.

ORBÁN BÉLA:

 

ȘABAT KORACH

Dumnezeu ne pune față în față cu împărații noștri

Porțiune săptămânală: Numeri 16-18:32, Isaia 66:1-24, 1 Samuel 11:14-12:22, 2o:18,42

Înregistrare făcută la întâlnirea de Sâmbătă a comunității SÓFÁR

 

 

Numele acestei zile de Sâmbătă este Kore, sau Korach, răzmerița lui Kore. Istoria acestei întâmplări o găsim descrisă în Numeri, și avem și porțiunea Haftora din 1 Samuel cap. 11, ca o istorisire paralelă, în care este vorba tot despre un fel de răzmeriță. Deși nu într-o manieră deschisă, totuși este vorba despre împotrivire față de Dumnezeu, o împotrivire asemenea celei din epoca în care trăim.

14. Şi Samuel a zis poporului: „Veniţi şi să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăţia.”
15. Tot poporul s-a dus la Ghilgal şi au pus pe Saul împărat, înaintea Domnului, la Ghilgal. Acolo au adus jertfe de mulţumire înaintea Domnului; şi Saul şi toţi oamenii lui Israel s-au înveselit foarte mult acolo.1. Samuel a zis întregului Israel: „Iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-aţi zis şi am pus un împărat peste voi.2. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, aşa că fiii mei sunt cu voi; am umblat înaintea voastră, din tinereţe până în ziua de azi.3. Iată-mă! Mărturisiţi împotriva mea, în faţa Domnului şi în faţa unsului Lui: Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat şi pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiţi, şi vă voi da înapoi.” Ei au răspuns: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit şi nici n-ai primit nimic din mâna nimănui.”

5. El le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva voastră şi unsul Lui este martor, în ziua aceasta, că n-aţi găsit nimic în mâinile mele.” Şi ei au răspuns: „Sunt martori!”6. Atunci Samuel a zis poporului: „Domnul a pus pe Moise şi pe Aaron şi a scos pe părinţii voştri din Egipt.7. Acum, înfăţişaţi-vă ca să vă judec înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă şi părinţilor voştri.

Nu mai citesc în continuare, urmează o enumerare a binefacerilor pe care Samuel le spune. Voi vorbi mai degrabă despre alegerea împăratului. În 1 Samuel cap. 8 sunt stipulate drepturile împăratului pe care îl alege poporul. Deci criteriile împăratului, și ce așteptări poate să aibă poporul de la acesta. Și aici sunt enumerate: împăratul vă va lua fii și fiicele, va domni asupra poporului și va lua tribut de la el. Deci poporul a știut prețul pe care va trebui să-l plătească dacă va alege un împărat în locul lui Dumnezeu, care era de fapt împăratul lor. Cu toate acestea și-au ales un împărat, și anume pe Saul. Sigur că din punct de vedere istoric este vorba de desfășurarea unui proces, Moise duce poporul afară din Egipt, apoi Iosua continuă, apoi bineînțeles că ies la iveală trăsăturile umane : dorințele, și multe altele și odată cu acestea vin și problemele și tensiunile, mai ales sub presiunea popoarelor din jurul lor. Deci poporul primește judecători după Iosua, judecători care au menținut ordinea conform Legilor lui Dumnezeu. Acești judecători cunoșteau Legea și o aduceau la cunoștința poporului, cu toate acestea căile pe care umblau cei din popor nu erau unitare, nu erau întotdeauna conform Legilor, din această cauză au fost între ei tensiuni și rivalizări, și bineînțeles împotriviri și răscoale. Acei judecători nu erau ca și cei din zilele noastre, ci ei arătau un singur fel de legi, și anume Legile lui Dumnezeu. Ei spuneau atât: în situația ta Legea spune asta și asta. Oh, ce bine ar fi dacă și în zilele noastre ar funcționa acest mod de a judeca lucrurile, în locul judecăților făcute de diversele culte și religiuni, sau în locul judecătorilor civili. În vechime împărații erau obligați să scrie un exemplar al Torei și acest exemplar trebuia să-l care cu ei oriunde mergeau. Copierea Torei nu era o chestiune de caligrafie ci însemna că fiecare lege care apărea acolo trebuia mai înainte de toate să fie învățată, însușită de împărat pentru ca mai apoi să poată să o aplice practic și să mărturisească și celorlalți pentru ca și ei s-o aplice. Tradus cu alte cuvinte: trebuie să duc cu mine oriunde mărturia cugetului meu curat că adică în situațiile prin care trec zilnic cunosc Legea și o aplic. Deci nu mă călăuzesc după ce primesc din văzduh, că așa îmi vin mie idei, și conduc și pe alții în erori, ci dimpotrivă dacă există ceva ce nu cunosc din Lege atunci iau frumos Tora și caut să văd cum s-au întâmplat lucrurile în viața poporului ales, sau iau tot Cuvântul în totalitate, ca un întreg și caut să văd care este răspunsul la ceea ce nu știu. Sloganul că preotul bun învață până la moarte nu este o invenție creștină, ci vine din cultura evreiască, de acolo unde era o condiție de la sine înțeleasă că tot timpul învățau Tora începând cu vârsta de 4 ani și până la moarte.

Deci din timpul judecătorilor Tora trebuia atât de bine cunoscută încât omul trebuia să fie capabil să o aplice practic, în toate domeniile vieții. Iar dacă cineva venea la un judecător să întrebe ceva, acesta trebuia să fie capabil să dea un răspuns conform voii lui Dumnezeu pentru situația în cauză. Vedeți voi, acest lucru de bază lipsește în ziua de astăzi. Slujitorii de astăzi, sau oricum i-aș denumii pe conducătorii religioși, ei bine aceștia judecă lucrurile în cu totul și cu totul altă ordine decât judecătorii de odinioară. Aceia nu făceau nimic altceva decât că aduceau legile lui Dumnezeu și le aplicau la situațiile ivite. Ei erau cei care puteau să spună: asta și asta spune Dumnezeu și El așa judecă, nicidecum nu își permiteau să judece ei înșiși. Aceștia lipsesc astăzi !!! Nu ne lipsesc discordiile, și nici certurile, și nici războaiele și nici discuțiile contradictorii, nu ...din astea avem din belșug. Ne lipsește astăzi, chiar și din judecătoriile civile să existe acel control care pe lângă judecătorii civili, deci pe lângă ei și nu deasupra lor, să fie cineva care să spună: dragă prietene tu care ești om de afaceri, sau reprezentant al vreunui partid vezi că ceea ce faci nu este koșer, pentru că Dumnezeu nu a spus asta lumii în care trăim. Acești oameni lipsesc. Și de ce lipsesc ei? Pentru că exact la fel procedează omul contemporan ca și poporul ales atunci în vechime, : nouă ne trebuie un împărat! Și astfel cădem în același păcat al răzvrătirii asemenea lui Kore ! Ne trebuie împărat..știm prea bine cu ce se mănâncă, și ce condiții aduce cu sine împărăția unui om, așa cum sunt scrise în 1 Samuel 8 criteriile și condițiile domniei unui om, și totuși acceptăm și ne supunem acelui împărat. În această istorisire răzvrătirea începe la punctul în care în locul supunerii față de Dumnezeu, oamenii au ales supunerea față de alt om. Aici este rădăcina problemei, și asta înseamnă de fapt răzvrătirea ! Aici încep problemele în viața unui om, și aici mă refer și la omul contemporan, mă refer la propriile noastre vieți. Pentru că deși cunoaștem parte din Legile lui Dumnezeu, și chiar vrem să ascultăm Cuvântul viu al lui Dumnezeu cu toate acestea avem nevoie și de proptele omenești: păi să ne spună cineva, cumva cum să împlinim legea x, și ne facem idoli din oameni la care privim în sus și căutăm să ne gudurăm pe lângă ei, să ne supunem oarecum autorității și păreri acestor oameni. De ce? Pentru că astfel putem pasa responsabilitatea asupra lor ! Păi el e reprezentantul autorității, el este politician, el este păstorul, sau consilierul religios....și pasăm frumos responsabilitatea asupra acestor oameni. Nu dragilor !!! Dumnezeu a dat Legea unor oameni LIBERI! Unor indivizi liberi ! Deci, DA tu ești obligat să cunoști, și dacă totuși nu cunoști încă anumite legi, atunci Dumnezeu se îngrijește în toate vremurile să ridice judecători, aș putea să-i denumesc: persoane responsabile cu cunoașterea Torei, oameni care au responsabilitățile leviților, adică aceștia se adânceau în cercetarea Legii și nicidecum nu aspirau la vârful piramidei de putere și nici nu urcau pe capul celorlalți!! Ei bine exact acești oameni lipsesc. În vechime aceștia se numeau rabi, sau învățători. Era o comunitate mică de oameni, ca de exemplu un sătuc și aceștia își alegeau un cercetător al Torei, care studia zi și noapte Legea, chiar dacă își trăiau viața de familie și erau la fel oameni obișnuiți care își asumau responsabilitatea de bărbați, în ceea ce privea munca cu toate acestea fiecare bărbat învăța Tora de la vârste fragede. Apelau la sfatul unui rabin doar în cazurile în care ceva le era nelămurit, și era ascuns pentru ei la un moment dat. Și pentru că rabinul era mai instruit asta era responsabilitatea lui, putea să dea răspunsuri la întrebările ivite, strict conform Torei, adică a legii lui Dumnezeu. Deci acești oameni erau investiți cu încrederea celorlalți, nu ca un șef de astăzi, ci pentru că el știe mai mult deci să dea sfat conform hotărârii lui Dumnezeu. Îmi pun întrebarea oare ce ar fi dacă comunitățile religioase de astăzi ar funcționa în acest mod? Dacă știu că acel om știe mai mult atunci nu aștept exercitarea autorității sau decizia acestui om, ci : spune-ne cum apare problema asta și asta în Scripturi? Pentru că văd că Dumnezeu i-a dat mai multă viziune, mai multe responsabilități, și orice altceva se vede în el, în plus comunitatea l-a ales pentru că a văzut aceleași lucruri în el, și era omul la care puteai să te duci cu încredere că vei primi un răspuns conform Scripturii. Indiferent dacă era vorba că mi-a murit pisica, sau dacă m-a înșelat nevasta. Și în orice situație de viață puteai să te duci la rabin, la fel ca la judecătorii ridicați de Dumnezeu, pentru că aceștia de aceea erau desemnați ca să facă vizibilă și să explice ordinea lui Dumnezeu. Cui ? Păi acelora care nu aveau timp suficient să se ocupe de această căutare, pentru că munceau și își făceau problemele de zi cu zi. Acești leviți erau aleși ca să acopere această nevoie, la fel judecătorii erau aleși pentru același scop în problemele neclare, în litigiile iscate să poată absolut fără părtinire și fără nici un interes ascuns, fără să facă pe împărații peste ceilalți, să poată să spună: aici în problema asta Cuvântul acesta este scris. Sigur că pentru a funcționa toate astea era nevoie de acceptarea celorlalți și recunoașterea că persoana respectivă fie rabin, sau judecător, era dedicat și chemat de Dumnezeu să facă judecată. Deci asta lipsește astăzi. Pentru că atunci când o comunitate, sau un popor se supune autorității unui om, în locul autorității lui Dumnezeu, ei bine acolo nu va fi niciodată pace. Niciodată nu va fi binecuvântare pentru că cineva fiind supus unui om, va fi răzvrătit lui Dumnezeu. Există foarte puține situații când o chestiune de moralitate concordă cu Legea lui Dumnezeu, din păcate chiar și în aceste cazuri se poate simții că cineva se folosește sau aplică acea Lege pentru ca să-și întărească propriul interes și să-și mențină autoritatea, dominația. Adică să-și întărească această dominație, culmea tocmai în numele lui Dumnezeu. Sunt foarte frecvente situațiile când în numele Bibliei, sau în numele lui Dumnezeu se fac tot felul de lucruri rele. Un exemplu eminent este când în numele lui Dumnezeu se sfințesc arme de război, și cealaltă parte, inamicul la fel, în același nume face același lucru, și se sfințesc mașini, și motociclete și mai știu eu ce numai bani să iasă. De la sfințitul caselor și până la sfințitul recoltelor și a tot felul de roade, de secole se practică acestea în locul aplicării Legilor lui Dumnezeu care cu adevărat pot să aducă o ordine și toate lucrurile să fie restaurate conform voii desăvârșite a lui Dumnezeu, că adică să știu cum funcționează ordinea dumnezeiască a vieții. Iar dacă nu știu ceva atunci să pot să-L întreb mai întâi pe Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu mă îndeamnă să mă duc să întreb de exemplu: du-te acolo pentru că acel țăran cunoaște mai bine legile pământului, și ale semănatului și este demn să-l întrebi pentru că lui i-am dat înțelepciune în această privință, o înțelepciune transmisă din generație în generație, sau un alt exemplu ca bărbat mai în vârstă poți să dai un sfat unui bărbat mai tânăr, sau aș putea continua o femeie tânără care așteaptă un copil de ce nu poate să meargă la una mai în vârstă care poate să-i dea din experiența vieții ei, pentru că a trecut pe acolo și cunoaște lucrurile de bază. Vedeți astea lipsesc. Nu ! nouă ne trebuiesc dumnezei. Mai exact ne trebuiesc împărați! Și răzvrătirea poporului exact în acest punct a început: vrem împărat! În cazul lui Kore era vorba de răzvrătirea indivizilor, respectiv a adunăturii, care s-a alipit de poporul ales dar nu s-a contopit niciodată cu el. Adunătură de oameni, expresie care este folosită de mai multe ori, erau aceia care urmăreau călătoria poporului ales, dar ei urmăreau doar câștigul, oameni mânați doar de interese, cari nu făceau parte din popor, ci s-au alipit de izraeliți în Egipt, cu gândul că dacă vor merge împreună cu ei atunci vor avea parte și de binecuvântări, și vor avea și libertăți. Deci acest gen de oameni care nu erau cu adevărat israeliți, vor face probleme pe tot parcursul istoriei pentru că erau purtătorii spiritului de revoltă și împotrivire. Spiritul de răzvrătire își are rădăcina de fapt acolo unde cineva acceptă o lege a lui Dumnezeu, numai și numai din interes, și își trăiește viața de credință sau viața de creștin doar pentru ca să culeagă roade, și să scape de judecata directă a lui Dumnezeu, și nu vreau să enumăr și să dau exemple pentru că s-ar putea scoate de acolo rețete cum să faci! Dar trebuie să știm că foarte mulți sunt doar însoțitori ai binecuvântărilor, la fel sunt mulți cari doar însoțesc Trupul lui Cristos, poate, poate scot vreun profit din asta, dar să știți că exact de acolo vine răzvrătirea. Exact omul religios este cel care se răzvrătește și se împotrivește Trupului lui Cristos, așa cum exact sufletescul și trupescul se împotrivește spiritualului. Fazele răzvrătirii sunt că mai întâi începe la individ, așa cum a apărut în poporul ales prin răzmerița lui Korach. Din ce cauză ? Pentru că privește la lume. Se uită la neamurile din jur, și zice: împărat din acela de care au ei vreau și eu ! La fel israeliții au cerut împărat ca la vecini. La fel ca și pentru ei în viețile noastre este posibilitatea teribilă de cursă și cădere că adică mă uit ce văd în jur și concluzionez: și eu vreau așa. Căderile mele și ispitele mele pot să vină datorită vederii mele. Mă uit la lume și văd că le merge bine, și eu vreau așa. Dacă domnește ceva în lume păi și eu vreau să domine același lucru, fie că e vorba de lumea băncilor și a finanțelor, sau dacă e profitabil să aparții de secta, partidul, curentul x atunci și eu mă alipesc de ei. Întotdeauna după profit. Și atunci vin răzvrătirile. Iar răzmerițele sunt făcute din pricina intereselor. Mă uit la celălalt și ce văd dacă-l privesc cu ochi lumești? Că este împărat, și acest împărat împarte dar își ia și partea, și dacă mă așez într-o poziție favorabilă atunci poate, poate că primesc și eu ceva. Vedeți voi domnia exercitată de Dumnezeu este cu totul și cu totul altceva. Această dominație funcționează într-o ordine, într-o Lege, conform Torei, și nu pe baza intereselor și închipuirilor umane. Nu funcționează așa cum este în lume, acolo unde interesele, valorile și totul este diferit inclusiv Cuvântul lui Dumnezeu este altul, pentru că în lume acest Cuvânt este deformat și răstălmăcit.

Deci Samuel îți încheie misiunea, și pune jos armele, ca să zic așa, își ia rămas bun de la popor și iese dintr-un proces. Avem un exemplu foarte frumos cum se iese dintr-un proces, dintr-o funcție la fel cum a făcut și Moise, și anume: dacă este ceva ce vă datorez haide-ți să reglăm conturile. Dacă există vreo plângere în ceea ce mă privește, sau vreo acuzație, eu am ajuns la finalul mandatului meu, pentru că așa vreți voi să mergeți mai departe singuri. Samuel a fost următorul pas după judecători, el făcea parte dintre profeți, dar nu au avut nevoie de el. Poporul l-a refuzat respectiv au refuzat Cuvântul și pe cel care le atrăgea atenția, nu aveau nevoie nici de profet. Și Samuel ne dă o pildă a modului absolut legal în care și-a încheiat mandatul. Exact ca și Moise care a spus la un moment dat: din excursia asta de 40 de ani eu nu am tras nici un folos, așa că astăzi vă salut și dacă cineva are ceva de spus vreo plângere la adresa mea acuma să faceți acest lucru, vă ascult. Samuel a făcut la fel: are cineva vreun motiv pentru care mă învinuiți că v-ați ales un împărat? Pentru că Samuel a fost omul care a dus mai departe spiritualul pe care l-a primit poporul ales și dacă Samuel ar fi căzut în vreo privință, atunci el ar fi putut să fie acuzat că din pricina eșecului lui a ales poporul împărat. Cu această întrebare Samuel a conștientizat de fapt poporul despre faptul că este în păcat, a clarificat faptul că nu din vina lui au ales ei împărat. Așa se întâmplă adeseori și cu noi: tu vrei împărat, din inima ta reiese ce dorești. La fel când vezi oameni care se perindă prin adunări, și nu-și găsesc locul atunci poți să-i întrebi: ai vreo problemă prietene, sau inima ta te-a scos din adunarea veche în care ai fost ? Spune ce obiecții ai? Și atunci vei vedea că va ieși la iveală faptul că omul a căutat de fapt chiar și în adunare ceea ce este lumesc. Exact la fel ca și adunătura de oameni, care căuta soluția problemelor în poporul ales, și mergând cu ei și-au închipuit că vor avea și ei parte de binecuvântări, deci vor trage și ei foloasele. Este exact același fenomen, foarte actual: vin oameni și dacă nu se realizează, sau nu le ies calculele lumești atunci foarte ușor pot să acuze adunarea sau conducătorii sau pe oricine altcineva. Deci poți să le pui întrebarea! Care este problema ta și de ce, sau cu mine ai vreo problemă ? Samuel nu a domnit peste popor, nu a avut nici un folos de la ei, la fel nici Moise nu a fost împărat peste ei și nici șef, și nu a profitat nimic din punct de vedere material. Ci s-a ocupat de responsabilitățile foarte grele pe care i le-a dat Dumnezeu. Și dacă cineva își vede de misiune în același mod transparent și curat, și poate să răspundă cerințelor atunci e clar că se vede de la o poșta unde este problema: tu ai vrut împărat! Și nu te-ai uitat la profet, nu te-ai uitat la judecător și nu ai privit la Lege, nu la voia lui Dumnezeu te-ai uitat și nu ai căutat să afli ce a promis Dumnezeu și nici Cuvântul viu nu la el te-ai uitat ci la propria-ți dorință ! Cuvintele lui Samuel sunt o oglindă aici care arată fața adevărată a poporului: voi a-ți vrut, iată este aici! Așa cum apare în istorisire : ăsta este păcatul vostru! Foarte concret: este păcatul vostru! Da asta ești tu împreună cu păcatul tău! Și de multe ori procedează la fel și |Dumnezeu: când ne oprește și ne dăm seama: hop eu am vrut un alt împărat de fapt! Pentru că dorim lucrurile din lume și atunci privim la lume să vedem cum fac ei, vai ce bine ar fi să fim așa de prosperi ca și ei și apoi vine o vreme când Dumnezeu ne întreabă: bun... n-a fost bine sub protecția Mea, n-a fost bine sub aripile lui Cristos? Spune ce nu ți-a convenit! Ce ai împotrivă? Dacă nu poți să spui ...atunci eu cred că problema este în tine. Și sincer eu cred că împotriva lui Cristos nu ai ce să spui, și nici împotriva Trupului lui Cristos ...iar dacă nu ai ce să spui atunci repet caută în propria-ți persoană răzvrătirea. Da în tine, care cauți împărat. Consecințele acestei decizii aș putea să le concluzionez din cronologia evenimentelor biblice, deci vor urma lupte, rivalități, ucideri, războaie și tot ce este mai rău. Cuvintele lui Samuel se adeveresc toate fără excepție în istoria poporului ales, pentru că au urmat împărați răi, care au jefuit poporul, l-a asuprit, și așa mai departe. Au dus tinerii în război, și s-ar putea enumera toate păcatele împăraților, de fapt trăsăturile unui om care se pot transforma în păcate, atunci dacă noi deschidem ușa unui împărat. Vom trage ponoasele dacă ne supunem viața unei domnii omenești, voi putea să mă aștept la oricare dintre păcatele enumerate de Samuel. Dacă cineva se supune unei comunități, sau unei religiuni, partide sau vreunui păstor, sau politician sau oricui și îl numește pe acel om împărat atunci poate să se aștepte la: 1. în primul rând Dumnezeu va îngădui acest lucru, autoritățile existente fie că sunt de factură religioasă sau politică sunt îngăduite de Dumnezeu, și El îți va permite să faci acest lucru să te supui autorității acestora, dar evident că vei culege roadele și consecințele. Da, Dumnezeu ne respectă deciziile dar consecințele evident că le vom suporta. Așa cum a respectat decizia poporului ales, exact la fel o va respecta și pe a ta. Da, au avut voie să călătorească împreună cu adunătura de oameni, i-a lăsat să facă tot ceea ce au făcut, dar în același timp au avut voie și să asculte Legea, să-și regleze litigiile în vremea judecătorilor, de asemenea au avut voie să asculte de profet să facă sau nu anumite lucruri în viețile private, da li s-a permis chiar și acceptarea unei domnii omenești care în esență nu este niciodată în totalitate desăvârșită, pentru simplul fapt că doar domnia lui Dumnezeu este desăvârșită. Un păstor oricât de bine intenționat ar fi, oricât de credincios este mai devreme sau mai târziu trăsăturile omenești vor ieși la suprafață, autoritatea și dorința de dominație. Orice om este predispus greșelilor și ispitei, și de aceea foarte ușor poate să cadă și să exploateze mulțimea care l-a aclamat ca împărat. Exemplele sunt foarte multe, dacă cineva este proclamat împărat atunci și adunarea se va transforma în supuși, și relațiile se vor transforma în acest sens, iar în starea aceasta de autoritate se va declanșa: păi îl trimit pe x să misioneze, în scopul și interesul cutare... Asta se întâmplă când oamenii aleg împărat și nu păstor, se începe clădirea comunităților și nicidecum a Împărăției lui Dumnezeu. Vedeți această problemă este foarte complicată. Dacă eu aleg o autoritate omenească care inevitabil va fi o ierarhie, și o scară a măgarilor, o piramidă atunci consecințele pedepsei dumnezeiești vor veni automat. De fapt nici măcar nu pedepsește Dumnezeu, ci pur și simplu lasă ca lucrurile să decurgă. Iar atunci când ne lasă în voia propriilor noastre porniri este deja un necaz mare. Suficient de mare pentru că consecințele sunt grave. Atunci când aleg să privesc la un om în loc să privesc la Dumnezeu atunci El spune : e al tău....deci suportă poverile și consecințele. Și apoi vin plânsetele, și vin necazurile, și în toiul luptelor și a războaielor fie că suntem învinși sau învingători vom avea mâinile pline cu sânge. Da, Dumnezeu ne lasă să luptăm unii cu alții, ne lasă să rivalizăm, la fel îi lasă pe cei ce vor să domine să domine, cu alte cuvinte ne lasă să fim în lipsă de pace, tulburați. Pentru că tu ai ales ! De multe ori vezi că ești tulburat și nu ai pace, și nu știi de ce? Păi tu ai ales domnia lumii în viața ta, ție îți plac banii și de aceea te omori pentru ei, te domină... atunci de ce te întrebi unde e problema. Tu singur ai ales. Tu ți-ai ales împărat, tu ți-ai ales soția, sau soțul, să te domine sau să-l domini tu, și atunci te mai miri că nu merge? Tu te-ai supus bisericii și ai devenit călugăr, sau călugăriță și atunci acum te miri că ești nefericit și suferi? Păi tu ai vrut! Dumnezeu nu violează această libertate de decizie a noastră ! Suntem liberi să alegem orice împărat. Și de obicei puterea ispitei constă în: așa fac și eu ca și alții ! Exact așa cum a făcut acea adunătură păgână care era alături de israeliți. Curentele, modernismul și așa intră blestemele în viețile noastre. Așa încep să domnească, și de multe ori trec de la generație la alta, de aceea ce bine ar fi dacă am știi generația din-naintea noastră sub ce influență a intrat, pentru că au fost delăsători, sau pentru că au ascultat de indicațiile altor oameni: așa trebuie făcut!

În zilele noastre e foarte greu să mai deosebești un partid politic de o adunare. Serios ! Sunt adunări unde aș putea să pun întrebarea: care partidul x sau voi a-ți fost mai înainte. Exact la fel fac jocurile lor meschine de mici împărați. Da, exact la fel ca și balerinii în fața oglinzilor la antrenamente. Fix la fel....Pentru ca așa facem ca și lumea. Ori unde este domnie omenească acolo automat sunt și războaie. De ce? Pentru că celălalt împărat nu o să te lase să domnești pe teritoriul propriu, el va voi cu orice chip să cotropească teritoriul tău. Imediat apar ecumenismul fals, fuzionările, rețelele, grupările. Chiar nu vrem să observăm că o putere vrea să o domine pe cealaltă și să se suie pe capul celeilalte ?Nu observați că grupulețele, celulele dintr-o biserică sunt de fapt lupte de dominație? În timp ce o altă putere este deja deasupra tuturor? Chiar nu observăm? Chiar nu ne dăm seama că dacă eu aleg un împărat deasupra mea atunci va trebui să mă supun acelei ordini, cu regulamentul lui? Ceea ce el stipulează acolo eu ca supus trebuie să execut ! Indiferent dacă e vorba de un prinț, de un baron sau de țăran. Tu acolo în acea împărăție ai parte. Nu e bârfă, dar trebuie să v-o spun că mă îngrozesc când citesc noile legi bisericești conform cărora bisericile cu membrii mai puțin s-au adăpostit sub aripile protectoare ale bisericilor mai mari. Păi și-au pierdut complect viața. Și-au pierdut complect independența. Vedeți cei mari i-au colonizat pe cei mici. Și mai spun că e vorba de aripi ocrotitoare.... adică cel mare îl înghite pe cel mic. Vedeți voi așa de bine i-au încorporat că i-au înghițit, în acea nouă împărăție ei vor fi doar cu titula. Exact la fel ne pierdem viețile de credință. Așa facem ca lumea, apoi devenim doar cu numele cristici. Pentru că lumea domnește înlăuntru. De ce? Pentru că i s-a atribuit autoritate. Pentru că așa am vrut eu....Pentru că așa de bine e....Să lăsăm să intre muzica metalică, sub pretext că îi vom atrage pe tineri. Și lăsăm să intre o spiritualitate care pune capăt la tot restul. Da...putem să permitem să intre tot felul de lucruri, dar trebuie să fim conștienți că am permis legile celuilalt împărat să intre și astfel am devenit parte din acea împărăție a celuilalt împărat. Starea în care ne aflăm ni se datorează. Pentru că nu am avut nevoie de judecători, nu au acceptat legile lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, și nu mai sunt judecători cari să facă observație celor cari fac pe împărații și să-i oprească să le spună: nu este bine ceea ce faceți pentru că nu este decât un singur Împărat!!! Există o singură împărăție, una și numai una iar acea împărăție este a lui Dumnezeu! Nu ai voie să fii sub domnie omenească. Pentru că omul nu are voie să domnească peste ce este a lui Dumnezeu. Nici măcar peste poporul lui Dumnezeu. Poate să îndeplinească anumite misiuni, profetul poate să dea mai departe Cuvântul lui Dumnezeu mai bine zis a putut în acea vreme, astăzi să nu mai facă nimeni pe profetul. În vremurile acelea judecătorii puteau să informeze poporul cu privire la Legile lui Dumnezeu, cu toate acestea ei nu exercitau nici un fel de conducere, și nici nu și-au clădit diverse orașe în care să instituie reguli, ci oamenii puteau să meargă la ei în orașele sau locurile unde locuiau aceștia. Din păcate în zilele noastre toate funcționează invers. Judecătorii de astăzi exercită autoritate și dominație, în vremurile acelea străvechi nu aveau nici o autoritate ci pur și simplu transmiteau legile lui Dumnezeu și erau împotriva dominației omenești, pentru că nu voiau ca omul să facă rău altui om. Vedeți voi Satan este un maestru al falsificărilor. Inversează și denaturează totul până acolo că-i face pe oameni să accepte că așa e bine. Iar dacă omul este slab atunci evident că va accepta că ceea ce este în lume este bine, și va alege împărat. Iar alegerea unui împărat are consecințe, dacă eu aleg un împărat ca om atunci mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Nu e vorba de o greșeală, ci este vorba de răzvrătire. Biblia nu are nici măcar o pagină pe care să nu apară faptul că poporul lui Dumnezeu este liber. Poporul lui Dumnezeu nu poate să fie sub domnie omenească. Chiar și în expresia aceasta:poporul lui Dumnezeu, se vede clar că nu este al tău, nu este al bisericii, nu este a adunării, nu este al nu știu cui, nu !!! Este al lui Dumnezeu! De aceea omule oricine ești: oprește-te!!! Pentru că oricine vrea altceva înseamnă că vrea să fie împărat. Iar dacă cineva permite domnie deasupra capului în acel moment este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Oricât ar fi de dur: trebuie s-o spun deschis : este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu dacă accept orice fel de domnie omenească peste mine. La fel este vorba de manipularea Cuvântului, dacă vrea cineva să exercite autoritate prin Cuvânt. În același timp pot oricând să ofer domnia lui Dumnezeu peste viața oricărui om care o dorește sau care mă întreabă. Și aici este o chestiune în care ar trebui cumva să fim restaurați și să ne întoarcem la rădăcini. Dacă ai vreo problemă atunci să poți să-l găsești pe acel frate care cunoaște mai mult și care face judecată în acea problemă. Nu aduce condamnare ci pur și simplu înțelege situația, contextul și poate să spună: Dumnezeu a spus asta și asta. Judecători care arată spre Lege, și spre voia lui Dumnezeu nu ca niște dictatori, și nici ca păstori de porci sau de orice altceva care să-i mâne pe oameni. Este nevoie de păstori care să poată să spună vino după mine pentru că eu știu pe unde trebuie mers și știu și unde este groapă, și pericol de scaieți pentru că poți vedea pe viața mea cum este. Deci de astfel de păstori e nevoie și nu de cei care condamnă pe ceilalți și-i mână încoace și încolo.

Ca să revin, răzvrătirea are desigur consecințe, și anume consecințe pozitive citesc de la 1 Samuel 12:22:

22. Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui.23. Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăţa calea cea bună şi cea dreaptă.

Vedeți acest Samuel care în ciuda situației în care aproape că l-au demis din funcția lui, și au uneltit împotriva lui, ei bine acest om spune: n-am să vă părăsesc, nu. De aceea haide-ți s-o luăm ca o atenționare pentru noi în situația actuală a creștinătății care este într-o stare de răzvrătire pentru că se supune la tot felul de domnii omenești, ei bine această creștinătate nu trebuie ștearsă de pe listă, nici vorbă ci ei au nevoie de Samueli care să spună ceea ce a spus acest om mare: Dumnezeu nu părăsește pe poporul Său, nici în această situație. Și personal trebuie să spunem același lucru nu te voi părăsi, nu pot să fac altceva decât că te voi învăța. Nu ai vrut să înveți? Ei bine acuma vei suferi. Și va veni vremea când mă vei întreba pentru că vor veni necazurile. Și atunci eu nu am să-ți spun: ai meritat-o, nu asta este misiunea mea, și nici a noastră. Ci : am să te învăț. Avem nevoie de acești învățători pentru ca să funcționeze din nou judecătorii de odinioară. Pentru ca planul lui Dumnezeu să fie din nou vizibil împreună cu profețiile în întregime. Exact aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, exact aceasta este misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Nu să renunți la popor, ci cu adevărat să te rogi pentru el : Doamne dă-ne înapoi Legea ! Iar ceea ce eu cunosc să pot s-o dau mai departe. Pentru că vor fi tot mai mulți oameni cari vor sângera iar în luptele sângeroase de putere vor fi mulți aproape de moarte, nu trebuie decât să te uiți un pic în jur ca să vezi astea. Toată lumea se războiește cu toată lumea ! E timpul să fie cineva în familie care să poată să spună: asta este din cauza asta! Să fie Samueli care să poată să spună : mă rog pentru ca să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu și îl implor pe Dumnezeu pentru ei ca să cunoască odată Legea. Pentru că vor fi dureri mari și atunci vor striga, ce veste pozitivă! Dar oare sunt pregătit ca să văd că aici vor plânge foarte mulți oameni. Pentru că mai devreme sau mai târziu domnia împăraților va fi foarte dureroasă. Domnia lumii deja este dureroasă ! Va fi oare cineva capabil să spună: aici ai stricat ceva în viața ta ?! Va fi oare cineva care să spună: uite ar trebui să faci schimb de împărați, ar trebui să-ți dedici viața Împăratului Universului ! Altfel viața ta va fi plină de durere și de lipsă de speranță. Când vor veni cei ce vor plânge, și cei ce vor fi aproape morți oare vor fi oameni asemena lui Samuel? Asta este întrebarea. Pentru că sunt prea puțini ca el. Foarte puțini oameni se roagă : Doamne Tora ta, Legea Ta să fie cunoscută ! Mai mult sunt foarte intrigat atunci când aud de harul dus la cote extreme și alte nebunii cari duc departe poporul de Lege, da credincioși fac lucrul acesta altor credincioși. Și îmi pun întrebarea de fapt în cine mai cred acești oameni, cred că în ei înșiși. Atunci când se spune că nu avem nevoie de Lege, că avem har pentru că ăsta este trendul și moda....și astfel Satan și-a pus piciorul între creștini, pentru că dacă-i duci pe oameni departe de Lege îi duci departe de judecători, și de viziunea dumnezeiască... toate aste pentru că așa e mai frumos și mai bine. Ca să nu fie nimeni care să răspundă la întrebări atunci când vei geme de durere pentru că împăratul a stricat totul în viața ta, vedeți adunătura este din nou cu putere în mijlocul nostru. Acuma este timpul ca oameni asemenea lui Samuel să își ocupe locurile și să se roage: Doamne dă-mi posibilitatea să-i atenționez, trimite-i pe aceia cari sunt în mari dureri și cari simt că sunt în necaz mare, pentru ca nu cumva să se piardă acești oameni. Da acuma ar fi momentul și acuma ar trebui deja să facem ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu. Samuel nu și-a dezvoltat afacerea, nici ctitor de biserică n-a fost, la fel cum nici Isus n-a fost, și nici Moise. Aceștia toți au zidit Împărăția lui Dumnezeu și au reprezentat puterea Lui pe pământ, unde sunt acei oameni care fac acest lucru astăzi ? Ori eu trebuie să pun întrebarea acei oameni care se întitulează creștini, sau folosesc numele lui Isus Cristos sub ce autorități omenești trăiesc ? Cine se folosește de ei? Ar fi tare bine dacă cele spuse v-ar pune pe gânduri. Ar fi tare bine dacă am cunoaște din istorie cine au fost acești oameni: Moise, Samuel etc. Acei oameni pe care Dumnezeu a putut să-i folosească cu adevărat, cine au fost ei? De asemenea ar fi bine de știut cum a putut să folosească pe împărații omenești împotriva poporului ! Pentru că poporul a deschis ușa împăraților. Așa cum este și astăzi. Iar când trăim actualitatea în care toți sunt împărați atunci pot să afirm că este un necaz foarte, foarte mare. Da știu că sună negativ. Cu toate astea este acolo și pozitivul : Dumnezeu nu și-a părăsit poporul ! Și avem aici și o veste îmbucurătoare dar grea: va veni vremea când vei mai plânge, și când te va durea pentru ei, dar și când vei vedea că vor descoperi mulți: El este Împăratul! Pentru că-L vor cunoaște pe Cristos cei din poporul Său! La fel cum israeliții au trecut prin foarte multe suferinți din cauza împăraților pe care și i-au ales până când a venit Cel care a este Împăratul, până când a venit la Golgota. Eu simt că vremea este aproape în care-L vor cunoaște, nu pentru că vremea mea este aproape să-mi termin mandatul, dacă ne gândim omenește, nu nu de aceea. Ci pentru că prea mulți împărați sunt. Și necazurile sunt prea multe și cei ce domnesc sunt prea mulți, sunt prea mulți șefi. De aceea spun: acuma este momentul să ne rugăm și să-i amintim mereu lui Dumnezeu: nu îți părăsi poporul pentru că așa ai promis Tu! Acest lucru să ne întărească și să ne facă să fim rugători. Să ne pregătim să putem să răspundem la toate întrebările de ce sunt toate, nu trebuie să scriem teologii și nici cunoaștere de Cristos ci să cunoaștem voia lui Dumnezeu și Cuvântul viu pentru că foarte, foarte curând va fi nevoie. Vorbesc mai ales evreilor, când vor fi 10 care se vor agăța de tine da vremea este foarte aproape. Pentru că vor fi foarte puține locuri unde va mai fi mărturia Cuvântului Viu, și nu vor mai găsi Cuvânt în alte locuri. Mulți se vor trezi și își vor aminti că ei au primit de aceea să mergem acolo. Nu e nici o superioritate aici și nici nimic mai deosebit, ci este vorba de o slujire dureroasă pe care trebuie să o îndeplinim. E veste bună pentru că vremea evreimii se apropie. Nu va avea încotro și va trebui să dea mai departe ce a primit acolo la muntele Sinai, pentru că vor cere acest lucru de la ei. Aici nu e vorba de o poruncă omenească, ci pentru că vor plânge. E dureros ceea ce spun și nu mă bucur deloc că trebuie s-o spun, dar n-ar fi trebuit să vă alegeți împărați, nu, n-ar fi trebuit.

 

Traducere Bezi Gy.

 


 

TOATE ARTICOLELE SCRISE DE PE PAGINILE NOASTRE WEB SE POT ABSOLUT GRATUIT DESCĂRCA, DUPĂ CARE SE POT TIPĂRI ȘI DISTRIBUI CU CONDIȚIA PĂSTRĂRII ÎNTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DISTRIBUIRII SCRIERILOR SUB ORICE FORMĂ ESTE SĂ SE PĂSTREZE ÎN TOTALITATE NEALTERATE, NEMODIFICATE ȘI NETRUNCHIATE INFORMAȚIILE, CU MENȚIONAREA SURSEI ȘI ÎN EXCLUSIVITATE GRATUIT.


Copyright © 2005-2019 Comunitatea SHOFAR, comunitate evreiască mesianică a lui Jesua HaMassiah Serviciul JHVH NISSZI
http://kehilatshofar.com