.

Orbán Béla:

 

ESTERA... UNDE EȘTI?

 

Postul Esterei este o zi însemnată, care a ajuns să fie enumerată printre zilele speciale, în memoria postului pe care l-au ținut evreii aflați în captivitate în Persia, din diaspora, pentru ca planul criminal al lui Haman-amalechitul, să nu se împlinească împotriva lor.
Poporul s-a unit în acest post cu împărăteasa Estera, și cu Mardoheu (Mordecháj) unchiul împărătesei în 365 î.e.n. Astfel prima tentativă de "Holocaust " a eșuat, și s-a întors exact împotriva celui care a plănuit-o, Haman a plătit cu prețul vieții sale.


În această zi se citește din Tora de la Exod 32:11 până la 14 și 34: 1-10.

"11. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, ... 14. Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său."

Iar finalul porțiunii profetice al Cuvântului:
Isaia 55:6
"6. Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape...."

Această zi am putea s-o numim ZIUA ȘI POSTUL MIJLOCITORILOR.

Dar să revin totuși la prima propoziție la întrebarea: Estera! UNDE EȘTI?!

Spiritualitatea amalechită este prezentă și astăzi, pentru că promisiunea lui Dumnezeu este că va purta război veșnic împotriva lui Amalec. Este prezent în tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu și împotriva chemării poporului Său.
Este present în anti-Semitism, în puterile tot mai accentuate anticristice, în tot cee ace înseamnă edom și babilon, pentru că aceste forțe se unesc și se asociază împotriva chemării poporului evreu, și deopotrivă împotriva Trupului lui Cristos.
Împărăteasă ! unde ești?

Pentru că și astăzi este Împărăteasă: Trupul lui Cristos, la care vine Mirele!
Și Trupul lui Cristos, Mireasa, tace, se ascunde, sau curvește exact cu aceste spiritualități!


 

Împărăteasă ! Unde ești? Pentru că "unchiul"tău, unchiul evreu vede tot, și aude tot, pentru că stă la poartă. Acolo unde odinioară stăteau bătrânii orașului și făceau judecată aducând legea… Da, și astăzi pentru că simpla prezență a noastră este profetică și aduce judecată.

Și astăzi sună pentru Estera actuală, - pentru Trupul lui Cristos:

" Să nu crezi în sinea ta că fiind în casa împărătească vei scăpa"

Este vremea să stăm împreună și unii pentru alții, împotriva forțelor hamanice, pentru că Trupul lui Cristos este exact la fel ca și Poporul Ales, în primejdie crescândă.
Puterea lui Haman a dus în tabere de exterminare poporul evreu, apoi i-a ucis în sufletele lor când le-a furat mișelește și prin minciună identitatea.


Astăzi în spirit vrea să-i omoare, atunci când vrea să-i asimileze în alte popoare și în asociația religiilor monoteiste.

Acest spirit face exact la fel și cu urmașii lui Cristos!

De aceea este o datorie de onoare ca Împărăteasa să se roage pentru poporul evreu și bineînțeles și pentru sine.
După care se împlinește promisiunea lui Dumnezeu:

"7. îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele....

Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.”
Isaia 56:7-8

Aceasta este promisiunea profetică a Poporului lui Dumnezeu și Trupului lui Cristos deopotrivă.

Te-ai rugat pentru împlinirea acesteia? Pentru ca toți care fac parte din poporul lui Dumnezeu să scape și să fie adunați ?

Tu vei fi acolo?


 

 

Traducere Bezi Gyöngyi

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com