fi foarte frumos cortul, pentru că nu uita e efemer. Totuși când vorbim despre corturi mai este un lucru foarte important pe care trebuie să-l amintim și anume că poporul lui Dumnezeu se prezintă exact ca aceste corturi. Cei care fac parte din poporul Lui sînt ca niște corturi, fiecare are cortul lui și familia lui, și locuirea în jurul lui Dumnezeu este că vin aceste corturi să locuiască împreună și au ce comunica între ei, au ce împărții. Așa cum am și vorbit înainte, sigur că sînt lucruri care nu privesc pe toți, și invers, totuși este o legitate în toată această sărbătoare, un mesaj care arată spre faptul că: da cortul tău să fie construit, ridicat, chiar dacă starea ta de față este în anumite privințe ruinată, și ai multe lipsuri, totuși vino la această sărbătoare pentru că este folositoare pentru tine, și poți să sărbătorești nu doar o dată pe an această sărbătoare, ci poți chiar și în fiecare zi, sau săptămână, sau așa cum ne sînt date de Dumnezeu aceste întâlniri.

Tot în legătură cu diferența dintre efemer și veșnic, aș vrea să vorbesc despre un pasaj biblic din cartea a 2-a Împărați capitolul 20, voi citi de la primul verset:

 

,, 1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Adică în vremea când sirienii au fost omorâți de Îngerul Domnului. ,, Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri şi nu vei mai trăi.”

2. Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
3. „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi.

4. Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
5. „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.

6. Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei şi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea şi din pricina robului Meu David.”

7. Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat.

8. Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?”

9. Şi Isaia a zis: „Iată, din partea Domnului, semnul după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: „Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?”

10. Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte; ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.”
11. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz.,,

12. În acelaşi timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia.

13. Ezechia a ascultat pe soli şi le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, mirodeniile şi untdelemnul cel scump, casa lui cu arme şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui şi în toate moşiile lui.

14. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia şi i-a zis: „Ce au zis oamenii aceia şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit dintr-o ţară depărtată, din Babilon.”
15. Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.”

16. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului!
17. „Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic – zice Domnul. –

18. Şi vor lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.”

19. Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun.” Şi a adăugat: „Căci va fi pace şi linişte în timpul vieţii mele!”

20. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui şi cum a făcut iazul şi canalul de apă şi a adus apele în cetate nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

21. Ezechia a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a domnit fiul său Manase.,,

 

 

 

Acest pasaj se încheie cu moartea lui Ezechia, și putem citi lucruri interesante despre el. Exact în acea vreme în calitate de împărat al Iudeii a fost singurul împărat care a curățat Templul și Domnul a făcut foarte multe eliberări în acea vreme, în comparație cu stările care fuseseră în Iudea înainte de domnia acestui împărat. Cu toate acestea iată că se întâmplă o eliberare uriașă, care mărturisește despre Dumnezeu pentru că îi eliberează de sirieni, și omoară o sută optzeci și cinci de mii dintre ei, după care Ezechia se îmbolnăvește. E foarte interesant cum scrie în cartea împăraților despre acest om că nu s-a găsit nici înaintea lui și nici după el, în afară de David, un împărat asemenea lui care să caute pe Domnul și care să se încreadă în El. Și totuși avem această relatare despre boala lui, despre rugăciunea pe care o face Domnului și despre răspunsul Domnului care nu spune că îl va vindeca, în textul original este expresia că s-a îmbolnăvit de moarte Ezechia, și din Cronici putem știi că Dumnezeu l-a încercat pe acest om, este o exprimare concretă relativ la aceasta că adică inima acestui om nu a fost așa cum ar fi dorit Dumnezeu, și de aceea Dumnezeu l-a cercetat să vadă ce este în ea. E foarte interesant pentru că legat de boala lui, Dumnezeu nu spune că te vindec, ci spune îți mai dau 15 ani. Ești bolnav de moarte, dar îți mai dau 15 ani. Și sînt așa de foarte serioase și grele lucruri și este când pierdem foarte multe în viața aceasta, dar eu cred că orice lucru după un timp îndelungat sau chiar scurt, iese la iveală adevărul despre ele. Și când Dumnezeu ne dă ceva atunci există și o motivație : de ce?, sînt multe lucruri ascunse și totuși și această întâmplare ne arată că Ezechia când a primit boala, s-a rugat și a plîns cu amar, și în dreptatea lui Dumnezeu, nu spune: mi-ai slujit cu credincioșie de aceea îți mai dau 15 ani. Apoi mai asistăm la o minune că haldeii au auzit și ei de boala lui Ezechia,și de faptul că timpul a fost dat înapoi, pentru că și în vremea aceea ca și astăzi de altfel era foarte multă vrăjitorie, și Satan poate să facă multe lucruri miraculoase prin aceia care fac lucruri oculte. Dar asupra timpului știau și haldeii că nu are putere decât Dumnezeu, nimeni nu poate influența scurgerea timpului decât Dumnezeu. Nimeni decât Cel Veșnic poate să facă ceva care nu se poate explica, dar are legătură cu timpul,în suveranitatea Lui poate până și legitățile Pământului să le depășească, să le ignore.

Deci Ezechia își primește anii, vin haldeii și împăratul arată tot ce are în casă, cu mândrie arată unor oameni străini toate vistieriile, deși cu ceva timp înainte a fost sărăcie, iar Ezechia primise într-adevăr în timpul vieții lui multă bogăție, și acest om a restaurat foarte multe, a eradicat idolatria din Templu și în mod real l-a curățat. Și totuși...avem aici întâmplarea aceasta că Isaia întreabă: de ce au venit acești oameni? După care vine o judecată foarte aspră a lui Dumnezeu transmisă prin prooroc, judecată care în orice vreme s-ar rosti ar fi teribilă, pentru că așa cum putem citi în carte era vorba și despre proprii copii, spune clar Şi vor lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.”

Exact acești haldei vor veni și vor duce din casa ta pe toți și nimeni nu va mai rămâne în țară. Și aici este despre ceea ce spuneam că iese adevărul la iveală despre Ezechia, cuvântul Domnului e bun....păi nu acuma se va întâmpla, ci cu copiii mei. Și eu cred că aici e vorba de un minus absolut care este dat pe față, e vorba de un egoism feroce, de o micime a unei atitudini greșite. Și revenind la subiectul corturilor, poate că și tu îți dichisești cortul iar ceea ce este în interiorul cortului și care reprezintă voia lui Dumnezeu, și care conform Legii lui Dumnezeu, pe care și Ezechia o cunoștea, că adică dacă poporul va trăi conform Legii atunci vor fi jertfe, va fi Templu și închinarea față de Dumnezeu, de asemenea va funcționa curățarea de păcate,de vină și astfel va fi bucuria legitimă cu toate implicațiile ei și va fi viață. Deși știa că numai atunci dacă va exista Templu vor fi toate acestea, și iată că vine o judecată aspră și uneori așa sîntem și noi puși în situații similare, Cuvântul ne vorbește dar ....lăsăm să treacă de noi, nu ne preocupă, da Cuvântul ne vorbește și ne cercetează, și nu putem să evităm confruntarea, pentru că așa cum l-a trimis Dumnezeu pe Isaia odinioară, așa e și astăzi, și Ezechia nu a putut evita confruntarea și nu a putut spune îmi închid urechile și nu vreau să aud. S-a întâmplat că erau unii care își astupau urechile, cu toate acestea Dumnezeu s-a îngrijit să-i facă să audă. Și chiar dacă a fost vorba de o persoană atât de activă în facerea faptelor mărețe pentru Dumnezeu totuși este acolo întrebarea: oare porți de grijă la ceea ce este veșnic ca să se perpetueze? Și judecata asta ar fi trebuit să provoace o reacție de plînsete amare și tânguieli !!! Și atunci te întreb și pe tine dacă cumva ai auzit și tu astfel de judecăți ce faci? Te îngrijești de ceea ce te privește doar personal în mod egoist? Păi, în definitiv nu va fi chiar așa de mare necaz....măcar acuma sînt bine, dar poate că judecata a fost rostită deja că dacă continui astfel atunci copiii tăi vor pleca acolo în Babilon.... și tu îți închizi așa urechile și nu te smerești când auzi așa ceva? Faci și tu ca Ezechia? Care a avut tupeu să spună: păi e bun cuvântul Domnului că măcar în timpul vieții mele nu se va întîmpla, ce treabă am eu în legătură cu acestea. Povestea:,, Ce am eu a face cu toate astea?,, se creionează în mintea mea când o citesc...Pur și simplu nu pot să-mi închipui despre un tată cum poate să gândească așa, dacă cu adevărat Duhul lui Cristos locuiește în viața lui și în inima lui atunci e imposibil să nu se întristeze la aceste cuvinte : „Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic – zice Domnul. –

Şi vor lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Gândi-ți-vă puțin tot ce este în casa ta și nu va rămâne nimic...și aici nu-i vorba de faptul că păi eu n-o să văd lucrurile astea pentru că nu voi mai fi în viață, ba da le vezi pentru că Dumnezeu ți-a spus aceste lucruri. Și la fel și tu dacă te preocupi numai de lucrurile efemere, cele care trec, și care pentru o vreme te înconjoară în viața aceasta pământească, atunci Dumnezeu nu are cum să te ajute. Nu poate să-ți încredințeze nimic de valoare, în viața unui bărbat de pildă e nevoie ca Dumnezeu să poată să-i încredințeze toate responsabilitățile familiei în cele care privesc cele veșnice. De ce? Pentru că e egoist. Dacă nu te doare ce se va întâmpla cu copiii tăi, doar o generație mai târziu, și nu trei așa cum e scris în Tora, atunci inima ta nu e în ordine deloc, e o problemă foarte mare cu ea. Fie ca să-ți vorbească așa Cuvântul, să auzi o profeție ca și aceasta a lui Isaia, sau orice altă întâmplare să-ți vorbească și să iei seama la ea să nu-ți închizi urechile...sau să-ți găsești alte motive și să te semețești și să zici păi uite acuma avem bogății materiale, și vin haldeii ăștia no las că le arăt eu toată bogăția pe care o am...în timp ce lor exact astea le trebuiesc, bogățiile tale aurul și argintul tău. Deși aceste bogății trebuiau să fie folosite nu ca să te fălești cu ele, și să-ți găsești bucuria și admirația în acestea, da se poate și să te bucuri de folosirea lor dar nu ca să-ți concentrezi toată puterea și energia la efemeritatea cortului care te înconjoară, ci să folosești bogățiile materiale pentru menținerea spiritualității, pentru zidirea ta spirituală, ca să arate totul spre ce este veșnic. Pentru ca să poți în calea aceasta de pe pământ să le folosești bine și să-ți poți îndeplinii responsabilitățile. Ceea ce am spus adineaori se aplică și la nivelul unui popor, bogățiile materiale trebuiesc folosite pentru ca să funcționeze în mod constant jertfele, și atunci este exclus ca să te fălești cu ceea ce nu ți se cuvine, și nici nu vei cădea în păcatul admirației comorilor. Da, există comori dar trebuie să aibă o întrebuințare sfântă, toate, absolut toate bunurile materiale au un scop și o țintă, toate trebuiesc utilizate în slujba a ceea ce este veșnic.Dar dacă nu vei fi atent la ceea ce este veșnic poți să pățești ca Ezechia, care a tot acumulat lucruri pe care a început să le admire, și inima i s-a întors de la Dumnezeu în așa fel încât a devenit incapabil să mai fie atent la Dumnezeu și la ceea ce este veșnic, și astfel incapabil să le mai protejeze. Nu păzi ce este trecător și pământesc, ci deschide ochii și înțelege care este scopul lui Dumnezeu cu acestea. Nu-ți întoarce capul atunci când îți vorbește prin ceva, și nu inventa răspunsuri de genul păi de fapt am primit o condamnare dură, care nu mă privește, pentru că se va implini mai târziu, nu amâna lucrurile, nu le împinge ..pentru că poți să pierzi foarte mult. Nu vei putea să te încadrezi în acea ordine dumnezeiască în care vrea El să te folosească. Doresc să ne cerceteze Dumnezeu inimile cu oricât de dureroasă situație, pentru că numai El cunoaște conjuncturile vieților noastre, și El știe de ce avem nevoie fiecare. Să fie o cercetare serioasă în care să nu dăm răspunsuri asemenea lui Ezechia, știu că e foarte greu, atunci când trebuie să privești în mod responsabil, dar dacă primește cineva un astfel de mesaj îl îndemn să nu-și întoarcă inima de la Dumnezeu și să zică păi bine, bine măcar în timpul vieții mele nu va fi nimic. Pentru că asta a însemnat de fapt că Ezechia s-a îmbolnăvit de moarte, și nu s-a vindecat. El nu s-a smerit, și nu s-a lăsat zdrobit.... Fie să ne zdrobească Cuvântul Viu al lui Dumnezeu, dacă trebuie, și să nu dăm asemenea răspunsuri, ci să fie vindecate inimile noastre și fie ca El să ne elibereze, să ne izbăvească din lucrurile pe care nu le înțelegem, și totuși simțim în adâncul inimii că nu sînt corecte, sau conform Legii Lui. Dacă simți în interior că e ceva care nu e curat și la locul lui, atunci poți să ceri schimbarea și înnoirea ta, care se va înfăptui numai și numai dacă tu predai lui Cristos totul. Dar dacă te întorci de la El și nu îngenunchezi ( nu neapărat fizic, deși se poate și așa) mă refer să îngenunchezi în inima ta și să te lași zdrobit atunci nu se va întâmpla vindecarea ta totală. De aceea du-te smerit înaintea Lui și în interiorul tău predă-i lui totul și roagă-te să-ți arate care este misiunea ta în această privință, pentru că tu știi care este viața ta și unde este ea bolnavă. Vezi tu Ezechia s-a rugat fierbinte, și totuși nu l-a vindecat complect ci i-a dat doar încă 15 ani, e foarte interesant. E vorba de o prelungire a timpului cu alte cuvinte: ei bine să vedem ce va zice? Și Dumnezeu dă prelungiri de genul, dar fie ca acestea să devină instrumente prin care să iasă la iveală tot ce este în inima ta și să poți să te smerești cu adevărat înaintea Lui, să poți să ceri astfel schimbarea ta și să te întorci la El să te vindece total și să te pună în rânduiala Lui dumnezeiască.

 

Traducere Bezi Gyöngyi

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com