.

ORBÁN BÉLA:

 

Șabat Behaalotecha

Menora

Porțiune săptămânală: Numeri 8:1-12:16, porțiune profetică: Zaharia 2:14-4:7.

Înregistrare făcută sâmbătă 25 mai 2013 cu prilejul închinării Comunității ȘOFAR

 

 

Numeri 8:1-4„1.Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2. „Vorbeşte lui Aaron şi spune-i: „Când vei aşeza candelele în sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeşnicului.”3. Aaron a făcut aşa; a aşezat candelele în partea dinainte a sfeşnicului, cum poruncise lui Moise, Domnul.
4. Sfeşnicul era de aur bătut; atât piciorul cât şi florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeşnicul după chipul pe care i-l arătase Domnul.

Menora, este acel lampadar, sfeșnic (în care de fapt, niciodată nu au fost lumânări ) care este format dintr-un sistem de țevi în formă de 7 brațe, alimentat cu ulei din două părți și care răspândește lumină. Atunci când citim orice istorisire a Vechiului Testament, sau descrierea oricărui obiect trebuie să știm că acestea arată sau simbolizează pentru vremurile actuale o chestiune în domeniul spiritual. Și nicidecum nu se referă, sau este reprezentată de diversele chiciuri, gablonturi confecționate cu scopul de a fi purtate în formă de bijuterii sau bibelouri. Mai sunt și oameni care etalează un crucifix, ca nu cumva să creadă alții că ei sunt evrei, și astfel se degradează simbolistica Menorei, exact la fel cum se devalorizează și simbolul crucii. Atunci când intrăm într-o sinagogă ortodoxă nu vom găsi un sfeșnic cu 7 brațe, pentru că sfeșnicul denumit Menora este unul singur ! Este vorba despre acea Menoră care s-a aflat în Sfânta Sfintelor și pe care oștile lui Titus le-au dus în Roma, există și astăzi ascunsă această Menoră care sper să nu devină vreun obiect de schimb, adică evreimea să vândă ceva în schimbul ei, să trebuiască să facă ceva rău, pentru ca să poată reintra în posesia ei. Din păcate este foarte posibil să se întâmple așa, pentru că în efortul de a uni religiunile predominante din lumea de astăzi, în procesul de unire a copiilor lui Avraam, comorile Templului pot să devină foarte ușor instrumente de plată, cu scopul de a unifica religiile monoteiste.

Descrierea Menorei din Zaharia 4:11-14: „11. Eu am luat cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă aceşti doi măslini la dreapta sfeşnicului şi la stânga lui?”12. Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?13. El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Şi el a zis:14. „Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ.

Credincioșia lui Dumnezeu, Dragostea Lui este puterea care vitalizează cu ulei Menora. „Nu prin tărie, nici cu putere, ci cu Duhul Meu așa spune Domnul Oștirilor ” – acest lucru îl exprimă și cei doi stâlpi,unși cari alimentează cu ulei, și cele două țevi, prin care curge uleiul pentru celelalte șase, să poată lumina. Dacă ai pune Menora în fața ta, atunci ai putea să observi că forma acesteia seamănă cu un pom! E bine să știm comorile pe care le aduce cu sine tradiția evreiască. De exemplu: de ce sunt brațele Menorei reprezentate asemenea crengilor unui pom? Evrei știu foarte bine! Punctul de răscruce în istoria omenirii și mai ales în istoria evreilor a fost: acel pom care ardea și totuși nu se mistuia! Menora seamănă cu pomul care ardea ! La fel și acolo a fost foc, a fost un început, a fost un prilej când Dumnezeu s-a arătat! Despre Menoră trebuie să știm că ea lumina în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu. Atunci când se aseamănă Menora cu acel pom care ardea, atunci putem să înțelegem miracolul și frumusețea: a existat un punct în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise. Aici a început totul, atunci când Moise în pustie, a privit mirat la pomul care ardea și nu se mistuia, și s-a întâlnit cu Cineva. Cu focul acestui Cineva, și nu este la întâmplare similitudinea Menorei cu pomul care ardea pentru că acesta lumina ca omul să poată să-L vadă pe Dumnezeu. În Geneza, creațiunea a început în mod similar și a fost lumină, începutul este întotdeauna cu Lumină. În pustie, în deșert atunci când vedem lumină, se întâmplă miracolul, anume că în pomul care arde și totuși nu se mistuie putem vedea Menora, și în ea pe Dumnezeu. Atunci începe ceva nou și în viețile noastre, pentru că El se arată, și putem să-L vedem ....Chiar dacă nu știm și nu cunoaștem Cine este El, doar vedem că ceva de neînțeles se întâmplă, ceva care arde și nu se mistuie.

Isaia 11:1-2: 1. Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.2. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” Cele șase brațe ale Menorei luminează pe a șaptea! Iar acestea sunt caracteristicile lui Cristos, pentru că „ o Odraslă va ieşi din tulpina lui ”. Moise acolo în deșert s-a întâlnit cu El, Cel care i-a arătat lumina lui Dumnezeu, acea lumină cu care a început creația, chemarea poporului evreu și punctul de pornire a harului lui Dumnezeu care avea să cuprindă și să se reverse asupra lumii întregi.

Cândva am făcut o afirmație și am spus: „ voi sunteți Menore ” –dar astăzi trebuie să-mi retrag cuvintele. Nu putem fi Menore, putem doar să semănăm cu El! Menoră există una singură, acolo în Sfânta Sfintelor! Iar Biserica din zilele noastre care nu este din piatră, ci este o biserică spirituală, ei bine acolo unde este Menora tu nu poți intra nici astăzi ! Atunci a fost acel sfeșnic cu șapte brațe care se numea Menora, sfeșnic care astăzi este în captivitate, dar acel Cineva care se caracterizează cu cele șase brațe : duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul iar al șaptelea este El Însuși, este acolo în Sfânta Sfintelor și luminează înaintea lui Dumnezeu! Odinioară s-a arătat în pomul care ardea, iar astăzi tu ești cel pe care îl prezintă înaintea lui Dumnezeu !

Eu nu pot să fiu Menoră, pentru că nu am înțelepciune! „ Începutul înțelepciunii este începutul cunoașterii lui Dumnezeu”.  M-am întâlnit de multe ori cu El, în foarte multe lucruri simt mâna Lui creatoare și care binecuvântează, dar eu nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că este de neînțeles pentru noi, atât de măreț și puternic este El ! Eu nu pot să fiu acolo înăuntru, această creangă a căzut deja afară, nu mai poate să lumineze! Nici măcar pricepere nu am, pentru că nu pot să cuprind tot ceea ce Dumnezeu face, mintea umană nu poate să cuprindă tot!

duh de sfat şi de tărie”. Eu nu pot să fiu sfetnic, pentru că am momente când eu însumi bat pasul pe loc și strig: Doamne ajută-mă !”, n-am nici o tărie acolo în Sfânta Sfintelor, și nu port în mine nici duh de sfat, eu care de multe ori nu pot să mă stăpânesc. Cum aș putea să intru în Sfânta Sfintelor ? Eu care cunosc doar în parte pe Domnul, nu pot să fiu Menoră, nimeni nu poate să fie! Este o singură Menoră: Jeșua HaMașiah, Cel care acolo în Sfânta Sfintelor luminează altarul pâinilor, adică pe aceia cari sunt puși înaintea lui Dumnezeu. El este Cel care are toate cele șapte brațe! El este Cel care luminează înainte, așa cum este scris în rânduielile date lui Moise, luminează pe Tatăl. El este acolo în Sfânta Sfintelor, iar dacă tu poți vreodată să fi acolo reprezentat, este pentru că ai primit ceva din aceste lumini, la pomișorul tău care ardea și nu se mistuia,ai primit un pic de cunoștință, în momentul în care ți s-a revelat și ție Dumnezeu, și s-a întâlnit cu tine, ai putut să simți călăuzirea lui Ieșua HaMașiah și a Duhului Sfânt, și toate acestea le aduci ca mulțumire cu căință, înapoi, la Menoră. Lumina care luminează înaintea lui Dumnezeu, adică Ieșua HaMașia te reprezintă pe tine, îți duce binecuvântările tale la adresa lui Dumnezeu, îți duce pocăința, și tot ceea ce ai înțeles tu din Dumnezeu, puterea Lui, și sfatul Lui și înțelepciunea Lui.

Astăzi, în Biserica spirituală Menora, ne vorbește în urmă, nu așa cum a făcut-o din pomul care ardea ! Pom care arde și nu se mistuie a fost o singură dată în viețile noastre, la fel și în viața lui Israel, o singură dată și în viața lui Moise, apoi acel foc a fost înlocuit de un stâlp de foc. A fost odată când am fost luminați și Dumnezeu ni s-a arătat în persoana lui Ieșua HaMașia prin Duhul Sfânt,pentru ca mai apoi să poată să te reprezinte acolo în Sfânta Sfintelor pe tine, împreună cu tot ceea ce ai primit din cunoștința Lui, da, acolo pe altarul pâinilor, acolo unde El astăzi slujește. Numai prin El poate să pătrundă acolo mulțumirile mele, jertfele mele și căința mea. „Mulțumiri pentru cele 6 flăcări și pentru a șaptea, pentru faptul că este acolo Cineva care mă reprezintă, care luminează, care mă luminează și pe mine, pentru că fiind acolo pe altar poate să spună Tatălui „ei sunt aici în fața Ta”. El este acela care luminează pe altarul pâinilor și tot El proiectează lumina și pe Dumnezeu. El este înăuntru în Sfânta Sfintelor, singura Menoră, Ieșua HaMașiah,în care sunt aceste 7 flăcări, El care este lumina noastră, datorită Lui putem fi făpturi noi care să poată să înalțe laude și mulțumiri Dumnezeului Creator, pentru că ne-a binecuvântat cu inimi și sentimente noi, și pentru că ne-a eliberat și ne-a curățat de omul nostru vechi!

Ieșua se arată oamenilor pentru ca mai apoi să-i poată reprezenta, arăta Tatălui! Dumnezeu l-a descoperit lui Moise în pomul care ardea, iar prin Moise s-a arătat lumii întregi pentru ca într-o zi să poți să fii și tu acolo înăuntru, și să poată să te lumineze El, Cel care poartă în Sine în chip desăvârșit cele șapte ramuri ! Să lumineze peste tine pentru că ești acolo pe altarul pâinilor! El te luminează pentru ca și tu să poți reflecta lumina, să fii și tu cel pe care Marele Preot Ieșua HaMașiah îl reprezintă acolo înăuntru în Sanctuar ! Atât de puține ori înțelegem aceste lucruri adânci, și vrem ca noi să luminăm ca Menora, noi vrem să strălucim ca simboluri !Există doar o singură Menoră – evreii ortodocsi au dreptate- nu se poate confecționa alta, poți să faci cu 6 ramuri, cu 12 ramuri, dar cu șapte nu ! Nu tu ești cel care vei intra acolo, ci El te duce !Nu tu ești acolo în Sanctuar, ci El intră acolo cu tine !Iar dacă ajungem să vedem o licărire de lumină, atunci vom înțelege, că nu suntem înțelepți, și nici înțelegere nu este în noi, doar că primim ceva puțin din Dumnezeu care ni s-a arătat prin Fiul Său. Prin Menora aceea în care toate cele șapte brațe ard și luminează, El ne-a arătat cine este înțelepciunea, sfatul și puterea lui Dumnezeu ! Prin Menoră Dumnezeu s-a descoperit pe Sine, așa cum a făcut lui Moise prin pomul care ardea. Ar trebui să coborâm din șa, să spunem cu smerenie ,, nu eu sunt lumina, în cel mai fericit caz eu reflect lumina Lui, ca și un satelit sau o planetă care se vede pe cer, lumina Lui se vede pe mine ”. Și trebuie să recunosc că nu cunosc decât foarte puțin din luminile acestea. Cândva în trecut m-a luminat din pomul care ardea, și am stat acolo cu întrebarea: ce înseamnă asta? Iar El a răspuns: ,, Sunt Cel ce Sunt”. Ți-a vorbit și ție și la alții, iar acum este rândul tău să răspunzi: Domnul Meu am înțeles ceea ce ai luminat peste mine”.

Înțelepciunea nu se traduce în câte școli, sau teologii ai făcut, priceperea nu înseamnă cât IQ ai, sfatul nu înseamnă ce poziție ai ! Duh de tărie, nu înseamnă că tu ești cuprins în vreo ierarhie piramidală într-o biserică ! Ci astea toate înseamnă Dumnezeu ! Se referă la El ! Aici poți să înțelegi esența: „nu cu putere și nici cu tărie”pentru că toate se referă la Dumnezeu, și la Cel prin care s-a revelat, adică Ieșua HaMașiah. Lumina celor 6 brațe ale Menorei toate luminează pe Dumnezeu ! Înțelepciunea, și sfatul lui Dumnezeu toate acestea se focusează, se referă la Ieșua, în al șaptelea braț. Toate darurile lui Dumnezeu sunt vizibile în Ieșua, în Cristos, iar desăvârșirea Lui luminează spre Dumnezeu! Fiul luminează spre Tatăl, cele 6 brațe luminează pe al șaptelea braț ! Prin lucrarea Tatălui și a Fiului putem să simțim și să vedem în duhurile noastre înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Putem să simțim și să vedem toate cele șase flăcări lucrând în viețile noastre ! Primim ceva care este între Tatăl și Fiul, iar a treia flacără, Duhul Sfânt te binecuvântează cu darul priceperi. Nu vei deveni priceput, doar vei înțelege de ce ești pe acest pământ, care este misiunea ta, care este slujirea ta, ce ai făcut rău, sau greșit nu așa cum ar fi trebuit. Te va lumina în toate- acestea fiind de fapt binecuvântările Aronice- „El să-și lumineze fața peste tine!”, pentru ca să poți să-L vezi pe Cristos, și în lumina desăvârșită a celor 6 brațe să înțelegi că însăși Cristos prin cunoștința lui de Dumnezeu, prin înțelepciune și duh de pricepere cunoaște și împlinește toate planurile și toată voia lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem pe Ieșua HaMașiah pentru ca să putem să afirmăm că l-am văzut pe Dumnezeu. El trebuie să ne lumineze viețile pentru ca să pot spune „am lumină”, dar această lumină nu este a ta! Lumina ta trebuie să fie acolo înăuntru în Sanctuar, unde El arată spre tine și spune: ,, Iată aici este ce e al Meu !” Arată oare și spre tine Ieșua HaMașiah? Acolo înăuntru El luminează nu doar spre Tatăl, ci și spre altarul pâinilor ! Oare suntem noi acolo pe altarul de jertfă , pentru ca să fim amintiți în prezența lui Dumnezeu?

„Își găsește plăcerea în frica de Dumnezeu, și nu judecă după ce vede cu ochii, nici nu după ce aude cu urechile”. Acesta este Ieșua HaMașiah, Dumnezeul îndurării, al milei, gloria căruia se desfășoară și cuprinde totul ! Ar trebui să facem schimbări în gândirea noastră și anume că: nu sunt înțelept, nu sunt priceput, nu știu să dau nici un sfat, nu am nici o putere, nu cunosc nici pe Domnul și nici nu mă tem cu adevărat de El! Atunci când vei rosti acestea, atunci în sfârșit va putea să strălucească lumina Lui și nu lucirile tale fără valoare! Atunci nu mă voi mai posta în locul lui Cristos, și nu voi mai proiecta lumii propria-mi lumină și măreție ! Numai într-o astfel de smerenie poți să fi găsit înlăuntru în Sanctuar ! Tot ceea ce ai nu este al tău, lumina pe care de altfel ai primit-o este doar pentru ca să luminezi în Sanctuar. Absolut tot ceea ce ai primit este a lui Dumnezeu, și de aceea trebuie să ajungă la locul cuvenit adică acolo înlăuntru! Da poți să luminezi în această lume, dar șapte brațe nu poți să fii! Ca o planetă care reflectă duhul lui Cristos, acea strălucire care este lumina acestei lumi, dar nu tu ești izvorul! Dacă vrem ca Dumnezeu să creeze ceva nou, să înceapă ceva nou, atunci trebuie să punem jos orice pretenție, referitor la cele 6 uleiuri. Poate că în IQ, în kilograme, în decibeli sunt foarte bun, dar să nu uităm că aici este vorba de măsuri dumnezeiești ! Trebuie să recunosc că pe Dumnezeu îl cunosc în foarte mică măsură, și dacă eu sunt în stare să spun cu adevărat asta atunci trebuie să fie în tine acea dorință:„ aș vrea să te cunosc Dumnezeul Meu!” Eu nu înțeleg nimic, dar Dumnezeul Meu ar fi atât de bine să înțeleg un lucru infim, pentru care sunt aici pentru câteva decenii pe acest pământ. Aș vrea să înțeleg ce vrei cu mine și de ce sunt toate chestiile astea? Și atunci va putea să-ți spună: Află cine ești și care este misiunea ta ! ” Și ,, da-ul,, tău va fi în Sanctuar deja pentru că Domnul Universului duce acolo cuvântul tău, și pune pecetea Lui „ să fie!” – pentru că „a spus să fie lumină” și „a fost”. Astfel vrea Dumnezeu să creeze, să dea ceva pentru ca acel ceva să ajungă la locul său, în Sfânta Sfintelor, peste care să poată să spună da. Lumina pe care o primești este doar o frântură din ființarea dumnezeiască, dar pentru tine și pentru mine este de ajuns pentru ca să mă ajute să ajung acolo înăuntru pe altar, iar acolo El este cel care își pune pecetea ,,da, curățit!,,. Dumnezeu vrea să creeze, din acest motiv ni s-a dat, voia să înceapă ceva nou în vremea lui Moise, de aceea ne-a dat pomul care ardea, și tot din același motiv ni l-a dat pe Fiul Său, pentru ca da-ul tău să ajungă acolo în Sanctuar! Da-ul tău este actul creării, este începutul, pentru că Dumnezeu nu dictează, ci te întreabă: „știi ce trebuie să faci? ”, „Mă cunoști tu pe Mine?”, „înțelegi în sfârșit?” Iar Duhul lui Dumnezeu te va călăuzi în toate ! Vei putea să te cunoști pe tine, vei afla care este misiunea ta, iar dacă vei rosti da-ul atunci îți vei putea cunoaște și păcatul și vei fi capabil să spui nu păcatului, pentru că vei fi acolo pe altar în lumina lui Ieșua HaMașiah și faptul că El luminează spre Tatăl, luminează și spre tine și mulțumirile Lui, acelea sunt viața ta! Viața ta înaintea lui Dumnezeu va fi în mâna lui Cristos iar în lume va fi sub domnia lui Cristos, pentru că nu tu ai fost cel care te-ai dus acolo la altar, ci El prin El însuși te-a dus acolo înăuntru. Primim și un pic de înțelepciune, și un pic de pricepere, și un pic de putere pentru ca să se întâmple lucruri, (uneori și neobișnuite) pentru ca să-L cunoaștem pe El! Puterea aceia nu este a ta! Cunoște-te pe tine, fii ascultător și smerit, pentru ca să poți să ajungi la locul cuvenit în Sanctuar, acolo unde tu nu poți păși, dar duhul tău poate intra în mâinile Lui ! El care te luminează, El care este Domnul tău, te duce în Sanctuar înaintea lui Dumnezeu și spune: „iată Tată, privește” și „Tată îți mulțumesc că voia Ta s-a împlinit !” iar răspunsul tău va fi: „Doamne, renunț la tot, capitulez ”. Nu mă cobor în nihil, doar în starea de absolut zero: „recunosc că sunt un nimeni !”

Atâta timp cât am considerat că sunt deștept, înțelept și tare, pot să spun că am realizat multe în viață. Am avut piscuri de Himalaia, am avut căderi – au fost de toate ! Era foarte divers. Dacă aș scrie o carte atunci cu siguranță nu l-ar edita nimeni, pentru că ar spune că mint, sau mai rău, așa ceva nu trebuie să ajungă sub tipar, atât de nociv este. Atunci când Dumnezeu mi-a pus în față lumina, în pomul meu care ardea, atunci am realizat că eu nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vorbesc mult despre El, dar nu-l cunosc, pentru simplul motiv că foloseam tehnici de supraviețuire ! Pur și simplu așteptam să se termine odată viața asta- cu alte cuvinte mă grăbeam în moarte! Și cred că toată lumea asta face: „dacă voi ajunge să fiu în pensie”, „a mai trecut o zi” – păi asta-i sinucidere curată! Dacă vreau să scap de viață, atunci eu mă duc în moarte! Vai ce super deștept sunt! „Doamne eu nu înțeleg nimic, fă Tu așa cum vrei pentru că eu nu mă pricep!” „Spune-mi ce să fac, și atunci aia voi face, pentru că de capul meu sunt fără nici un sfat.” Eu tare? – Păi ușa de la birt era magnet, așa mă atrăgea cum vroia! Unde eram eu tare? Când nu mai aveam țigări, atunci îmbrăcat în costum cu cravată la gât culegeam chiștoace de țigară în stațiile de autobuz, atunci când nu ma vedea nimeni! Da eram foarte puternic, atât de puternic că prima femeie m-a doborât! Păi atunci, cine sunt eu de fapt? Când Dumnezeu m-a înfruntat și mi-a spus: „omule, tu care ești într-un deșert ar trebui să stăm de vorbă” – nu m-a luat la rost ci a spus „sunt aici”, adică nu mi-a spus „sunt aici”, ci am văzut pomul care ardea și cineva mi-a vorbit ! Păi așa începe, cu fiecare, cu pomul care arde! Ieșua se descoperă pe Sine, pentru ca mai apoi să te poată prezenta Tatălui! Atunci când am devenit zero absolut, atunci am devenit ceva, atunci am început să trăiesc, deși fusesem înainte foarte deștept, înțelept și puternic! Astăzi mă amuz când îmi aduc aminte de acel om vechi, nu pentru că dinții de fier ai timpului au trecut așa deasupra capului meu, ci pentru că dacă omul devine tot mai sincer și apucă să mai trăiască câțiva ani, atunci își dă seama că „nu mai sunt eu acela care am fost !”.

Lumea întreagă plânge după putere și înțelepciune, pentru astea se dă bătălia zi de zi, pentru că toți vor să fie dumnezei ! În toți fără excepție funcționează asta, fie că e mic fie că e mare omul! Băiețelul meu de 4 ani îmi spune: „tată, tu nu te pricepi la asta ”! – Oare la 40 de ani ce va spune? ! „Sunt superman !”? Sunt convins că și el va trece prin toate astea !Tu prin câte ai trecut când te-ai înfoiat ca un mistreț înfricoșat? Îmi închid urechile și îmi spun spusele:„sunt super deștept ” – pentru că acesta este duhul epocii în care trăim! Dar cine vă ascultă de fapt? Toți sunt deștepți și puternici, toți sunt dumnezei ! Este o problemă foarte mare aici: nu se vede lumina lui Dumnezeu! Nu se vede pe noi acea lumină care ne face smeriți, și mici, aceea care ne face tari (nu fizic sau emoțional), ci aceea care nu cu putere și nici cu tărie, ci altfel conving această lume, în care tu și eu suntem doar niște unelte. Sunt puțini care îndrăznesc să spună: „Domnul meu, fără Tine sunt nimic !”, dar cel care va putea să spună asta, acela cu adevărat va fi mare și se va găsi în cel mai frumos loc, acolo înăuntru în mâna lui Cristos înaintea Tatălui! Nu există un loc mai bun decât acesta, dar acolo poți să ajungi doar așa dacă focurile și luminile străine vor înceta ! Oh, cât de multe lucruri întrețin focul în menorele noastre minuscule ! Oare uleiurile credinței și ale credincioșiei ne alimentează pe noi? Sau mai degrabă interesul, câștigul și aș putea să enumăr toată gama de uleiuri străine !

Ieșua HaMașiah este Menora noastră, El a fost acela care s-a oprit atunci când în deșert fiind, te-ai minunat și ai spus„ce este această lumină care arde? ” Acum că te minunezi și te întrebi, îți corectez ideile nu „ce este asta ”, ci „Cine este El? ” – „El este acela !” Există o singură dorință și voință care vine de la Dumnezeu: te va duce în deșert, iar acolo ți se vor întâmpla lucruri de neînțeles (ceea ce arde nu se mistuie etc.), iar planul lui Dumnezeu este ca acel foc să lumineze acolo înăuntru. A ieșit la pom ca să te ducă pe tine înăuntru în Sanctuar! Acolo la pomul în flăcări mai suntem cumva, „cineva ne-a surprins”, e adevărat că nu înțeleg, și am devenit un bun religios sau chiar carismatic, – ceva nu s-a finalizat, spun asta pentru că până și carismele pot să devină tărie, teologia Sfântului Iosif devine înțelepciune, ei bine aici nu s-a întâmplat intrarea în Sanctuar, sau mai rău s-a construit un alt sanctuar, fizic. Cineva se întâlnește la pomul în flăcări cu Domnul lumii, și a crezut în mod greșit că el este domnul- și-a folosit în mod greșit lumina și a luminat arătându-se pe sine, altora! Trebuie să ne schimbăm !!

Atât cer de la Dumnezeu ca dacă vreodată voi avea în mine vreun simțământ că aș fi deștept și înțelept, să mă oprească. Dacă vreodată aș spune că înțeleg și știu totul, să mă facă Dumnezeu prost, și să-mi arate că nu înțeleg !Dacă vreodată voi voii să asupresc pe oricine, și să dau cuiva sfaturi de-ale mele atunci să mă facă de rușine printr-un copil sau printr-un om oricât de neștiutor! Să mă facă să fiu smerit, pentru ca să pot să-l cunosc pe Domnul mai bine, și să tratez orice subiect din Cuvântul Său sau orice persoană, sau lucru de făcut, cu frică ! Nu vreau foc străin ! Nu vreau pentru că sunt om tocmai de aceea îl rog să facă duhul meu să fie smerit și în totul supus Menorei, pentru că realizez că numai împreună cu El pot eu să fiu în Sanctuar, numai cu El este viața mea sigură, și numai atunci pot să spun că „eu nu sunt, pentru că El este !”. Acestea să le dea Dumnezeu la toți: El și numai El să fie în toate! El este Înțelept, și El înțelege înțelesul lui Dumnezeu și El ne arată din El, să lăsăm pe Cristos să fie Cristos, pe Mesia să fie Mesia! Mulțumesc lui Dumnezeu dacă în foarte mică măsură încep să seamăn cu El, înțeleg ceva din puterea Lui și poate că mă poate folosi cumva la ceva, pe mine care sunt un nimeni ! Pot să înțeleg dorința Lui – că adică toate sunt pentru El, în El, și prin El- și ceva, ceva înțeleg din toată problematica asta. Să ne facă Dumnezeu liberi de orice dorință de dominare și putere !

Dacă aș fi dur aș putea să folosesc textul din Isaia 11:2 ca un speach acuzator! Faptul că cineva este carismatic nu înseamnă putere, Duhul Sfânt care umple un om nu înseamnă că acel om va avea autoritate, e adevărat că Dumnezeu ne poate folosi prin Duhul Său, dar nu înseamnă nicidecum că voi deveni credincios clasa I, consilierul înțelept al tuturor, ci înseamnă că îi permit lui Cristos să fie Cristos, Unsul în viața mea. Aș putea să acuz cu acest mesaj despre cele 7 brațe, ramuri ale Menorei, în sensul că prea mulți cristoși sunt în locul lui Cristos, și în locul Înțelepciunii prea mulți înțelepți, în locul Celui care este Sfat prea mulți sfătuitori, și în locul Tăriei mulți cari sunt puternici, în locul Fricii de Dumnezeu prea mulți care înfricoșează pe alții.... sunt biserici cari sunt fondate pe frică, și nu pe frica lui Dumnezeu, și mai sunt altele cari sunt fondate pe înțelepciune și știință umană, cari nu sunt Înțelepciune și nici cunoaștere de Dumnezeu, ci din păcate s-au postat între Dumnezeu și oameni în locul lui Cristos, și-au pus frumos crucea ca pavăză și au furat până și uleiul ( credința nu mai este în Dumnezeu ci într-un om, iar cele două brațe cari varsă uleiul în Menoră, sunt cu totul și cu totul alcineva!).

Așa cum Duhul Domnului – duh de înțelepciune, sfat și toate cele șase brațe- s-a odihnit pe Ieșua HaMașiah, la fel să se odihnească voia lui Dumnezeu prin Cristos și peste mine, astfel voi putea fi liniștit pentru că sunt acolo în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu ! În mâinile lui Ieșua HaMașiah avem promisiunea lui Dumnezeu: viața și lumina veșnică !Lumina veșnică nu este cea pe care religia catolică susține că este ceremonia lor, ci este Menora care se numește: Ieșua HaMașiah !Din această lumină veșnică aici pe pământ putem să primim întotdeauna câte o licărire, iar ceea ce El a luminat odată a fost schimbat și sfințit, și a adus o înnoire în duhurile noastre, înnoire care rămâne pentru totdeauna chiar și în eternitate, în timp ce tot ce este omenesc și trupesc se trece. Nu noi suntem Menora, există o singură Menoră care luminează și acum înaintea Tatălui! Oare mă luminează pe mine și te luminează și pe tine acum? Suntem noi acolo, ne-a dus acolo înlăuntru căința, mulțumirile noastre pentru tot ceea ce a luminat Lumina Lumii, adică tot ceea ce reprezintă cele șapte ramuri ?

 

Traducere Bezi Gy.

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com